52012PC0380

ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО /* COM/2012/0380 final - 2012/0184 (COD) */


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Техническа информация, която трябва да се предостави от производителя

1. Спирачно оборудване

1.1. Работна спирачка

– Общо описание, включително вторична/аварийна спирачка, и възможност за изпитване върху стандартeн ролков изпитвателен стенд за спирачки

– Общ чертеж на уредбата

– Спирачен механизъм

– Клапан за регулиране на спирачното налягане за задните колела в зависимост от товара: разположение и работни характеристики

– Базови сили

– Барабани

– Дискове

– Спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки

– Пневматична спирачка

– Хидравлична спирачка

1.2. Ръчна спирачка (за паркиране)

– Общо описание

– Устройство за управление на ръчната спирачка

– Ос/оси, на която/които се прилага ръчната спирачка

– Електронно задействана ръчна спирачка

1.3. Допълнителни спирачки (спирачки-забавители)

– Общо описание

– Спирачен механизъм

1.4.   Системи за електронно управление

– ABS

– BAS

– ESC

– EBS

1.5.   Спирачки на ремаркета

– Съединения за спирачки на ремаркета: общо описание

– Описание на системата за безопасност

2. Кормилно управление

– Общо описание на уредбата

– Принцип на работа

– Разположение на кормилната кутия

– Принцип на сервоуправление

– Диаметър на кормилото

– Електронно управление на кормилната уредба

– Допълнителни електронни системи

3. Видимост

3.1. Стъкла

– Предно стъкло

– Други външни стъкла (с изключение на остъклен покрив)

– Остъклен покрив

– Вътрешни стъкла

– Стъкла за авариен изход

3.2. Огледала за виждане назад

– Брой устройства

– Категории

– Разположение на устройствата

– Маркировка за одобрение

3.3. Стъклочистачки на предното стъкло

– Брой устройства

– Дължина на четките на стъклочистачките

3.4. Устройства за миене на стъклата

– Брой устройства

3.5. Система срещу изпотяване на стъклата

– Принцип на работа

4. Светлини, отражатели и електрическо оборудване

4.1. Предни фарове

– Дълги светлини

– Къси светлини

4.2. Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит

– Предни габаритни светлини

– Задни габаритни светлини

– Странични габаритни светлини

– Предни светлини за обозначаване на най-външния габарит

– Задни светлини за обозначаване на най-външния габарит

4.3. Стопсветлини

– Брой устройства

– Разположение на устройствата

– Светлинен източник

– Маркировка за одобрение

– Адаптивни спирачни светлини

4.4.   Пътепоказател и аварийни светлини

– Брой устройства

– Разположение на устройствата

– Светлинен източник

– Маркировка за одобрение

– Контролно-сигнална лампа

– Принцип на активиране на аварийните светлини

4.5. Предни и задни фарове за мъгла

– Предни фарове за мъгла

– Задни фарове за мъгла

– Брой устройства

4.6. Фарове за заден ход

– Брой устройства

– Разположение на устройствата

– Светлинен източник

– Маркировка за одобрение

4.7. Осветител на задната табела с регистрационния номер

– Брой устройства

– Разположение на устройствата

– Светлинен източник

– Маркировка за одобрение

4.8. Светлоотражатели, странични светлоотражатели и задни табели за обозначаване

– Предни светлоотражатели

– Задни светлоотражатели

– Странични светлоотражатели

– Задни табели за обозначаване

4.9.   Електрически връзки между теглещото и тегленото превозни средства

– Схема на връзките

– Стандарт за връзка

4.10. Незадължителни лампи

– Списък с незадължителни лампи

– Разположение на устройствата

– Маркировка за одобрение

4.11. Акумулатор

– Брой устройства

– Напрежение (V)

– Капацитет (Ah)

– Разположение на устройствата

4.12. Електронно управлявани осветителни уредби

– Общо описание

5. Оси, колела, гуми И окачване

5.1. Оси

– Общо описание

5.2. Колела

– Размер

– Материал

5.3. Гуми

– Брой

– Разположение

– Размер

– Категория за скорост

– Индекс на товароносимост

– Брой резервни колела

– Размер на резервните колела

– Еквивалентни устройства на резервното колело

5.4. Окачване

– Общо описание на системата

– Пружини

– Амортисьори

– Напречни стабилизиращи щанги

– Въздушно окачване

– Електронно управление на окачването

6. Шаси и приставки на шасито

6.1. Шаси или рама и приставки

– Общо описание

6.2. Резервоар за гориво и тръби

– Брой резервоари за гориво

– Общо описание на резервоарите

– Дата на изтичане срока на годност на резервоара (ако е приложимо)

– Разположение

– Капацитет

– Маркировка

– Средства за защита

– Общо описание на тръбите за гориво

6.3. Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад

– Предно разположена защита срещу вклиняване

– Странична защита

– Защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад

6.4. Опора за резервно колело

– Разположение

6.5. Прикачни механизми и оборудване за теглене

– Прикачни механизми

– Оборудване за теглене

6.6. Силово предаване

– Общо описание

– Вид превключване на предавките

– Брой на превключванията

– Диференциали/самоблокиращи се диференциали

– Брой задвижващи оси

– Работни режими на силовото предаване

– Съединител: общо описание

– Електронно управление на силовото предаване

6.7. Рама на двигателя

– Общо описание

6.8. Кабина и каросерия

– Общо описание

– Врати

– Седалки

– Стъпала за кабината

– Други вътрешни и външни приспособления и оборудване

– Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането

7. ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

7.1. Обезопасителни колани

– Категория на обезопасителните колани за всяка седалка

– Маркировка за одобрение

– Пиротехнически обтегач

7.2. Въздушни възглавници

– Брой и разположение

– Маркировка

– Контролно-сигнална лампа

– Устройство за деактивиране на въздушната възглавница на мястото до водача

7.3. Пожарогасител

– Брой и разположение

– Категории

7.4. Устройство против кражба

– Орган на управление, блокиран от устройството

7.5. Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата

– Брой и разположение

7.6. Звуково предупредително устройство

– Брой и разположение на устройството

– Маркировка за одобрение

– Ниво на шума (dB(A))

7.7. Устройство за измерване на скоростта (скоростомер)

– Единици (километри/час или мили/час)

– Показвана максимална скорост (километри/час или мили/час)

– Скално деление

7.8. Тахограф

– Фабрична марка и модел

– Маркировка за одобрение

– Сериен номер

– Разположение на пломбите

– Разположение на табелката с данни

7.9. Устройство за ограничаване на скоростта

– Зададена скорост

– Фабрична марка и модел

– Разположение на електрическите съединители за проверка

– (обороти/km или импулси/km)

– w (обороти/km или импулси/km)

– Разположение на табелка с данни

7.10. Километропоказател

– Брой цифри

8. ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

8.1. Шум

– Общо описание на системите и устройствата, предназначени да ограничават шума, произведен от превозното средство

– Ниво на шума при работа на място (dB(A) @ min-1)

– Ниво на шума в движение (dB(A))

– Брой на шумозаглушителите на тръбата за отвеждане на отработили газове

– Разположение на шумозаглушителите на тръбата за отвеждане на отработили газове

– Маркировка на шумозаглушителите на тръбата за отвеждане на отработили газове

8.2. Емисии от бензинови двигатели

– CO (в g/km или g/kWh)

– CO на празен ход (об %)

– CO наа празен ход с високи обороти (об % @ min-1)

– HC на празен ход с високи обороти (об % @ min-1)

– Ламбда на празен ход с високи обороти (min-1)

– HC (в g/km или g/kWh)

– NOx (в g/km или g/kWh)

– HC + NOx (g/kWh)

– CO2 (g/km)

– Обозначение на екологичната категория на ЕО одобрението на типа

– Тип и разположение на електрическия съединител на СБД

– Протокол за предаване на данни на СБД

– Оборудване за контрол на емисиите, монтирано в превозното средство

– Разположение на монтираното в превозното средство оборудване за контрол на емисиите

– Маркировка на каталитичния преобразувател

– Брой ламбда датчици

8.3. Емисии от дизелови двигатели

– CO (в g/km или g/kWh)

– HC (в g/km или g/kWh)

– NOx (в g/km или g/kWh)

– HC + NOx (g/kWh)

– CO2 (g/km)

– Прахови частици при дизелови двигатели (в g/km или g/kWh)

– Коригиран коефициент на абсорбция за дизеловите двигатели (в min-1) (димност)

– Обозначение на екологичната категория на ЕО одобрението на типа

– Електрически съединител на СБД

– Протокол за връзка със СБД

– Оборудване за контрол на емисиите, монтирано в превозното средство

– Разположение на монтираното в превозното средство оборудване за контрол на емисиите

– Маркировка на каталитичния преобразувател

– Маркировка на филтъра за прахови частици

8.4. Подтискане на електромагнитните смущения

– Описание на характеристиките на кабелите за запалителните свещи

– Маркировка на кабелите за запалителните свещи

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И МЕТОДИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящото приложение се определят подлежащите на проверка системи и елементи на превозните средства; в него подробно се описва методът за тяхната проверка и критериите, които трябва да бъдат използвани, за да се определи дали състоянието на превозното средство е приемливо.

Прегледът трябва да обхваща поне изброените в точка 3 по-долу елементи, при условие че те са свързани с оборудването на превозното средство, което се проверява в съответната държава членка.

Прегледите следва да бъдат извършвани, като се използват налични понастоящем методи и оборудване и без да се използват инструменти за разглобяване или сваляне на каквато и да е част от превозното средство.

Проверката на всички изброени елементи следва да бъде считана за задължителна при периодичната проверка на превозните средства с изключение на елементите с указание (Х), които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не са считани за съществени при проверка на техническата изправност.

Указанието „причини за неизправност“ не се прилага в случаите, в които те се отнасят за изисквания, които не са били предписани в съответното законодателство за одобрение на типа по времето на първоначалната регистрация или първоначалното въвеждане в експлоатация, както и за изисквания за модернизиране.

Когато е посочен визуален метод за проверка, това означава, че в допълнение към огледа на елементите проверяващият при необходимост също и манипулира с тях, прави оценка на издавания шум или използва други подходящи средства за проверка, без да се прилага оборудване.

2. Обхват на проверката

Проверката обхваща най-малко следните елементи:

0)           Идентификация на превозното средство;

1)           Спирачно оборудване;

2)           Кормилно управление;

3)           Видимост;

4)           Осветително оборудване и части от електрическата система;

5)           Оси, колела, гуми, окачване;

6)           Шаси и приставки на шасито;

7)           Друго оборудване;

8)           Вредно въздействие;

9)           Допълнителни проверки за превозни средства от категории M2 и M3, превозващи пътници.

3. СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА

Прегледът обхваща най-малко изброените в таблицата по-долу елементи, като се използват посочените в нея минимални стандарти и методи:

Елемент || Метод || Причини за неизправност ||

||

0.       ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ||

0.1.      Табели с регистрационния номер (ако са нужни съгласно изискванията(1) || Визуална проверка || а)                Липсваща/и табела/и или ненадеждни/ закрепени така, че има вероятност да паднат. б)                Липсващ или нечетлив надпис. в)               Не е в съответствие с документите или регистрацията на превозното средство. ||

0.2.      Идентификационен номер на превозното средство, шаси/сериен номер || Визуална проверка || а)                Липсва или не може да бъде открит. б)                Непълен, нечетлив. в)               Не е в съответствие с документите или регистрацията на превозното средство. ||

1.         СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ ||

1.1.      Механично състояние и функциониране ||

1.1.1.       Ос на педала на работната спирачка/ос на лоста на ръчната спирачка (за паркиране) || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. Забележка: превозни средства със спирачни уредби със сервоусилвател следва да бъдат проверявани при загасен двигател. || а)                Оста е прекалено стегната. б)                Прекомерно износване или хлабина. ||

1.1.2.    Състояние на педала/ръчния лост и ход на задвижващото спирачно устройство || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба Забележка: превозни средства със спирачни уредби със сервоусилвател следва да бъдат проверявани при загасен двигател. || а)                Прекомерен или недостатъчен свободен ход. б)                Спирачният механизъм не отделя правилно. в)               Липсващо, разлепено или износено покритие против хлъзгане на педала. ||

1.1.3.    Вакуумпомпа или компресор и резервоари || Визуална проверка на елементите при нормално работно налягане. Проверка на времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на вакуума или въздушното налягане, както и на надеждно функциониране на предупредителното устройство, многокръговия предпазен клапан и предпазния клапан. || а)                Недостатъчно налягане/вакуум за подпомагане най-малко на две задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или небезопасни показания на манометъра). б)                Времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на въздушното налягане или вакуума, не отговаря на изискванията(1) в)               Многокръговият предпазен клапан или предпазният клапан не функционира. г)                Изпускане на въздух, причиняващо забележим спад в налягането, или шумно изпускане на въздух. д)                Външна повреда, която е вероятно да повлияе отрицателно върху функционирането на спирачната уредба. ||

1.1.4.    Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане || Проверка на функционирането || Неизправен или повреден манометър или индикатор ||

1.1.5.    Ръчно задействан клапан за контрол на спирачката || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Органът за управление е счупен, повреден или прекомерно износен. б)                Органът за управление не е надеждно закрепен към клапана или несигурен клапан. в)               Хлабави съединения или течове в уредбата. г)                Незадоволително функциониране. ||

1.1.6.   Ръчна спирачка (за паркиране): лост за управление, храпов механизъм, електронна спирачка за паркиране || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Храповият механизъм на спирачката не задържа правилно. б)                Прекомерно износване на оста на лоста или на храповия механизъм. в)               Твърде голям ход на лоста, показващ неправилно регулиране. г)                Липсващ, повреден или нефункциониращ лост за управление д)                Неправилно функциониране — предупредителният индикатор показва неизправност ||

1.1.7. Спирачни клапани (педално управлявани, разтоварващи, регулиращи клапани) || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Повреден клапан или прекомерно изпускане на въздух. б)                Прекомерно изтичане на масло от компресора. в)               Клапанът е ненадежден или неправилно монтиран. г)                Изтичане на хидравлична (спирачна) течност. ||

1.1.8.   Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични) || Разединяване и свързване наново на всички съединения на спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето. || а)                Дефектен кран или самозатварящ се клапан. б)                Кранът или клапанът е ненадежден или неправилно монтиран. в)               Прекомерни течове. г)                Неправилно функциониране ||

1.1.9.   Резервоар за сгъстен въздух || Визуална проверка. || а)                Резервоарът е повреден, корозирал или изпуска. б)                Нефункциониращо дренажно устройство. в)               Резервоарът е ненадежден или неправилно монтиран. ||

1.1.10.     Спирачни сервомеханизми, главен спирачен цилиндър (хидравлични уредби) || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Дефектен или нефункциониращ сервомеханизъм. б)                Дефектен или изпускащ главен спирачен цилиндър. в)               Ненадежден главен спирачен цилиндър. г)                Недостатъчно спирачна течност д)                Липсва капачката на резервоара на главния спирачен цилиндър. е)                Светеща или неизправна предупредителна лампа за спирачната течност. ж)               Неправилно функциониране на предупредителното устройство за нивото на спирачната течност. ||

1.1.11.     Твърди спирачни въздухопроводи || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Непосредствен риск от повреда или счупване. б)                Изпускащи въздухопроводи или съединения. в)               Повредени или прекомерно корозирали въздухопроводи. г)                Неправилно поставени въздухопроводи. ||

1.1.12.     Гъвкави спирачни маркучи || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Непосредствен риск от повреда или счупване. б)                Повредени, износени, усукани или прекалено къси маркучи в)               Изпускащи маркучи или съединения. г)                Издуване на маркучите под налягане. д)                Маркучите са порести. ||

1.1.13.     Спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки || Визуална проверка. || а)                Прекомерно износена накладка за дискова или челюстна спирачка. б)                Замърсена накладка за дискова или челюстна спирачка (с масло, грес и др.). в)               Липсва накладка за дискова или челюстна спирачка ||

1.1.14.     Спирачни барабани, спирачни дискове || Визуална проверка. || а)                Прекомерно износен, прекомерно надраскан, пукнат, ненадежден или напукан барабан или диск. б)                Замърсен барабан или диск (с масло, грес и др.) в)               Липсва барабан или диск г)                Ненадеждна задна накладка. ||

1.1.15.     Спирачни жила, щанги, лостове, връзки || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Повредено или усукано жило. б)                Прекомерно износен или корозирал елемент. в)               Ненадеждно жило, щанга или свързване. г)                Дефектна броня на жило. д)                Ограничаване на свободното движение на спирачната уредба. е)                Неправилно движение на лостове/връзки, показващо лошо регулиране или прекомерно износване. ||

1.1.16.     Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини и хидравлични цилиндри) || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба. || а)                Пукнат или повреден задвижващ механизъм. б)                Теч от задвижващия механизъм. в)               Задвижващият механизъм е ненадежден или неправилно монтиран. г)                Прекомерно корозирал задвижващ механизъм. д)                Недостатъчен или прекомерен ход на работното бутало или на диафрагмения механизъм. е)                Липсващ или прекомерно повреден прахозащитен капак. ||

1.1.17.     Клапан за регулиране на спирачното налягане за задните колела в зависимост от товара || Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба || а)                Дефектна връзка. б)                Неправилно регулиране на връзката. в)               Клапанът е блокирал или не функционира. г)                Клапанът липсва. д)                Липсваща табелка с данни. е)                Данните са нечетливи или не отговарят на изискванията(1) ||

1.1.18.     Устройства за регулиране на хлабина и съответни индикатори || Визуална проверка. || а)                Устройството за регулиране е повредено, блокирало или с неправилно движение, прекомерно износено или неправилно регулирано. б)                Дефектно устройство за регулиране. в)               Неправилно монтирано или подменено. ||

1.1.19.     Допълнителна спирачна уредба (когато е монтирана или се изисква) || Визуална проверка. || а)                Ненадеждно свързване или закрепване. б)                Уредбата очевидно е дефектна или липсва. ||

1.1.20.     Автоматично действие на спирачките на ремаркето || Разединяване на връзката в спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето. || Спирачката на ремаркето не се задейства автоматично при разединяване на връзката. ||

1.1.21.     Цялостна спирачна уредба || Визуална проверка || а)                Други устройства от уредбата (например помпа за антифриз, апарат за изсушаване на въздуха и т.н.) са увредени външно или са прекомерно корозирали по начин, който влияе неблагоприятно върху спирачната уредба. б)                Изпускане на въздух или антифриз. в)               Ненадежден или неправилно монтиран елемент. г)                Неправилен ремонт или изменение на елемент[1] ||

1.1.22.     Контролни съединения (където са монтирани или се изискват) || Визуална проверка || а)                Липсват. б)                Повредени, неизползваеми или изпускат. ||

1.2.             Показатели и ефективност на работната спирачка ||

1.2.1.    Показатели || По време на проверка на стенд за статично изпитване на спирачки, а ако това е невъзможно — по време на проверка на пътя спирачките постепенно се задействат до максимално спирачно усилие. || а)                Неподходящо спирачно усилие върху едно или повече колела. б)                Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие в другото колело на същата ос. Или в случай на проверка на пътя — прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия. в)               Липсва постепенна промяна на спирачното усилие (блокиране). г)                Прекомерно закъснение в задействането на спирачката за което и да е колело. д)                Прекомерно колебание на спирачната сила през периода на един оборот на колелото. ||

1.2.2.    Ефективност || Проверка на стенд за статично изпитване на спирачки или, ако това е невъзможно по технически причини, проверка на пътя, като се използва записващ измерител на отрицателни ускорения, за установяване на спирачния коефициент спрямо максимално допустимата маса или, при полуремаркета, спрямо сбора от допустимите сили на една ос. Превозни средства или ремаркета с максимално допустима маса над 3500 kg трябва да бъдат проверявани съгласно предписанията на ISO 21069 или по равностойни методи. Проверката на пътя следва да се извършва на сух, равен, прав път. || Не се постига поне следната минимална стойност: Превозни средства с първоначална регистрация след влизане в сила на Директива 2010/48/ЕС: –                 Категория N1: 50 % –                 Категория М1: 58 % –                 Категории M2 и M3: 50 % –                 Категории N2 и N3: 50 % –                 Категории O2, O3 и O4: за полуремаркета: 45% за ремаркета с тегличи: 50% Превозни средства с регистрация преди влизането в сила на Директива 2010/48/ЕС: Категория N1: 45% Категории M1, M2 и M3: 50% [2] Категории N2 и N3: 43% [3] Категории O2,O3 и O4: 40% [4] Други категории. Категории L (двете спирачки):                    Категория L1e: 42 %                    Категория L2e, L6e: 40 %                    Категория L3e: 50 %                    Категория L4e: 46 %                    Категория L5e, L7e: 44 % - Категории L (спирачка на задните колела):              всички категории: 25 % ||

1.3.             Показатели и ефективност на вторичната (аварийна) спирачка (ако представлява отделна уредба) ||

1.3.1. Показатели || Ако вторичната спирачна уредба е отделна от уредбата на работната спирачка, да се използва методът, посочен в т. 1.2.1. || а)                Неподходящо спирачно усилие върху едно или повече колела. б)                Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие в друго колело на същата посочена ос. Или в случай на проверка на пътя — прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия. в)               Липсва постепенна промяна на спирачното усилие (блокиране). ||

1.3.2.    Ефективност || Ако вторичната спирачна уредба е отделена от уредбата на работната спирачка, да се използва методът, посочен в т. 1.2.2. || Спирачното усилие е по-малко от 50 %[5] от полезното действие на работната спирачка, определено в 1.2.2. спрямо максимално допустимата маса, а при полуремаркетата — спрямо сбора от допустимите натоварвания на ос (с изключение на L1e и L3e). ||

1.4.             Показатели и ефективност на ръчната спирачка ||

1.4.1.    Показатели || Задействане на спирачката по време на проверка на стенд за статично изпитване на спирачки и/или по време на проверка на пътя с измерител на отрицателни ускорения. || Спирачката не действа от едната страна или в случай на проверка на пътя — прекалено голямо отклонение на превозното средство от правата линия. ||

1.4.2.    Ефективност || Проверка на стенд за статично изпитване на спирачки или проверка на пътя, като се използва индикаторен или записващ измерител на отрицателни ускорения, или превозното средство се движи по склон с предварително известен наклон. Товарните превозни средства следва по възможност да се проверяват натоварени. || За всички категории превозни средства постигнатият спирачен коефициент спрямо максимално допустимата маса е под 16 %, а за моторни превозни средства — 12 % спрямо максимално допустимата комбинирана маса на превозното средство, като се взема по-голямата от двете стойности (с изключение на L1e и L3e). ||

1.5.       Показатели на допълнителната спирачна уредба || Визуална проверка и по възможност изпитване дали уредбата функционира. || а)                Без плавна промяна на ефективността (не се прилага за моторни спирачни уредби). б)                Уредбата не функционира. ||

1.6.       Антиблокираща спирачна система (ABS) || Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство. || а)                Предупредителното устройство не функционира нормално. б)                Предупредителното устройство показва неизправност на системата. в)               Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата г)                Повредени електрически връзки д)                Липсващи или повредени други елементи ||

1.7 Електронна спирачна система (EBS) || Визуална проверка на предупредителното устройство. || а)                Предупредителното устройство не функционира нормално. б)                Предупредителното устройство показва неизправност на системата. ||

1.8 Спирачна течност || Измерване на температурата на кипене или съдържанието на вода || а) Температурата на кипене на спирачната течност е прекомерно ниска или съдържанието на вода е прекомерно високо б) Спирачна течност е замърсена в)               Недостатъчно спирачна течност. ||

2.       КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ ||

2.1.    Механично състояние ||

2.1.1. Състояние на кормилния механизъм || При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да не докосват повърхността или да са върху въртящи опори, кормилото се завърта от едното крайно положение до другото. Визуална проверка на функционирането на кормилния механизъм. || а)                Механизмът не функционира гладко. б)                Кормилният вал е усукан или шлицовете са износени. в)               Прекомерно износване на кормилния вал. г)                Прекомерно движение на кормилния вал. д)                Има течове. ||

2.1.2.       Закрепване на кормилната кутия || При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че тежестта на колелата да пада върху повърхността, кормилното колело/кормилото се завърта по посока на часовниковата стрелка и след това в обратна посока или се използва специално пригоден детектор за свободния ход на колелото. Визуална проверка на закрепването на кормилната кутия към шасито. || а)                Кормилната кутия не е закрепена добре. б)                Удължени отвори за закрепване в шасито. в)               Липсващи или пукнати скрепителни болтове. г)                Кормилната кутия е пукната. ||

2.1.3. Състояние на кормилното задвижване || При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да са върху повърхността, кормилото се разклаща по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока или се използва специално пригоден детектор за свободния ход на кормилото. Визуална проверка на елементите на кормилния механизъм за износване, пукнатини и сигурност. || а)                Хлабина между елементите, която следва да бъде регулирана. б)                Прекомерно износване на местата на свързване. в)               Пукнатини или деформация на елемент. г)                Отсъствие на заключващи приспособления. д)                Несъосност на елементи (например напречна кормилна щанга или надлъжната кормилна щанга) е)                Неправилен ремонт или изменение. ж)               Липсващ, увреден или силно повреден прахозащитен капак. ||

2.1.4. Функциониране на кормилното задвижване || При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да са върху повърхността и двигателят да работи (сервоуправление), и кормилото се завърта от едното крайно положение до другото. Визуална проверка на функционирането на задвижването. || а)                При движението си елемент от кормилното задвижване опира в неподвижна част на шасито. б)                Нефункциониращи или липсващи кормилни ограничители. ||

2.1.5. Сервоуправление || Проверка на кормилната уредба за течове и за нивото на хидравлична течност в резервоара (ако се вижда). Проверява се дали уредбата за сервоуправление функционира при опрени върху повърхността колела и работещ двигател. || а)                Изтичане на течност. б)                Недостатъчно течност. в)               Механизмът не функционира. г)                Механизмът е пукнат или несигурен. д)                Несъосност или опиране на елементи. е)                Неправилен ремонт или изменение. ж)               Повредени или прекомерно корозирали кабели /маркучи. ||

2.2.          Кормило, кормилна колона и кормило от мотоциклетен тип ||

2.2.1.       Състояние на кормилното колело/кормилото || При опрени върху повърхността колела, кормилото се разклаща от едната до другата страна под прав ъгъл към колоната, като се упражнява лек натиск надолу и нагоре. Визуална проверка на хлабината. || а)                Относително движение на кормилото спрямо колоната, показващо хлабина. б)                Отсъствие на ограничител върху главината на кормилото в)               Счупване или хлабавост на главината, венеца или спица на кормилото

Кормилна колона/вилки || При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху повърхността, кормилото се бута и дърпа по посока на колоната, а после се бута в различни посоки под прав ъгъл спрямо колоната/вилките. Визуална проверка на хлабината и състояние на гъвкавите връзки или на карданните шарнири. || а)                Прекомерен ход на центъра на кормилото нагоре или надолу. б)                Прекомерен ход на върха на колоната радиално от оста на колоната. в)               Повредена гъвкава връзка. г)                Дефектно закрепване. д)                Неправилен ремонт или изменение

2.3. Кормилна хлабина || При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху колелата, работещ двигател за превозни средства със сервоуправление и колела в положение за движение право напред, кормилото леко се завърта по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока, доколкото това е възможно, без това да води до движение на колелата. Визуална проверка на свободния ход. || Прекомерен свободен ход на кормилния механизъм (например движение на точка върху венеца, превишаващо една пета от диаметъра на кормилото или не в съответствие с изискванията(1).

Регулировка на колелата (X)(2) || Проверка на реглажа на управляемите колела с подходящо оборудване. || Регулировката не е в съответствие със спецификациите на производителя или с изискванията(1).

2.5. Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето || Визуална проверка или използване на специално пригоден детектор за свободния ход на колелото || а)                Повреден или пукнат елемент. б)                Прекомерна хлабина. в)               Дефектно закрепване.

2.6. Електронно сервоуправление (EPS) || Визуална проверка и проверка за съответствие между ъгъла на кормилото и ъгъла на колелата при включване/изключване на двигателя || а)                Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на уредбата. б)                Несъответствие между ъгъла на кормилото и ъгъла на колелата в)               Сервоуправлението не функционира

3.          ВИДИМОСТ ||

3.1.       Полезрение || Визуална проверка от седалката на водача. || Препятствие в полезрението на водача, което му пречи да вижда напред или встрани.

3.2.          Състояние на стъклата || Визуална проверка. || а)                Пукнато или променило цвета си стъкло или прозрачна плоскост (ако е разрешена). б)                Стъкло или прозрачна плоскост (включително светлоотражателно или цветно фолио), което не отговаря на спецификациите в изискванията(1) (XX)(3), в)               Стъкло или прозрачна плоскост в неприемливо състояние.

3.3.       Огледала или устройства за виждане назад || Визуална проверка. || а)                Огледалото или устройството липсва или не е монтирано съгласно изискванията(1). б)                Огледалото или устройството не функционира или е повредено, хлабаво, или несигурно.

3.4. Стъклочистачки на предното стъкло || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Стъклочистачките не функционират или са повредени б)                Липсваща или явно дефектна четка на стъклочистачка.

3.5. Устройство за миене на стъклата || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Устройството за миене на стъклата не функционира съгласно изискванията.

3.6 Система срещу изпотяване на стъклата (X)(2) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Системата не функционира или явно е неизправна.

4.          ЛАМПИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ||

4.1.       Предни фарове ||

4.1.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Дефектна или липсваща светлина/светлинен източник. б)                Дефектна или липсваща защитна система (светлоотражател и леща). в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.1.2. Регулиране || Определя се хоризонталната насоченост на всеки преден фар на къси светлини, като се използва съответно устройство за насочването или екран. || Насочеността на преден фар не е в границите, определени в изискванията(1).

4.1.3.    Превключване || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1) (брой на едновременно светещите предни фарове) б)                Устройството за управление не функционира нормално.

4.1.4.    Съответствие с изискванията(1). || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). б)                Продукти върху лещите или светлинния източник, които явно намаляват светлинния интензитет или променят излъчвания цвят. в)               Светлинният източник и лампата са несъвместими помежду си.

4.1.5.    Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни) || Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна. || а)                Устройството не функционира. б)                Не може да се работи с устройството от седалката на водача.

4.1.6.    Устройство за чистене на предните фарове (когато е задължително) || Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна. || Устройството не функционира.

4.2.       Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит ||

4.2.1.   Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Дефектен светлинен източник. б)                Дефектна леща. в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.2.2 Превключване || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). б)                Устройството за управление не функционира нормално.

4.2.3.    Съответствие с изискванията(1) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). б)                Продукти върху лещите или светлинния източник, които намаляват интензитета на светлината или променят излъчвания цвят.

4.3.       Стопсветлини ||

4.3.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Дефектен светлинен източник. б)                Дефектна леща. в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.3.2.    Превключване || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). б)                Устройството за управление не функционира нормално.

4.3.3.    Съответствие с изискванията(1). || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1).

4.4.          Пътепоказател и аварийни светлини ||

4.4.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Дефектен светлинен източник. б)                Дефектна леща. в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.4.2.    Превключване || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1).

4.4.3.    Съответствие с изискванията(1). || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1).

4.4.4.    Честота на мигане || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Честотата на мигане не е в съответствие с изискванията(1).

4.5.          Предни и задни фарове за мъгла ||

4.5.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Дефектен светлинен източник. б)                Дефектна леща. в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.5.2 Регулиране (X)(2) || Според функционирането и с използване на устройство за насочване на предните фарове || Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално при наличие на ясно изразена граница между светло и тъмно.

4.5.3.    Превключване || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1).

4.5.4.    Съответствие с изискванията(1). || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). б)                Системата не функционира в съответствие с изискванията(1).

4.6.          Светлини за заден ход ||

4.6.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Дефектен светлинен източник. б)                Дефектна леща. в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.6.2.    Съответствие с изискванията(1) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). б)                Системата не функционира в съответствие с изискванията(1).

4.6.3.    Превключване || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1).

4.7.       Осветител на задната табела с регистрационния номер ||

4.7.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Лампата излъчва пряка светлина назад. б)                Дефектен светлинен източник. в)               Лампата не е закрепена надеждно.

4.7.2.    Съответствие с изискванията(1) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Системата не функционира в съответствие с изискванията(1).

4.8.       Светлоотражатели, маркировка за видимост (светлоотражателна) и задни табели за обозначаване ||

4.8.1.    Състояние || Визуална проверка. || а)                Светлоотражателното оборудване е дефектно или повредено. б)                Светлоотражателят не е закрепен надеждно.

4.8.2.    Съответствие с изискванията(1) || Визуална проверка. || Устройството, отразеният цвят или местоположението не са в съответствие с изискванията(1).

4.9.       Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване ||

4.9.1.    Състояние и функциониране || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Не функционират.

4.9.2.    Съответствие с изискванията(1) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Не са в съответствие с изискванията(1).

4.10.    Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето || Визуална проверка: проверява се по възможност непрекъснатостта на електрическата връзка. || а)                Ненадеждно закрепени неподвижни елементи. б)                Повредена или влошена изолация. в)               Неизправни електрически връзки в ремаркето или теглещото превозно средство.

4.11.     Електрическа инсталация || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, включително във вътрешността на двигателното отделение в някои случаи. || а)                Електрическите връзки са несигурни или не са надлежно обезопасени. б)                Влошени електрически връзки в)               Повредена или влошена изолация.

4.12.     Незадължителни лампи и светлоотражатели (X) (2) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Лампа или светлоотражател, които не са монтирани съгласно изискванията(1). б)                Лампата не функционира в съответствие с изискванията(1). в)               Лампа или светлоотражател, които не са закрепени надеждно.

4.13.     Акумулатор(и) || Визуална проверка. || а)                Ненадежден. б)                Има течове. в)               Дефектен превключвател (ако се изисква такъв). г)                Дефектни предпазители (ако се изискват). д)                Неподходяща вентилация (ако се изисква)

5.          ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ И ОКАЧВАНЕ ||

5.1.       Оси ||

5.1.1.    Оси || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с обща маса на превозното средство (GVM) над 3,5 тона използването им е препоръчително. || а)                Пукната или деформирана ос. б)                Несигурно закрепване към превозното средство. в)               Неправилен ремонт или изменение.

5.1.2.    Шенкели || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 тона използването им е препоръчително. Прилага се вертикално или странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението между предния мост и шенкела. || а)                Пукнат шенкел. б)                Прекомерно износване на шенкелния болт и/или втулките. в)               Прекомерно движение между предния мост и шенкела. г)                Шенкелният болт е хлабав в оста.

5.1.3. Лагери на колелата || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 тона използването им е препоръчително. Колелото се разклаща или се прилага странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението нагоре на колелото спрямо шенкела. || а)                Прекомерна хлабина на лагер на колело. б)                Твърде стегнат, блокирал лагер на колело.

5.2.          Колела и гуми ||

5.2.1.    Главина на колелата || Визуална проверка. || а)                Липсваща или хлабава гайка или шпилка за колело. б)                Износена или повредена главина

5.2.2.    Колела || Визуална проверка на двете страни на всяко колело при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. || а)                Пукнатина или дефектна заварка б)                Монтирани неправилно осигурителни пръстени за гумите. в)               Силно деформирано или износено колело. г)                Размерът или типът на колелата не са в съответствие с изискванията(1) и оказват влияние върху пътната безопасност.

5.2.3.    Гуми || Визуална проверка на цялата гума или чрез завъртане на колелото, когато то не докосва повърхността и превозното средство е над канал или върху повдигателен механизъм, или чрез движение на превозното средство назад и напред над канал. || а)                Размерът на гумата, товароносимостта, знакът за одобрение или категорията за скорост на колелата не са в съответствие с изискванията(1) и оказват влияние върху пътната безопасност. б)                Гуми с различен размер на една и съща ос или сдвоено колело. в)               Гуми от различен конструктивен тип (радиални/диагонални) на една и съща ос. г)                Сериозна повреда или срязване на гума. д)                Дълбочината на протектора на гума не е в съответствие с изискванията(1). е)                Триене на гумата с други елементи. ж)               Гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с изискванията(1). з)                Системата за следене на налягането на въздуха не функционира нормално или очевидно не функционира.

5.3.       Система на окачване ||

5.3.1.    Ресори/пружини и стабилизатор || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 тона използването им е препоръчително. || а)                Несигурно закрепване на ресорите/пружините към шасито или ос. б)                Повреден или счупен елемент на ресор/пружина. в)               Липсва ресор/пружина г)                Неправилен ремонт или изменение

5.3.2.    Амортисьори || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство или използване на специално оборудване, ако е налично. || а)                Несигурно закрепване на амортисьори към шасито или ос. б)                Повреден амортисьор, показващ признаци на силен теч или неизправност.

5.3.2.1 Проверка на ефективността на амортизиране || Да се използва специално оборудване и да се сравнят различията между ляво и дясно и/или абсолютните стойности, посочени от производителя. || а)                Значително различие между ляво и дясно б)                Не са постигнати специфицираните минимални стойности.

5.3.3.    Карданни валове, надлъжни реактивни щанги, кобилици и напречни рамена || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 тона използването им е препоръчително. || а)                Несигурно закрепване на елемент към шасито или ос б)                Повреден, пукнат или прекомерно корозирал елемент. в)               Неправилен ремонт или изменение.

5.3.4.    Шарнири на окачването || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 тона използването им е препоръчително. || а)                Прекомерно износване на шенкелен болт и/или втулки в шарнири на окачването. б)                Липсващ или силно повреден прахозащитен капак.

5.3.5.    Въздушно окачване || Визуална проверка || а)                Системата е неизползваема. б)                Елемент, който е повреден, изменен или дефектен до такава степен, че оказва влияние върху функционирането на системата в)               Слухово доловимо изпускане от системата

6.          ШАСИ И ПРИСТАВКИ НА ШАСИТО ||

6.1.       Шаси или рама и приставки ||

6.1.1.       Общо състояние || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. || а)                Счупване или деформация на надлъжна или напречна греда. б)                Ненадеждни усилващи плочи или скрепления. в)               Прекомерна корозия, която влошава стабилността на монтажния блок. ||

6.1.2.    Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработили газове || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. || а)                Ненадеждна или изпускаща система за отвеждане на отработили газове. б)                Влизане на пушек в кабината на водача или в купето за пътници. ||

6.1.3.    Резервоар за гориво и тръби (включително резервоар за гориво за отопление и тръби) || Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство; използване на устройства за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ/сгъстен природен газ (ВНГ/СПГ) || а)                Несигурен резервоар за гориво или тръби. б)                Теч на гориво, липсваща или нефункционираща капачка на резервоара. в)               Повредени или износени тръби. г)                Проходният спирателен кран за гориво (ако се изисква такъв) не функционира правилно. д)                Опасност от пожар поради: — теч на гориво; — лошо изолиран резервоар за гориво или изпускателен тръбопровод; — състояние на двигателното отделение е)                Системата на ВНГ/СПГ или водород не е в съответствие с изискванията(1). ||

6.1.4.    Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад || Визуална проверка. || а)                Хлабавост или повреда, която е вероятно да причини нараняване при докосване или контакт. б)                Устройство, което явно не е в съответствие с изискванията(1). ||

6.1.5.    Опора за резервно колело (ако е монтирана) || Визуална проверка. || а)                Опората не е в добро състояние. б)                Опората е счупена или несигурна. в)               Ненадеждно закрепено на опората резервно колело, поради което има вероятност то да падне. ||

6.1.6.       Прикачни механизми и оборудване за теглене || Визуална проверка за износване и правилно функциониране, като се обърне особено внимание на монтираните устройства за безопасност и/или използване на измервателен уред. || а)                Повреден, дефектен или пукнат елемент. б)                Прекомерно износване на елемент. в)               Дефектно закрепване. г)                Липсващо или неправилно функциониращо устройство за безопасност. д)                Нефункциониращ индикатор. е)                Закриване (когато не се използва) на табелата с регистрационния номер или на лампа ж)               Неправилен ремонт или изменение. ||

6.1.7.    Силово предаване || Визуална проверка. || а)                Хлабави или липсващи скрепителни болтове. б)                Прекомерно износване на лагерите на междинния вал. в)               Прекомерно износване на карданните шарнири. г)                Повредени гъвкави връзки. д)                Повреден или изкривен вал. е)                Пукнато или несигурно тяло на лагер. ж)               Липсващ или силно повреден прахозащитен капак. з)                Неправомерно изменение на силовото предаване ||

6.1.8.    Опорни елементи за двигателя || Визуална проверка, без превозното средство непременно да е над канал или върху повдигателен механизъм. || Дефектни, явно и силно повредени, хлабави или счупени опорни елементи. ||

Параметри на двигателя || Визуална проверка || а)                Неправомерно изменение на контролно устройство б)                Неправомерно изменение на двигател ||

6.2.          Кабина и каросерия ||

6.2.1. Състояние || Визуална проверка. || а)                Хлабава или повредена плоскост или част, която може да причини нараняване. б)                Несигурна стойка на каросерията. в)               Влизане на пушек от двигателя или от отработилите газове. г)                Неправилен ремонт или изменение. ||

6.2.2.    Рама || Визуална проверка над канал или върху повдигателен механизъм || а)                Каросерията или кабината са несигурни. б)                Каросерията/кабината явно не е разположена точно върху шасито. в)               Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината към шасито или към напречни греди. г)                Прекомерна корозия на местата на закрепване върху носещата каросерия. ||

6.2.3.    Врати и брави на вратите || Визуална проверка. || а)                Вратата не се отваря или затваря нормално. б)                Вероятност врата да се отвори неумишлено или да не остане затворена. в)               Липсваща, хлабава или повредена врата, панта, брава, стойка. ||

6.2.4.    Под || Визуална проверка над канал или върху повдигателен механизъм. || Подът е несигурен или силно повреден. ||

6.2.5.    Седалка на водача || Визуална проверка. || а)                Хлабава седалка или седалка с дефектна структура. б)                Механизмът за регулиране не функционира правилно. ||

6.2.6.    Други седалки || Визуална проверка. || а)                Седалките са дефектни или несигурни. б)                Седалките не са монтирани в съответствие с изискванията(1). ||

6.2.7.    Органи за управление || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Орган за управление, необходим за безопасната експлоатация на превозното средство, не функционира правилно. ||

6.2.8.    Стъпала за кабината || Визуална проверка. || а)                Несигурно стъпало или площадка на стъпало. б)                Стъпало или площадка на стъпало е в състояние, което може да причини нараняване на ползвателите. ||

6.2.9.   Други вътрешни и външни приспособления и оборудване || Визуална проверка. || а)                Дефектно закрепване на друго приспособление или оборудване. б)                Друго приспособление или оборудване, което не е в съответствие с изискванията.(1) в)               Теч от хидравлично оборудване ||

6.2.10.   Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането || Визуална проверка. || а)                Липсващи, хлабави или силно корозирали б)                Недостатъчно отстояние от колело. в)               Не са в съответствие с изискванията(1). ||

7.          ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ||

7.1.       Обезопасителни колани/закопчалки и системи за обезопасяване ||

7.1.1.    Надеждност на монтажа на обезопасителните колани/закопчалки || Визуална проверка. || а)                Силно повредена точка на закрепване. б)                Точката на закрепване е хлабава. ||

7.1.2.    Състояние на обезопасителните колани/закопчалки || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Липсващ или немонтиран задължителен обезопасителен колан. б)                Повреден обезопасителен колан. в)               Обезопасителен колан, нефункциониращ в съответствие с изискванията(1). г)                Повреден или нефункциониращ нормално обезопасителен колан/закопчалка д)                Повреден или нефункциониращ нормално механизъм за прибиране на обезопасителен колан. ||

7.1.3. Ограничител на натоварването от обезопасителни колани || Визуална проверка || Явно липсващ или неподходящ за превозното средство ограничител на натоварването ||

7.1.4. Обтегачи за обезопасителните колани || Визуална проверка || Явно липсващ или неподходящ за превозното средство обтегач ||

7.1.5. Въздушна възглавница || Визуална проверка || а)                Явно липсващи или неподходящи за превозното средство въздушни възглавници. б)                Явно нефункционираща въздушна възглавница ||

7.1.6. Допълнителни предпазни системи || Визуална проверка на индикаторната лампа за неизправност || Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на системата. ||

7.2.   Пожарогасител (X) (2) || Визуална проверка. || а)                Липсва. б)                Не е в съответствие с изискванията(1). ||

7.3.   Ключалки и устройство против кражба || Визуална проверка и проверка на функционирането || а)                Устройството не функционира, за да предотврати привеждането в движение на превозното средство. б)                Дефектно или неумишлено заключване или блокиране ||

7.4.   Предупредителен триъгълник (ако се изисква) (X)(2) || Визуална проверка. || а)                Липсващ или некомплектован. б)                Не е в съответствие с изискванията(1). ||

7.5.   Аптечка (ако се изисква) (X) (2) || Визуална проверка. || Липсваща, некомплектована или не е в съответствие с изискванията(1). ||

7.6.   Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата (ако се изискват) (X) (2) || Визуална проверка. || Липсват или не са в добро състояние. ||

7.7.   Звуково предупредително устройство || Визуална проверка и проверка на функционирането. || а)                Не функционира. б)                Несигурен орган за управление. в)               Не е в съответствие с изискванията(1). ||

7.8.   Скоростомер || Визуална проверка или проверка на функционирането по време на изпитване на пътя или чрез електронни средства || а)                Не е монтиран в съответствие с изискванията(1). б)                Не функционира. в)               Не е възможно осветяването му. ||

7.9.   Тахограф (ако е монтиран/ако се изисква) || Визуална проверка. || а)                Не е монтиран в съответствие с изискванията(1). б)                Не функционира. в)               Повредени или липсващи пломби. г)                Липсваща, нечетлива или неактуална калибровъчна табелка. д)                Явно вмешателство или манипулация. е)                Размерът на гумите е несъвместим с параметрите на калибриране ||

7.10.     Устройство за ограничаване на скоростта (ако е монтирано/ако се изисква) || Визуална проверка и проверка на функционирането, ако се разполага със съответно оборудване. || а)                Не е монтирано в съответствие с изискванията(1). б)                Явно не функционира. в)               Неправилно зададена скорост (ако се проверява) г)                Повредени или липсващи пломби. д)                Липсваща, нечетлива или неактуална калибровъчна табелка. е)                Размерът на гумите е несъвместим с параметрите на калиброване ||

7.11   Километропоказател, ако има такъв || Визуална проверка || а)                Явно манипулиран (измама) б)                Явно не функционира ||

7.12      Електронно управление на стабилността (ESC), ако е монтирано/ако се изисква || Визуална проверка || а)                Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата б)                Повредени електрически връзки в)               Липсващи или повредени други елементи г)                Повреден или нефункциониращ нормално превключвател д)                Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на системата. ||

8.          ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ||

8.1.       Шум ||

8.1.1     Система за подтискане на шума || Субективна оценка (освен ако проверяващият сметне, че нивото на шума може да е на границата на допустимото — в този случай може да бъде проведено изпитване за шум на място (не в движение), като се използва шумомер) || а)                Нивото на шума превишава позволеното съгласно изискванията(1). б)                Част от системата за подтискане на шума е хлабава, има вероятност да падне, повредена, неправилно монтирана, липсваща или явно изменена по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху нивото на шума. ||

8.2.             Емисии на отработили газове ||

8.2.1           Емисии от бензинови двигатели ||

8.2.1.1     Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове || Визуална проверка || а)                Монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите липсва, или е изменено, или е явно дефектно. б)                Изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите ||

8.2.1.2  Емисии на газове ||                 Измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията(1). Като алтернатива за оборудвани с подходящи системи за бордова диагностика (СБД) превозни средства, правилното функциониране на системата за емисиите може да бъде проверено чрез съответно прочитане на данните от СБД и проверка на правилното функциониране на СБД, вместо да се измерват емисиите при работа на двигателя на празен ход в съответствие с препоръките на производителя за привеждане на двигателя в работен режим и други изисквания(1). || а)                Или емисиите на газове превишават специфичното равнище, посочено от производителя; б)                или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават: i)          за превозни средства, които са без усъвършенствана система за контрол на емисиите, – 4,5 %, или – 3,5 % според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1) ii)          за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите, – при работа на двигателя на празен ход: 0,5 % – при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,3 % или – при работа на двигателя на празен ход: 0,3 %[6] – при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,2 % според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1) в)               Ламбда е извън диапазона 1± 0,03 или не е в съответствие със спецификацията на производителя г)                Показанието на СБД сочи значителна неизправност ||

8.2.2        Емисии от дизелови двигатели ||

8.2.2.1 Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове || Визуална проверка || а)                Монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите липсва или явно е дефектно. б)                Изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите ||

8.2.2.2  Димност Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване || а) Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител. б) Привеждане на превозното средство към работна температура 1. Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка. 2. Изисквания за привеждане към работна температура: i) двигателят трябва да е напълно загрял: например температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне най-малко еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя. ii) Изпускателната система трябва да се прочисти чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод. в) Процедура на проверка: Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта. 2. В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа. 3. По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се разбере, например, като се наблюдава режимът на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен промеждутък от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, тоест най-малко две секунди за превозните средства от категория 1 и 2 от Приложение I. 4. Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности най-малко за трите последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката. 5. За избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Също за избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. || а)                За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1), димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя; б)                Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности, за двигатели с атмосферно пълнене: 2,5 m-1 , за двигатели с турбокомпресор: 3,0 m-1, или за превозните средства, посочени в изискванията(1), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1), 1.5 m-1.[7] ||

8.3        Подтискане на електромагнитните смущения ||

Радиосмущения (X)(2) || Визуална проверка || Неизпълнени изисквания(1). ||

8.4        Други елементи, свързани с околната среда ||

8.4.1 Изтичане на течност || Визуална проверка || Прекомерно изтичане на течност, което е вероятно да навреди на околната среда или да породи риск за безопасността на други ползватели на пътя ||

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ M2 И M3, ПРЕВОЗВАЩИ ПЪТНИЦИ ||

9.1.    Врати ||

9.1.1     Входни и изходни врати || Визуална проверка и проверка на функционирането || а)                Неправилно функциониране б)                Лошо състояние в)               Неизправно аварийно управление г)                Неизправно дистанционно управление на врати или неизправни предупредителни устройства д)                Не е в съответствие с изискванията(1). ||

9.1.2 Аварийни изходи || Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима) || а)                Неправилно функциониране б)                Липсващи или нечетливи обозначения за аварийните изходи в)               Липсва чукче за счупване на стъклото г)                Не е в съответствие с изискванията(1) ||

9.2.          Система срещу изпотяване на стъклата и срещу обледеняване (X)(2) || Визуална проверка и проверка на функционирането || а)                Не функционира нормално б)                Емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници в)               Системата срещу обледеняване е неизправна (ако е задължителна) ||

9.3.          Вентилационна и отоплителна система (X)(2) || Визуална проверка и проверка на функционирането || а)                Неправилно функциониране б)                Емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници ||

9.4.      Седалки ||

9.4.1  Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал) || Визуална проверка || а)                Седалките са дефектни или несигурни. б)                Сгъваемите седалки не функционират автоматично (ако са позволени). в)               Не са в съответствие с изискванията(1). ||

9.4.2 Седалка на водача (допълнителни изисквания) || Визуална проверка || а)                Неизправни специални устройства, като например екран срещу заслепяване б)                Защитата на водача не е надеждна или не е в съответствие с изискванията(1). ||

9.5. Вътрешно осветление и устройства за показване на местоназначението (X)(2) || Визуална проверка и проверка на функционирането || Неизправно устройство или не в съответствие с изискванията(1) ||

9.6.     Проходи, пространство за правостоящи пътници || Визуална проверка || а)                Несигурен под. б)                Неизправни релси или дръжки за хващане. в)               Не са в съответствие с изискванията(1). ||

9.7.     Стълби и стъпала || Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима) || а)                В повредено или лошо състояние б)                Прибиращите се стъпала не функционират правилно в)               Не в съответствие с изискванията(1) ||

9.8.     Система за комуникация с пътниците (X)(2) || Визуална проверка и проверка на функционирането. || Неизправна система ||

9.9.    Надписи (X)(2) || Визуална проверка. || а)                Липсващ, грешен или нечетлив надпис б)                Не в съответствие с изискванията(1) ||

9.10.   Изисквания относно превоза на деца (X)(2) ||

9.10.1   Врати || Визуална проверка || Защитата на вратите не е в съответствие с изискванията(1) за тази форма на превоз. ||

9.10.2   Сигнално и специално оборудване || Визуална проверка || Липсва сигнално или специално оборудване или то не е в съответствие с изискванията(1). ||

9.11.        Изисквания относно превоза на лица с увреждания (X)(2) ||

9.11.1   Врати, рампи и подемници || Визуална проверка и проверка на функционирането || а)                Неправилно функциониране. б)                Влошено състояние. в)               Неизправен(ни) орган(и) за управление. г)                Неизправно(и) предупредително(и) устройство(а). д)                Не са в съответствие с изискванията(1). ||

9.11.2   Приспособления за обездвижване на инвалидни колички || Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е необходима || а)                Неправилно функциониране. б)                Влошено състояние. в)               Неизправен(ни) орган(и) за управление. г)                Не са в съответствие с изискванията(1). ||

9.11.3   Сигнално и специално оборудване || Визуална проверка || Липсва сигнално или специално оборудване или то не е в съответствие с изискванията(1). ||

9.12.   Друго специално оборудване (X)(2) ||

9.12.1. Инсталации за приготвяне на храна || Визуална проверка || а)                Инсталацията не е в съответствие с изискванията(1). б)                Инсталацията е повредена до такава степен, че е опасна за ползване. ||

9.12.2. Санитарна инсталация || Визуална проверка || Инсталацията не е в съответствие с изискванията(1). ||

9.12.3. Други устройства (например аудиовизуални системи) || Визуална проверка || Не са в съответствие с изискванията(1). ||

БЕЛЕЖКИ :

Под „изисквания“ се имат предвид изискванията за одобрение на типа към датата на одобрението, на първоначалната регистрация или на първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране или националното законодателство на държавата на регистрация.

(X) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не са считани за съществени при проверка на техническата изправност.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО Оценката на неизправностите НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

За всички подлежащи на изпитвания системи и елементи на превозните средства, правилата, които следва да се прилагат по време на проверката на техническата изправност за определяне дали състоянието на превозното средство е приемливо, са следните.

Елемент || Причини за неизправност || Оценка на неизправностите

|| Незначителна || Значителна || Опасна

0.       ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

0.1.      Табели с регистрационния номер (ако са нужни съгласно изискванията(1) || а)                Липсваща/и табела/и или ненадеждни/ закрепени така, че има вероятност да паднат. || || X ||

б)                Липсващ или нечетлив надпис || || X ||

в)               Не е в съответствие с документите или регистрацията на превозното средство. || || X ||

0.2. Идентификационен номер на превозното средство, шаси/сериен номер || а)                Липсва или не може да бъде открит. || || X ||

б)                Непълен, нечетлив || || X ||

в)               Не е в съответствие с документите или регистрацията на превозното средство. || || X ||

1.         СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ

1.1.      Механично състояние и функциониране

1.1.1.       Ос на педала на работната спирачка/ос на лоста на ръчната спирачка (за паркиране) || а)                Оста е прекалено стегната. || || X ||

б)                Прекомерно износване или хлабина. || || X ||

1.1.2.    Състояние на педала/ръчния лост и ход на задвижващото спирачно устройство || а)                Прекомерен или недостатъчен свободен ход. || || X ||

б)                Спирачният механизъм не отделя правилно. Засегнато е функционирането || X || X ||

в)               Липсващо, разлепено или износено покритие против хлъзгане на педала. || X || ||

1.1.3.    Вакуумпомпа или компресор и резервоари || а)                Недостатъчно налягане/вакуум за подпомагане най-малко на четири задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или небезопасни показания на манометъра); две задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или небезопасни показания на манометъра); || || X || X

б)                Времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на въздушното налягане или вакуума, не отговаря на изискванията(1) || || X ||

в)               Многокръговият предпазен клапан или предпазният клапан не функционира. || || X ||

г)                Изпускане на въздух, причиняващо забележим спад в налягането, или шумно изпускане на въздух. || || X ||

д)                Външно повреждане, което е вероятно да повлияе отрицателно върху функционирането на спирачната уредба. Показателите на вторичната спирачка не са достигнати || || X || X

1.1.4.   Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане || Неизправен или повреден манометър или индикатор Не може да се установи ниско налягане. || X || X ||

1.1.5.    Ръчно задействан клапан за контрол на спирачката || а)                Органът за управление е счупен, повреден или прекомерно износен. || || X ||

б)                Органът за управление не е надеждно закрепен към клапана или несигурен клапан. || || X ||

в)               Хлабави съединения или течове в уредбата. || || X ||

г)                Незадоволително функциониране. || || X ||

1.1.6.   Ръчна спирачка (за паркиране): лост за управление, храпов механизъм, електронна спирачка за паркиране || а)                Храповият механизъм на спирачката не задържа правилно. || || X ||

б)                Прекомерно износване на оста на лоста или на храповия механизъм Прекомерно износване. || X || X ||

в)               Прекомерен ход на лоста, показващ неправилно регулиране. || || X ||

г)                Липсващ, повреден или нефункциониращ лост за управление || || X ||

д)                Неправилно функциониране — предупредителният индикатор показва неизправност || || X ||

1.1.7. Спирачни клапани (педално управлявани, разтоварващи, регулиращи клапани) || а)                Повреден клапан или прекомерно изпускане на въздух. Засегнато е функционирането || || X || X

б)                Прекомерно изтичане на масло от компресора. || X || ||

в)               Клапанът е ненадежден или неправилно монтиран. || || X ||

г)                Изтичане на хидравлична (спирачна) течност Засегнато е функционирането. || || X || X

1.1.8.   Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични) || а)                Дефектен кран или самозатварящ се клапан. Засегнато е функционирането. || X || X ||

б)                Кранът или клапанът е ненадежден или неправилно монтиран. Засегнато е функционирането. || X || X ||

в)               Прекомерни течове. Засегнато е функционирането. || || X || X

г)                Неправилно функциониране Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

1.1.9.   Резервоар за сгъстен въздух || а)                Резервоарът е леко повреден или леко корозирал. Резервоарът е сериозно повреден, корозирал или изпуска. || X || X ||

б)                Функционирането на дренажното устройство е засегнато. Нефункциониращо дренажно устройство || X || X ||

в)               Резервоарът е ненадежден или неправилно монтиран. || || X ||

1.1.10.     Спирачни сервомеханизми, главен спирачен цилиндър (хидравлични уредби) || а)                Дефектен или нефункциониращ сервомеханизъм. || || X ||

б)                Главният спирачен цилиндър е дефектен, но спирачката функционира. Дефектен или изпускащ главен спирачен цилиндър. || || X || X

в)               Главният спирачен цилиндър е ненадежден, но спирачката функционира. Ненадежден главен спирачен цилиндър. || || X || X

г)                Недостатъчно спирачна течност (под марката за минимум, но над 50 % от капацитета на резервоара) Недостатъчно спирачна течност (под марката за минимум и под 50 % от капацитета на резервоара) Не се вижда спирачна течност || X || X || X

д)                Липсва капачката на резервоара на главния спирачен цилиндър. || X || ||

е)                Светеща или неизправна предупредителна лампа за спирачната течност. || X || ||

ж)               Неправилно функциониране на предупредителното устройство за нивото на спирачната течност. || X || ||

1.1.11.     Твърди спирачни въздухопроводи || а)                Непосредствен риск от повреда или счупване. || || || X

б)                Въздухопроводите или връзките изпускат (пневматични спирачни уредби). Въздухопроводите или връзките изпускат (хидравлични спирачни уредби) || || X || X

в)               Повредени или прекомерно корозирали въздухопроводи. Засягат функционирането на спирачките като ги блокират, или има непосредствен риск от течове || || X || X

г)                Неправилно поставени въздухопроводи. Риск от повреждане || X || X ||

1.1.12.     Гъвкави спирачни маркучи || а)                Непосредствен риск от повреда или счупване. || || || X

б)                Усукани или прекалено къси маркучи Повредени или износени маркучи || X || X ||

в)               Изпускащи маркучи или съединения. (пневматични спирачни уредби) Изпускащи маркучи или съединения (хидравлични спирачни уредби) || || X || X

г)                Издуване на маркучите под налягане. Кордата е повредена || || X || X

д)                Маркучите са порести. || || X ||

1.1.13.     Спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки || а)                Прекомерно износена накладка за дискова или челюстна спирачка (достигнат е отбелязаният минимум) Прекомерно износена накладка за дискова или челюстна спирачка (под отбелязания минимум) || || X || X

б)                Замърсена накладка за дискова или челюстна спирачка (с масло, грес и др.). Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

в)               Липсва накладка за дискова или челюстна спирачка || || || X

1.1.14.     Спирачни барабани, спирачни дискове || а)                Износен или значително надраскан барабан или диск (достигнат е отбелязаният минимум) Прекомерно износен, прекомерно надраскан, пукнат, ненадежден или напукан барабан или диск. || || X || X

б)                Замърсен барабан или диск (с масло, грес и др.) || || X ||

в)               Липсва барабан или диск || || || X

г)                Ненадеждна задна накладка. || || X ||

1.1.15.     Спирачни жила, щанги, лостове, връзки || а)                Повредено или усукано жило. Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

б)                Прекомерно износен или корозирал елемент. Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

в)               Ненадеждно жило, щанга или свързване. || || X ||

г)                Дефектна броня на жило. || || X ||

д)                Ограничаване на свободното движение на спирачната уредба. || || X ||

е)                Неправилно движение на лостове/връзки, показващо лошо регулиране или прекомерно износване. || || X ||

1.1.16.     Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини и хидравлични цилиндри) || а)                Пукнат или повреден задвижващ механизъм. Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

б)                Теч от задвижващия механизъм. Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

в)               Задвижващият механизъм е ненадежден или неправилно монтиран. Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

г)                Прекомерно корозирал задвижващ механизъм. Налице е опасност от спукване || || X || X

д)                Недостатъчен или прекомерен ход на работното бутало или на диафрагмения механизъм. Засегнато е функционирането на спирачката (ходът няма резерва) || || X || X

е)                Повреден прахозащитен капак. Липсващ или прекомерно повреден прахозащитен капак. || X || X ||

1.1.17.     Клапан за регулиране на спирачното налягане за задните колела в зависимост от товара || а)                Дефектна връзка. || || X ||

б)                Неправилно регулиране на връзката. || || X ||

в)               Клапанът е блокирал или не функционира. (ABS функционира) Клапанът е блокирал или не функционира. || || X || X

г)                Клапанът липсва (ако се изисква) || || || X

д)                Липсваща табелка с данни. || X || ||

е)                Данните са нечетливи или не отговарят на изискванията(1) || X || ||

1.1.18.     Устройства за регулиране на хлабина и съответни индикатори || а)                Устройството за регулиране е повредено, блокирало или с неправилно движение, прекомерно износено или неправилно регулирано. || || X ||

б)                Дефектно устройство за регулиране. || || X ||

в)               Неправилно монтирано или подменено. || || X ||

1.1.19.                Допълнителна спирачна уредба (когато е монтирана или се изисква) || а)                Ненадеждно свързване или закрепване. Засегнато е функционирането || X || X ||

б)                Уредбата очевидно е дефектна или липсва. || || X ||

1.1.20.     Автоматично действие на спирачките на ремаркето || Спирачката на ремаркето не се задейства автоматично при разединяване на връзката. || || || X

1.1.21.     Цялостна спирачна уредба || а)                Други устройства от уредбата (например помпа за антифриз, апарат за изсушаване на въздуха и т.н.) са увредени външно или са прекомерно корозирали по начин, който влияе неблагоприятно върху спирачната уредба. Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

б)                Изпускане на въздух или антифриз. Засегнато е функционирането на уредбата || X || X ||

в)               Ненадежден или неправилно монтиран елемент. || || X ||

г)                Неправилен ремонт или изменение на елемент[8] Засегнато е функционирането на спирачката || || X || X

1.1.22.     Контролни съединения (където са монтирани или се изискват) || а)                Липсват. || || X ||

б)                Повредени, неизползваеми или изпускат. || X || X ||

1.2.       Показатели и ефективност на работната спирачка

1.2.1.    Показатели || а)                Неподходящо спирачно усилие върху едно или повече колела. Липса на спирачно усилие върху едно или повече колела. || || X || X

б)                Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие в другото колело на същата ос. Или в случай на проверка на пътя — прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия. Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 50% от максималното регистрирано усилие в другото колело на същата ос при управляващи оси. || || X || X

в)               Липсва постепенна промяна на спирачното усилие (блокиране). || || X ||

г)                Прекомерно закъснение в задействането на спирачката за което и да е колело. || || X ||

д)                Прекомерно колебание на спирачната сила през периода на един оборот на колелото. || || X ||

1.2.2.    Ефективност || Не се постига поне следната минимална стойност: Превозни средства с първоначална регистрация след влизане в сила на Директива 2010/48/ЕС: –                 Категория N1: 50 % –                 Категория М1: 58 % –                 Категории M2 и M3: 50 % –                 Категории N2 и N3: 50 % –                 Категория O2 (XX)(3), O3 и O4: · за полуремаркета: 45% · за ремаркета с тегличи: 50% Превозни средства с регистрация преди влизането в сила на Директива 2010/48/ЕС: Категория N1: 45% Категория M1, M2 и M3: 50% [9] Категории N2 и N3: 43% [10] Категория O2 (XX)(3), O3 и O4: 40% [11] Други категории (XX)(3): Категории L (двете спирачки):                 Категория L1e: 42 %                 Категория L2e, L6e: 40 %                 Категория L3e: 50 %                 Категория L4e: 46 %                 Категория L5e, L7e: 44 % - Категории L (спирачка на задните колела):                 всички категории: 25 % При изпитването са достигнати по-малко от 50 % от горепосочените стойности спрямо масата на превозното средство || || X || X

1.3.       Показатели и ефективност на вторичната (аварийна) спирачка (ако представлява отделна уредба)

1.3.1. Показатели || а)                Неподходящо спирачно усилие върху едно или повече колела. Липса на спирачно усилие върху едно или повече колела. || || X || X

б)                Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие в друго колело на същата посочена ос. Или в случай на проверка на пътя — прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия. Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 50% от максималното регистрирано усилие в другото колело на същата ос при управляващи оси. || || X || X

в)               Липсва постепенна промяна на спирачното усилие (блокиране). || || X ||

1.3.2.    Ефективност || Спирачното усилие е по-малко от 50 %[12] от полезното действие на работната спирачка, определено в 1.2.2. спрямо максимално разрешената маса, а при полуремаркетата — спрямо сбора от допустимите сили на една ос (с изключение на L1e и L3e). При изпитването са достигнати по-малко от 50 % от горепосочените стойности спрямо масата на превозното средство || || X || X

1.4.       Показатели и ефективност на ръчната спирачка

1.4.1.    Показатели || Спирачката не действа от едната страна или в случай на проверка на пътя — прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия. При изпитването са достигнати по-малко от 50 % от стойностите за ефективност спрямо масата на превозното средство || || X || X

1.4.2.    Ефективност || За всички категории превозни средства постигнатият спирачен коефициент спрямо максимално допустимата маса е под 16 %, а за моторни превозни средства — 12 % спрямо максимално допустимата комбинирана маса на превозното средство, като се взема по-голямата от двете стойности (с изключение на L1e и L3e). При изпитването са достигнати по-малко от 50 % от горепосочените стойности спрямо масата на превозното средство || || X || X

1.5.       Показатели на допълнителната спирачна уредба || а)                Без плавна промяна на ефективността (не се прилага за моторни спирачни уредби). || || X ||

б)                Уредбата не функционира. || || X ||

1.6.   Антиблокираща спирачна система (ABS) || а)                Предупредителното устройство не функционира нормално. || || X ||

б)                Предупредителното устройство показва неизправност на системата. || || X ||

в)               Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата || || X ||

г)                Повредени електрически връзки || || X ||

д)                Липсващи или повредени други елементи || || X ||

1.7 Електронна спирачна система (EBS) || а)                Предупредителното устройство не функционира нормално. || || X ||

б)                Предупредителното устройство показва неизправност на системата. || || X ||

1.8 Спирачна течност || а) Температурата на кипене на спирачната течност е прекомерно ниска или съдържанието на вода е прекомерно високо Температура на кипене < 180°C или съдържание на вода > 1,5 % Температура на кипене < 150°C или съдържание на вода > 2,0% || X || X ||

б) Спирачна течност е замърсена Непосредствен риск от повреда || || X || X

в)            Недостатъчно спирачна течност (под марката за минимум, но над 50 % от капацитета на резервоара) Недостатъчно спирачна течност (под марката за минимум, но под 50 % от капацитета на резервоара) Не се вижда спирачна течност || X || X || X

2.       КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

2.1.    Механично състояние

2.1.1. Състояние на кормилния механизъм || а)                Механизмът не функционира гладко. || || X ||

б)                Кормилният вал е усукан или шлицовете са износени. Засегнато е функционирането || || X || X

в)               Прекомерно износване на кормилния вал. Засегнато е функционирането || || X || X

г)                Прекомерно движение на кормилния вал. Засегнато е функционирането || || X || X

д)                Има течове. Образуват се капки || X || X ||

2.1.2.       Закрепване на кормилната кутия || а)                Кормилната кутия не е закрепена добре. Над 50 % от скрепленията са хлабави или е видимо относително движение спрямо шасито/каросерията || || X || X

б)                Удължени отвори за закрепване в шасито. Над 50 % от скрепленията са засегнати || || X || X

в)               Липсващи или пукнати скрепителни болтове. Над 50 % от скрепленията са засегнати || || X || X

г)                Кормилната кутия е пукната. Стабилността или закрепването на кутията са засегнати || || X || X

2.1.3. Състояние на кормилното задвижване || а)                Хлабина между елементите, която следва да бъде регулирана. Прекомерно движение или опасност от разпадане на свързването || || X || X

б)                Прекомерно износване на местата на свързване. Налице е опасност от разпадане на свързването || || X || X

в)               Пукнатини или деформация на елемент. Засегнато е функционирането || || X || X

г)                Отсъствие на заключващи приспособления. || || X ||

д)                Несъосност на елементи (например напречна кормилна щанга или надлъжната кормилна щанга). || || X ||

е)                Неправилен ремонт или изменение. Засегнато е функционирането || || X || X

ж)               Прахозащитен капак повреден или в лошо състояние. Липсващ или силно повреден прахозащитен капак. || X || X ||

2.1.4. Функциониране на кормилното задвижване || а)                При движението си елемент от кормилното задвижване опира в неподвижна част на шасито. || || X ||

б)                Нефункциониращи или липсващи кормилни ограничители. || || X ||

2.1.5.   Сервоуправление || а)                Изтичане на течност. Засегнато е функционирането || || X || X

б)                Недостатъчно течност. (под отбелязания минимум, но над 50 % от капацитета на резервоара до отбелязания минимум) По-малко от 50 % от капацитета на резервоара до отбелязания минимум) || X || X ||

в)               Механизмът не функционира. Засегнато е управлението || || X || X

г)                Механизмът е пукнат или несигурен. Засегнато е управлението || || X || X

д)                Несъосност или опиране на елементи. Засегнато е управлението || || X || X

е)                Неправилен ремонт или изменение. Засегнато е управлението || || X || X

ж)               Повредени или прекомерно корозирали кабели /маркучи. Засегнато е управлението || || X || X

2.2.          Кормило, кормилна колона и кормило от мотоциклетен тип

2.2.1.       Състояние на кормилото || а)                Относително движение на кормилото спрямо колоната, показващо хлабина. || || X ||

б)                Отсъствие на ограничител върху главината на кормилното колело Налице е опасност от разпадане на свързването || || X || X

в)               Счупване или хлабавост на главината, венеца или спица на кормилото Налице е опасност от разпадане на свързването || || X || X

Кормилна колона/вилки || а)                Прекомерен ход на центъра на кормилото нагоре или надолу. || || X ||

б)                Прекомерен ход на върха на колоната радиално от оста на колоната. || || X ||

в)               Повредена гъвкава връзка. || || X ||

г)                Дефектно закрепване. Налице е опасност от разпадане на свързването || || X || X

д)                Неправилен ремонт или изменение || || || X

2.3. Кормилна хлабина || Прекомерен свободен ход на кормилния механизъм (например движение на точка върху венеца, превишаващо една пета от диаметъра на кормилото или не в съответствие с изискванията(1). Засегнато е безопасното управление || || X || X

Регулировка на колелата (X)(2) || Регулировката не е в съответствие със спецификациите на производителя или с изискванията(1). Засегнато е насочването напред; влошена е стабилността при завиване || X || X ||

2.5. Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето || а)                Леко повреден елемент. Сериозно повреден или пукнат елемент. || || X || X

б)                Прекомерна хлабина. Засегнато е насочването напред; влошена е стабилността при завиване || || X || X

в)               Дефектно закрепване. (по-малко от 50 % от скрепленията са хлабави) Дефектно закрепване. (повече от 50 % от скрепленията са хлабави) || || X || X

2.6. Електронно сервоуправление (EPS) || а)                Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на уредбата. || || X ||

б)                Несъответствие между ъгъла на кормилното колело и ъгъла на колелата. Засегнато е управлението || || X || X

в)               Сервоуправлението не функционира || || X ||

3.          ВИДИМОСТ

3.1.       Полезрение || Препятствие в полезрението на водача, което в съществена степен му пречи да вижда напред или встрани. (извън почистваната от стъклочистачките зона) Засегната е почистваната от стъклочистачките зона или външните огледала не се виждат || X || X ||

3.2.          Състояние на стъклата || а)                Пукнато или променило цвета си стъкло или прозрачна плоскост (ако е разрешена). (извън почистваната от стъклочистачките зона) Засегната е почистваната от стъклочистачките зона или външните огледала не се виждат || X || X ||

б)                Стъкло или прозрачна плоскост (включително светлоотражателно или цветно фолио), което не отговаря на спецификациите в изискванията(1) (XX)(3) (извън почистваната от стъклочистачките зона) Засегната е почистваната от стъклочистачките зона или външните огледала не се виждат || X || X ||

в)               Стъкло или прозрачна плоскост в неприемливо състояние. Видимостта в почистваната от стъклочистачките зона е значително засегната || || X || X

3.3.       Огледала или устройства за виждане назад || а)                Липсващо огледало или устройство или то не е монтирано съгласно изискванията(1). (налице са най-малко две възможности за виждане назад) Налице са по-малко от две възможности за виждане назад || X || X ||

б)                Огледало или устройство за виждане назад леко повредено или хлабаво. Огледалото или устройството не функционира или е сериозно повредено, хлабаво или ненадеждно. || X || X ||

3.4. Стъклочистачки на предното стъкло || а)                Стъклочистачките не функционират или са повредени || || X ||

б)                Дефектна четка на стъклочистачка. Липсваща или явно дефектна четка на стъклочистачка. || X || X ||

3.5. Устройство за миене на стъклата || Устройство за миене на стъклата не функционира правилно (липсва течност за миене на стъкла, но помпата функционира, или водоструйната помпа е неправилно поставена) Устройството не функционира. || X || X ||

Система срещу изпотяване на стъклата (X)(2) || Системата не функционира или явно е неизправна. || X || ||

4.          ЛАМПИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

4.1.       Предни фарове

4.1.1.    Състояние и функциониране || а)                Дефектна или липсваща светлина/светлинен източник. (множество светлини/светлинни източници; при светодиоди — повече от 1/3 функционират) Единична светлина/светлинен източник; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират || X || X ||

б)                Лек дефект на прожекторната система (светлоотражател и леща) Сериозен дефект в прожекторната система (светлоотражател и леща) или липсваща прожекторна система. || X || X ||

в)               Лампата не е закрепена надеждно. || || X ||

4.1.2. Регулиране || Насочеността на преден фар не е в границите, определени в изискванията(1). || || X ||

4.1.3.    Превключване || а)                Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1) (брой на едновременно светещите предни фарове) Надвишаване на максимално допустимия интензитет на светлината в посока напред || X || X ||

б)                Устройството за управление не функционира нормално. || || X ||

4.1.4.    Съответствие с изискванията(1). || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). || || X ||

б)                Продукти върху лещите или светлинния източник, които явно намаляват светлинния интензитет или променят излъчвания цвят. || || X ||

в)               Светлинният източник и лампата са несъвместими помежду си. || || X ||

4.1.5.    Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни) || а)                Устройството не функционира. || || X ||

б)                Не може да се работи с устройството от седалката на водача. || || X ||

4.1.6.    Устройство за чистене на предните фарове (когато е задължително) || Устройството не функционира. При газоразрядни лампи || X || X ||

4.2.       Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит

4.2.1.   Състояние и функциониране || а)                Дефектен светлинен източник. || || X ||

б)                Дефектна леща. || || X ||

в)               Лампата не е закрепена надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.2.2 Превключване || а)                Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). Задните габаритни светлини и страничните габаритни светлини могат да бъдат изключени при включени предни фарове || X || X ||

б)                Устройството за управление не функционира нормално. || || X ||

4.2.3.    Съответствие с изискванията(1) || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). Червена светлина напред или бяла светлина назад; значително намален светлинен интензитет || X || X ||

б)                Продукти върху лещите или светлинния източник, които намаляват интензитета на светлината или променят излъчвания цвят. Червена светлина напред или бяла светлина назад; значително намален светлинен интензитет || X || X ||

4.3.       Стопове

4.3.1.    Състояние и функциониране || а)                Дефектен светлинен източник. (множество светлинни източници; при светодиоди — повече от 1/3 функционират) Единични светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират Всички светлинни източници са дефектни || X || X || X

б)                Леща с лек дефект (без влияние върху излъчваната светлина). Леща със сериозен дефект (излъчваната светлина е засегната). || X || X ||

в)               Лампата не е закрепена надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.3.2.    Превключване || а)                Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). Забавяне във функционирането (над 2,5 m/s2 отрицателно ускорение преди активирането на светлините за спирачките) Не функционира || X || X || X

б)                Устройството за управление не функционира нормално. || || X ||

4.3.3.    Съответствие с изискванията(1). || Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). Бяла светлина отзад; значително намален светлинен интензитет || X || X ||

4.4.          Пътепоказател и аварийни светлини

4.4.1.    Състояние и функциониране || а)                Дефектен светлинен източник. (множество светлинни източници; при светодиоди — повече от 1/3 функционират) Единични светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират || X || X ||

б)                Леща с лек дефект. (без влияние върху излъчваната светлина) Леща със сериозен дефект (излъчваната светлина е засегната). || X || X ||

в)               Лампата не е закрепена надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.4.2.    Превключване || Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). Не функционира || X || X ||

4.4.3.    Съответствие с изискванията(1). || Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). Излъчва светлина, различна от кехлибарено жълта || X || X ||

4.4.4.    Честота на мигане || Честотата на мигане не е в съответствие с изискванията(1). (отклонение в честотата над 25 %) Отклонение в честотата над 50 % || X || X ||

4.5.          Предни и задни фарове за мъгла

4.5.1.    Състояние и функциониране || а)                Дефектен светлинен източник. (множество светлинни източници; при светодиоди — повече от 1/3 функционират) Единични светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират || X || X ||

б)                Леща с лек дефект. (без влияние върху излъчваната светлина) Леща със сериозен дефект (излъчваната светлина е засегната). || X || X ||

в)               Лампата не е закрепена надеждно. Има опасност да падне или да заслепи насрещно движещи се превозни средства || X || X ||

4.5.2 Регулиране (X)(2) || Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално при наличие на ясно изразена граница на осветяваното поле (границата е прекалено ниска). Границата на осветяваното поле е над тази на предните фарове || X || X ||

4.5.3.    Превключване || Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). Не функционира || X || X ||

4.5.4.    Съответствие с изискванията(1). || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). || || X ||

б)                Системата не функционира в съответствие с изискванията(1). || || X ||

4.6.          Светлини за заден ход

4.6.1.    Състояние и функциониране || а)                Дефектен светлинен източник. || X || ||

б)                Дефектна леща. || X || ||

Лампата не е закрепена надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.6.2.    Съответствие с изискванията(1) || а)                Лампата, излъчваният цвят, позицията или светлинният интензитет не са в съответствие с изискванията(1). || || X ||

б)                Системата не функционира в съответствие с изискванията(1). || || X ||

4.6.3.    Превключване || Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(1). Сигналната лампа за заден ход може да се включи дори когато скоростният лост не е в позиция за заден ход || X || X ||

4.7.       Осветител на задната табела с регистрационния номер

4.7.1.    Състояние и функциониране || а)                Лампата излъчва пряка светлина назад. Излъчва пряко бяла светлина назад || X || X ||

б)                Дефектен светлинен източник. множество светлинни източници Дефектен светлинен източник. единичен светлинен източник || X || X ||

Лампата не е закрепена надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.7.2.    Съответствие с изискванията(1) || Системата не функционира в съответствие с изискванията(1). || X || ||

4.8.       Светлоотражатели, маркировка за видимост (светлоотражателна) и задни табели за обозначаване

4.8.1.    Състояние || а)                Светлоотражателното оборудване е дефектно или повредено. Засегнато е отразяването на светлина || X || X ||

б)                Светлоотражателят не е закрепен надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.8.2.    Съответствие с изискванията(1) || Устройството, отразеният цвят или местоположението не са в съответствие с изискванията(1). Липсват или отразяват червен цвят напред или бял цвят назад || X || X ||

4.9.       Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване

4.9.1.    Състояние и функциониране || Не функционират. Не функционират при дълги светлини или заден фар за мъгла || X || X ||

4.9.2.    Съответствие с изискванията(1) || Не са в съответствие с изискванията(1). || X || ||

4.10.    Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето || а)                Ненадеждно закрепени неподвижни елементи. Хлабава фасунга || X || X ||

б)                Повредена или влошена изолация. Има опасност да предизвика късо съединение || X || X ||

в)               Неизправни електрически връзки в ремаркето или теглещото превозно средство. Засегната е спирачната уредба на ремаркето; спирачните светлини на ремаркето не функционират. || || X || X

4.11.     Електрическа инсталация || а)                Електрическите връзки са несигурни или не са надлежно обезопасени. Скрепленията са хлабави, допират остри ръбове, има опасност електрическите съединители да се откачат Има опасност кабелите да се допрат до горещи или въртящи се части или до земята, електрическите съединители са откачени (важни части за спирачната или кормилната система) || X || X || X

б)                Леко влошени електрически връзки Сериозно влошени електрически връзки Особено сериозно влошени електрически връзки (важни части за спирачната или кормилната уредба) || X || X || X

в)               Повредена или влошена изолация. Има опасност да предизвика късо съединение Непосредствен риск от пожар, образуване на искри || X || X || X

4.12.   Незадължителни лампи и светлоотражатели (X) (2) || а)                Лампа или светлоотражател, които не са монтирани съгласно изискванията(1). Излъчват/отразяват червена светлина напред или бяла светлина назад || X || X ||

б)                Лампата не функционира в съответствие с изискванията(1). Броят на едновременно функциониращите предни фарове надвишава разрешения светлинен интензитет; излъчва червена светлина напред или бяла светлина назад || X || X ||

в)               Лампа или светлоотражател, които не са закрепени надеждно. Има вероятност да падне || X || X ||

4.13.   Акумулатор(и) || а)                Ненадежден. Не е закрепен добре; има опасност да предизвика късо съединение || X || X ||

б)                Има течове. Изпускане на опасни вещества || X || X ||

в)               Дефектен превключвател (ако се изисква такъв). || || X ||

г)                Дефектни предпазители (ако се изискват). || || X ||

д)                Неподходяща вентилация (ако се изисква) || || X ||

5.          ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ И ОКАЧВАНЕ

5.1.       Оси

5.1.1.    Оси || а)                Пукната или деформирана ос. || || || X

б)                Несигурно закрепване към превозното средство. Хлабина при относително движение спрямо шасито/каросерията || || X || X

в)               Неправилен ремонт или изменение. Нарушена е стабилността, засегнато е функционирането, недостатъчно отстояние от други части на превозното средство или от земята || || X || X

5.1.2.    Шенкели || а)                Пукнат шенкел. || || || X

б)                Прекомерно износване на шенкелния болт и/или втулките. Има опасност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване || || X || X

в)               Прекомерно движение между предния мост и шенкела. Има опасност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване || || X || X

Шенкелният болт е хлабав в оста. Има опасност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване || || X || X

5.1.3. Лагери на колелата || а)                Прекомерна хлабина на лагер на колело. влошена е стабилността при завиване; опасност от разрушаване || || X || X

б)                Твърде стегнат, блокирал лагер на колело. Опасност от прегряване; опасност от разрушаване || || X || X

5.2.          Колела и гуми

5.2.1.    Главина на колелата || а)                Липсваща или хлабава гайка или шпилка за колело (<3,5t: останали са най-малко 4 симетрично разпределени; >3,5t: останали са най-малко 75 % симетрично разпределени). Липсват или са разхлабени над 25 % от гайките или шпилките за колело. || || X || X

б)                Износена или повредена главина Износена или повредена главина по начин, засягащ сигурното закрепяне на колелата || || X || X

5.2.2.    Колела || а)                Пукнатина или дефектна заварка. || || || X

б)                Монтирани неправилно осигурителни пръстени за гумите. Има вероятност да паднат || || X || X

в)               Силно деформирано или износено колело. Засегнато е сигурното закрепяне към главината; засегнато е сигурното закрепяне на гумата || || X || X

г)                Размерът или типът на колелата не в съответствие с изискванията(1) и оказват влияние върху пътната безопасност. || || X ||

5.2.3.    Гуми || а)                Размерът на гумата, товароносимостта, знакът за одобрение или категорията за скорост на колелата не са в съответствие с изискванията(1) и оказват влияние върху пътната безопасност. Недостатъчна товароносимост или категория за скорост за действителната употреба, гумите допират други неподвижни части на превозното средство и влошават безопасността на шофиране || || X || X

б)                Гуми с различен размер на една и съща ос или сдвоено колело. || || X ||

в)               Гуми от различен конструктивен тип (радиални/диагонални) на една и съща ос. || || X ||

г)                Сериозна повреда или срязване на гума. Кордата се вижда или е повредена || || X || X

д)                Дълбочината на протектора на гума не е в съответствие с изискванията(1). Под 80 % от изискваната дълбочина || || X || X

е)                Триене на гума с други елементи (гъвкави устройства срещу пръскане) Триене на гума с други елементи (безопасността на шофиране не е влошена) || X || X ||

ж)               Гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с изискванията(1). Защитният слой на кордата е засегнат || || X || X

з)                Системата за следене на налягането на въздуха не функционира нормално очевидно не функционира || X || X ||

5.3.       Система на окачване

5.3.1.   Ресори/пружини и стабилизатор || а)                Несигурно закрепване на ресорите/пружините към шасито или ос. Видимо относително движение; повече от 50 % от скрепленията са хлабави || || X || X

б)                Повреден или счупен елемент на ресор/пружина. Основният лист на пружината или над 50 % от допълнителните листове са засегнати || || X || X

в)               Липсва ресор/пружина Основният лист на пружината или над 50 % от допълнителните листове са засегнати || || X || X

г)                Неправилен ремонт или изменение Недостатъчно отстояние от други части на превозното средство; системата от ресори/пружини не функционира || || X || X

5.3.2.    Амортисьори || а)                Несигурно закрепване на амортисьори към шасито или ос. Хлабав амортисьор || X || X ||

б)                Повреден амортисьор, показващ признаци на силен теч или неизправност. || || X ||

5.3.2.1 Проверка на ефективността на амортизиране || а)                Значително различие между ляво и дясно || || X ||

б)                Не са постигнати специфицираните минимални стойности. || || X ||

5.3.3.    Карданни валове, надлъжни реактивни щанги, кобилици и напречни рамена || а)                Несигурно закрепване на елемент към шасито или ос. Има опасност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване || || X || X

б)                Повреден или прекомерно корозирал елемент. Засегната е стабилността на елемента или той е пукнат || || X || X

в)               Неправилен ремонт или изменение. Недостатъчно отстояние от други части на превозното средство; системата не функционира || || X || X

5.3.4.    Шарнири на окачването || а)                Прекомерно износване на шенкелен болт и/или втулки в шарнири на окачването. Има опасност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване || || X || X

б)                Силно повреден прахозащитен капак. Липсващ или пукнат прахозащитен капак. || X || X ||

5.3.5.    Въздушно окачване || а)                Системата е неизползваема. || || || X

б)                Елемент, който е повреден, изменен или дефектен до такава степен, че оказва негативно влияние върху функционирането на системата. Функционирането на системата е сериозно засегнато || || X || X

в)               Слухово доловимо изпускане от системата || || X ||

6.          ШАСИ И ПРИСТАВКИ НА ШАСИТО

6.1.       Шаси или рама и приставки

6.1.1.       Общо състояние || а)                Леко счупване или деформация на надлъжна или напречна греда. Сериозно счупване или деформация на надлъжна или напречна греда. || || X || X

б)                Ненадеждни усилващи плочи или скрепления (< 50%). Хлабави скрепления (>50%); недостатъчна якост на частите || || X || X

в)               Прекомерна корозия, която влошава стабилността на монтажния блок. недостатъчна якост на частите || || X || X

6.1.2.    Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработили газове || а)                Ненадеждна или изпускаща система за отвеждане на отработили газове || || X ||

б)                Влизане на пушек в кабината на водача или в купето за пътници Опасност за здравето на лицата в превозното средство || || X || X

6.1.3.    Резервоар за гориво и тръби (включително резервоар за гориво за отопление и тръби) || а)                Несигурен резервоар за гориво или тръби. Риск от пожар || || X || X

б)                Теч на гориво, липсваща или нефункционираща капачка на резервоара. Риск от пожар; прекомерно изпускане на опасни вещества || || X || X

в)               износени тръби. Повредени тръби || X || X ||

г)                Проходният спирателен кран за гориво (ако се изисква такъв) не функционира правилно. || || X ||

д)                Опасност от пожар поради: теч на гориво; лошо изолиран резервоар за гориво или изпускателен тръбопровод; състояние на двигателното отделение || || || X

е)                Системата на ВНГ/СПГ или водород не е в съответствие с изискванията(1). Някоя от частите на системата е дефектна || || X || X

6.1.4.    Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад || а)                Хлабавост или повреда, която е вероятно да причини нараняване при докосване или контакт. Има опасност да паднат части; функционирането е сериозно засегнато || || X || X

б)                Устройство, което явно не е в съответствие с изискванията(1). || || X ||

6.1.5.    Опора за резервно колело (ако е монтирана) || а)                Опората не е в добро състояние. || X || ||

б)                Опората е счупена или несигурна. || || X ||

в)               Ненадеждно закрепено на опората резервно колело Има вероятност да падне || || X || X

6.1.6.       Прикачни механизми и оборудване за теглене || а)                Повреден, дефектен или пукнат елемент (ако не се използва) Повреден, дефектен или пукнат елемент (ако се използва) || || X || X

б)                Прекомерно износване на елемент. Надхвърля границата на износване || || X || X

в)               Дефектна приставка. Хлабава приставка || || X || X

г)                Липсващо или неправилно функциониращо устройство за безопасност. || || X ||

д)                Нефункциониращ индикатор. || || X ||

е)                Закриване (когато не се използва) на табелата с регистрационния номер или на лампа Регистрационният номер не се вижда (когато не се използва) || X || X ||

ж)               Неправилен ремонт или изменение (второстепенни части) Неправилен ремонт или изменение (първостепенни части) || || X || X

6.1.7.    Силово предаване || а)                Хлабави или липсващи скрепителни болтове.(<30%) Хлабави или липсващи скрепителни болтове.(>30%) || || X || X

б)                Прекомерно износване на лагерите на междинния вал. Вероятност от разхлабване или пукване || || X || X

в)               Прекомерно износване на карданните шарнири. Вероятност от разхлабване или пукване || || X || X

г)                Повредени гъвкави връзки. Вероятност от разхлабване или пукване || || X || X

д)                Повреден или изкривен вал. || || X ||

е)                Пукнато или несигурно тяло на лагер. Вероятност от разхлабване или пукване || || X || X

ж)               Силно повреден прахозащитен капак. Липсващ или пукнат прахозащитен капак || X || X ||

з)                Неправомерно изменение на силовото предаване || || X ||

6.1.8.    Опорни елементи за двигателя || В лошо състояние, явно и силно повредени, хлабави или счупени опорни елементи. || || X || X

Показатели на двигателя || а)                Неправомерно изменение на контролно устройство || || X ||

б)                Неправомерно изменение на двигател || || X ||

6.2.          Кабина и каросерия

6.2.1. Състояние || а)                Хлабава или повредена плоскост или част, която може да причини нараняване. Има вероятност да падне || || X || X

б)                Несигурна стойка на каросерията. Нарушена е стабилността || || X || X

в)               Влизане на пушек от двигателя или от отработилите газове. Опасност за здравето на лицата в превозното средство || || X || X

г)                Неправилен ремонт или изменение. Недостатъчно отстояние от въртящи се или движещи се части и от пътя || || X || X

6.2.2.    Рама || а)                Каросерията или кабината са несигурни. Засегната е стабилността || || X || X

б)                Каросерията/кабината явно не е разположена точно върху шасито. || || X ||

в)               Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината към шасито или към напречни греди. (<50 % и ако е симетрично) Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината към шасито или към напречни греди. (> 50 %) || || X || X

г)                Прекомерна корозия на местата на закрепване върху носещата каросерия. Засегната е стабилността || || X || X

6.2.3.    Врати и брави на вратите || а)                Вратата не се отваря или затваря нормално. || || X ||

б)                Вероятност врата да се отвори неумишлено или да не остане затворена. (плъзгащи се врати) Вероятност врата да се отвори неумишлено или да не остане затворена. (врати с радиално отваряне) || || X || X

в)               Повредена врата, панта, брава, стойка. Липсваща или хлабава врата, панта, брава, стойка. || X || X ||

6.2.4.    Под || Подът е несигурен или силно повреден. Недостатъчна стабилност || || X || X

6.2.5.    Седалка на водача || а)                Седалка с дефектна структура. Хлабава седалка или || || X || X

б)                Механизмът за регулиране не функционира правилно. Седалката се движи или облегалката не може да бъде фиксирана || || X || X

6.2.6.    Други седалки || а)                Седалките са дефектни или ненадеждни. (второстепенни части) Седалките са дефектни или ненадеждни. (основни части) || X || X ||

б)                Седалките не са монтирани в съответствие с изискванията(1). Надвишен е разрешеният брой седалки; разположението не съответства на одобреното || X || X ||

6.2.7.    Органи за управление || Орган за управление, необходим за безопасната експлоатация на превозното средство, не функционира безупречно. Засегнато е безопасното управление || || X || X

6.2.8.    Стъпала за кабината || а)                Несигурно стъпало или площадка на стъпало. Недостатъчна стабилност || X || X ||

б)                Стъпало или площадка на стъпало е в състояние, което може да причини нараняване на ползвателите. || || X ||

6.2.9.   Други вътрешни и външни приспособления и оборудване || а)                Дефектно закрепване на друго приспособление или оборудване. || || X ||

б)                Друго приспособление или оборудване, което не е в съответствие с изискванията(1) Има вероятност монтираните части да причинят наранявания; засегнато е безопасното функциониране || X || X ||

в)               Теч от хидравлично оборудване Прекомерно изпускане на опасни вещества || X || X ||

6.2.10.   Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането || а)                Липсващи, хлабави или силно корозирали Могат да причинят нараняване; има опасност да паднат || X || X ||

б)                Недостатъчно отстояние от колело (предотвратяване на пръскането) Недостатъчно отстояние от колело. (калобрани) || X || X ||

в)               Не е в съответствие с изискванията(1). Недостатъчно покриване на ширината на гумата || X || X ||

7.          ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

7.1.       Обезопасителни колани/закопчалки и системи за обезопасяване

7.1.1.    Надеждност на монтажа на обезопасителните колани/закопчалки || а)                Силно повредена точка на закрепване. Засегната е стабилността || || X || X

б)                Точката на закрепване е хлабава. || || || X

7.1.2.    Състояние на обезопасителните колани/закопчалки || а)                Липсващ или немонтиран задължителен обезопасителен колан. || || X ||

б)                Повреден обезопасителен колан. Срез или признак за прекомерно разтягане || X || X ||

в)               Обезопасителен колан, нефункциониращ в съответствие с изискванията(1). || || X ||

г)                Повреден или нефункциониращ нормално обезопасителен колан/закопчалка. || || X ||

д)                Повреден или нефункциониращ нормално механизъм за прибиране на обезопасителен колан. || || X ||

7.1.3. Ограничител на натоварването от обезопасителни колани || Явно липсващ или неподходящ за превозното средство ограничител на натоварването || || X ||

7.1.4. Обтегачи за обезопасителните колани || Явно липсващ или неподходящ за превозното средство обтегач || || X ||

7.1.5. Въздушна възглавница || а)                Явно липсващи или неподходящи за превозното средство въздушни възглавници. || || X ||

б)                Явно нефункционираща въздушна възглавница || || X ||

7.1.6. Допълнителни предпазни системи || Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на системата. || || X ||

7.2.   Пожарогасител (X) (2) || а)                Липсва. || || X ||

б)                Не е в съответствие с изискванията(1). Ако се изисква (напр. в таксита, автобуси за градски и междуградски транспорт, и т.н.) || X || X ||

7.3.   Ключалки и устройство против кражба || а)                Устройството не функционира, за да предотврати привеждането в движение на превозното средство. || X || ||

б)                Наличие на дефект неумишлено заключване или блокиране || || X || X

7.4.   Предупредителен триъгълник (ако се изисква) (X)(2) || а)                Липсващ или некомплектован. || X || ||

б)                Не е в съответствие с изискванията(1). || X || ||

7.5.   Аптечка (ако се изисква) (X) (2) || Липсваща, некомплектована или не е в съответствие с изискванията(1). || X || ||

7.6.   Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата (ако се изискват) (X) (2) || Липсват или не са в добро състояние. Недостатъчна стабилност или размери || X || X ||

7.7.   Звуково предупредително устройство || а)                Неправилно функциониране. Не функционира. || X || X ||

б)                Несигурен орган за управление. || X || ||

в)               Не е в съответствие с изискванията(1). Има вероятност издаваният звук да бъде сбъркан с акустичните сигнали от крайните устройства на системата за ранно предупреждение и оповестяване || X || X ||

7.8.   Скоростомер || а)                Не е монтиран в съответствие с изискванията(1). Липсва (ако се изисква) || X || X ||

б)                Функционирането е нарушено. Не функционира. || X || X ||

в)               Не е възможно осветяването му в достатъчна степен. Не е осветен. || X || X ||

7.9.   Тахограф (ако е монтиран/ако се изисква) || а)                Не е монтиран в съответствие с изискванията(1). || || X ||

б)                Не функционира. || || X ||

в)               Повредени или липсващи пломби. || || X ||

г)                Липсваща, нечетлива или неактуална калибровъчна табелка. || || X ||

д)                Явно вмешателство или манипулация. || || X ||

е)                Размерът на гумите е несъвместим с параметрите на калибриране || || X ||

7.10.     Устройство за ограничаване на скоростта (ако е монтирано/ако се изисква) || а)                Не е монтирано в съответствие с изискванията(1). || || X ||

б)                Явно не функционира. || || X ||

в)               Неправилно зададена скорост (ако се проверява) || || X ||

г)                Повредени или липсващи пломби. || || X ||

д)                Липсваща, нечетлива или неактуална калибровъчна табелка. || || X ||

е)                Размерът на гумите е несъвместим с параметрите на калиброване || || X ||

7.11   Километропоказател, ако има такъв || а)                Явно манипулиран (измама) || || X ||

б)                очевидно не функционира || || X ||

7.12      Електронно управление на стабилността (ESC), ако е монтирано/ако се изисква || а)                Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата || || X ||

б)                Повредени електрически връзки || || X ||

в)               Липсващи или повредени други елементи || || X ||

г)                Повреден или нефункциониращ нормално превключвател || || X ||

д)                Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на системата. || || X ||

8.          ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

8.1.       Шум

8.1.1     Система за подтискане на шума || а)                Нивото на шума превишава позволеното съгласно изискванията(1). || || X ||

б)                Част от системата за подтискане на шума е хлабава, повредена, неправилно монтирана, липсваща или явно изменена по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху нивото на шума. Има вероятност да падне || || X || X

8.2.       Емисии на отработили газове

8.2.1     Емисии от бензинови двигатели

8.2.1.1     Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове || а)                Монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите липсва или явно е дефектно. || || X ||

б)                Изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите || || X ||

8.2.1.2  Емисии на газове || а)                Или емисиите на газове превишават специфичното равнище, посочено от производителя; || || X ||

б)                или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават: i)          за превозни средства, които са без усъвършенствана система за контрол на емисиите, – 4,5 %, или – 3,5 % според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1) ii)          за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите, – при работа на двигателя на празен ход: 0,5 % – при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,3 % или – при работа на двигателя на празен ход: 0,3 %[13] – при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,2 % според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията(1) || || X ||

(c)              Ламбда е извън диапазона 1± 0,03 или не е в съответствие със спецификацията на производителя || || X ||

г)                Показанието на СБД сочи значителна неизправност. || || X ||

8.2.2        Емисии от дизелови двигатели

8.2.2.1 Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове || а)                Монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите липсва или явно е дефектно. || || X ||

б)                Изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите || || X ||

8.2.2.2  Димност Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване || а)                За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1), димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя; || || X ||

б)                Когато липсва такава информация или изискванията(1) не позволяват използването на сравнителни стойности, за двигатели с атмосферно пълнене: 2,5 m-1, за двигатели с турбокомпресор: 3,0 m-1, или за превозните средства, посочени в изискванията(1), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията(1), 1,5 m-1.[14] || || X ||

8.3        Подтискане на електромагнитните смущения

Радиосмущения (X)(2) || Неизпълнени изисквания(1). || X || ||

8.4        Други елементи, свързани с околната среда

8.4.1 Изтичане на течност || Прекомерно изтичане на течност, което е вероятно да навреди на околната среда или да породи риск за безопасността на други ползватели на пътя Постоянно се образуват капки || || X || X

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ M2 И M3, ПРЕВОЗВАЩИ ПЪТНИЦИ

9.1.    Врати

9.1.1     Входни и изходни врати || а)                Неправилно функциониране || || X ||

б)                Лошо състояние Могат да причинят нараняване || X || X ||

в)               Неизправно аварийно управление || || X ||

г)                Неизправно дистанционно управление на врати или неизправни предупредителни устройства || || X ||

д)                Не е в съответствие с изискванията(1). Недостатъчна ширина на вратата || X || X ||

9.1.2 Аварийни изходи || а)                Неправилно функциониране || || X ||

б)                Нечетливи обозначения за аварийните изходи Липсващи обозначения за аварийните изходи || X || X ||

в)               Липсва чукче за счупване на стъклото || || X ||

г)                Не в съответствие с изискванията(1) Недостатъчна ширина или блокиран достъп || X || X ||

9.2.          Система срещу изпотяване на стъклата и срещу обледеняване (X)(2) || а)                Не функционира нормално Засяга безопасната експлоатация на превозното средство || X || X ||

б)                Емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници Опасност за здравето на лицата в превозното средство || || X || X

в)               Системата срещу обледеняване е неизправна (ако е задължителна) || || X ||

9.3.                Вентилационна и отоплителна система (X)(2) || а)                Неправилно функциониране Опасност за здравето на лицата в превозното средство || X || X ||

б)                Емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници Опасност за здравето на лицата в превозното средство || || X || X

9.4.      Седалки

9.4.1  Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал) || а)                Седалките са дефектни Седалките са ненадеждни || X || X ||

б)                Сгъваемите седалки не функционират автоматично (ако са позволени). Блокират авариен изход || X || X ||

в)               Не са в съответствие с изискванията(1). Надвишен е разрешеният брой седалки || X || X ||

9.4.2 Седалка на водача (допълнителни изисквания) || а)                Неизправни специални устройства, като например екран срещу заслепяване Полезрението е нарушено || X || X ||

б)                Защитата на водача не е надеждна или не е в съответствие с изискванията(1). Може да причини нараняване || X || X ||

9.5. Вътрешно осветление и устройства за показване на местоназначението (X)(2) || Устройството е неизправно или не в съответствие с изискванията(1) Не функционира. || X || X ||

9.6.     Проходи, пространство за правостоящи пътници || а)                Несигурен под. Засегната е стабилността || || X || X

б)                Неизправни релси или дръжки за хващане. Ненадеждни или неизползваеми || X || X ||

в)               Не е в съответствие с изискванията(1). Недостатъчна ширина или пространство || X || X ||

9.7.     Стълби и стъпала || а)                Лошо състояние Повредени Засегната е стабилността || X || X || X

б)                Прибиращите се стъпала не функционират правилно || || X ||

в)               Не е в съответствие с изискванията(1) Недостатъчна ширина или прекомерна височина || X || X ||

9.8.     Система за комуникация с пътниците (X)(2) || Неизправна система Не функционира. || X || X ||

9.9.    Надписи (X)(2) || а)                Липсващ, грешен или нечетлив надпис || X || ||

б)                Не е в съответствие с изискванията(1) Невярна информация || X || X ||

9.10.   Изисквания относно превоза на деца (X)(2)

9.10.1   Врати || Защитата на вратите не е в съответствие с изискванията(1) за тази форма на превоз. || || X ||

9.10.2   Сигнално и специално оборудване || Липсва сигнално или специално оборудване или то не е в съответствие с изискванията(1). || X || X ||

9.11.        Изисквания относно превоза на лица с увреждания (X)(2)

9.11.1   Врати, рампи и подемници || а)                Неправилно функциониране. Засегнато е безопасното управление || X || X ||

б)                Влошено състояние. Засегната е стабилността; може да причини нараняване || X || X ||

в)               Неизправен(ни) орган(и) за управление Засегнато е безопасното управление || X || X ||

г)                Неизправно(и) предупредително(и) устройство(а). Не функционира. || X || X ||

д)                Не е в съответствие с изискванията(1). || || X ||

9.11.2   Приспособления за обездвижване на инвалидни колички || а)                Неправилно функциониране. Засегнато е безопасното управление || X || X ||

б)                Влошено състояние. Засегната е стабилността; може да причини нараняване || X || X ||

в)               Неизправен(ни) орган(и) за управление Засегнато е безопасното управление || X || X ||

г)                Не е в съответствие с изискванията(1). || || X ||

9.11.3   Сигнално и специално оборудване || Липсва сигнално или специално оборудване или то не е в съответствие с изискванията(1). || || X ||

9.12.   Друго специално оборудване (X)(2)

9.12.1. Инсталации за приготвяне на храна || а)                Инсталацията не е в съответствие с изискванията(1). || || X ||

б)                Инсталацията е повредена до такава степен, че е опасна за ползване. || || X ||

9. 9.12.2. Санитарна инсталация || Инсталацията не е в съответствие с изискванията(1). Може да причини нараняване || X || X ||

9.12.3. Други устройства (например аудиовизуални системи) || Не е в съответствие с изискванията(1). Засяга безопасната експлоатация на превозното средство || X || X ||

БЕЛЕЖКИ :

(1) Под „изисквания“ се имат предвид изискванията за одобрение на типа към датата на одобрението, на първоначалната регистрация или при първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране или националното законодателство на държавата на регистрация.

(X) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не са считани за съществени при проверка на техническата изправност.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ

Удостоверението за техническа изправност, издадено след проверка на техническата изправност, обхваща най-малко следните елементи:

1)           Идентификационен номер на превозното средство (VIN)

2)           Регистрационен номер върху табелите на превозното средство и обозначение на държавата на регистрация

3)           Място и дата на проверката

4)           Показание на километропоказателя, ако има такъв, към момента на проверката

5)           Клас на превозното средство, ако има такъв

6)           Установени неизправности и категориите им

7)           Резултати от измерванията:

– Температура на кипене или съдържание на вода за спирачната течност

– Спирачни сили на колело, входно въздушно налягане при невматични спирачни уредби и резултати от изчисленията за ефективност на спирачките

– Концентрации на емисии на газове и изчислена стойност на λ при бензинови двигатели или стойности за димността при дизеловите двугатели

8)           Обща оценка на превозното средство

9)           Дата на следващата проверка за техническа изправност, освен ако тази информация не се предоставя по друг начин

10)         Наименование на организацията или центъра, извършващ проверката, и подпис или идентификация на проверяващия, отговорен за проверката.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Минимални изисквания към съоръженията и изпитвателното оборудване за проверка на техническата изправност

I — Съоръжения и оборудване

Проверката на техническата изправност се извършва, като се използват съоръжения и оборудване, отговарящи най-малко на следните минимални изисквания:

1)           Съоръжение за изпитване с достатъчно пространство за оценка на превозни средства и отговарящо на необходимите изисквания относно здравето и безопасността, приложими към персонала, извършващ проверките;

2)           Изпитвателна лента за движение с достатъчна ширина за всяко изпитване, канал или подемник, който е снабден с устройство за повдигане на превозни средства върху ос, оборудвано с подходящо осветление и, когато е необходимо, с устройства за аерация;

3)           Ролков изпитвателен стенд за спирачки с възможности за измерване, визуализиране и записване на спирачните сили, усилието върху педала и въздушното налягане в пневматичните спирачни уредби в съответствие с приложение А към стандарт ISO 21069-1 за техническите изисквания към ролковия изпитвателен стенд за спирачки;

4)           Ролков изпитвателен стенд за спирачки по точка 3, не включващ визуализиране и записване на спирачните сили, усилието върху педала и въздушното налягане в пневматичните спирачни уредби;

5)           Площадков изпитвателен стенд за спирачки, равностоен на ролковия изпитвателен стенд за спирачки по точка 3, не включващ записване на спирачните сили, усилието върху педала и въздушното налягане в пневматичните спирачни уредби;

6)           Уред за записване на отрицателно ускорение, като инструментите, правещи периодични измервания, следва да записват/съхраняват данните от измерванията най-малко 10 пъти в секунда;

7)           Съоръжения за изпитване на пневматични спирачни уредби;

8)           Устройство за определяне на натоварвания на оси (незадължителни съоръжения за измерване на натоварвания на две колела);

9)           Устройство за изпитване на окачването на осите и колелата (детектор за свободния ход на колелото) без повдигане на оста, което отговаря на следните изисквания:

а)      Устройството трябва да бъде оборудвано с най-малко две площадки с механизирано управление, които могат да бъдат задвижвани в противоположни посоки както надлъжно, така и напречно;

б)      Движението на площадките трябва да може да бъде контролирано от изпитващия от мястото на изпитването;

в)      Площадките отговарят на следните технически изисквания:

i) за превозни средства до 3,5 тона:

· Минимално натоварване на ос от 2000 kg,

· Минимално натоварване на площадка от 1000 kg,

· Минимална хоризонтална сила на площадка от 7000 N,

· Движение в надлъжно и напречно направление най-малко 40 mm,

· Скорост на повдигане 5 cm/s до 10 cm/s;

ii) за превозни средства над 3,5 тона:

· Минимално натоварване на ос от 15 000 kg,

· Минимално натоварване на площадка от 9 000 kg,

· Минимална хоризонтална сила на площадка от 30 000 N,

· Движение в надлъжно и напречно направление най-малко 100 mm,

· Скорост на повдигане 5 cm/s до 10 cm/s;

10)         Устройство за изпитване на ефективността на амортисьор;

11)         Измервател на нивото на шума, степен 1;

12)         Анализатор на 4 вида отработили газове, в съответствие с Директива 2004/22/EО относно измервателните уреди[15];

13)         Устройство за измерване на коефициента на поглъщане с достатъчна точност;

14)         Устройство за насочване на предните фарове, позволяващо изпитване на настройката на предните фарове съгласно разпоредбите за настройка на предни фарове на моторни превозни средства (Директива 76/756/ЕИО), границата между светло и тъмно следва да бъде ясно разпознаваема на дневна светлина (без пряка слънчева светлина);

15)         Устройство за измерване на дълбочината на протектора на гума;

16)         Устройство за проверка на спирачната течност, в съответствие със следните критерии:

а)      устройство за проверка на спирачната течност за проверка на съдържанието на вода е разрешено, ако са спазени следните изисквания:

· може да бъде визуализирано съдържание на вода най-малко 1,0 % до 2,5 %,

· измерената стойност следва да може да бъде визуализирана на интервали, не по-големи от 0,5 %,

· устройството трябва да бъде калибрирано, а ако е с аналогов екран трябва да може да бъде нулирано;

б) устройство за проверка на спирачната течност за проверка на точката на кипене е разрешено, ако са спазени следните изисквания:

· на екрана се визуализират стойности най-малко от 120 °C до 210 °C,

· измерената стойност следва да може да бъде визуализирана на интервали, не по-големи от 30 °C,

· устройството трябва да бъде калибрирано, а ако е с аналогов екран трябва да може да бъде нулирано.

17)         Четящо устройство на СБД.

Устройства 12 и 13 могат да бъдат съчетани в едно устройство.

II — Калибриране на оборудване, използвано за измервания

Освен ако не е посочено друго в съответното европейско законодателство, интервалът между две последователни калибрирания не може да надхвърля:

i) 24 месеца за измерване на маса, налягане и ниво на шума,

ii) 12 месеца за измерване на сили,

iii) 6 месеца за измерване на емисии на газове.

Оборудване, изисквано за извършване на проверка за техническа изправност

Превозни средства || Категория || Оборудване, което се изисква за всяка позиция, изброена в параграф I

|| Максимална маса || || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17

1. мотоциклети || || || 1 || || || || || 2 || || || || || || || || || || || ||

|| || L1e || P || x || || || || || || || || || || X || x || || x || x || x || x

|| || L3e,L4e || P || x || || || || || || || || || || X || x || || x || x || x || x

|| || L3e,L4e || D || x || || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L2e || P || x || x || || || || || || || || || X || || || x || x || x || x

|| || L2e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L5e || P || x || x || || || || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| || L5e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L6e || P || x || x || || || || || || || || || X || || || x || x || x || x

|| || L6e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L7e || P || x || x || || || || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| || L7e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

2. превозни средства за превоз на хора || До 2800 kg || M1,M2 || P || x || x || || x || x || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| До 2800 kg || M1,M2 || D || x || x || || x || x || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| › 2800 до 3500 kg || M1,M2 || P || x || x || || x || x || || || || x || x || X || x || || x || x || x || x

|| › 2800 до 3500 kg || M1,M2 || D || x || x || || x || x || || || || x || || X || || x || x || x || x || x

|| › 3500 kg || M2,M3 || P || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || x || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || M2,M3 || D || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || || x || x || x || x || x

превозни средства за превоз на товари || До 2800 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| До 2800 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| › 2800 до 3500 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || x || x || X || x || || x || x || x || x

|| › 2800 до 3500 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || x || || X || || x || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3 || P || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || x || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3 || D || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || || x || x || x || x || x

Специални превозни средства, произлизащи от превозно средство от категория N, T5 || До 2800 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| До 2800 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| › 2800 до 3500 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || x || x || X || x || || x || x || x || x

|| › 2800 до 3500 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || x || || X || || x || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3,T5 || P || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || x || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3,T5 || D || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || || x3 || x || x || x || x

3. Ремарке || До 750 kg || O1 || || x || || || || || || || || || || || || || || x || ||

|| › 750 до 3500 kg || O2 || || x || x || || x || || || || || || || || || || || x || ||

|| › 3500 kg || O3,O4, R3,R4 || || x || x || x || || || x || x || x || x || || || || || || x || ||

|| До 3500 kg || R1,R2 || || x || x || || x || || || || || || || || || || || x || ||

4. Селскостопански трактори и превозни средства до 40 km/h || До 3500 kg || T1,T2,T3, T4, C1,C2, C3,C4, C5 || P || x || x || || || || x || || || || || || || || x || x || x || x

|| До 3500 kg || T1,T2,T3 T4, C1,C2, C3,C4,C5 || D || x || x || || || || x || || || || || || || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || T1,T2,T3, T4, C1,C2, C3,C4,C5 || P || x || x || || || || x || x || || || x || || || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || T1,T2, T3 T4, C1, C2, C3,C4,C5 || D || x || x || || || || x || x || || || || || || || x || x || x || x

1) P…бензин; D … дизелово гориво

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРОВЕРЯВАЩИТЕ

1.         Професионална компетентност

Преди даден кандидат за длъжността проверяващ да получи разрешение да извършва проверки на техническата изправност, държавите членки проверяват дали същият:

а)           притежава професионална квалификация, която удостоверява знания и разбиране, свързани конструкцията на превозните средства в следните области:

– Механика.

– Динамика.

– Динамика на превозното средство.

– Двигатели с вътрешно горене.

– Материали и преработка на материали.

– Електроника.

– Електротехника.

– Електронни компоненти на превозното средство.

– Информационно-технологични приложения.

б)           притежава най-малко три години документиран опит в областта на конструкцията, ремонта и поддръжката на превозни средства.

2.         Първоначално и опреснително обучение

Държавите членки гарантират, че проверяващите получават подходящо първоначално и опреснително обучение, включително теоретични и практически елементи, преди да бъдат оправомощени да извършват проверка на техническата изправност.

Минималното съдържание на първоначалното и опреснителното обучение трябва да включва следните теми:

а)           Първоначално обучение

Първоначалното обучение, предоставено от държавата членка или от оправомощен център за обучение на държавата членка, включва най-малко следните теми:

i)       Технология на превозните средства:

· Спирачни уредби,

· Кормилни уредби,

· Полезрение,

· Светлинна уредба, осветително оборудване и електронни компоненти,

· Оси, колела и гуми,

· Шаси и каросерия,

· Вредно въздействие и емисии,

· Допълнителни изисквания за специални превозни средства,

ii)       Методи за изпитване;

iii)      Оценка на неизправностите;

iv)      Правни режими, приложими на национално, европейско и международно равнище, относно състоянието на подлежащото на одобряване превозно средство;

v)      Правни режими, приложими на национално, европейско и международно равнище, относно проверката на техническата изправност;

vi)      Административни разпоредби, свързани с одобрението, регистрацията и проверката на техническата изправност на превозното средство;

vii)     Информационно-технологични приложения, свързани с изпитванията и администрацията.

б)           Опреснително обучение

Държавите членки гарантират, че всяка година проверяващите преминават през опреснително обучение, предоставено от държавата членка или от оправомощен център за обучение на държавата членка.

Държавите членки гарантират, че съдържанието на опреснителното обучение позволява поддържането и опресняването на необходимите познания и умения на проверяващите по темите, посочени в буква а), подточки i)—vii) по-горе.

3.         Свидетелство за компетентност

Свидетелството, издадено на проверяващ, оправомощен да извършват проверки на техническата изправност, съдържат най-малко следната информация (актуализирана, когато е уместно):

– Идентификация на проверяващия (собствено име, фамилно име, дата на раждане);

– Категории превозни средства, за които проверяващият е оправомощен да извършва проверки на техническата изправност;

– Дата на следващото опреснително обучение;

– Наименование на издаващия орган;

– Дата на издаване;

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОРГАНИ ЗА НАДЗОР

Правилата и процедурите, отнасящи се до органите за надзор, създадени от държавите членки съгласно член 13, са в съответствие със следните минимални изисквания:

1.           Задачи и дейности на органа за надзор

Органите за надзор изпълняват най-малко следните задачи:

а)           Издаване на разрешения на центрове за прегледи:

– проверка на съответствието на помещенията и изпитвателното оборудване с минималните изисквания;

– проверка на съответствието на лицето, получаващо разрешение, със задължителните изисквания;

– проверка на добрата репутация на директора и проверяващите на центъра за прегледи.

б)           Обучение и изпитване на проверяващите:

– проверка на първоначалното обучение на проверяващите;

– проверка на периодичното опреснително обучение на проверяващите;

– обучение на директорите на центъровете за прегледи;

– периодично опреснително обучение на изпитващи от органа за надзор;

– провеждане или надзор над изпитите.

в)           Одит:

– предварителен одит (преди издаване на разрешението) на центъра за прегледи;

– периодичен одит на центъра за прегледи;

– специален одит в случай на нередности;

– одит на центъра за обучение/изпити.

г)            Наблюдение с използване на най-малко пет от следните мерки:

– повторна проверка на техническата изправност на статистически обоснована извадка от проверени превозни средства;

– крайпътни проверки на статистически обоснована извадка от парка от превозни средства;

– проверки по метода „таен клиент“ (mystery shopper checks) (използването на превозно средство с дефекти е по избор);

– анализ на резултатите от прегледи за техническа изправност (статистически методи);

– повторни изпитания след обжалване;

– разследване на жалби.

д)           Потвърждаване на резултатите от измерванията при проверка на техническата изправност

е)           Отнемане или временно прекратяване на действието на издадените разрешения на центрове за прегледи и/или удостоверения за проверяващи при:

– несъответствие с важно изискване за издаване на разрешение;

– констатирани значителни нередности;

– продължително констатирани отрицателни резултати от одити;

– загуба на добрата репутация.

2.           Изисквания по отношение на надзорния орган

а)           Съответствие със стандарт ISO/IEC 17020 „Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол“, тип А.

б)           Изискванията към персонала, нает от даден орган за надзор, обхващат следните области:

– техническа компетентност;

– безпристрастност;

– стандарти за професионална квалификация и обучение.

3.           Съдържание на правилата и процедурите

Всеки компетентен орган установява правилата и процедурите относно органите за надзор, които трябва да съдържат най-малко следните елементи:

а)           Изисквания относно издаването на разрешение и надзора над центровете за прегледи:

– заявление за получаване на разрешение за център за прегледи;

– отговорности на центъра за прегледи;

– проверка(и) на място за спазването на всички изисквания преди издаването на разрешение;

– разрешение за център за прегледи;

– периодично извършване на проверки/одити на центровете за прегледи;

– периодични проверки на центровете за прегледи за непрекъснато съответствие;

– основани на доказателства внезапни специални проверки или одити на центровете за прегледи;

– анализ на данни от изпитвания с оглед доказателства за несъответствие;

– отнемане или временно прекратяване на валидността на издадените разрешения на центрове за прегледи.

б)           Проверяващи в центровете за прегледи:

– изисквания за сертифициране на проверяващи;

– първоначално и опреснително обучение и изпит;

– отнемане или временно прекратяване на валидността на удостоверения на проверяващи.

в)           Оборудване и помещения:

– изисквания към изпитвателното оборудване;

– изисквания към помещенията за изпитване;

– изисквания за обозначаване;

– изисквания за поддръжка и калибриране на оборудване за изпитвания;

– изисквания към компютризирани системи.

г)            Органи за надзор:

– правомощия на органите за надзор;

– изисквания към персонала на органите за надзор;

– обжалвания и жалби.

[1]               Неправилен ремонт или изменение на елемент означава ремонт или изменение, водещи до намалена безопасност на движение на превозното средство по пътищата или оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

[2]               48 % за превозни средства, които не са оборудвани с антиблокираща спирачна система (ABS) или са преминали типово одобрение преди 1 октомври 1991 г.

[3]               45 % за превозни средства, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изискванията — взема се по-късната от двете дати.

[4]               43 % за полуремаркета и ремаркета с тегличи, регистрирани след 1988 г., или от датата, посочена в изискванията — взема се по-късната от двете дати.

[5]               2,2 m/s2 за превозни средства от категории N1, N2 и N3.

[6]               Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред А или Б, раздел 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2002 г.

[7]                      Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред Б, раздел 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО; ред Б1, Б2 или В, раздел 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕИО, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2008 г.

[8]               Неправилен ремонт или изменение на елемент означава ремонт или изменение, водещи до намалена безопасност на движение на превозното средство по пътищата или оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

[9]               48 % за превозни средства, които не са оборудвани с антиблокираща спирачна уредба (ABS) или са преминали одобрение на типа преди 1 октомври 1991 г.

[10]             45 % за превозни средства, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изискванията — взема се по-късната от двете дати.

[11]             43 % за полуремаркета и ремаркета с тегличи, регистрирани след 1988 г., или от датата, посочена в изискванията — взема се по-късната от двете дати.

[12]             2,2 m/s2 за превозни средства от категории N1, N2 и N3.

[13]             Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред А или Б, раздел 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2002 г.

[14]                    Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред Б, раздел 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 98/69/ЕО или по-късна; ред Б1, Б2 или В, раздел 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕИО, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2008 г.

[15]             ОВ L 135, 30.4.2004 г., стp. 1.

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.         КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Основания и цели на предложението

Целта на предложението е да се установят актуализирани и хармонизирани правила за периодичната проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета предвид подобряването на пътната безопасност и опазването на околната среда.

Предложението се стреми да допринесе за постигането на целта за намаляване на жертвите на пътнотранспортни произшествия наполовина до 2020 г., както е предвидено в насоките за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година[1]. То ще допринесе и за намаляването на емисиите в пътния транспорт, свързани с лошата поддръжка на превозните средства.

· Общ контекст

Преди дадено превозно средство да получи разрешение за пускане на пазара, то трябва да удовлетвори всички изисквания за одобрение на типа или индивидуално одобрение, които гарантират оптимално ниво на безопасност и спазване на екологичните стандарти. Всяка държава членка е задължена да извърши първоначална регистрация на всяко превозно средство, което притежава европейско одобрение на типа на базата на сертификата за съответствие, издаден от неговия производител. Тази регистрация е официалното разрешение за използването на превозното средство по обществени пътища и налага различните дати на въвеждане на изискванията за различни превозни средства.

След това одобрение, автомобилите по пътищата трябва редовно да бъдат подлагани на периодични проверки на техническата им изправност. Целта на тези проверки е да гарантират, че автомобилите по пътищата са технически изправни, безопасни и не представляват заплаха за водача или други участници в движението по пътищата. Следователно, автомобилите се проверяват за съответствие с определени изисквания, като например тези за безопасност и опазване на околната среда, както и изисквания за модернизиране. Поради тяхното редовно и интензивно използване, главно за търговски цели, превозните средства за професионален превоз на товари с допустима максимална маса над 3,5 тона и за професионален превоз на пътници с повече от 8 места допълнително се подлагат на крайпътни технически проверки ad hoc, чрез които се установява тяхното съответствие с екологичните и техническите изисквания по всяко време и навсякъде в ЕС.

Превозното средство може да бъде подлагано на пререгистрация през целия си жизнен цикъл, било поради промяна на собствеността или поради прехвърляне на постоянното ползване в друга държава членка. Следва да се въведат и разпоредби относно процедурата за регистрация на превозни средства, за да се гарантира, че превозните средства, които представляват непосредствен риск за пътната безопасност, не се използват по пътищата. Целта на проверката на техническата изправност е да провери функционалността на свързаните с безопасността елементи, екологичните показатели и съответствието на превозно средство с неговото одобрение.

· Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Пакетът за техническата изправност ще приеме съществуващите изисквания, залегнали в действащата законова уредба във връзка с режима на техническа изправност, който включва проверките на техническата изправност[2], крайпътните проверки[3] и правилата за регистрация на превозните средства[4].

В сравнение със съществуващото законодателство относно проверката на техническата изправност, с предложението се разширява обхватът на съществуващия режим към нови категории превозни средства, включително мотоциклети, като честотата на проверките за по-стари превозни средства се привежда в съответствие с тази на достигналите голям пробег. Предложението включва и нови изисквания в няколко области, свързани със стандартите и качеството на проверките, а именно изпитвателното оборудване, уменията и обучението на персонала, извършващ проверките, и надзора на системата за проверки.

· Съгласуваност с другите политики и цели на Съюза

Предложението е съгласувано с целта на ЕС за подобряване безопасността на пътищата, очертана в Бялата книга за транспорта[5] и се стреми към прилагането на специфичната стратегия, свързана с повишаване на безопасността на превозните средства в рамките на насоките за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година.

Освен това, що се отнася до екологичните аспекти на предложението, предвидените изисквания допринасят за намаляването на емисиите на CO2 и други замърсители на атмосферния въздух от моторни превозни средства в съответствие с европейската стратегия за чисти и енергийно ефективни превозни средства[6], както и с интегрираната политика в областта на енергетиката и измененията на климата[7], т.нар. „стратегия 20-20-20“ и за постигането на целите, свързани с качеството на въздуха, посочени в Директива 2008/50/ЕО[8].

Накрая, предложението е в съответствие с препоръките, свързани с политиката за рестартиране на единния пазар, както е предвидено в доклада Монти от май 2010 г.[9] в областта на намаляването на административните пречки за трансграничното движение на автомобили втора употреба.

2.         РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

· Консултация със заинтересованите страни

Методи на консултация

При подготовката на предложението Комисията проведе консултации със заинтересованите страни по редица начини:

– бе проведено общо допитване по интернет, обхващащо всички аспекти на предложението.

– имаше консултации с експерти и заинтересовани страни в рамките на семинари.

– проведено беше проучване на бъдещите възможности за налагане на техническата изправност в Европейския съюз, за да се определят възможни мерки и да се разработи инструмент за анализ на разходите и ползите, свързан с въздействието от проверките на техническата изправност.

Обобщение на отговорите и на начина, по който са взети предвид

По време на допитването по интернет заинтересованите страни повдигнаха редица въпроси. В оценката на въздействието, която придружава това предложение, се прави пълен преглед на повдигнатите и обсъждани въпроси по същество и се указва по какъв начин те са взети под внимание.

От 29 юли 2010 г. до 24 септември 2010 г. бе проведена открита консултация по интернет. Комисията получи 9 653 отговора от граждани, институции на държавите членки, доставчици на оборудване, центрове за прегледи, асоциации на автосервизи и производители на превозни средства.

Резултатите са представени на http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/pti_en.htm.

· Събиране и използване на експертни становища

Засегнати научни/експертни области

Предложението наложи извършването на оценка на различни варианти на разглежданата политика, както и на свързаните с тях икономически, обществени и екологични последици.

Използвана методология

Външен консултант (Europe Economics) проведе проучване на въздействието на различни варианти на политиката, използвайки няколко научни доклада и доклади за оценка, главно като източници на модели и данни за цифровото изражение на разходите и ползите на различните варианти на политиката. Повечето широко използвани изследвания включват следното:

– Доклада от Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането от страна на държавите членки на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства — периоди на докладване 2005—2006 г. и 2007—2008 г.[10],

– AUTOFORE (2007),

– „MOT Scheme Evidence-base“ на Министерство на транспорта на Обединеното кралство (2008 г.),

– Доклад на DEKRA за пътната безопасност за 2008 г. — стратегии за предотвратяване на произшествия по пътищата на Европа,

– Доклад на DEKRA за пътната безопасност на товарните автомобили от 2009 г.,

– Доклад на DEKRA за пътната безопасност на мотоциклетите от 2010 г.,

– Доклади на TÜV от 2009/2010 г.

Използвани средства за запознаване на обществеността с експертните становища

Всички попълнени и одобрени доклади от изследвания са или ще бъдат достъпни на уебсайта на генерална дирекция „Мобилност и транспорт“.

· Оценка на въздействието

За основните аспекти на предложението бяха разгледани следните варианти:

а)      Вариантът „без промяна в политиката“ предоставя референтна база, с която се сравняват въздействията на другите варианти на политиката. В рамките на този вариант настоящата правна рамка на ЕС се запазва. Освен това, няма да има краткосрочно адаптиране на техническото приложение към Директива 2009/40/ЕО, което беше изменено неотдавна по процедурата на комитета (с Директива 2010/48/ЕС[11]). Обхватът и честотата на проверките на техническата изправност следователно няма да се промени и няма да се приемат по-нататъшни мерки във връзка с обмена на информация. Липсата на рамка за обмен на данни ще остане.

б)      Вариантът „актове с незадължителен характер“ се състои в по-добро прилагане и мониторинг на прилагането на съществуващото законодателство. Този вариант не въвежда ново законодателство, но предвижда нови и по-енергични усилия от страна на Комисията да подобри стандартите на проверка и принудително прилагане, както и действия за стимулиране на обмена на данни.

в)      „Законодателният подход“ се базира на два компонента.

– За да се постигне специфичната цел за подобряване на безопасността на превозните средства по пътищата, първият компонент е повишаването на минималните стандарти на ЕС за периодичните проверки на техническата изправност (ППТИ) и внезапните крайпътни технически проверки (КТП) и определянето на задължителни стандарти. Това е от огромно значение, за да се предотврати влошаването на ефективността на принудителното налагане на техническа изправност поради пролуки в системата.

– За да се постигне специфичната цел за предоставяне на нужните данни за и от проверките на техническата изправност, вторият компонент от цялостния режим включва на втори етап възможното изграждане на хармонизирана система за обмен на данни в ЕС, която свързва съществуващите бази данни и гарантира:

достъпа от всички центрове за ППТИ до данни на нивото на сертификат за съответствие, както и до данни за електронни системи за безопасност (като ABS[12], ESC[13], въздушни възглавници и др.);

обмена на резултатите от проверките между държавите членки, с достъп на най-важните правоприлагащи органи до системата;

докладването на резултатите от проверките — по-специално отчитането на километропоказателите – от центровете за ППТИ до националните и европейските органи с оглед на правоприлагането и за статистически цели.

В няколко държави членки проверките на техническата изправност се извършват от голям брой оправомощени частни центрове за прегледи. За да се осигури съгласуван подход, в законодателните актове следва да се установят някои единни процедури, например минималните срокове и естеството на препращаната информация.

Оценката на въздействието обаче демонстрира ползите от съчетаването на актовете с незадължителен характер и регулаторния подход. Следователно, мерките с незадължителен характер, предвидени в оценката на въздействието, са интегрирани в законодателните текстове.

3.         ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите действия

Центровете за прегледи трябва да имат достъп до техническата информация, необходима за извършване на изпитванията, включително тези на електронни компоненти, свързани с безопасността, като ABS или ESC. Производителите трябва да предоставят достъп до такава информация, така както вече е налице информация по отношение на ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

Обхватът на превозните средства, които ще бъдат проверявани, ще бъде разширен с моторни двуколесни и триколесни превозни средства, леки ремаркета до 3,5 t, както и трактори с конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h. По отношение на аспекти на превозното средство като възрастта и годишния пробег, честотата на проверки на по-старите автомобили ще бъде увеличена и превозните средства с голям пробег ще бъдат обект на годишни проверки, какъвто вече е режимът за таксиметровите автомобили и превозните средства на спешната медицинска помощ. Ще бъде предоставен период от четири месеца за извършване на проверката на техническата изправност, който ще позволи достатъчна гъвкавост за гражданите и за стопанските субекти.

Оборудването, което ще се използва за проверките, трябва да отговаря на някои минимални изисквания, позволяващи ефективно извършване на описаните методи за изпитване. Установените нередности се оценяват по хармонизирани правила, свързани с произтичащия от тях риск за пътната безопасност.

Проверяващите, извършващи проверка на техническата изправност, следва да разполагат с определено равнище на познания и умения и да са подходящо обучени. Проверяващите трябва да са свободни от конфликт на интереси, по-специално по отношение на икономическите, лични или семейни връзки с титуляря на регистрацията на превозното средство. Дейностите по проверката на техническата изправност, извършвани от оправомощени частни лица, подлежат на надзор.

Резултатите от проверката на техническата изправност, включително информацията за пробега на превозните средства, ще се съхраняват в националните регистри, които ще улеснят разкриването на измами, свързани с пробега. Измамите с километропоказателите следва също така по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

В няколко държави членки проверки на техническа изправност се извършват от голям брой оправомощени частни центрове за прегледи. За да се осигури ефективен обмен на информация между държавите членки, следва да бъдат посочени национални звена за контакт и да бъдат уточнени някои общи процедури, свързани с минималните срокове и с характера на информацията, която трябва да бъде предавана.

Комисията следва да бъде оправомощена да изменя регламента, с оглед вземане предвид, когато е целесъобразно, на развитието на законодателството на ЕС за одобрение на типа по отношение на категориите превозни средства, и привеждане на приложенията в съответствие с техническия прогрес чрез делегирани актове, включително, inter alia, алтернативни процедури за изпитване, основани на съвременни системи за допълнителна обработка на емисиите за проверка на съответствието на емисиите на NOx и прахови частици, които са все още в процес на разработване.

· Правно основание

Правното основание на предложението е член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

· Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е от изключителната компетентност на Съюза.

Целите на предложението не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите членки поради следната причина: техническите изисквания за проверките на техническата изправност на ниво ЕС са били определени на минимално ниво и тяхното прилагане от държавите членки е довело до голямо разнообразие от изисквания в целия ЕС, което оказва отрицателно въздействие както върху пътната безопасност, така и върху вътрешния пазар.

С оглед на гореизложеното предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност.

· Принцип на пропорционалност

Както показва оценката на въздействието, предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, защото не надхвърля необходимото за постигане на целите, свързани с повишаване на пътната безопасност и опазване на околната среда чрез повишаване на качеството и засилване на проверките на техническата изправност и изграждане на подходящата рамка за безпрепятствен поток на информацията. Това включва, inter alia, определянето на минимални стандарти за придобиването на знания и обучението на проверяващите, доколкото съврeменните превозни средства са изключително сложни високотехнологични продукти. Това се прилага също така и за минималните изисквания към изпитвателното оборудване, което ще се използва за проверка на техническата изправност. Всички тези мерки са необходимите предпоставки за повишаване качеството на проверките.

· Избор на инструмент

Предлагани инструменти: регламент.

Използването на регламент се счита за целесъобразно за постигане на необходимата сигурност относно съответствието с разпоредбите, като не се изисква транспониране в законодателството на държавите членки.

4.         ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.

5.         НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ [където е необходимо]

· Отмяна на съществуващо законодателство

Приемането на предложението ще доведе до отмяна на съществуващо законодателство.

· Европейско икономическо пространство

Предложеният акт е от значение за ЕИП и поради това обхватът му следва да бъде разширен така, че да включва Европейското икономическо пространство.

2012/0184 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[14],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[15],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) В своята Бяла книга от 28 март 2011 г. „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“[16] Комисията постави като цел постигането на нулева смъртност по пътищата, до която Съюзът следва да се доближи до 2050 г. За да се постигне тази цел, от технологиите, свързани с превозните средства, се очаква съществен принос за подобряването на безопасността на пътния транспорт.

(2) В съобщението си „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 г.“[17], Комисията предложи да се намали още веднъж наполовина броят на жертвите от пътнотранспортни произшествия в ЕС до 2020 г., считано от 2010 г. Предвид достигането на тази цел, Комисията определи седем стратегически цели, включително действия за подобряване безопасността на превозните средства, стратегия за намаляване на броя на нараняванията и повишаване на безопасността на уязвимите участници в движението по пътищата, по-специално мотоциклетистите.

(3) Проверките на техническата изправност са част от по-широк режим, гарантиращ, че превозните средства се поддържат в безопасно и щадящо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да обхваща периодични проверки на техническата изправност за всички превозни средства и крайпътни технически проверки за превозни средства, използвани за търговска транспортна дейност, както и разпоредби относно процедурите за регистрация на превозните средства, за да се гарантира, че превозни средства, представляващи непосредствен риск за пътната безопасност, няма да се използват по пътищата.

(4) В ЕС са приети редица технически стандарти и изисквания за безопасност на превозните средства. Необходимо е обаче посредством режим на периодични проверки на техническата изправност да се гарантира, че след пускането им на пазара превозните средства продължават да съответстват на стандартите за безопасност през целия си жизнен цикъл. Този режим следва да се прилага по отношение на категории превозни средства, както е определено в Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО[18], Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства[19] и на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО[20].

(5) Съществува ясна връзка между равнището на безопасност по пътищата и броя на техническите неизправности на превозните средства. През 2009 г. са докладвани 35 000 инциденти с фатален изход по европейските пътища. Допускайки, че техническите неизправности допринасят за случаите с фатален изход пропорционално на техния принос за произшествия, над 2 000 смъртни случая годишно в ЕС могат да бъдат свързани с технически неизправности на превозни средства. Въз основа на налични проучвания, между 900 и 1 100 от тези случаи биха могли да бъдат избегнати, ако бъде адекватното подобрена системата за извършване на проверките на техническата изправност.

(6) Голяма част от общите емисии на пътния транспорт, и по-специално на емисиите на CO2, се дължи на малък брой превозни средства с неизправни системи за контрол на емисиите. Смята се, че 5 % от парка от превозни средства е причина за 25 % от всички емисии на замърсители. Следователно периодичният режим на проверка на техническата изправност следва също да допринесе за подобряване на околната среда чрез намаляване на средните стойности на емисиите от превозни средства.

(7) Солидни резултати от разследвания показват, че 8 % от произшествията с мотоциклети се дължат на или са свързани с технически неизправности. Мотоциклетистите са групата от участници в движението по пътищата с най-голям риск за безопасността, с тенденция към нарастване на броя на смъртните случаи. Водачите на мотопеди са непропорционално многобройни сред жертвите, със загинали по пътищата над 1 400 водачи през 2008 г. Обхватът на превозните средства, които следва да подлежат на проверка, трябва следователно да бъде разширен така, че да включва групата на участниците в движението по пътищата с най-висок риск — дву- и триколесните моторни превозни средства.

(8) Земеделски превозни средства с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, все повече се използват за заместване на товарните превозни средства в транспортни дейности на местно равнище. Техният рисков потенциал е съпоставим с този на товарните превозни средства и следователно по отношение на проверките на техническата изправност тази категория превозни средства следва да бъде третирана по същия начин, както товарните превозни средства.

(9) Относно превозни средства, които представляват исторически интерес, същите трябва да опазват наследството от епохата, в която са били конструирани, и се счита че се ползват рядко по обществени пътища, следва да се даде възможност на държавите членки да разширяват периода, в който да бъде извършвана проверка на техническата изправност на тези превозни средства. Следва също така държавите членки да регулират проверките на техническата изправност на други видове специализирани превозни средства.

(10) Проверката на техническата изправност е суверенна дейност и следователно трябва да бъде извършвана от държавите членки или от оправомощени лица под техен надзор. Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за проверките на техническата изправност във всички случаи, дори ако националната система дава възможност за оправомощаване на частни лица, включително такива, ангажирани с извършване на ремонти.

(11) За проверката на превозните средства, и особено на техните електронни компоненти за безопасност, от съществено значение е достъпът до техническите спецификации на всяко отделно превозно средство. Следователно производителите на превозни средства следва да предоставят не само пълния набор от данни, обхванати от сертификата за съответствие (СЗС), но също и достъп до данни, необходими за проверка на функционалността на компонентите, свързани с безопасността и опазването на околната среда. Разпоредбите, свързани с достъпа до информация за ремонт и поддръжка, следва да се прилагат също така за тази цел, с което на центровете за прегледи се дава достъп до тази информация, необходима за проверките на техническата изправност. Това е от ключово значение, особено в областта на системите, контролирани по електронен път, и следва да обхваща всички елементи, които са монтирани от производителя.

(12) За постигане на високо качество на проверките в целия Съюз, поддръжката и калибрирането на оборудването, което се използва по време на проверките, следва да бъдат определени на равнище Европейски съюз.

(13) При проверката на техническата изправност проверяващите следва да действат независимо и да се избягват всякакви конфликти на интереси. Така резултатите от проверката на техническата изправност следва да не бъдат обвързани със заплата или други икономически или лични облаги.

(14) Резултатите от проверката следва да не бъдат променяни с търговска цел. Ако обаче констатациите от проверката на техническата изправност, извършена от проверяващ, са очевидно неверни, органът за надзор следва да има възможност да променя резултатите от нея.

(15) Високите стандарти при проверката на техническата изправност изискват високо ниво на уменията и професионалната компетентност на проверяващия персонал. Следва да се въведе система за обучение, включваща първоначално обучение и периодично опреснително обучение. Следва да се определи преходен период, за да се даде възможност за плавен преход на настоящия проверяващ персонал към режим на периодично обучение.

(16) С оглед да се гарантира, че високото качество на проверките се запазва във времето, от държавите членки следва да се изисква да изградят система за гарантиране на качеството, която обхваща процесите на предоставяне, надзор и оттегляне, временно прекратяване на действието или отмяна на разрешението за извършване на проверки на техническата изправност.

(17) Честотата на проверките следва да бъде адаптирана в съответствие с типа превозно средство и с неговия пробег. Съществува по-голяма вероятност дадено превозно средство да прояви технически неизправности след достигане на определена възраст и — особено при интензивно използване — след определен пробег. Поради това е целесъобразно да се увеличи честотата на проверките за по-стари превозни средства и за превозни средства с голям пробег.

(18) С оглед да се даде известна гъвкавост на собствениците на превозни средства и на стопанските субекти, държавите членки следва да разполагат с възможност да определят срок от няколко седмици, в който следва да бъде извършена периодичната проверка на техническата изправност.

(19) Проверката на техническата изправност следва да обхваща всички елементи, които са от значение за конкретното техническо решение, конструкция и оборудване на проверяваното превозно средство. В рамките на посочените елементи и предвид настоящото състояние на технологията на превозните средства, съвременните електронни системи следва да бъдат включени в списъка на елементите, подлежащи на проверка. За постигане на хармонизиране на проверките на техническата изправност следва да се въведат методи за проверка по отношение на всеки един от проверяваните елементи.

(20) За да се улесни хармонизирането и да се гарантира съгласуваност между стандартите, за всички елементи, подлежащи на проверка, следва да бъде определен неизчерпателен списък на основните причини за неизправности. За постигане на съгласуваност при оценката на състоянието на проверяваното превозно средство, констатираните неизправности следва да бъдат оценявани по общ стандарт.

(21) Титулярят на регистрацията на дадено превозно средство, което подлежи на проверка на техническата изправност, по време на която са констатирани неизправности, особено такива, които представляват риск за пътната безопасност, следва незабавно да отстрани тези неизправности. В случай на опасни неизправности, регистрацията на превозното средство следва да бъде оттеглена до пълното им отстраняване.

(22) След всяка проверка следва да се издава удостоверение за техническа изправност, включващо inter alia информация, свързана с идентичността на превозното средство и информация относно резултатите от проверката. С оглед осигуряване на подходящо последващо наблюдение след проверката на техническата изправност държавите членки следва да събират и съхраняват тази информация в база данни.

(23) Счита се, че измамите с километропоказателите засягат между 5 % и 12 % от продажбите на употребявани автомобили, което води до много висока цена за обществото от няколко милиарда евро годишно и до неправилна оценка на техническата изправност на превозното средство. С цел борба с измамите с километропоказателите, записването на пробега в удостоверението за техническа изправност, съчетано със задължението за представяне на удостоверението от предходната проверка, би улеснило откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя. Измамите с километропоказателите следва също така по-систематично да бъдат третирани като правонарушение, подлежащо на наказание.

(24) В няколко държави членки проверките на техническата изправност се извършват от голям брой оправомощени частни центрове за прегледи. За да се осигури ефективен обмен на информация между държавите членки, следва да бъдат посочени национални звена за контакт и да бъдат уточнени някои общи процедури, свързани най-малко със сроковете и вида на информацията, която трябва да бъде предадена.

(25) Проверката на техническата изправност е част от по-широка схема, регулираща превозните средства през целия им жизнен цикъл от одобрението през регистрациите и проверките до разкомплектоването му. Разработването и взаимосвързаността на националните електронни бази данни за превозни средства и тези на производителите по принцип следва да допринесат за подобряване на ефективността на цялата административна верига, свързана с превозните средства, както и за намаляване на разходите и на административната тежест. За тази цел Комисията следва да извърши проучване относно осъществимостта, разходите и ползите от създаването на Европейска електронна платформа с информация за превозните средства.

(26) За да се добавят в настоящия регламент допълнителни технически подробности, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с оглед отчитането, когато е необходимо, на промените в законодателството на ЕС за одобрение на типа във връзка с категориите превозни средства, както и на нуждата от актуализиране на приложенията в съответствие с техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(27) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[21].

(28) Съоръженията и оборудването, които се използват при проверките в центровете за прегледи, следва да отговарят на изискванията за извършване на проверки на техническата изправност. Тъй като това предполага значителни инвестиции и адаптиране, които може да не бъдат извършени незабавно, следва да бъде предоставен период от пет години за съобразяване с тези изисквания. Сходен период от пет години следва да бъде предоставен на органите за надзор, за да изпълнят всички критерии и изисквания за издаване на разрешение и за надзор на центровете за прегледи.

(29) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на минимални общи изисквания и хармонизирани правила относно провеждането на проверки на техническата изправност на превозни средства на територията на ЕС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнище ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(30) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6 от Договора за Европейския съюз,

(31) С настоящия регламент се актуализират техническите изисквания на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета[22] и се разширява нейният обхват, за да включи по-специално създаването на центрове за прегледи и на техните органи за надзор, както и определянето на проверяващи, отговорни за извършването на проверките на техническата изправност. Ето защо тази директива следва да бъде отменена. В допълнение, настоящият регламент обединява правилата, съдържащи се в Препоръка 2010/378/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. относно оценката на неизправностите при проверките на техническата изправност в съответствие с Директива 2009/40/ЕО[23], с оглед по-добро регулиране на техническите методи за изпитване.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБХВАТ

Член 1 Предмет

Настоящият регламент установява режим на периодични проверки на техническата изправност на превозните средства.

Член 2 Обхват

1.           Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства, чиято конструктивна скорост надвишава 25 km/h, от следните категории, както е посочено в Директива 2002/24/ЕО, Директива 2007/46/ЕО и Директива 2003/37/ЕО:

– Моторни превозни средства с най-малко четири колела, използвани за превоз на пътници, с не повече от осем места без мястото на водача — категория M1,

– моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници, с повече от осем места в допълнение към мястото на водача — категории М2 и М3,

– моторни превозни средства с най-малко четири колела, обичайно използвани за превоз на товари, чиято максимална допустима маса не превишава 3 500 kg — категория N1,

– моторни превозни средства, използвани за превоз на товари, чиято максимална допустима маса превишава 3 500 kg — категории N2 и N3,

– ремаркета и полуремаркета, чиято максимална допустима маса не превишава 3 500 kg — категории О1 и О2,

– ремаркета и полуремаркета, чиято максимална допустима маса превишава 3 500 kg — категории О3 и О4,

– двуколесни или триколесни превозни средства — категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,

– Колесни трактори, чиято максимална конструктивна скорост надвишава 40 km/h — категория Т5.

2.           Настоящият регламент не се прилага за:

– превозни средства, които представляват исторически интерес,

– превозни средства, принадлежащи на въоръжените сили, противопожарната охрана, гражданската защита, служби, отговарящи за спешни случаи или спасителни операции,

– превозни средства, предназначени за земеделски, градинарски, горски или рибарски предприятия, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 40 km/h,

– специализирани превозни средства, превозващи цирково и панаирно оборудване, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 40 km/h и експлоатирани само на територията на държавата членка.

3.           Държавите членки могат да въведат национални изисквания относно проверката на техническата изправност на изброените в параграф 2 превозни средства, регистрирани на тяхната територия.

Член 3 Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)          „превозно средство“ означава всяко моторно нерелсово превозно средство или неговото ремарке;

(2)          „моторно превозно средство“ означава всяко превозно средство на колела, което се задвижва с двигател и се придвижва на собствен ход, чиято максимална конструктивна скорост надвишава 25 km/h;

(3)          „ремарке“ означава превозно средство на колела, което не се движи на собствен ход и което е проектирано и произведено с цел да бъде теглено от моторно превозно средство;

(4)          „полуремарке“ означава всяко ремарке, предназначено за прикачване към моторно превозно средство, така, че една част от него да лежи върху моторното превозно средство и значителна част от теглото му и от теглото на товара му да бъдат носени от моторното превозно средство;

(5)          „двуколесни или триколесни моторни превозни средства“ означава всяко превозно средство на две колела с или без кош, триколки и четириколки;

(6)          „превозно средство, регистрирано в държава членка“ означава превозно средство, регистрирано или въведено в експлоатация в държава членка;

(7)          „ превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава всяко превозно средство, което отговаря на всяко едно от следните условия:

– произведено е най-малко преди 30 години,

– поддържа се чрез използване на резервни части, които възпроизвеждат историческите елементи на превозното средство;

– няма промяна в техническите характеристики на основните му елементи като двигател, спирачна уредба, кормилно управление или окачване, и

– няма промяна по отношение на външния си вид;

(8)          „титуляр на свидетелство за регистрация“ означава лице, на чието име е регистрирано превозното средство;

(9)          „проверка на техническата изправност“ означава проверка дали частите и елементите на дадено превозно средство съответстват на неговите свързани с безопасността и опазването на околната среда характеристики при одобрението, първоначалната регистрация или въвеждането в експлоатация или модернизирането;

(10)        „одобрение“ означава всяка категория на одобрение, посочена в Директива 2007/46/ЕО;

(11)        „неизправности“ означава технически дефекти или други несъответствия, установени при проверка на техническата изправност;

(12)        „удостоверение за техническа изправност“ означава удостоверение, издадено от компетентния орган или от център за прегледи, съдържащо резултата от проверката, както и цялостната оценка на превозното средство;

(13)        „проверяващ“ означава лице, оправомощено от държава членка да извършва проверка на техническата изп