22.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 16/18


Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (EO) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в търг във връзка с обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 16/05)

Държава-членка

Франция

Маршрут

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Срок на действие на договора

1 август 2009 г.-31 юли 2013 г.

Краен срок за представяне на тръжни оферти

Подаване на заявления за участие: 26 март 2009 г. (до 12,00 ч. на обяд)

Представяне на тръжни оферти (последваща процедура): 4 май 2009 г. (до 12,00 ч. на обяд)

Адрес, на който може да бъде получен безплатно текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr