15.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1529 НА СЪВЕТА

от 14 септември 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграфи 1 и 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Въз основа на преглед, извършен от Съвета, следва да бъде изменена информацията за 548 лица и две образувания в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014. Освен това от същото приложение следва да бъдат заличени вписванията за две лица и едно починало лице, както и осем дублиращи се вписвания.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

1)

Заличават се вписванията относно следните лица:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

2)

Заличават се следните дублиращи се вписвания

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО).

3)

Вписванията за изброените по-долу лица и образувания се заменят със следните вписвания:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Място на раждане: Улан Уде, Бурятска автономна ССР, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Като бивш заместник министър-председател на Крим Темиргалиев изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ от 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна. Той лобира активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от длъжността си на „първи заместник министър-председател“ на т.нар. „Република Крим“. Бивш генерален директор на дружеството, управляващо Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

17.3.2014 г.

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 13.6.1961 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация или Севастопол, Украйна

Чалий става „народен кмет на Севастопол“ след избиране чрез акламация от народа на 23 февруари 2014 г. и приема този „избор“. Той води активна кампания за превръщането на Севастопол в отделна единица на Руската федерация след референдума от 16 март 2014 г. Той е един от подписалите „договора за присъединяването на Крим към Руската федерация“ на 18 март 2014 г. Изпълнява длъжността „губернатор“ на Севастопол в периода 1—14 април 2014 г. и е бил „избран“ за председател на „Законодателното събрание“ на град Севастопол. Бивш член на „Законодателното събрание“ на град Севастопол (до септември 2019 г.).

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руския държавен орден „За заслуги към отечеството“ – първа степен.

Председател на благотворителния фонд за историческо и културно развитие на града „35-а брегова батарея“.

Главен управител на Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“).

17.3.2014 г.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 5.1.1958 г.

Място на раждане: Абакан, Хакасия, Руска федерация

Бивш председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

През юли 2017 г. подава оставка като председател на Комисията за сигурност и отбрана. Продължава да бъде член на Съвета и член на Комисията за вътрешно регулиране и парламентарни въпроси.

На 10 октомври 2017 г. с Указ N 372-SF Озеров е включен във временната комисия на Съвета на федерацията за защита на държавния суверенитет и предотвратяване на намеса във вътрешните работи на Руската федерация.

Мандатът му в Съвета на федерацията приключи през септември 2019 г. Консултант във фондация „Росполитика“ от октомври 2019 г.

Понастоящем той е заместник-ръководител на консултантския център Tactical Solutions Agency в Руската президентска академия за национална икономика и публична администрация.

17.3.2014 г.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.2.1957 г.

Място на раждане: Барнаул, Руска федерация

Бивш командващ руските десантни войски, генерал-полковник. Предвид високата си длъжност носи отговорност за разполагането на руски десантни сили в Крим.

Бивш председател на Комисията по отбрана към Държавната дума на Руската федерация. Заместник-председател на Комисията по развитие на гражданското общество към Държавната дума.

12.5.2014 г.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 19.5.1960 г.

Място на раждане: Игнатово, Вологодска област, СССР (понастоящем Руска федерация)

Бивш член на Държавната дума и бивш председател на Комисията по конституционно право на Държавната дума. Отговорен за улесняване на приемането на законодателство за анексирането на Крим и Севастопол към Руската федерация.

Бивш член на Висшия съвет на партията „Единна Русия“. Съветник на председателя на Думата, Володин. Понастоящем водещ изследовател в Института за държавата и правото към Руската академия на науките.

Съпредседател на Руската асоциация на адвокатите.

12.5.2014 г.

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (известен още като Беса (дявол)

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

известен още като Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 30.12.1965 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим, Украйна

Един от бившите ръководители на самопровъзгласилата се милиция в Горловка. Той поема контрола върху сградата на Службата за сигурност на Украйна в областната управа в Донецк и впоследствие завзема областното управление на Министерството на вътрешните работи в град Горловка. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, под чието командване участва в убийството на народния представител в Общинския съвет на Горловка Володимир Рибак.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. През април 2022 г. се завръща в Бердянск с руски войски и участва в „осигуряването на обществения ред“ в региона.

12.5.2014 г.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Пол: женски

Дата на раждане: 18.3.1980 г.

Място на раждане: Михайловка, Ворошиловградска област, Украинска ССР или Евпатория, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш член на Държавната дума, избрана от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш прокурор на т.нар. „Република Крим“. Работи активно за анексирането на Крим от Русия.

Бивш заместник-председател на Комисията по международни въпроси, член на Комисията за разследване на чужда намеса във вътрешните работи на Руската федерация, член на Комисията за сигурност и противодействие на корупцията към Държавната дума на Руската федерация. Бивш посланик в дипломатическия корпус на Руската федерация.

Понастоящем тя е заместник-ръководител на Федералната агенция по въпросите на Общността на независимите държави, живеещите в чужбина сънародници и международното хуманитарно сътрудничество (Rossotrudnichestvo).

Удостоена е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на т. нар. „Република Крим“ през 2015 г.

12.5.2014 г.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 25.7.1972 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“ (напр. на 8 юли 2014 г. заявява: „нашите военни сили провеждат специална операция, насочена срещу украинските „фашисти“), подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики; ръководи „Съюз на доброволците от Донбас“.

Председател на Съвета на Съюза на доброволците от Донбас. Участва активно в набирането и обучението на „доброволци“, изпращани да се бият в Донбас.

Член на Държавната дума от септември 2021 г. През октомври 2021 г. обявява, че сепаратистките сили в Източна Украйна са „руски сили“.

Заместник-председател на Комисията на Държавната дума за Общността на независимите държави, Евразийската интеграция и отношенията със сънародниците.

Гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

12.7.2014 г.

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 18.12.1972 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Бивш т.нар. „министър на сигурността на Донецката народна република“ и като такъв е отговорен за сепаратистките дейности по отношение на сигурността на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

Командващ батальона „Восток“ на „Министерството на вътрешните работи на т.нар. Донецка народна република“, воюващ в Мариупол. Следователно той носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.7.2014 г.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток, Руска федерация

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава да бъде председател на Висшия съвет на партия „Единна Русия“ и пълномощен представител на Руската федерация в контактната група за уреждане на положението в Украйна.

Председател на управителния съвет на държавното предприятие Tactical Missiles Corporation JSC (АО „Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение“).

Заема длъжността посланик в дипломатическия корпус на Руската федерация.

25.7.2014 г.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.7.1981 г.

Място на раждане: Куйбишев (Самара), Руска федерация

Бивш член на Държавната дума.

Като член на Държавната дума обявява откриването на „de facto посолството“ на непризнатата, т.нар. „Донецка народна република“ в Москва и допринася за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Бивш председател на Комисията по въпросите на физическото възпитание, спорта и младежта към Държавната дума на Руската федерация.

От 19 септември 2021 г. е губернатор на Хабаровски край.

От 6 февруари 2021 г. e координатор на регионалния клон на Либерално-демократическата партия на Русия

От 15 ноември 2021 г. е член на Държавния съвет на Руската федерация с указ на президента Путин.

25.7.2014 г.

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.2.1983 г. (или 10.3.1983 г.)

Място на раждане: Северодонецк, Украйна

Един от самообявилите се ръководители на т.нар. „Донецка народна република“. Отправя искане за руска интервенция в Източна Украйна, включително чрез разполагането на мироопазващи сили на Русия. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Губарев е отговарял за набирането на бойци за въоръжените сили на сепаратистите.

Носи отговорност за превземането на сградата на областната управа в Донецк от проруските сили, самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

Въпреки че е арестуван за застрашаване на териториалната цялост на Украйна и впоследствие освободен, той продължава да играе значителна роля в дейността на сепаратистите и по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Според собственото си изявление той е воювал в руските въоръжени сили близо до Киев през март 2022 г.

25.7.2014 г.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.11.1967 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим, Украйна

С приемането на назначението си за т.нар. „министър на вътрешните работи на „Република Крим“ от президента на Русия (Указ № 301) на 5 май 2014 г. и с действията си в качеството на т.нар. „министър на вътрешните работи“ подкопава териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

Освободен от длъжността на т.нар. „министър на вътрешните работи на „Република Крим“ през юни 2018 г. Помощник на „председателя“ на Съвета на министрите на т.нар. „Република Крим“.

Продължава като асистент на т.нар. „държавен глава на Република Крим“.

30.7.2014 г.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 25.7.1951 г.

Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация)

Г-н Ковалчук се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. „Озеро Дача“, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е председател и най-големият акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 38 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин затвърждава интегрирането им в Руската федерация. Чрез Bank Rossiya г-н Ковалчук поема и контрола над кримските винарски изби, лозя и дестилерии.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 23.5.1971 г.

Място на раждане: Джанкой, Украйна

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ на Крим. Шеремет има ключова роля за организирането и провеждането на референдума от 16 март 2014 г. в Крим за обединение с Русия. Според сведенията по време на референдума той командва промосковските „сили за самоотбрана“ в Крим. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Избран на 18 септември 2016 г. за депутат в Държавната дума от незаконно анексирания Кримски полуостров и на 19 септември 2021 г. за член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим. Член на Комисията по сигурност и борба с корупцията към Държавната дума.

12.9.2014 г.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Място на раждане: Клин, Московска област, Руска федерация

Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на „Република Крим“ и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти – „Република Крим“ и „град с федерален статут Севастопол“.

Бивш държавен глава на Република Дагестан. Бивш съветник на президента на Руската федерация.

Член на Държавната дума и лидер на фракцията „Единна Русия“ в Държавната дума. В качеството си на такъв е участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“. Следователно активно е подкрепял действия и е провеждал политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и е допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

12.9.2014 г.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 19.8.1957 г.

Място на раждане: Стефанидин дар, Ростовска област, Руска федерация

Бивш председател („атаман“) на Съюза на руските и чуждестранните казашки сили. Член на Държавната дума. Първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Думата.

Подкрепя анексирането на Крим и признава, че руските казаци са участвали активно в украинския конфликт на страната на подкрепяните от Москва сепаратисти. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на „Република Крим“ и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти —„Република Крим“ и „град с федерален статут Севастопол“.

През февруари 2022 г. внася проекторезолюция, представена от политическата партия „Обединена Русия“, с която отправя призив към президента на Русия за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република. Поради това той подкрепя действия и политики, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев, Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)

Бивш член на Съвета на федерацията на Руската федерация. Член на Комисията по международни въпроси. Той е виден член на политическата партия „Обединена Русия“, преизбран е в Държавната дума през септември 2021 г. и е бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон„ за приемането в Руската федерация на „Република Крим“ и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти – „Република Крим“ и „град с федерален статут Севастопол“.

След сливането на политическите партии „Справедлива Русия“, „За истината“ и „Патриоти на Русия“ Бабаков става секретар на Президиума на Централния съвет на слелите се партии.

Член на Държавната дума, член на комитетите по енергетика, по въпросите на МСП, по въпросите, свързани с Общността на независимите държави (ОНД), евразийската интеграция и подкрепата за сънародниците.

Като член на Държавната дума е участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република. Следователно активно е подкрепял действия и е провеждал политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и е допринесъл задестабилизирането на Украйна.

12.9.2014 г.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(известен още като Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.9.1981 г.

Място на раждане: Луганск, Украйна

Депутат от „Луганския икономически съюз“ в „Народния съвет“ на „Луганската народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. Бивш „председател“ на т.нар. „Федерация на профсъюзите“. Член на т.нар. „Народен съвет“ на „Луганската народна република“. Настоящ председател на управителния съвет на Междурегионалната публична организация „Съюз на Луганските общности“, представител на Комитета за интеграция „Русия—Донбас“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и е допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

Председател на Съвета на Съюза на сънародниците.

Подкрепя активно действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

29.11.2014 г.

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Фамилно име по съпруг: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Пол: женски

Дата на раждане: 11.3.1976 г.

Място на раждане: Джамбул/Жамбул/Тараз (Казахстан)

Бивш „министър на образованието, науката, културата и религията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и е допринесла за дестабилизирането на Украйна.

Работи за фонд „Мир Детям“ в Москва.

29.11.2014 г.

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(известен още като Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 12.3.1964 г.

Място на раждане: Ромни, Сумска област, Украйна

Ромни, Сумска област, Украйна

или евентуално село Горнятский, Перевалски район, Луганска област, Украйна.

Бивш „заместник-председател“ на „Народния съвет“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и е допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

Понастоящем т.нар. „министър на външните работи“ на т.нар. „Луганска народна република“. Като приема този пост и действа в това си качество, той активно подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

29.11.2014 г.

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 22.4.1985 г.

Място на раждане: Херсон, Украйна

Бивш т.нар. „министър на съобщенията“ на т.нар. „Донецка народна република“ (до октомври 2019 г.).

Като заема и изпълнява посочената длъжност, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и е допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

Член на Централния съвет на партията „Справедлива Русия–Патриоти–За истината“.

16.2.2015 г.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 3.8.1981 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш член на Комисията за финансовите пазари в Думата.

През март 2014 г. Козенко е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetacrimea.ru на 12 март 2016 г. За участието си в процеса на анексиране е награден с медал „За защита на Република Крим“ от местните „власти“.

Понастоящем той е координаторът на Комитета за интеграция „Русия-Донбас“.

9.11.2016 г.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Пол: женски

Дата на раждане: 24.6.1965 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш член на Комисията по култура към Думата.

От 2012 г. е член на Висшия съвет на Автономна република Крим, а от март 2014 г. подкрепя присъединяването на незаконно анексираните Крим и Севастопол към Руската федерация. През септември 2014 г. Савченко е „избрана“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Многократно защитава незаконното анексиране на Крим и Севастопол в публични изявления, включително в интервюта, публикувани на уебсайта c-pravda.ru на 2 април 2016 г. и 20 август 2016 г. Наградена е с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ – втора степен през 2014 г. и с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“ през 2015 г.

Понастоящем е съветник на председателя на Държавния съвет на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 7.6.1968 г.

Място на раждане: Новоросийск, Руска федерация

Бивш заместник-председател на Избирателната комисия в Севастопол (до май 2019 г.). В това си качество той участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Началник на отдела за вътрешна политика на администрацията на Новоросийск от март 2022 г.

14.5.2018 г.

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.11.1967 г.

Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация)

Паспорт №: 722706177 (през 2015 г.)

Бивш заместник генерален директор за инфраструктурни проекти в „Стройгазмонтаж“ (СГМ), който от 2015 г. надзирава изграждането на моста през Керченския проток (включително на железопътната линия по моста), свързващ Русия и незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно той подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

1.10.2020 г.

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(известен още като Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.8.1973 г.

Място на раждане: Алма Ата, бивша Казахска ССР (понастоящем Казахстан)

Гражданство: руско

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избран от незаконно анексираната Автономна република Крим в т.нар. „избирателен район Симферопол“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той работи за по-нататъшната интеграция на т.нар. „Република Крим“ в Руската федерация. Освен това е гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“. Следователно активно е подкрепял действия и е провеждал политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и е допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

21.2.2022 г.

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 31.1.1966 г.

Място на раждане: Петровка, Кримска област, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избран от незаконно анексираната Автономна република Крим в т.нар. „избирателен район Евпатория“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той работи за по-нататъшната интеграция на т.нар. „Република Крим“ в Руската федерация. Освен това е гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“. Следователно активно е подкрепял действия и е провеждал политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и е допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

21.2.2022 г.

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Пол: женски

Дата на раждане: 8.1.1974 г.

Място на раждане: Хмелницки, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избрана от незаконно анексирания град Севастопол в т.нар. „Севастополски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, тя работи за по-нататъшната интеграция на незаконно анексирания град Севастопол в Руската федерация. Освен това е гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“. Следователно активно е подкрепяла действия и е провеждала политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и е допринесла за дестабилизирането на Украйна.

21.2.2022 г.

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Дата на раждане: 21.5.1955 г.

Място на раждане: Чадан, Република Тува, Руска федерация

Гражданство: руско

Длъжност: министър на отбраната на Руската федерация

Пол: мъжки

Сергей Шойгу е министър на отбраната на Руската федерация. Публично заявява, че Крим е и си остава руски. Под негово командване и заповеди руски войски са провеждали военни тренировки в незаконно анексирания Крим и са разположени на границата. Той носи крайната отговорност за всички военни действия срещу Украйна.

Поради това той е отговорен за активната подкрепа и осъществяването на действия и политики, които подкопават и застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

23.2.2022 г.

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Дата на раждане: 17.2.1972 г.

Място на раждане: Талин, Естония

Гражданство: руско

Длъжност: началник на президентската администрация

Пол: мъжки

Антон Вайно е началник на президентската администрация. Той играе активна роля в процеса на вземане на решения в Кремъл, като участва в руския „Съвет за сигурност“ и оказва влияние върху изготвянето на решения от президента в областта на отбраната и националната сигурност на Русия. Антон Вайно присъства и на срещите, посветени на социално-икономическото развитие на Крим и Севастопол.

Поради това той е отговорен за активната подкрепа и осъществяването на действия и политики, които подкопават и застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

23.2.2022 г.

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Дата на раждане: 9.8.1966 г.

Място на раждане: Казан, Република Татарстан, Руска федерация

Длъжност: заместник министър-председател на Русия по въпросите на строителството и регионалното развитие

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Марат Хуснуллин е заместник министър-председател на Русия по въпросите на строителството и регионалното развитие. В това си качество отговаря за руската правителствена политика по отношение на окупирания Крим, включително за водоснабдяването на Крим и Севастопол.

Поради това той е отговорен за действия и политики, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

23.2.2022 г.

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Дата на раждане: 17.6.1952 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Свързани образувания: Министерство на отбраната на Русия; руски военноморски флот

Пол: мъжки

Владимир Касатонов е заместник-главнокомандващ руския военноморски флот. В това си качество той отговаря за военноморските операции във или към Украйна.

Поради това той е отговорен за активната подкрепа и осъществяването на действия и политики, които подкопават и застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

23.2.2022 г.

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Дата на раждане: 11.10.1966 г.

Място на раждане: Новосибирск, Руска федерация

Длъжност: Армейски генерал, командващ военновъздушните и космическите сили

Ранг: армейски генерал

Свързани образувания: Руски военновъздушни и космически сили — Министерство на отбраната

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Армейски генерал Сергей Суровикин е главнокомандващ на руските военновъздушни и космически сили от 31 октомври 2017 г. В това си качество той отговаря за въздушните операции във или към Украйна.

Поради това той е отговорен за активната подкрепа и осъществяването на действия и политики, които подкопават и застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

23.2.2022 г.

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Дата на раждане: 19.11.1974 г.

Длъжност: заместник-президент и председател на управителния съвет на VTB Bank

Гражданство: руско

Свързани лица: Alexander Vasilyevich Bortnikov (баща); Tatiana Borisovna Bortnikova (майка)

Свързани образувания: VTB Bank

Пол: мъжки

Денис Бортников е син на – и като такъв свързан със – Александър Бортников – директор на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация, който участва в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Той е заместник-президент и председател на управителния съвет на VTB Bank – длъжност, на която работи, за да легитимира сивите/незаконните доходи на баща си. Следователно той също подкрепя финансово вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Източна Украйна.

23.2.2022 г.

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Дата на раждане: 4.1.1967 г.

Място на раждане: Билибино, Руска федерация

Пол: мъжки

Игор Иванович Шувалов е председател на State Development Corporation VEB.RF и член на Съвета на Евразийската икономическа комисия. Преди това е бил първи заместник министър-председател на Русия. В това си качество е правел изказвания, че Русия ще промени бюджетните правила, за да вземе предвид още два милиона души население след незаконното анексиране на Крим от Руската федерация.

Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.2.2022 г.

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Дата на раждане: 6.4.1980 г.

Място на раждане: Краснодар СССР, (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: главен редактор на английската телевизионна новинарска мрежа RT (Русия днес)

Свързани лица: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Гражданство: руско

Пол: женски

Маргарита Симонян е централна фигура в правителствената пропаганда. Освен това тя е главен редактор на английската телевизионна новинарска мрежа RT (Русия днес). Чрез своята длъжност тя насърчава позитивното отношение към анексирането на Крим и действията на сепаратистите в Донбас.

Следователно е подкрепила действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.2.2022 г.

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Дата на раждане: 24.12.1975 г.

Място на раждане: Москва, СССР (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: директор на отдел „Информация и преса“ на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Гражданство: руско

Пол: женски

Мария Захарова е директорът на отдел „Информация и преса“ на Министерството на външните работи на Руската федерация. Като централен участник в правителствената пропаганда, тя е насърчавала разполагането на руски сили в Украйна.

Следователно е подкрепила действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.2.2022 г.

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Дата на раждане: 10.8.1954 г.

Място на раждане: Пекин, Китай

Гражданство: руско

Телефон и факс: 8 (495) 697-58-69

Адрес на приемната служба в Руската федерация: 51 Lenina St., Perm, 614000, стая 219

Телефонен и факс номер на приемната служба в Руската федерация: (342) 253-66-01

Пол: мъжки

Алексей Константинович Пушков е сенатор от Перм Край, член на управляващата политическа партия „Обединена Русия“ и председател на Комисията по информационна политика. Той е направил няколко изявления в подкрепа на анексирането на Кримския полуостров и го представя като „свършен факт“. Член на Съвета на федерацията, ратифицирал правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

Поради това е отговорен за подкрепата за действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.2.2022 г.

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(известен още като Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Дата на раждане: 20.6.1969 г.

Място на раждане: Москва, СССР (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: руски журналист, продуцент, водещ и политик. Заместник-председател на Държавната дума от 2016 г. и заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 28 януари 2020 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Пьотр Толстой е член на Държавната дума и ръководител на руската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Освен това той е телевизионен домакин на „Vremya Pokazhet“. Централна фигура на правителствената пропаганда, той често заема позиция в полза на анексирането на Крим.

Следователно той е отговорен за подкрепата на действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.2.2022 г.

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Дата на раждане: 26.6.1944 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Дата на раждане: 22.3.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Дата на раждане: 10.8.1948 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Дата на раждане: 12.9.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Дата на раждане: 30.10.1948 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Дата на раждане: 1.9.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Дата на раждане: 12.5.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Дата на раждане: 1.1.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Дата на раждане: 26.9.1947 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Дата на раждане: 12.2.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Дата на раждане: 18.1.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Дата на раждане: 28.12.1968 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Дата на раждане: 19.11.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Дата на раждане: 1.6.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Дата на раждане: 7.1.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Дата на раждане: 11.3.1949 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Дата на раждане: 31.1.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Дата на раждане: 8.8.1978 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Дата на раждане: 2.11.1953 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Дата на раждане: 31.12.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Дата на раждане: 21.3.1982 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Дата на раждане: 2.9.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Дата на раждане: 8.12.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Дата на раждане: 22.7.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Дата на раждане: 27.1.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Дата на раждане: 17.1.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Дата на раждане: 7.5.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Дата на раждане: 25.2.1987 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Дата на раждане: 24.12.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Дата на раждане: 10.11.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Дата на раждане: 4.7.1951 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Дата на раждане: 5.1.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Дата на раждане: 28.3.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Дата на раждане: 28.2.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Дата на раждане: 23.2.1950 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Дата на раждане: 6.3.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Дата на раждане: 26.12.1955 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Дата на раждане: 26.11.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Дата на раждане: 8.5.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Дата на раждане: 5.10.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Дата на раждане: 22.9.1987 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Дата на раждане: 9.2.1959 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Дата на раждане: 22.9.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Дата на раждане: 9.10.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане: 12.10.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Дата на раждане: 13.5.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Дата на раждане: 4.9.1983 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Дата на раждане: 10.2.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Дата на раждане: 20.9.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Дата на раждане: 5.9.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Дата на раждане: 20.3.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Дата на раждане: 19.2.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Дата на раждане: 27.6.1995 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Дата на раждане: 25.6.1991 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Дата на раждане: 19.9.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Дата на раждане: 22.5.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Дата на раждане: 5.9.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Дата на раждане: 4.9.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Дата на раждане: 28.4.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Дата на раждане: 4.10.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Дата на раждане: 1.10.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Дата на раждане: 14.2.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Дата на раждане: 8.11.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Дата на раждане: 10.6.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Дата на раждане: 26.3.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Дата на раждане: 17.4.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Дата на раждане: 30.3.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Дата на раждане: 30.6.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Дата на раждане: 9.5.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Дата на раждане: 23.3.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Дата на раждане: 1.1.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Дата на раждане: 30. 6.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Дата на раждане: 24.9.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Дата на раждане: 6.9.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Дата на раждане: 2.10.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Дата на раждане: 23.7.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Дата на раждане: 7.4.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Дата на раждане: 29.5.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Дата на раждане: 4.9.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Дата на раждане: 18.3.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Дата на раждане: 8.5.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Дата на раждане: 3.8.1946 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Дата на раждане: 28.11.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Дата на раждане: 8.3.1986 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатóлий Алексáндрович ВÁССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Дата на раждане: 9.12.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Дата на раждане: 12.11.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Дата на раждане: 20.9.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Дата на раждане: 5.3.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Дата на раждане: 14.12.1988 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Дата на раждане: 26.6.1947 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Дата на раждане: 23.8.1943 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Дата на раждане: 3.7.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Дата на раждане: 7.5.1985 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Дата на раждане: 4.4.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Дата на раждане: 12.5.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Дата на раждане: 16.3.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Дата на раждане: 6.6.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Дата на раждане: 17.2.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Дата на раждане: 20.12.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Дата на раждане: 12.5.1970 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Дата на раждане: 21.8.1987 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Дата на раждане: 24.5.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Дата на раждане: 16.3.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Дата на раждане: 30.1.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Дата на раждане: 28.7.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Дата на раждане: 13.1.1969 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Дата на раждане: 6.1.1959 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Дата на раждане: 10.12.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Дата на раждане: 11.8.1977 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Дата на раждане: 24.5.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Дата на раждане: 2.11.1959 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Дата на раждане: 26.4.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Дата на раждане: 20.4.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Дата на раждане: 31.7.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Дата на раждане: 11.5.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Дата на раждане: 17.2.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Дата на раждане: 3.7.1976 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Дата на раждане: 3.1.1952 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Дата на раждане: 18.10.1969 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Дата на раждане: 1.3.1984 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Дата на раждане: 1.5.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Дата на раждане: 20.11.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Дата на раждане: 20.12.1979 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Дата на раждане: 14.5.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Дата на раждане: 25.8.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Дата на раждане: 11.1.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Дата на раждане: 21.11.1947 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Дата на раждане: 20.7.1979 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Дата на раждане: 4.5.1985 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Дата на раждане: 12.12.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Дата на раждане: 3.1.1989 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Дата на раждане: 1.5.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Дата на раждане: 17.12.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Дата на раждане: 9.9.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Дата на раждане: 20.6.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Дата на раждане: 30.1.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Дата на раждане: 17.5.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Дата на раждане: 21.11.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Дата на раждане: 19.6.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Дата на раждане: 26.7.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Дата на раждане: 19.7.1949 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Дата на раждане: 17.9.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Дата на раждане: 2.8.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Дата на раждане: 22.2.1988 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Дата на раждане: 21.10.1988 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Дата на раждане: 5.11.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Дата на раждане: 13.3.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Дата на раждане: 20.9.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Дата на раждане: 14.9.1979 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Дата на раждане: 25.10.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Дата на раждане: 25.5.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Дата на раждане: 28.6.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Дата на раждане: 29.3.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Дата на раждане: 16.8.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Дата на раждане: 19.8.1973 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Дата на раждане: 29.11.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Дата на раждане: 23.2.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Дата на раждане: 14.5.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Дата на раждане: 5.9.1990 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Дата на раждане: 16.12.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

396.

Grigori Viktorovich ANIKEYEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Дата на раждане: 28.2.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Дата на раждане: 10.12.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Дата на раждане: 18.8.1974 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Дата на раждане: 13.12.1960 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Дата на раждане: 3.3.1985 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ)

Дата на раждане: 13.8.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Дата на раждане: 25.1.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Дата на раждане: 30.6.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Дата на раждане: 1.8.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Дата на раждане: 9.7.1987 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Дата на раждане: 1.1.1964 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Дата на раждане: 12.8.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Дата на раждане: 16.6.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Дата на раждане: 16.8.1964 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Дата на раждане: 7.12.1970 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Дата на раждане: 9.7.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Дата на раждане: 18.8.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Дата на раждане: 4.4.1990 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Дата на раждане: 9.9.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Дата на раждане: 10.6.1968 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Дата на раждане: 17.8.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Дата на раждане: 8.5.1945 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Дата на раждане: 24.1.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Дата на раждане: 25.11.1959 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Дата на раждане: 24.3.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Дата на раждане: 20.3.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Дата на раждане: 26.5.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Дата на раждане: 18.8.1981 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Дата на раждане: 10.11.1988 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Дата на раждане: 8.5.1975 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Дата на раждане: 7.4.1950 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Дата на раждане: 14.9.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Дата на раждане: 21.8.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Дата на раждане: 13.2.1978 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Дата на раждане: 9.1.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Дата на раждане: 26.9.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Дата на раждане: 25.11.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Дата на раждане: 8.6.1981 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Дата на раждане: 24.7.1985 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Дата на раждане: 28.12.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Дата на раждане: 8.6.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Дата на раждане: 13.2.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Дата на раждане: 31.7.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Дата на раждане: 29.8.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Дата на раждане: 26.12.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Дата на раждане: 5.8.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Дата на раждане: 12.2.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Дата на раждане: 26.9.1961 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Дата на раждане: 29.4.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Дата на раждане: 10.8.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Дата на раждане: 3.9.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Дата на раждане: 19.7.1979 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Дата на раждане: 16.2.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Дата на раждане: 26.5.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Дата на раждане: 21.10.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Дата на раждане: 13.1.1984 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Дата на раждане: 22.12.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Дата на раждане: 13.1.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Дата на раждане: 16.10.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Дата на раждане: 13.8.1954 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Дата на раждане: 27.9.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Дата на раждане: 11.5.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Дата на раждане: 10.8.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Дата на раждане: 8.3.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Дата на раждане: 18.8.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Дата на раждане: 10.6.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Дата на раждане: 10.3.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Дата на раждане: 1.3.1990 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Дата на раждане: 1.11.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Дата на раждане: 22.4.1970 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Дата на раждане: 7.8.1970 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Дата на раждане: 10.2.1948 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Дата на раждане: 4.4.1940 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Дата на раждане: 31.3.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Дата на раждане: 20.2.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Дата на раждане: 5.6.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Дата на раждане: 10.2.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Дата на раждане: 24.11.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Дата на раждане: 23.5.1987 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Дата на раждане: 22.7.1972 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Дата на раждане: 1.5.1953 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Дата на раждане: 15.10.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Дата на раждане: 11.12.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Дата на раждане: 20.5.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Дата на раждане: 9.10.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Дата на раждане: 1.10.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Дата на раждане: 5.12.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Дата на раждане: 3.5.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Дата на раждане: 4.4.1949 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Дата на раждане: 2.1.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Дата на раждане: 30.9.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Дата на раждане: 4.1.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатóлий Евгéньевич КАРПОВ)

Дата на раждане: 23.5.1951 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Дата на раждане: 9.11.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Дата на раждане: 6.12.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Дата на раждане: 4.10.1951 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Дата на раждане: 4.5.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Дата на раждане: 9.7.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Дата на раждане: 31.3.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Дата на раждане: 18.11.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Дата на раждане: 26.2.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Дата на раждане: 22.2.1968 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Дата на раждане: 5.5.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Дата на раждане: 26.2.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Дата на раждане: 11.9.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Дата на раждане: 22.3.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Дата на раждане: 13.3.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Дата на раждане: 15.9.1978 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Дата на раждане: 9.8.1980 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Дата на раждане: 11.3.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Дата на раждане: 17.4.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Дата на раждане: 10.6.1986 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Дата на раждане: 29.5.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Дата на раждане: 5.8.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Дата на раждане: 15.1.1960 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Дата на раждане: 1.5.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Дата на раждане: 20.8.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Дата на раждане: 27.2.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане: 12.12.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Дата на раждане: 27.2.1959 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Дата на раждане: 2.7.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСÓВСКИЙ)

Дата на раждане: 25.4.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Дата на раждане: 22.2.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Дата на раждане: 9.1.1979 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Дата на раждане: 11.12.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Дата на раждане: 2.3.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Дата на раждане: 16.7.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Дата на раждане: 6.8.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Дата на раждане: 17.2.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Дата на раждане: 7.5.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Дата на раждане: 30.9.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Дата на раждане: 15.11.1946 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Дата на раждане: 24.12.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Дата на раждане: 30.6.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Дата на раждане: 27.8.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Дата на раждане: 23.1.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Дата на раждане: 10.12.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Дата на раждане: 22.12.1953 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Дата на раждане: 22.8.1983 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Дата на раждане: 2.4.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Дата на раждане: 5.6.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Дата на раждане: 14.9.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Дата на раждане: 19.3.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА)

Дата на раждане: 1.11.1989 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Дата на раждане: 26.10.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Дата на раждане: 29.8.1969 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Дата на раждане: 13.6.1981 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Дата на раждане: 5.1.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Дата на раждане: 8.3.1986 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Дата на раждане: 4.5.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Дата на раждане: 17.8.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Дата на раждане: 19.4.1965 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ)

Дата на раждане: 10.4.1947 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН)

Дата на раждане: 27.2.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Дата на раждане: 14.6.1947 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Дата на раждане: 4.1.1966 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Дата на раждане: 27.6.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Дата на раждане: 30.11.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Дата на раждане: 4.10.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Дата на раждане: 11.3.1981 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Дата на раждане: 16.5.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Дата на раждане: 11.9.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Дата на раждане: 5.8.1986 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Дата на раждане: 8.9.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислáв Мáтусович РЕЗНИК)

Дата на раждане: 17.5.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Дата на раждане: 21.2.1936 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Дата на раждане: 29.10.1989 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Дата на раждане: 12.9.1949 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Дата на раждане: 9.8.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Дата на раждане: 3.11.1984 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Дата на раждане: 11.9.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Дата на раждане: 12.2.1947 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, гласувал в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепил и осъществил действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесъл за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Дата на раждане: 8.12.1977 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, гласувала в подкрепа на Постановление № 58243-8 относно обръщението на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация „До президента на Руската федерация Вл. Вл. Путин за необходимостта да се признаят Донецката народна република и Луганската народна република“ и следователно подкрепила и осъществила действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринесла за дестабилизирането на Украйна.

23.2.2022 г.

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Дата на раждане: 1.2.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума от 19 септември 2021 г. Заместник-председател на Комисията за информационната политика, информационните технологии и комуникацията към Държавната дума.

Заради участието си в незаконното анексиране на Крим и подкрепата за него е награден с медала „За защита на Република Крим“ от местните „власти“.

Пропагандатор по руската телевизия. Заявява, че държавността на Украйна е „мит“ и че Съединенните щати упражняват реален контрол над Украйна и нейните власти.

Следователно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и eдопринесъл за дестабилизирането на Украйна.

25.2.2022 г.

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Длъжност: генерал-майор, заместник-министър на отбраната, отговарящ за въоръженията, началник по въоръженията

Дата на раждане: 2.4.1968 г.

Място на раждане: Костюковичи, Могильовска област, Беларус

Пол: мъжки

Сергей Симоненко е генерал-майор, заместник-министър на отбраната, отговарящ за въоръженията, началник по въоръженията на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепи и подпомогна руската военна агресия срещу Украйна от 24 февруари 2022 г. насам, в частност като поема на своя територия и участва в съвместни военни учения между Беларус и Русия в седмиците, предшестващи въоръжената агресия. Следователно в качеството си на заместник-министър на отбраната на Република Беларус, отговарящ за въоръженията, Сергей Симоненко е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Длъжност: генерал-майор, заместник-министър на отбраната за логистиката, началник на логистиката

Място на раждане: Плещеници, Минска област, Беларус

Пол: мъжки

Андрей Бурдико е генерал-майор, заместник-министър на отбраната, отговарящ за логистиката, началник на логистиката на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепи и подпомогна руската военна агресия срещу Украйна от 24 февруари 2022 г. насам, в частност като поема на своя територия и участва в съвместни военни учения между Беларус и Русия в седмиците, предшестващи военната агресия. Следователно в качеството си на генерал-майор и заместник-министър на отбраната на Република Беларус, отговарящ за логистиката, Андрей Бурдико е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(изв. още като Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Дата на раждане: 1968 г.

Място на раждане: Козловщина, Дятловски район, Гродненска област, Беларус

Тел.: (+ 375 162 ) 21-23-32

Пол: мъжки

Юрий Витолдович Шулейко е председател на Бресткия областен изпълнителен комитет. В това си качество той е отговорен за мобилизацията и гражданската отбрана, както и за взаимодействието с военни организации, включително по време на съвместни военни учения между Русия и Беларус, които се провеждат в близост до Брест при засилването на руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г.

Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

673.

Alisher USMANOV

(на руски: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

на узбекски: Alisher USMONOV)

Дата на раждане: 9.9.1953 г.

Място на раждане: Чуст, Узбекска ССР, СССР (понастоящем Узбекистан)

Паспорт №: руски паспорт № 55 0314316, валиден от 6.12.2019 г. до 6.12.2029 г.

Длъжност: руски олигарх

Пол: мъжки

Алишер Усманов e прокремълски олигарх с особено тесни връзки с руския президент Владимир Путин. Той е известен като един от любимите олигарси на Владимир Путин. Той се счита за един от руските бизнесмени държавни служители, на които е възложено обслужването на финансови потоци, но чиито позиции зависят от волята на президента. Твърди се, че г-н Усманов е служил за фасада на президента Путин и е разрешавал негови бизнес проблеми. Според досиетата на FinCEN той е платил 6 милиона щатски долара на влиятелния съветник на Владимир Путин Валентин Юмашев. Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент и министър-председател на Русия, е извличал облаги от личното използване на луксозни резиденции, контролирани от г-н Усманов.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

Г-н Усманов има интереси в дружества в областта на желязната руда и стоманата, медиите и интернет. Неговият най-голям холдинг е стоманеният гигант Metalloinvest. Когато г-н Усманов пое контрола на бизнес ежедневника Kommersant, свободата на редакторския състав беше ограничена, а вестникът зае явно прокремълска позиция. Kommersant, собственост на г-н Усманов, публикува пропагандна антиукраинска статия на Дмитрий Медведев, в която бившият президент на Русия твърди, че е безсмислено да се участва в преговори с действащите украински власти, които по негово мнение са под пряк чуждестранен контрол.

Следователно той подкрепя активно политиките на руското правителство на дестабилизиране на Украйна.

28.2.2022 г.

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Дата на раждане: 28.9.1951 г.

Място на раждане: Сахалинска област, Руска федерация

Длъжност: виолончелист, бизнесмен, близък приятел на Владимир Путин.

Пол: мъжки

Г-н Ролдугин е бизнесмен с тесни връзки с Владимир Путин. Той е част от финансовата схема на мрежата на Путин. Притежава най-малко 5 офшорни образувания и държи активите си в Bank Rossiya (подлежаща на санкции от Съюза), известна в Москва като „портфейла на Путин“. Според разследването на Международния консорциум на разследващите журналисти г-н Ролдугин е отговорен за преместването на най-малко 2 милиарда щатски долара чрез банки и офшорни дружества като част от скритата финансова мрежа на Путин. Той участва и в Troika Laundromat и насочва милиарди щатски долари чрез системата. Освен това получава над 69 милиона щатски долара чрез дружества в рамките на Troika Laundromat.

Следователно той отговаря за активната материална или финансова подкрепа за вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Дата на раждане: 18.1.1954 г.

Място на раждане: Ташкент, Узбекистан

Длъжност: член на управителния съвет на Руските железници. Министър на транспорта на Русия от 2020 г., бивш изпълнителен директор на „Аерофлот“

Пол: мъжки

Виталий Савельев е министър на транспорта на Руската федерация и член на съвета на директорите на Руските железници, назначен на тази позиция от правителството на Руската федерация. Той е бивш изпълнителен директор на „Аерофлот“.

През октомври 2021 г. Русия започна безпрецедентно струпване на военни сили по или близо до украинската граница и на територията на принадлежащия на Украйна, окупиран Крим. Въоръжените сили на Русия проведоха там широкомащабни военни учения. Това доведе до ескалация на конфликта и оказа дестабилизиращ натиск върху Украйна. Както военният личен състав, така и военното оборудване на руските въоръжени сили са транспортирани в близост до украинската граница от Руските железници, член на чийто съвет на директорите е г-н Савельев.

Под ръководството на г-н Савельев „Аерофлот“ осигурява редовен превоз на пътници между руските летища и международното летище в Симферопол, като по този начин подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което от своя страна допълнително подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Дата на раждане: 20.12.1975 г.

Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация)

Длъжност: секретар на Генералния съвет на партия „Единна Русия“ Първи заместник-председател на Съвета на федерацията.

Пол: мъжки

Андрей Турчак е секретар на Генералния съвет на партията „Единна Русия“ и първи заместник-председател на Съвета на федерацията. Политическият му възход се свързва с баща му, Анатоли Турчак, който е тренирал джудо с Владимир Путин и братята Ротенберг. Той насърчава положителното отношение към признаването на сепаратистките т. нар. Донецка и Луганска „народни републики“.

Призовава руските власти да предоставят на пропуските сепаратискти сили в Донбас модерно въоръжение. Публично заявява, че конфликтът в Донбас не може да бъде разрешен мирно с украинските власти. Прави необосновани твърдения за планирана военна офанзива на украинските сили в Донбас. Води преговорите с Денис Пушилин, ръководителя на т.нар. „Донецка народна република“. Посещава пункт за мобилизация на сепаратистките въоръжени сили на фронтовата линия в Донбас, за да поздрави лично войниците на сепаратистката т.нар. „Донецка народна република“ по случай Деня на защитника на Отечеството. Публично защитава решението на Русия да признае сепаратистките Донбаски „републики“. Заявява, че на Русия са ѝ безразлични западните санкции.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Дата на раждане: 4.1.1966 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Длъжност: актьор и режисьор, водещ на пропагандното политическо предаване „Международная пилорама с Тигран Кеосаян“ по канал НТВ.

Пол: мъжки

Тигран Кеосаян е филмов режисьор и журналист, разпространяващ антиукраинска пропаганда в руските медии. В предаването си по финансирана от държавата телевизия „Международная пилорама с Тигран Кеосаян“ той непрекъснато описва Украйна като слаба и корумпирана страна, която съществува единствено благодарение на помощта от Запада. Изразява мнението, че украинската власт не е легитимна. Многократно заявява, че Крим принадлежи на Русия и че Донбас не е част от Украйна. Г-н Кеосаян участва във форума „Руски Донбас“, организиран от властите на т.нар. „Донецка народна република“ в Донецк с цел да се разпространява доктрината за „Руския Донбас“. Публично обвинява Украйна за ескалацията на конфликта.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

Телевизионното предаване „Международная пилорама с Тигран Кеосаян“ е получило финансиране от руски държавни предприятия, което е неоправдано от търговска гледна точка, но е предоставено като награда на г-н Кеосаян за неговите пропагандни усилия и лоялността му към Владимир Путин. Г-н Кеосаян режисира пропагандния филм „Кримският мост: Направено с любов!“, който слави кримския мост, свързващ територията на незаконно анексирания кримски полуостров с Русия. Според сведенията филмът е замислен като подарък за президента Путин. Алексей Громов, първи заместник-началник на президентската администрация, спомага за осигуряване на държавното финансиране за филма, благодарение на което г-н Кеосаян получава финансова изгода.

Следователно той извлича финансова полза от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

684.

Alexander PONOMARENKO

(Александр Анатольевич ПОНОМАРЕНКО)

Дата на раждане: 27.10.1964 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Длъжност: руски олигарх, председател на управителния съвет на международно летище Шереметиево

Пол: мъжки

Александър Пономаренко е руски олигарх и председател на управителния съвет на международно летище Шереметиево. Г-н Пономаренко е близък с други олигарси, свързани с Владимир Путин, както и със Сергей Аксьонов, лидер на т.нар. „Република Крим“ на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров. Той участва във финансирането на дворцовия комплекс до Геленджик, който се счита, че се използва лично от президента Путин.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

известен също като Zakhar PRILEPIN

(Захар ПРИЛЕПИН),

известен също като Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Дата на раждане: 7.7.1975 г.

Място на раждане: Илинка, Руска федерация

Длъжност: журналист, писател, съпредседател на партията Справедлива Русия–Патриоти–За истината, активист.

Пол: мъжки

Г-н Прилепин е руски активист, журналист, писател и съпредседател на партията Справедлива Русия–Патриоти–За истината. Той оказва обществена подкрепа на руските сепаратисти в Крим и Донбас. Той изпраща помощ в Донбас и дава насоки на сепаратистките лидери. Г-н Прилепин участва в конфликта в Донбас на страната на сепаратистите и служи като заместник командващ на един от сепаратистките батальони, като описва подробно своето участие.

Освен това той използва своята известност и репутация като прочут писател, за да разпространява антиукраинска пропаганда и да насърчава положително отношение към анексирането на Крим и действията на сепаратистите в Донбас. Г-н Прилепин описва украинските власти като корумпирани, обвинява ги за ескалацията на конфликта, нарича Киев руски град и твърди, че крайната руска цел трябва да е завземането на Киев. Той играе в руския документален пропаганден филм „Крим: Пътят към дома“, който слави незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

известен също като Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Дата на раждане: 18.7.1975 г.

Място на раждане: Подолск, Руска федерация

Длъжност: активист, журналист, пропагандатор, водещ на ток-шоуто, „The Antonyms“ по RT, финансиран от държавата руски телевизионен канал.

Пол: мъжки

Г-н Антон Красовский е журналист, който е водещ на ток-шоуто „The Antonyms“ по RT, финансиран от държавата руски телевизионен канал. Той разпространява антиукраинска пропаганда. Нарича Украйна руска земя и очерня украинците като нация. Освен това той заплашва Украйна с руска инвазия, ако се доближи повече до присъединяване към НАТО. Той заявява, че такива действия ще доведат до „отнемане“ на конституцията на Украйна и до изгарянето ѝ на главната улица на Киев „Крешчатик“. Освен това той предлага Украйна да се присъедини към Русия.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Дата на раждане: 26.5.1962 г.

Място на раждане: Новосибирск, Руска федерация

Длъжност: телевизионен журналист и водещ, който води телевизионното шоу „Авторска програма на Аркади Мамонтов“ по телевизионния канал Rossiya-1, автор на документални филми.

Пол: мъжки

Г-н Аркади Мамонтов е водещ на телевизионното шоу „Авторска програма на Аркади Мамонтов“ и автор на документални филми за руската телевизия. Той разпространява антиукраинска пропаганда.

Той е режисьор на пропаганден филм в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и Севастопол, в който обрисува украинското управление преди незаконното анексиране като хаотично и пълно с анархия. В своите филми той описва Украйна като център на неонацизъм, фашизъм, национализъм и антируски настроения. Той преувеличава ролята на крайно десните организации в Украйна. Г-н Мамонтов обвинява Украйна в дискриминационни политики по отношение на руската култура и руския език в Украйна. Той подкопава надеждността и легитимността на украинските власти като твърди, че Евромайданът е държавен преврат, вдъхновен от чужбина, а украинското правителство е зависимо от Съединените Американски Щати.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Дата на раждане: 26.7.1971 г.

Място на раждане: Севастопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Длъжност: вицеадмирал, първи заместник-главнокомандващ на Черноморския флот

Пол: мъжки

Г-н Сергей Пинчук е вицеадмирал и първи заместник-главнокомандващ руския черноморски флот, който е подчинен на Южния военен окръг на руските въоръжени сили и участва във военни действия срещу Украйна.

От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Силите на черноморския флот вземат участие в широкомащабни военни учения в близост до и в рамките на границата с Украйна.

След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. Когато на 24 февруари 2022 г. Русия предприе пълномащабно военно нашествие в Украйна, руските войски от черноморския флот осъществиха десант в Мариупол и Одеса.

Следователно г-н Сергей Пинчук е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Дата на раждане: 17.5.1967 г.

Място на раждане: Ташкент, бивш СССР (понастоящем Узбекистан)

Длъжност: генерал-лейтенант, заместник-командващ на Южния военен окръг

Пол: мъжки

Алексей Авдеев e заместник командващ руския Южен военен окръг, участващ във военни действия срещу Украйна.

Отскоро Украйна става основна цел на Южния военен окръг. Поради тази причина беше сформирана новата 8-а армия, а присъствието на военния окръг на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров беше разширено. От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Войски от Южния военен окръг проведоха военни учения в зони около Украйна и придвижиха артилерийски и батальонни тактически групи към Кримския полуостров. След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. Южният военен окръг контролираше и военните учения на въоръжените сили на сепаратистките „републики“.

Следователно Алексей Авдеев е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Дата на раждане: 16.5.1969 г.

Място на раждане: с. Троицкая, Кръмски район, Краснодарски край, СССР (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: генерал-лейтенант, командващ 8-та гвардейска общовойскова армия на Южния военен окръг

Пол: мъжки

Андрей Сичевой e генерал-лейтенант и командващ 8-ата гвардейска общовойскова армия на Южния военен окръг, участващ във военни действия срещу Украйна.

Отскоро Украйна става основна цел на Южния военен окръг. Поради тази причина беше сформирана новата 8-а армия, а присъствието на военния окръг на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров беше разширено. От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Войски от Южния военен окръг проведоха военни учения в зони около Украйна и придвижиха артилерийски и батальонни тактически групи към Кримския полуостров. Южният военен окръг контролираше и военните учения на въоръжените сили на сепаратистките „републики“. След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабно военно нашествие срещу Украйна.

Следователно Андрей Сичевой е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(на руски: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

на беларуски: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Дата на раждане: 4.8.1968 г.

Място на раждане: Каливария, Беларуска ССР (понастоящем Беларус)

Длъжност: генерал-майор, началник на Главния военен инспекторат на въоръжените сили в Министерството на отбраната на Беларус

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Иван Богуславский заема длъжността началник на Главния военен инспекторат на въоръжените сили в Министерството на отбраната на Беларус.

Беларус участва в руската военна агресия срещу Украйна, като разрешава на Русия да изстрелва балистични ракети от Беларус срещу Украйна, прави възможно транспортирането към Украйна на руски военнослужещи и тежко въоръжение, танкове и бойни транспортьори в Беларус (чрез пътен и железопътен превоз), позволява на руски военни самолети да прелитат през въздушното пространство на Беларус до Украйна, предоставя пунктове за зареждане с гориво на територията на Беларус на руски военни самолети, участващи в действията срещу Украйна, и съхранява в Беларус принадлежащо на Русия оръжие и военно оборудване.

В качеството си на високопоставен служител на въоръжените сили на Беларус Иван Богуславский участва в действията на Беларус в подкрепа на руската агресия срещу Украйна.

2.3.2022 г.

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(на руски: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

на беларуски: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Дата на раждане: 28.12.1974 г.

Място на раждане: Букино, Беларуска ССР (понастоящем Беларус)

Длъжност: полковник, заместник-командир на беларуските военновъздушни и въздушноотбранителни сили

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Дмитрий Михолап заема длъжността заместник-командир на беларуските военновъздушни и въздушноотбранителни сили.

Беларус участва в руската военна агресия срещу Украйна, като разрешава на Русия да изстрелва балистични ракети от Беларус срещу Украйна, прави възможно транспортирането към Украйна на руски военнослужещи и тежко въоръжение, танкове и бойни транспортьори в Беларус (чрез пътен и железопътен превоз), позволява на руски военни самолети да прелитат през въздушното пространство на Беларус до Украйна, предоставя пунктове за зареждане с гориво на територията на Беларус на руски военни самолети, участващи в действията срещу Украйна, и съхранява в Беларус принадлежащо на Русия оръжие и военно оборудване.

В качеството си на високопоставен служител на въоръжените сили на Беларус Дмитрий Михолап участва в действията на Беларус в подкрепа на руската агресия срещу Украйна.

2.3.2022 г.

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(на руски: Виктор Владимирович СОЙКО;

на беларуски: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Дата на раждане: 3.7.1971 г.

Място на раждане: Комсомолская, Беларуска ССР (понастоящем Беларус)

Длъжност: полковник, заместник-командир, отговарящ за въоръженията и началник на отдела по въоръженията на беларуските военновъздушни и въздушноотбранителни сили

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Виктор Сойко заема длъжността заместник-командир, отговарящ за въоръженията и началник на отдела по въоръженията на беларуските военновъздушни и въздушноотбранителни сили.

Беларус участва в руската военна агресия срещу Украйна, като разрешава на Русия да изстрелва балистични ракети от Беларус срещу Украйна, прави възможно транспортирането към Украйна на руски военнослужещи и тежко въоръжение, танкове и бойни транспортьори в Беларус (чрез пътен и железопътен превоз), позволява на руски военни самолети да прелитат през въздушното пространство на Беларус до Украйна, предоставя пунктове за зареждане с гориво на територията на Беларус на руски военни самолети, участващи в действията срещу Украйна, и съхранява в Беларус принадлежащо на Русия оръжие и военно оборудване.

В качеството си на високопоставен служител на въоръжените сили на Беларус Виктор Сойко участва в действията на Беларус в подкрепа на руската агресия срещу Украйна.

2.3.2022 г.

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Дата на раждане: 16.5.1987 г.

Място на раждане: Екатеринбург, Руска федерация

Длъжност: председател на Съвета на директорите на PJSC Pipe Metallurgical Company

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александър Дмитриевич Пумпянский е синът на Дмитрий Александрович Пумпянский, руски председател на Съвета на директорите на PJSC Pipe Metallurgical Company, руски световен производител на стоманени тръби за нефтената и газовата промишленост. Той е бивш президент и бивш член на управителния съвет на Group Sinara. И двете дружества подкрепят и извличат от сътрудничеството с органите на Руската федерация и държавни предприятия, включително Руските железници, Gazprom и Rosneft.

Поради това той е физическо лице, свързано с виден бизнесмен, активен в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна. Освен това Александър Дмитриевич Пумпянский осигурява материална или финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

9.3.2022 г.

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Дата на раждане: 18.4.1968 г.

Място на раждане: Минск, Белоруска ССР (сега Беларус)

Длъжност: главен изпълнителен директор на JSC UCC Uralchem

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Дмитрий Аркадиевич Мазепин е основен собственик и бивш главен изпълнителен директор на дружеството за минерални торове Uralchem. Uralchem Group е руски производител на широка гама от химически продукти, включително минерални торове и амонячен солен разтвор. Според дружеството то е най-големият производител на амониев нитрат, както и вторият по големина производител на амоняк и азотни торове в Русия. Поради това Дмитрий Аркадиевич Мазепин е активен в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

На 24 февруари 2022 г., след първоначалните етапи на руската агресия срещу Украйна, Дмитрий Аркадиевич Мазепин, заедно с други 36 бизнесмени, се среща с президента Владимир Путин и други членове на руското правителство, за да обсъдят последиците от действията след наложените от Запада санкции. Фактът, че е поканен да присъства на това заседание, показва, че той е член на най-близкия кръг на Владимир Путин и подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна както и стабилността и сигурността в Украйна. Този факт е показателен и за това, че той е един от видните бизнесмени, активен в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Русия, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна

През декември 2021 г. Дмитрий Мазепин прехвърля своите установени в Кипър дружества Uralchem Holding и CI-Chemical Invest, които контролират Uralchem, към руска юрисдикция в специалния административен район на остров Октябърски, Калининградска област.

9.3.2022 г.

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Дата на раждане: 2.9.1970 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Длъжност: бивш председател на управителния съвет на PJSC SIBUR Holding Работил е във финансовия отдел на OAO NK YUKOS, заемал е различни длъжности в AKB Trust and Investment Bank, включително вицепрезидент – началник на отдел „Инвестиционно банкиране“ и изпълнителен директор на департамент „Корпоративни финанси“, бивш член на съвета на директорите на OAO Gazprom NefteKhim Salavat и OAO Gazprombank

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Дмитрий Владимирович Конов е бивш председател на управителния съвет на PJSC SIBUR Holding и в това си качество е контролирал дейността на дружеството. SIBUR Holding е най-голямото интегрирано нефтохимическо дружество в Русия и едно от най-бързо развиващите се дружества в световната нефтохимическа промишленост. SIBUR е водеща нефтохимическа група на бързо развиващи се пазари и най-големият производител на нефтохимически продукти на руския пазар. Основните дялове на SIBUR са собственост на близките до Владимир Путин олигарси Леонид Михелсон и Генадий Тимченко.

Тъй като SIBUR Holding е тясно свързано с руското правителство, генерираните от него приходи са важен източник на приходи за руското правителство.

Дмитрий Конов е бил активен в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

9.3.2022 г.

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Дата на раждане: 2.3.1999 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Длъжност: Бивш руски състезател от екипа Haas на Формула 1 на световното първенство на Формула 1 през 2022 г., представляващ под неутрално знаме Руската автомобилна федерация.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Никита Мазепин е син на Дмитрий Аркадиевич Мазепин — бивш генерален директор на JSC UCC Uralchem. До март 2022 г. е състезател от екипа Haas на Формула 1, спонсориран от Uralchem.

Той е физическо лице, свързано с виден бизнесмен (своя баща), активен в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

9.3.2022 г.

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Дата на раждане: 10.11.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Дата на раждане: 16.6.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Дата на раждане: 17.4.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Дата на раждане: 29.8.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Дата на раждане: 13.6.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Дата на раждане: 5.5.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Дата на раждане: 15.6.1953 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Дата на раждане: 21.12.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСИЕВА)

Дата на раждане: 27.3.1975 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Дата на раждане: 10.6.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Дата на раждане: 24.2.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Дата на раждане: 4.1.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Дата на раждане: 25.8.1979 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Дата на раждане: 7.12.1959 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Дата на раждане: 15.8.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Дата на раждане: 20.1.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Дата на раждане: 11.10.1953 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Дата на раждане: 23.6.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Дата на раждане: 29.3.1949 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Дата на раждане: 23.9.1956 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Дата на раждане: 10.7.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Дата на раждане: 19.1.1984 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Дата на раждане: 23.9.1980 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Дата на раждане: 12.8.1968 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Дата на раждане: 1.1.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Олга Николайевна ЕПИФАНОВА)

Дата на раждане: 19.8.1966 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Дата на раждане: 5.9.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Дата на раждане: 1.1.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Дата на раждане: 9.5.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Дата на раждане: 16.1.1986 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Дата на раждане: 26.12.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Дата на раждане: 16.12.1972 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Дата на раждане: 30.5.1963 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Дата на раждане: 20.1.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Дата на раждане: 27.2.1960 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Дата на раждане: 25.8.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Дата на раждане: 28.10.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Дата на раждане: 7.3.1960 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Дата на раждане: 5.1.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Дата на раждане: 3.6.1947 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Дата на раждане: 11.7.1948 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Дата на раждане: 4.10.1973 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Дата на раждане: 26.4.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Дата на раждане: 19.4.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Дата на раждане: 16.12.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Дата на раждане: 29.10.1951 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Дата на раждане: 9.11.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Дата на раждане: 6.4.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Дата на раждане: 7.12.1960 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Дата на раждане: 29.6.1960 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Дата на раждане: 6.7.1987 г.

Пол: женски

Член на Съвета на федерацията, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

9.3.2022 г.

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Дата на раждане: 19.7.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета на федерацията, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.