2.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 71/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/371 НА СЪВЕТА

от 2 март 2021 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета от 7 декември 2020 г. относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 7 декември 2020 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2020/1998.

(2)

На 18 януари 2021 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност направи декларация от името на Съюза, в която осъди задържането на руския опозиционен политик Алексей Навални при завръщането му в Москва на 17 януари 2021 г. и призова за незабавното му освобождаване.

(3)

На 22 февруари 2021 г. Съветът по външни работи постигна съгласие да продължи работата по бъдещи ограничителни мерки в отговор на тежки нарушения на правата на човека.

(4)

В този контекст и предвид продължаването и тежестта на нарушенията на правата на човека в Русия четири лица следва да бъдат включени в списъка на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които подлежат на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) 2020/1998 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  OВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните вписвания се добавят в списъка на физическите лица, който се съдържа в част А. Физически лица в приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998:

 

Имена (транслитерация на изписването на руски език)

Имена (изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписване

„1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Длъжност: Директор на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията (ФСИН)

Дата на раждане: 27.1.1964 г.

Място на раждане: Татарск, Новосибирски регион, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Aлександър Калашников е директор на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) от 8 октомври 2019 г. На тази длъжност той осъществява надзор върху всички дейности на ФСИН. В качеството си на директор на ФСИН той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, включително произволни арести и задържания.

В случая с Алексей Навални, докато г-н Навални се възстановява в Германия (септември 2020 г. – януари 2021 г.) след отравянето му с токсично нервнопаралитично вещество от групата „Новичок“, на 28 декември 2020 г. ФСИН изисква той да се яви незабавно пред пробационния служител, като в противен случай ще бъде лишен от свобода за нарушаване на наложена му условна присъда за измама. Въпросната присъда е била обявена за произволна и несправедлива от Европейския съд по правата на човека през 2018 г. На 17 януари 2021 г. по заповед на Александър Калашников служители на ФСИН задържат Алексей Навални след пристигането му на летището в Москва. Арестът на Алексей Навални се основава на решение на Химкинския градски съд, постановено по искане на ФСИН. Още в края на декември 2020 г. ФСИН е поискала от съда да замени условната присъда на Алексей Навални с ефективно лишаване от свобода. На 17 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека разпорежда на правителството на Руската федерация да освободи Aлексей Навални.

2 март 2021 г.

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Александр Иванович БАСТРЫКИН

Длъжност: Председател на Следствения комитет на Руската федерация

Дата на раждане: 27.8.1953 г.

Място на раждане: Псков, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александър Бастръйкин е председател на Следствения комитет на Руската федерация (наричан по-нататък „Комитетът“) от януари 2011 г. (и като изпълняващ длъжността председател от октомври до декември 2010 г.). На тази длъжност той осъществява надзор върху всички дейности на Комитета. Официално Комитетът се председателства от президента на Русия. В качеството си на председател на Комитета Александър Бастръйкин носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, включително произволни арести и задържания.

Александър Бастръйкин носи отговорност за широкоразпространените и системни репресивни кампании на Комитета срещу руската опозиция, целящи проследяване и разследване на нейни членове. На 29 декември 2020 г. Комитетът започва разследване на опозиционния лидер Алексей Навални, като последният е обвинен в измама в големи размери. Алексей Навални, заедно с други лица, публикува статии за притежаваното от Бастръйкин чешко дружество за недвижими имоти LAW Bohemia през първото десетилетие на 21-ви век.

2 март 2021 г.

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Длъжност: Главен прокурор на Руската федерация

Дата на раждане: 24.12.1975 г.

Място на раждане: Архангелск, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Игор Краснов е главен прокурор на Руската федерация от 22 януари 2020 г. и е бившият заместник-председател на Следствения комитет на Руската федерация). В качеството си на главен прокурор той осъществява надзор върху прокуратурите в Руската федерация, върху специалните прокуратури и военната прокуратура. В това си качество той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека, включително произволни задържания на протестиращи, и за широкоразпространено и системно ограничаване на свободата на мирни събрания и на сдружаване, както и на свободата на мнение и на изразяване.

Преди протестите на 23 януари 2021 г. главната прокуратура е предупредила, че на участниците ще бъде търсена отговорност. Освен това главната прокуратура е изискала от Федералната служба за надзор в сферата на комуникациите, информационните технологии и масовите комуникации (Роскомнадзор) да ограничи достъпа до опозиционни уебсайтове и профили в социалните мрежи, съдържащи информация за планирани събирания на поддръжниците на Алексей Навални. На 29 януари 2021 г. главната прокуратура отново е поискала Роскомнадзор да ограничи достъпа до опозиционни уебсайтове и до профили в социалните мрежи, този път преди протестите в подкрепа на Навални на 30 и 31 януари 2021 г. Били са изпратени предупреждения до интернет дружества (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Главната прокуратура е обявила също така, че срещу участниците в демонстрациите ще бъдат образувани наказателни производства.

Главната прокуратура е подкрепила искането на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) за преобразуване на условната присъда, наложена на Алексей Навални по дело за измама, в ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Въпреки че през 2018 г. Европейският съд по правата на човека е приел, че присъдата на Алексей Навални по това дело е произволна и несправедлива, последният е арестуван при пристигането си на летището в Москва на 17 януари 2021 г.

2 март 2021 г.

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Длъжност: Директор на Федералната служба на войските на националната гвардия на Руската федерация (Росгвардия).

Дата на раждане: 27.1.1954 г.

Място на раждане: Сасово, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Виктор Золотов е директор на Федералната служба на войските на националната гвардия на Руската федерация (Росгвардия) от 5 април 2016 г. и съответно е главнокомандващ на войските на националната гвардия на Руската федерация, както и командващ на ОМОН – мобилен отряд с особено предназначение, който е част от Росгвардия. На тази длъжност той осъществява надзор върху всички дейности на войските на Росгвардия и ОМОН. В качеството си на директор на Росгвардия той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, включително произволни арести и задържания и системни и широкоразпространени нарушения на свободата на мирни събрания и на сдружаване, изразяващи се по-специално в насилствено потушаване на протести и демонстрации.

Росгвардия е използвана за потушаване на демонстрациите в подкрепа на Навални на 23 януари 2021 г., като се съобщава, че много служещи от ОМОН и националната гвардия са използвали жестокост и насилие срещу протестиращите. Десетки журналисти са станали обект на агресия от страна на силите за сигурност, включително кореспондентът на „Медуза“ Кристина Сафронова, която е била удряна от офицер от ОМОН, и журналистът от „Новая газета“ Елизавета Кирпанова, получила кървящи рани по главата от удари с палка. Силите за сигурност са задържали произволно над 300 непълнолетни лица.

2 март 2021 г.“