14.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/34


Поправка на Регламент (ЕС) 2019/26 на Европейския парламент и на Съвета от 8 януари 2019 г. за допълване на законодателството на Съюза в областта на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

( Официален вестник на Европейския съюз L 8 I от 10 януари 2019 г. )

На корицата и на страница 1

вместо:

„II    Незаконодателни актове

да се чете:

„I    Законодателни актове