15.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/117


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/416 НА СЪВЕТА

от 14 март 2019 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Предвид използването на сила от страна на Руската федерация, довели до задържането на украински военнослужещи и кораби на 25 ноември 2018 г. в Керченския проток, което представлява нарушение на международното право, както и на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, Съветът смята, че осем лица следва да бъдат добавени в списъка на лицата, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителни мерки, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

(3)

Поради това приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, съдържащ се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 март 2019 година.

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка с лица, съдържащ се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, се добавят следните лица:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.1.1963 г.

Началник на Граничната дирекция на Федералната служба за сигурност на Руската федерация за „Република Крим и град Севастопол“, контраадмирал. В това си качество той носи отговорност за действията на бреговата охрана на военноморския флот на Руската федерация срещу Украйна на 25 ноември 2018 г., възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаване на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.6.1971 г.

Заместник-началник на Граничната дирекция, началник на отдел „Брегова охрана“ към Федералната служба за сигурност на Руската федерация за „Република Крим и град Севастопол“. В това си качество той участва в операциите срещу украинските кораби и техния екипаж по време на действията на Руската федерация срещу Украйна на 25 ноември 2018 г., възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаване на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексiй Михайлович САЛЯЄВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 22.8.1978 г.

Командващ офицер на граничния патрулен кораб „Дон“ (странична маркировка 353) на служба „Гранична охрана“ на Федералната служба за сигурност на Руската федерация. Командва кораба, който участва активно в действията на Руската федерация срещу украински кораби и техния екипаж на 25 ноември 2018 г. и ръководи сблъсъка с рейдовия буксир „Яни Капу“ на украинския военноморски флот. Тези действия възпрепятстват достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопават териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаване на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

179.

Andrei SHIPITSIN / SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН / ШИПІЦИН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 25.12.1969 г.

Командващ офицер на граничния патрулен кораб „Изумруд“ на служба „Гранична охрана“ на Федералната служба за сигурност на Руската федерация. Командва кораба, който участва активно в действията на Руската федерация срещу украински кораби и техния екипаж на 25 ноември 2018 г., възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаване на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN / Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН / ОлексIй Володимирович ШАТОХІН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 26.1.1971 г.

Началник на Службата на Керченския контролен пункт за „Република Крим и град Севастопол“ на Федералната служба за сигурност на Руската федерация. Участва в операциите срещу украински кораби при действията на Руската федерация срещу украински кораби и техния екипаж на 25 ноември 2018 г., възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаване на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.6.1976 г.

Началник на Службата на контролния пункт в „Република Крим и град Севастопол“ на Федералната служба за сигурност на Руската федерация. В това си качество той отговаря за координацията на действията на силите на Руската федерация срещу украински кораби и техния екипаж на 25 ноември 2018 г. възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаване на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; СергIй Олексійович ЩЕРБАКОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 2.11.1986 г.

Командващ офицер на противолодъчния кораб „Суздалец“ на Черноморския флот на Руската федерация. Командва кораба, който участва в действията на Руската федерация срещу украински кораби и техния екипаж на 25 ноември 2018 г. и участва активно в блокадата на буксира „Яни Капу“ и изземването на бронирания артилерийски катер „Никопол“. Тези действия възпрепятстват достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопават териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаването на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 22.8.1961 г.

Място на раждане: Усурийск, Приморский край, Руска федерация

Командващ Южния военен окръг на Руските въоръжени сили, генерал-полковник и отговарящ за военните сили в региона, включително незаконно анексираните Крим и Севастопол. В това качество отговаря за действията на Черноморския флот на и други въоръжени сили на Руската федерация срещу Украйна на 25 ноември 2018 г., възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаването на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.“