14.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/88


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/445 НА СЪВЕТА

от 13 март 2017 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

На 15 септември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1671 (2), с което поднови прилагането на мерките с още шест месеца.

(3)

С оглед на продължаващите действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, срокът на действие на Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде удължен с още шест месеца.

(4)

Съветът направи преглед на отделните лица, посочени в приложението към Решение 2014/145/ОВППС. Това приложение следва да бъде изменено и вписванията относно две лица следва да бъдат заличени.

(5)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/145/ОВППС се изменя, както следва:

1)

в член 6 втората алинея се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 15 септември 2017 г.“;

2)

приложението се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 март 2017 година.

За Съвета

Председател

L. GRECH


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/1671 на Съвета от 15 септември 2016 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 249, 16.9.2016 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията относно следните лица се заличават от списъка, съдържащ се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

ЛИЦА

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II.

Вписванията относно лицата и образуванията, изброени по-долу, съдържащи се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, се заменят със следните вписвания:

ЛИЦА

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир АндрIйович КОНСТАНТIНОВ)

Дата на раждане: 19.11.1956 г.

Място на раждане: Владимировка, (Vladimirovka, изв. още като Vladimirovca), Слободзейски район, Молдовска ССР (понастоящем Република Молдова) или Богомол, Молдовска ССР

Като председател на Върховния съвет на Автономната република Крим Константинов изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ срещу териториалната цялост на Украйна и призовава избирателите да гласуват в полза на независимостта на Крим на „референдума“ от 16 март 2014 г. Той е един от подписалите „договора за присъединяването на Крим към Руската федерация“ на 18 март 2014 г.

От 17 март 2014 г. е „председател“ на „Държавния съвет“ на т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Място на раждане: Улан Уде, Бурятска автономна ССР (РСФСР)

Като бивш заместник министър-председател на Крим Темиргалиев изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ от 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна. Той лобира активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от длъжността си на „първи заместник министър-председател“ на т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Място на раждане: Харков, Украинска ССР

Березовский е назначен за командващ военноморския флот на Украйна на 1 март 2014 г., но след това полага клетва пред въоръжените сили на Крим, с което нарушава предишната си клетва.

Впоследствие е назначен за заместник-командващ Черноморския флот на Руската федерация.

17.3.2014 г.

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(ОлексIй Михайлович ЧАЛИЙ)

Дата на раждане: 13.6.1961 г.

Място на раждане: Москва или Севастопол

Чалий става „народен кмет на Севастопол“ по искане на обществеността на 23 февруари 2014 г. и приема този „избор“. Той води активна кампания за превръщането на Севастопол в отделна единица на Руската федерация след референдума от 16 март 2014 г. Той е един от подписалите „договора за присъединяването на Крим към Руската федерация“ на 18 март 2014 г. Изпълнява длъжността „губернатор“ на Севастопол в периода 1—14 април 2014 г. и е бивш „избран“ председател на „Законодателното събрание“ на град Севастопол. Член на „Законодателното събрание“ на град Севастопол.

17.3.2014 г.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро АнатолIйович ЗИМА)

Дата на раждане: 18.1.1970 г.

Място на раждане: Артемовск (Artemivsk) (през 2016 г. се връща предходното наименование Bakhmut/Бахмут), Донецка област,Украйна

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (КСС) от „министър-председателя“ Аксьонов и приема назначението си. Той е предоставял информация от значение, включително база данни, на руските разузнавателни служби (ФСБ). Тази информация включва данни за активисти на Евромайдан и защитници на правата на човека в Крим. Той изиграва значима роля, за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим. На 11 март 2014 г. бивши офицери на КСС в Крим обявяват създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(СергIй Павлович ЦЕКОВ)

Дата на раждане: 28.9.1953 г. или 28.8.1953 г.

Място на раждане: Симферопол

Като заместник-председател на Върховната рада на Крим Цеков слага начало заедно със Сергей Аксьонов незаконното сваляне на правителството на Автономната република Крим. Той привлича към това действие Владимир Константинов, заплашвайки го с уволнение. Публично признава, че инициативата да се поканят руски военни да окупират Върховната рада на Крим е дошла от депутати в Парламента на Крим. Един от първите кримски лидери, които публично поискаха присъединяването на Крим към Русия.

Член на Съвета на федерацията на Руската федерация от т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Дата на раждане: 30.7.1970 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Бивш заместник-председател на Държавната дума на Руската федерация.

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Лично оглавява демонстрацията в подкрепа на използването на руски въоръжени сили в Украйна.

Понастоящем заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Държавната дума на Руската федерация.

17.3.2014 г.

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Дата на раждане: 4.1.1968 г.

Място на раждане: Москва

Бивш председател на Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД) към Държавната дума на Руската федерация (член на политическата партия ЛДПР).

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим.

Понастоящем председател на Комисията по международни въпроси към Държавната дума на Руската федерация.

17.3.2014 г.

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Дата на раждане: 22.3.1958 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Автономна ССР Северна Осетия

Бивш командващ руския Южен военен окръг, части от който са разположени в Крим; Черноморският флот е под командването на Галкин; голяма част от придвижването на въоръжени сили в Крим се осъществява от Южния военен окръг.

Части от Южния военен окръг са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия. Освен това Черноморският флот е под контрола на този военен окръг.

Понастоящем работи в централния апарат на руското Министерство на отбраната.

17.3.2014 г.

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Дата на раждане: 27.10.1954 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Бивш председател на Държавната дума. Публично е подкрепял разполагането на руски сили в Украйна. Публично е подкрепял договора за обединяването на Крим с Русия и свързания с това федерален конституционен закон.

Понастоящем директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация от октомври 2016 г. Постоянен член и секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

21.3.2014 г.

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Дата на раждане: 27.3.1963 г.

Място на раждане: Севастопол, Украинска ССР

Бивш заместник-командващ Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

Понастоящем вицеадмирал, изпълняващ длъжността командващ Балтийския флот на Русия.

21.3.2014 г.

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Дата на раждане: 10.10.1955 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Председател на Избирателната комисия на Крим. Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(ВалерIй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Дата на раждане: 21.8.1946 г.

Място на раждане: Шмаковка, Приморска област

Председател на Избирателната комисия на Севастопол. Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (моминско име DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна Мизулина (моминско име ДМИТРИЕВА)

Дата на раждане: 9.12.1954 г.

Място на раждане: Буй, Костромска област

Бивш депутат в Държавната дума. Автор и съвносител на неотдавнашните законодателни предложения в Русия, които биха дали възможност региони от други държави да се присъединят към Русия без предварителното съгласие на техните централни власти.

От септември 2015 г. е член на Съвета на федерацията от Омски регион.

21.3.2014 г.

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Дата на раждане: 15.9.1949 г.

Място на раждане: Москва

Бивш пълномощен представител на президента на Руската федерация в т.нар. „Кримска федерална област“, непостоянен член на Съвета за сигурност на Русия. Отговорен за упражняването на конституционните правомощия на руския държавен глава на територията на анексираната Автономна република Крим.

Понастоящем пълномощен представител на президента на Руската федерация във федерална област Северен Кавказ.

29.4.2014 г.

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Дата на раждане: 22.8.1960 г.

Място на раждане: Алахир, автономна ССР Северна Осетия, РСФСР

Бивш губернатор на анексирания украински град Севастопол.

Понастоящем пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирската федерална област. Член на Съвета за сигурност на Руската федерация.

29.4.2014 г.

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(известен още като Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Дата на раждане: 6.7.1993 г.

Място на раждане: Прага, Чешката република

Активен член на „Луганската гвардия“. Участвал в завземането на сградата на луганското регионално подразделение на Службата за сигурност.

Продължава да бъде действащ военен боец към Луганската народна република.

29.4.2014 г.

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(ВалерIй Дмитрович БОЛОТОВ)

Дата на раждане: 13.2.1970 г.

Място на раждане: Стаханов, Луганск

Един от ръководителите на сепаратистката група „Югоизточна армия“, която окупира сградата на Службата за сигурност в Луганска област. Офицер от запаса. Преди завземането на сградата е притежавал, заедно със съучастници, оръжие, вероятно доставено незаконно от Русия и от местни престъпни групи.

29.4.2014 г.

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Дата на раждане: 26.1.1972 г.

Място на раждане: Донецк

Активен участник и организатор на сепаратистки действия, координатор на действията на „руските туристи“ в Донецк. Съосновател на „Гражданска инициатива в Донбас за Евразийския съюз“. До 4 септември 2015 г. е „председател“ на „Народния съвет на Донецката народна република“, понастоящем „първи заместник-председател на Съвета на министрите“.

29.4.2014 г.

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(СергIй ГеннадIйович ЦИПЛАКОВ)

Дата на раждане: 1.5.1983 г.

Място на раждане: Харцизк, Донецка област

Един от ръководителите на идеологически радикалната организация „Народна милиция на Донбас“. Участвал активно в завземането на редица държавни сгради в Донецка област.

29.4.2014 г.

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(известен още като Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Дата на раждане: 17.12.1970 г.

Място на раждане: Москва

Идентифициран като служител на Главна дирекция „Разузнаване“ на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (ГРУ). Участвал в инциденти в Славянск. Ръководител на общественото движение „Новорусия“. Бивш „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“.

На 4 ноември 2016 г. в Москва организира „руски марш“ за руските националисти, които подкрепят сепаратистите в Източна Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистки дейности в Източна Украйна. Един от организаторите на „руския марш“ през ноември 2016 г.

29.4.2014 г.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Дата на раждане: 4.2.1964 г.

Място на раждане: Алексеевка, Саратовска област

Бивш първи заместник-ръководител на президентската администрация на Русия. Отговорен за надзора върху политическата интеграция на анексираната украинска област Крим в Руската федерация.

Понастоящем председател на Държавната дума на Руската федерация от 5 октомври 2016 г.

12.5.2014 г.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Дата на раждане: 15.2.1957 г.

Място на раждане: Барнаул

Бивш командващ руските десантни войски, генерал-полковник. На високата си длъжност носи отговорност за разполагането на руски десантни сили в Крим.

Понастоящем председател на Комисията по отбрана към Държавната дума на Руската федерация.

12.5.2014 г.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Дата на раждане: 19.5.1960 г.

Място на раждане: Игнатово, Вологодска област, СССР

Бивш член на Държавната дума и бивш председател на Комисията по конституционно право на Държавната дума. Отговорен за улесняване на приемането на законодателство относно анексирането на Крим и Севастопол към Руската федерация.

12.5.2014 г.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Дата на раждане: 30.1.1971 г.

Място на раждане: село Скворцово, Симферополска област, Крим

Бивш ръководител на бюрото Федералната служба по миграция за Крим. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Крим.

12.5.2014 г.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Дата на раждане: 19.12.1962 г.

Място на раждане: Запорожие

Бивш ръководител на бюрото на Федералната служба по миграция за Севастопол. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Севастопол.

Понастоящем помощник на члена на Общинския съвет на Севастопол Михаил Чалий.

12.5.2014 г.

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (известен още като Бес (дявол)

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Дата на раждане: 30.12.1965 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Един от ръководителите на самопровъзгласилата се милиция в Горловка. Безлер е поел контрол върху Службата за сигурност на Украйна в сградата на Донецка област и впоследствие е завзел областното управление на Министерството на вътрешните работи в град Горловка. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, под чието командване според данни на Украинската служба за сигурност е участвал в убийството на народния представител в Общинския съвет на Горловка Володимир Рибак.

12.5.2014 г.

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Дата на раждане: 25.7.1980 г.

Място на раждане: Макиивка (Донецка област)

Един от ръководителите на въоръжените сили на провъзгласилата се „Донецка народна република“. Според Пушилин, един от ръководителите на „Донецката народна република“, целта на силите е „защита на народа на Донецката народна република и на териториалната цялост на републиката“.

12.5.2014 г.

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег АнатолIйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Дата на раждане: 2.6.1970 г.

Място на раждане: Днепропетровск

Бивш член на Върховната рада и като такъв публично призовава за създаването на т.нар. „Новорусийска федерална република“, включваща югоизточните области на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Бивш „председател“ на т.нар. „Парламент на Съюза на народните републики“ („Парламент на Новорусия“).

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.5.2014 г.

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман ВIкторович ЛЯГIН)

Дата на раждане: 30.5.1980 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Бивш ръководител на Централната избирателна комисия на „Донецката народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума на 11 май 2014 г. за самоопределение на „Донецката народна република“. Бивш „министър на труда и социалната политика“.

12.5.2014 г.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Дата на раждане: 12.1.1981 г.

Бивш ръководител на Централната избирателна комисия на „Луганската народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума от 11 май 2014 г. за самоопределение на „Луганската народна република“.

12.5.2014 г.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Дата на раждане: 18.3.1980 г.

Място на раждане: Михайловка, Ворошиловградска област, Украинска ССР или Евпатория, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избрана от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш прокурор на т.нар. „Република Крим“. Активно работи за анексирането на Крим от Русия.

Понастоящем първи заместник-председател на Комисията по сигурност и борба с корупцията към Държавната дума на Руската федерация.

12.5.2014 г.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Дата на раждане: 25.7.1972 г.

Място на раждане: Москва

Бивш т.нар. „министър-председател на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“ (напр. на 8 юли 2014 г. заявява: „нашите военни сили провеждат специална операция, насочена срещу украинските „фашисти“)“, подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики; ръководи „Съюз на доброволците от Донбас“.

Участва активно в набирането и обучението на „доброволци“, изпращани да се бият в Донбас.

12.7.2014 г.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Дата на раждане: 18.12.1972 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „министър на сигурността на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките дейности по отношение на сигурността на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.7.2014 г.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Дата на раждане: 6.11.1958 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „министър на информацията и средствата за масова комуникация“ на „Донецката народна република“. Понастоящем член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“. Отговорен за сепаратистките пропагандни дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия в Източна Украйна.

12.7.2014 г.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Дата на раждане: 20.1.1964 г.

Място на раждане: Ижевск, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, утвърден на 8 юли 2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава дейностите по финансиране на сепаратистките структури на Луганската народна република.

12.7.2014 г.

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Дата на раждане: 25.11.1971 г.

Място на раждане: Шаргун, Узбекистан

Бивш т.нар. „заместник министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“ (преди това — т.нар. „министър-председател на Луганската народна република“ и бивш говорител на „Югоизточната армия“).

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Отговорен за изявлението на Югоизточната армия, че украинските президентски избори не могат да се проведат в Луганската народна република поради „новия“ статут на областта.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.7.2014 г.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (ОлексIй В'ячеславович КАРЯКIН)

Дата на раждане: 7.4.1980 г. или 7.4.1979 г.

Място на раждане: Стаханов (Луганска област)

До 25 март 2016 г. т.нар. „председател на Върховния съвет на Луганската народна република“. Бивш член на т.нар. „Народен съвет на Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на „Върховния съвет“, отговорен за отправеното искане към Руската федерация да признае независимостта на „Луганската народна република“.

Подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“.

12.7.2014 г.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Дата на раждане: 24.6.1964 г. или 25.6.1964 г., или 26.6.1964 г.

Място на раждане: Луганск (или може би Келменци, Чернивецка област)

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и настоящ т.нар. „държавен глава“ на „Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

12.7.2014 г.

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Дата на раждане: 1.9.1950 г.

Място на раждане: Курумоч, Куйбишевска област

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Бивш директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Дата на раждане: 10.7.1981 г.

Място на раждане: Куйбишев (Самара)

Член на Държавната дума.

Като член на Държавната дума обявява откриването на „де факто посолството“ на непризнатата, т.нар. „Донецка народна република“ в Москва; допринася за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Понастоящем председател на Комисията по въпросите на физическото възпитание, спорта и младежта към Държавната дума на Русия.

25.7.2014 г.

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Дата на раждане: 10.2.1983 г. (или 10.3.1983 г.)

Място на раждане: Северодонецк

Един от самообявилите се ръководители на т.нар. „Донецка народна република“. Отправя искане за руска интервенция в Източна Украйна, включително чрез разполагането на мироопазващи сили на Русия. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Губарев е отговарял за набирането на бойци за въоръжените сили на сепаратистите.

Носи отговорност за превземането на областната управа в Донецк от проруските сили, самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

Въпреки че е арестуван за застрашаване на териториалната цялост на Украйна и впоследствие освободен, той продължава да играе значителна роля в дейността на сепаратистите и по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина ЮрIївна ГУБАРЄВА)

Дата на раждане: 5.7.1983 г. или 10.3.1983 г.

Място на раждане: Каховка (Херсонска област)

В качеството си на бивш т.нар. „министър на външните работи“ носи отговорност за отбраната на т.нар. „Донецка народна република“, като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, тя следователно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

Член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Дата на раждане: 7.2.1960 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Igor Strelkov/Girkin, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Березин подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(ВалерIй Володимирович КАУРОВ)

Дата на раждане: 2.4.1956 г.

Място на раждане: Одеса

Самообявил се „президент“ на т.нар. „Република Новорусия“, призовал Русия да разположи войски в Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(СергIй АнатолIйович ЗДРИЛЮК)

Дата на раждане: 23.6.1972 г. (или 23.7.1972 г.)

Място на раждане: Виницка област

Старши помощник на Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Здрилюк подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Дата на раждане: 23.7.1981 г. (евентуално)

Говорител на т.нар. „правителство“ на т.нар. „Луганска народна република“, правила изявления, оправдаващи например свалянето на украински военен самолет, вземането на заложници, бойни действия на незаконните въоръжени групи, вследствие на което се подкопава териториалната цялост, суверенитетът и единството на Украйна.

Продължава да бъде действащ служител в пресслужбата на Луганската народна република.

30.7.2014 г.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис ОлексIйович ЛИТВИНОВ)

Дата на раждане: 13.1.1954 г.

Място на раждане: Дзержинск (Донецка област)

Бивш член на т.нар „Народен съвет“ и бивш председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния „референдум“, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

30.7.2014 г.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(СергIй Вадимович АБIСОВ)

Дата на раждане: 27.11.1967 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

С приемането на назначението си за т.нар. „министър на вътрешните работи на Република Крим“ от президента на Русия (указ № 301) на 5 май 2014 г. и с действията си в качеството на т.нар. „министър на вътрешните работи“ подкопава териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Дата на раждане: 26.6.1976 г.

Място на раждане: Донецк

От 7 август 2014 г. замени Александър Бородай като т.нар. „министър-председател“ на т.нар. „Донецка народна република“. Понастоящем т.нар. „председател“ на „Донецката народна република“. С поемането и изпълнението на тези функции Захарченко подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (известен още като „Царя“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Дата на раждане: 14.10.1974 г.

Място на раждане: Горски

От 14 август 2014 г. заменя Игор Стрелков/Гиркин като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията от април 2014 г. командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да изпълни стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Следователно Кононов подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Дата на раждане: 21.1.1983 г.

Място на раждане: Дебалцево

Свързан с „Донбаската народна милиция“. Наред с другото е заявявал, че те ще продължат бойните си действия в останалата част на страната. Следователно Руденко е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Член на т.нар. „Народен съвет на Донецката народна република“.

12.9.2014 г.

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(АндрIй ЮрIйович ПIНЧУК)

Възможна дата на раждане: 27.12.1977 г.

Бивш „министър на държавната сигурност“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Ръководител на „Съюз на доброволците от Донбас“.

12.9.2014 г.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Дата на раждане: 26.7.1956 г.

Място на раждане: Чобручи, Слободзейски район, понастоящем Република Молдова

Бивш т.нар. „заместник министър-председател по социалните въпроси“ на „Донецката народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Дмитрий Рогозин. Ръководител на администрацията на Съвета на министрите на т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло СергIйович ШЕРЕМЕТ)

Дата на раждане: 23.5.1971 г.

Място на раждане: Джанкой

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ на Крим. Шеремет изиграва основна роля за организирането и провеждането на референдума от 16 март в Крим за обединение с Русия. Според сведенията по време на референдума той командва промосковските „сили за самоотбрана“ в Крим. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

На 18 септември 2016 г. е избран за депутат в Държавната дума от незаконно анексирания Кримски полуостров.

12.9.2014 г.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Дата на раждане: 6.8.1960 г.

Място на раждане: Степной дворец

Бивш първи заместник-председател на Комисията по външни работи към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума на Русия

12.9.2014 г.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Дата на раждане: 5.4.1948 г.

Място на раждане: Опошка

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане: 21.3.1964 г.

Място на раждане: Рудний, Костанайска област, Казахска ССР

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Дата на раждане: 28.5.1953 г.

Място на раждане: Пушкин

Бивш член на Държавната дума. Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем член на Централната избирателна комисия.

12.9.2014 г.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев

Бивш член на Държавната дума. Бивш депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем член на Съвета на федерацията на Руската федерация.

12.9.2014 г.

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Дата на раждане: 29.9.1982 г. или 23.9.1982 г.

В качеството си на бивш на т.нар. „председател на Луганската централна избирателна комисия“ е отговорен за организирането на т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. в „Луганската народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. През октомври 2015 г. е назначен за т.нар. „министър на правосъдието“ на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочените функции и организира незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (известен още като Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Дата на раждане: 15.9.1981 г.

Място на раждане: Луганск

Депутат от „Луганския икономически съюз“ в „Народния съвет“ на „Луганската народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „председател“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. От 2014 г. той е „председател“ на т.нар. „Федерация на профсъюзите“ и член на т.нар. „Народен съвет“ на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Подкрепя активно действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

29.11.2014 г.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, известна още като Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN или Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса ЛеонIдIвна АЙРАПЕТЯН)

Дата на раждане: 21.2.1970 г.

Бивш т.нар. „министър на здравеопазването“ на т.нар. „Луганска народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, известен още като Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Дата на раждане: 7.8.1957 г.

Място на раждане: град Сталино (понастоящем Донецк)

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка народна република“ и председател на общественото обединение „Съюз на ветераните на „Беркут“ от Донбас“ и член на общественото движение „Свободен Донбас“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (известен още като Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Дата на раждане: 30.8.1977 г.

Място на раждане: Макиивка (Донецка област)

Бивш т.нар. „министър на външните работи“ и т.нар. „първи заместник-председател“ на „Парламента“ на „Донецката народна република“. Кандидат в т.нар. незаконни „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „председател“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

29.11.2014 г.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(РавIль ЗакарIйович ХАЛIКОВ)

Дата на раждане: 23.2.1969 г.

Място на раждане: Село Белозерное, Ромодановски район, СССР

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ и предишен „главен прокурор“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Дата на раждане: 3.2.1963 г.

Място на раждане: Москва

Бивш „заместник министър-председател по финансовите въпроси“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава активно да финансира сепаратистките структури на Луганската народна република.

29.11.2014 г.

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Дата на раждане: 29.8.1969 г.

Бивш „министър на отбраната“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся МихайлIвна ЛАПТЄВА)

Дата на раждане: 11.3.1976 г.

Място на раждане: Джамбул/Ямбул (Казахстан), понастоящем Тараз

Бивш „министър на образованието, науката, културата и религията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (известен още като Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Дата на раждане: 17.3.1963 г.

Място на раждане: Архангелск

Бивш т.нар. „министър в Съвета на министрите“ на „Луганската народна република“ (ръководител на администрацията по правителствените въпроси) на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (известен още като Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Дата на раждане: 15.3.1961 г.

Място на раждане: Водянское, Доброполски район, Донецка област

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Бивш т.нар. „министър на образованието“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем личен съветник на министър-председателя на Донецката народна република.

29.11.2014 г.

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (известен още като Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Дата на раждане: 10.5.1980 г. или 21.10.1983 г.

Място на раждане: Снежное, Донецка област

г. Снежное, Донецкой области

Член на „Народния съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO, известен още като Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Дата на раждане: 12.3.1964 г.

Място на раждане: Ромни, Сумска област

Ромны, Сумская область

„Заместник-председател“ на „Народния съвет“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, известен още като Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло СергIйович ТОЛСТИХ)

Дата на раждане: 19.7.1980 г.

Място на раждане: Иловайск

Командир на батальон „Сомали“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава да бъде действащ военен командир в т.нар. „Донецка народна република“.

16.2.2015 г.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Дата на раждане: 27.6.1966 г.

Място на раждане: Донецк

Говорител на министерството на отбраната на т. нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките дейности в Източна Украйна.

16.2.2015 г.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Дата на раждане: 20.5.1972 г. или 30.5.1972 г.

Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на правосъдието“ на незаконната т.нар. „Луганска народна република“. Председател на „Централната избирателна комисия“ на т.нар. „Луганска народна република“ от октомври 2015 г.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем председател на т.нар. „Централна избирателна комисия“ на т.нар. „Луганска народна република“.

16.2.2015 г.

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(СергIй АнатолIйович ЛИТВИН)

Дата на раждане: 2.7.1973 г.

Място на раждане: Лисичанск, Луганска област, УССР

Лисичанск Луганской области УССР

Бивш т.нар. „заместник-председател на Съвета на министрите“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (известен още като KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Дата на раждане: 7.1.1967 г.

Място на раждане: Мичуринск, Тамбовска област

Мичуринск, Тамбовская область

Т.нар. главнокомандващ на Народната милиция на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина ВолодимирIвна ФIЛIППОВА

Дата на раждане: 20.1.1988 г.

Място на раждане: Красноармейск

Бивш т.нар. „министър на правосъдието“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем личен сътрудник на Александр Владимирович Захарченко.

16.2.2015 г.

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр ЮрIйович ТИМОФЕЄВ)

Дата на раждане: 15.5.1971 г.

Място на раждане: Невинномиск, Ставрополски край

Невинномысск, Ставропольский край

Т.нар. „министър на финансите и данъците“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Дата на раждане: 5.1.1967 г.

Място на раждане: село Бараниковка, Беловодски район, Луганска област

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Т.нар. „министър на приходите и данъците“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(ВIктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Дата на раждане: 22.4.1985 г.

Място на раждане: Херсон

Т.нар. „министър на съобщенията“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга IгорIвна БЕСЕДIНА)

Дата на раждане: 10.12.1976 г.

Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на икономическото развитие и търговията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Дата на раждане: 25.7.1978 г. (или 23.3.1975 г.)

Място на раждане: Красни луч, Ворошиловград, Лугански район

Т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Дата на раждане: 8.5.1956 г.

Място на раждане: Каунас, Литва

Бивш първи заместник-министър на отбраната (до 17 ноември 2015 г.), в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиките на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

В момента работи в „Росатом“.

16.2.2015 г.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Дата на раждане: 11.9.1937 г.

Място на раждане: Часов Яр, Украйна

Член на Държавната дума.

Посещавал е т.нар. Донецка народна република и по време на посещението си е правил изявления в подкрепа на сепаратистите. Освен това е бил назначен за почетен консул на т.нар. „Донецка народна република“ в Руската федерация.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

В момента първи заместник-председател на Комисията по култура към Държавната дума.

16.2.2015 г.

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Дата на раждане: 28.8.1977 г.

Място на раждане: Бекабад, Узбекска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Заместник-председател на Комисията по етнически въпроси към Думата.

През 2014 г. Балбек е назначен за заместник-председател на Съвета на министрите на т.нар. „Република Крим“ и работи в това си качество за присъединяването на незаконно анексирания Кримски полуостров към Руската федерация, за което е награден с медал „За защита на Република Крим“. Подкрепя анексирането на Крим в публични изявления, включително в профила си на „Единна Русия“ (Кримска регионална структура) и в статия, публикувана на уебсайта на НТВ на 3 юли 2016 г.

9.11.2016 г.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Дата на раждане: 20.10.1972 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за финансовите пазари към Думата.

През март 2014 г. Бахарев е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“, а през август 2014 г. — за първи заместник-председател на този орган. Признава личното си участие в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично подкрепя, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetakrimea.ru на 22 март 2016 г. и на уебсайта c-pravda.ru на 23 август 2016 г. Награден е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Дата на раждане: 17.10.1969 г.

Място на раждане: Кулар, Уст-Янска област, Якутска автономна ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексирания град Севастопол.

Член на Комисията по данъчно облагане към Думата.

Като член на общинската администрация на Севастопол през периода февруари—март 2014 г. подкрепя действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително на личния си уебсайт и в интервю, публикувано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари 2016 г.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ — втора степен.

9.11.2016 г.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Дата на раждане: 3.8.1981 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за финансовите пазари в Думата.

През март 2014 г. Козенко е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetacrimea.ru на 12 март 2016 г. За участието си в процеса на анексиране е награден с медал „За защита на Република Крим“ от местните „власти“.

9.11.2016 г.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Дата на раждане: 24.6.1965 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР

Член на Държавната дума; избрана е от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията по култура в Думата.

От 2012 г. е член на Върховния съвет на Автономна република Крим, а от март 2014 г. подкрепя присъединяването на незаконно анексираните Крим и Севастопол към Руската федерация. През септември 2014 г. Савченко е „избрана“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Неколкократно защитава незаконното анексиране на Крим и Севастопол в публични изявления, включително в интервюта, публикувани на уебсайта c-pravda.ru на 2 април 2016 г. и 20 август 2016 г. Наградена е с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“- втора степен през 2014 г. и с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“ през 2015 г.

9.11.2016 г.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Дата на раждане: 4.7.1971 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Думата.

През септември 2014 г. Шперов е „избран“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“.

Публично признава, включително в интервю, публикувано на уебсайта ldpr-rk.ru на 3 септември 2016 г., ролята си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, и по-специално ролята си за организирането на референдума за незаконното анексиране на полуострова.

9.11.2016 г.

ОБРАЗУВАНИЯ

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

10.

Т.нар. „Народно опълчение на Донбас“„Народное ополчéние Донбáсса“

Социални медии:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Адрес на електронна поща: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Телефони за доброволци в Русия:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

или адрес на електронна поща: novoross24@mail.ru

Адрес: Донецк Проспект Засядко 13

Незаконна въоръжена сепаратистка група, отговорна за борба срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна. Наред с останалото, въоръжената група превзема няколко правителствени сгради в Източна Украйна в началото на април 2014 г., като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Тази група е свързана с г-н Павел Губарев, който е отговорен за превземането на сградата на областната управа в Донецк с помощта на проруски сили и самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

25.7.2014 г.

11.

„Батальон Изток“

„Батальон Восток“

Социални медии:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Незаконна въоръжена сепаратистка група, считана за една от най-важните в Източна Украйна. Отговорна за борбата срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

Активно участва във военните операции, довели до превземането на летището на Донецк.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на въоръжените сили на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

21.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КОНЦЕРН ЗА ВЪЗДУШНО-КОСМИЧЕСКА ОТБРАНА „АЛМАЗ-АНТЕЙ“

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей“

(и.о.к. CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; и.о.к. ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; и.о.к. ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей“;Image Image)

Ул. Верейская 41, Москва, 121471, Русия;

Уебсайт: almaz-antey.ru;

Имейл: antey@almaz-antey.ru

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То произвежда противовъдушни оръжия, включително ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия. Руските власти предоставят тежко въоръжение на сепаратистите в Източна Украйна, с което допринасят за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се използват от сепаратистите, включително за сваляне на самолети. Следователно като държавно предприятие „Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на Украйна.

30.7.2014 г.

30.

Sparta battalion

Батальон „Спарта“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се и следователно е свързана с включеното в списъка лице Арсений ПАВЛОВ.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“.

16.2.2015 г.

31.

Somali battalion

Батальон „Сомали“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се и следователно е свързана с включеното в списъка лице Михаил ТОЛСТЫХ (и.о.к. Гиви).

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“.

16.2.2015 г.

33.

Prizrak brigade

Бригада „Призрак“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

35.

Kalmius battalion

Батальон „Кальмиус“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“.

16.2.2015 г.

36.

Death battalion

Батальон „Смерть“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

37.

Обществено движение „НОВОРУСИЯ“

Движение Новороссия

 

Общественото движение „Новорусия“/„Нова Русия“ е създадено през ноември 2014 г. в Русия и се ръководи от руския офицер Игор Стрелков/Гиркин (идентифициран като служител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация).

Съгласно обявените си цели движението се стреми да осигури всестранна и ефективна помощ на „Новорусия“, включително чрез подпомагане на опълченските сили, сражаващи се в Източна Украйна, като по този начин подкрепя политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Свързано с лице, включено в списъка като подкопаващо териториалната цялост на Украйна.

16.2.2015 г.