16.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/14


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/241 НА СЪВЕТА

от 9 февруари 2015 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

Предвид продължаващото сериозно положение на място в Украйна Съветът смята, че в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, следва да бъдат добавени и други лица и образувания.

(3)

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 16 февруари 2015 г.

То ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1

I.   Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

133.

Pavel DREMOV известен още като Batya

Павел ДРЁМОВ

Роден през 1976 г., Стаханов

Командир на „Първи казашки полк“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

134.

Alexey MILCHAKOV известен още като Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Роден през 1991 г., Санкт Петербург

Командир на „руския“ отряд, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

135.

Arseny PAVLOV известен още като Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (известен още като Моторóла)

Роден на 2.2.1983 г., Ухта, Коми

Командир на батальон „Спарта“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

136.

Mikhail TOLSTYKH

известен още като Givi Михаил Толстых

Роден през 1980 г., Иловайск

Командир на батальон „Сомали“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Т.нар. „заместник-командир“ в Министерството на отбраната на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Т.нар. „министър на правосъдието“ на незаконната т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи страната.

16.2.2015 г.

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Т.нар. заместник-председател на Министерския съвет на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Т.нар. главнокомандващ на Народната милиция на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи страната.

16.2.2015 г.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Родена на 20.11.1988 г. в Красноармейск

Т.нар. „министър на правосъдието“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Роден на 27.1.1974 г.

Т.нар. „министър на бюджета“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи страната.

16.2.2015 г.

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Т.нар. „министър на бюджета“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Роден на 22.4.1985 г. в Херсон

Т.нар. „министър на съобщенията“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Т.нар. „министър на икономическото развитие и търговията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Роден през 1975 г., Красни луч, Ворошиловград, Луганск

Т.нар. „и.д. главен прокурор“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Роден на 15.5.1955 г. в Омск

Заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Роден на 8.5.1956 г. в Каунас, Литва

Първи заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Роден на 9.11.1963 г. в ГДР

Началник на главното оперативно управление и заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация. При изпълнението и на двете функции участва активно в разработването и осъществяването на военната кампания на руските сили в Украйна.

Според обявените дейности на Генералния щаб, като упражнява оперативен контрол върху въоръжените сили, той участва активно в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство, заплашваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Роден на 11.9.1937 г. в Часов яр, Украйна

Член на Държавната дума.

Посещавал е т.нар. Донецка народна република и по време на посещението си е правил изявления в подкрепа на сепаратистите. Освен това е бил назначен за почетен консул на т.нар. „Донецка народна република“ в Руската федерация.

На 20 март 2014 г. е гласувал в полза на проекта за федерален конституционен закон „относно приемането в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

16.2.2015 г.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Роден на 14.3.1955 г. в Калининградска област, СССР.

Първи заместник- председател на комисията по етнически въпроси към Държавната дума.

Основател на гражданското движение „Красная Москва — патриотичен фронт за помощ“, което е организирало публични демонстрации в подкрепа на сепаратистите, като по този начин е подкрепял политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

На 20 март 2014 г. е гласувал в полза на проекта за федерален конституционен закон „относно приемането в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

16.2.2015 г.

II.   Образувания

 

Наименование

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

29.

Казашка национална гвардия

Казачья Национальная Гвардия

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се и следователно е свързана с включеното в списъка лице Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015 г.

30.

Батальон „Спарта“

Батальон „Спарта“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се и следователно е свързана с включеното в списъка лице Arseny PAVLOV.

16.2.2015 г.

31.

Батальон „Сомали“

Батальон „Сомали“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се и следователно е свързана с включеното в списъка лице Mikhail TOLSTYKH, известен още като Givi.

16.2.2015 г.

32.

Батальон „Заря“

Батальон „Заря“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

33.

Бригада „Призрак“

Бригада „Призрак“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се и следователно е свързана с включеното в списъка лице Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015 г.

34.

Батальон „Оплот“

Батальон „Оплот“

Адрес в социалните медии:

http://vk.com/oplot_info

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

35.

Батальон „Калмиус“

Батальон „Кальмиус“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

36.

Батальон „Смърт“

Батальон „Смерть“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

37.

Обществено движение „НОВОРУСИЯ“

Движение Новороссия

 

Общественото движение „Новорусия“/„Нова Русия“ е създадено през ноември 2014 г. в Русия и се ръководи от руския офицер Игор Стрелков (идентифициран като служител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация.

Съгласно обявените си цели движението се стреми да осигури всестранна и ефективна помощ на „Новорусия“, включително чрез подпомагане на опълченските сили, сражаващи се в Източна Украйна, като по този начин подкрепя политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Свързано с лице, включено в списъка като подкопаващо териториалната цялост на Украйна.

16.2.2015 г.