24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/57


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/382/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2014 година

за изпълнение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1), и по-специално член 2в от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

На 9 май 2014 г. Комитетът по санкциите, създаден съгласно Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН (ССООН), добави три лица към списъка на лицата и образуванията, които подлежат на мерките, наложени с параграфи 30 и 32 от Резолюция 2134 (2014) на ССООН.

(3)

Поради това приложението към Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят към списъка, съдържащ се в приложението към Решение 2013/798/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица, посочени в член 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

ФАМИЛНО ИМЕ: BOZIZÉ

СОБСТВЕНО ИМЕ: François Yangouvonda

ДРУГИ ИМЕНА: Bozize Yangouvonda

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 14 октомври 1946 г./Mouila, Габон

ПАСПОРТ/ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ: Син на Martine Kofio

ОСНОВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ: Участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република (ЦАР): След преврата от 24 март 2013 г. Bozizé предоставя финансова и материална подкрепа на членове на милиции, работещи за дестабилизиране на протичащия в момента преход и за връщането му на власт. François Bozizé, със съдействието на свои поддръжници, подстрекава нападенията в Бангуи на 5 декември 2013 г. Обстановката в ЦАР рязко се влошава след нападението на милициите анти-Балака в Бангуи на 5 декември 2013 г., при което загиват повече от 700 души. Оттогава, с цел да поддържа напрежението в столицата на ЦАР, той продължава опитите си за провеждане на операции за дестабилизиране и за обединяване на милициите анти-Балака. Bozizé се опитва да реорганизира много от членовете на централноафриканските въоръжени сили, разпръснали се в провинцията след преврата. Лоялни към него сили участват в репресиите срещу мюсюлманското население в ЦАР. Bozizé отправя призиви към лоялната към него милиция да продължава зверствата срещу настоящия режим и ислямистите.

2.   NOURREDINE ADAM

ФАМИЛНО ИМЕ: ADAM

СОБСТВЕНО ИМЕ: Nourredine

ДРУГИ ИМЕНА: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1970 г./Ndele, ЦАР

Алтернативна дата на раждане: 1969 г., 1971 г.

ПАСПОРТ/ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ:

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ: Участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР: Noureddine е един от първите лидери на Селека. Той е идентифициран като генерал и президент на една от въоръжените бунтовнически групировки на Селека, централното крило на PJCC, групировка, официално известна като Конвенцията на патриотите за справедливост и мир, чийто акроним се среща и като CPJP. Като бивш водач на „Фундаментал“, фракционна група на Конвенцията на патриотите за справедливост и мир (CPJP/F), той е военен координатор на бившите членове на Селека по време на офанзивите при размириците в Централноафриканската република в периода между началото на декември 2012 г. и март 2013 г. Без участието на Noureddine Селека вероятно нямаше да успее да вземе властта от бившия президент на ЦАР François Bozizé. След назначаването на Catherine Samba-Panza за временен президент на 20 януари 2014 г. Noureddine е един от основните архитекти на тактическото изтегляне на бивши членове на Селека в Sibut, с цел изпълнение на плана за създаване на мюсюлманско ядро в северната част на страната. Той оправя ясни призиви към лоялните към него сили за противопоставяне на разпорежданията на преходното правителство и на военните ръководители на Международната мисия за подкрепа под африканско ръководство в Централноафриканската република (MISCA). Noureddine активно ръководи бившите членове на Селека след разпускането на силите от Джотодиа през септември 2013 г., както и операциите срещу кварталите с християнско население, и продължава да предоставя значителна подкрепа и насоки на бившите членове на Селека, които действат в ЦАР.

Участие в планирането, ръководството или извършването на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право: След като Селека поема контрол над Бангуи на 24 март 2013 г., Nourredine Adam е назначен за министър на сигурността, след което за генерален директор на Извънредния комитет за защита на демократичните постижения (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, служба за разузнаване на ЦАР, която вече не съществува). Nourredine Adam използва CEDAD като лична политическа полиция, която извършва множество произволни арести, изтезания и екзекуции по бърза процедура. Освен това Noureddine е една от основните фигури зад кръвопролитната операция в Boy Rabe. През август 2013 г. силите на Селека щурмуват Boy Rabe, квартал на столицата, считан за бастион на поддръжниците на François Bozizé и неговата етническа група. Според сведения под претекст, че търсят скрито оръжие, отрядите на Селека избиват десетки цивилни граждани и се впускат в насилствени грабежи. След като набезите обхващат и други квартали, хиляди граждани нахлуват в международното летище, считано за безопасно поради присъствието на френски войски, и окупират пистите.

Предоставяне на подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконна експлоатация на природни ресурси: В началото на 2013 г. Nourredine Adam играе важна роля във финансовите мрежи на бившата Селека. Той пътува до Саудитска Арабия, Катар и Обединените Арабски емирства да набира средства за бившите бунтовници. Той действа и като посредник на чадския канал за трафик на диаманти, опериращ между Централноафриканската република и Чад.

3.   LEVY YAKETE

ФАМИЛНО ИМЕ: YAKETE

СОБСТВЕНО ИМЕ: Levy

ДРУГИ ИМЕНА: Levi Yakite; Levy Yakite

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 14 август 1964 г./Bangui, ЦАР

Алтернативна дата на раждане: 1965 г.

ПАСПОРТ/ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ: Син на Pierre Yakété и Joséphine Yamazon.

ОСНОВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ: Участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР: На 17 декември 2013 г. Yakete поема функциите на политически координатор на новосформираното народно съпротивително движение за реформиране на бунтовническата група анти-Балака в Централноафриканската република. Той има пряко участие в решенията на бунтовническа група, която участва в актове, подкопаващи мира, стабилността и сигурността в ЦАР, особено в събитията от 5 декември 2013 г. и след това. Освен това групата е изрично посочена в резолюции 2127, 2134 и 2149 на ССООН поради участието си в подобни актове. Yakete е обвинен в разпореждане на задържането на лица, свързани със Селека, в призиви за нападения над лица, които не поддържат президента Bozizé, и в набиране на млади членове на милициите, които да извършват нападения с мачете срещу противници на режима. Продължил да бъде част от приближения кръг на François Bozizé след март 2013 г., Yakete се присъединява към Фронта за завръщане към конституционен ред в ЦАР (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), чиято цел е да върне на власт сваления президент с всички необходими средства. В края на лятото на 2013 г. той пътува до Камерун и Бенин, където прави опит да набере доброволци за борба срещу Селека. През септември 2013 г. прави опит да си възвърне контрола върху операциите, ръководени от бойци, подкрепящи Bozizé, в градове и села в близост до Bossangoa. Yakete е подозиран и в насърчаване на раздаването на мачете на безработни младежи християни, с което да се улеснят нападенията им срещу мюсюлмани.