12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 212/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнения и изменения по отношение на продукти, обхванати от посоченото приложение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни и фуражи от растителен и животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Няколко държави членки поискаха изменения и допълнения в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005, в колона „Примери за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ“.

(2)

Тези допълнения са необходими, за да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 нови плодове, зеленчуци и зърнени култури, които са се появили на пазара на държавите членки.

(3)

Целесъобразно е да бъдат добавени следните плодове, зеленчуци, зърнени култури и животински продукти: ръка на Буда, тангор, хинап/китайска фурма/китайска джиндифика, тайбери, лонган, лангсат, салак, китайски артишок, ядлив репей, други видове лук, други видове зелен лук, антроева/бял патладжан, сопропо/горчив пъпеш, луфа/туриа, змийска краставица, кратуна лауки, чайот, тиква (късна разновидност), бейби царевица, кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна, листа от глухарче, листа от алабаш, листа от таниа, битърблад/битавири, малабарски спанак, бананови листа, водно грамофонче/китайски конволвулус/воден конволвулус/воден спанак/кангкунг, марсилея, водна мимоза, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър, листа от коренов магданоз, свещен босилек (тулси), сладък босилек, мъхнат босилек, лимонова трева, готу кола, листа от див бетел, листа от къри, бананов цвят, боб гуар, свежи соеви зърна, индийски/див ориз, листа и стъбла от пореч, увивна акация, мицел, живовлеково усойниче/канарско цвете, канарско просо, дагуса, перлено просо, зелен пипер, еленско месо и мед с восъчна пита.

(4)

Целесъобразно е да се осигури последователност, като се премести дивечовото месо от категорията „Други животни, отглеждани във ферма“ в категорията „Други продукти от сухоземни животни“, както и ядивните цветя от категория „Други“ в категория, съдържаща пример за култура.

(5)

За по-добро прилагане на правилата на Международната таксономична номенклатура е целесъобразно да се адаптират латинските наименования на шам фъстък, ябълки, череши, ягоди, едри къпини, боровинки, кумкват, картофи, сладки картофи (ямс), цвекло, пиперки, бамя, броколи, главесто зеле, китайско зеле, кел, алабаш, ескариол, аругула, листа и разсади от зеле, листа от цвекло, цикория-витлуф, листа от целина, босилек, сърцевини от палмово дърво, сорго, кафе на зърна, роза, жасминов цвят, липов цвят, листа от ройбос, копър, съчуански пипер, канела, куркума, захарно цвекло и банан.

(6)

Предвид исканията на заинтересованите страни и правоприлагащите органи и вида, в който продуктите се срещат на пазара, следва да се направят някои изменения по отношение на частите от продукти, към които се прилагат МДГОВ.

(7)

Целесъобразно е да се предвидят такива изменения по отношение на чай, какао на зърна, хмел, алабаш и продукти от животински произход.

(8)

За по-голяма яснота е целесъобразно да се замени приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти от растителен и животински произход, упоменати в член 2, параграф 1

Кодов номер (1)

Групи, към които се прилагат МДГОВ

Примери за отделни продукти от групите, за които се прилагат МДГОВ

Научно наименование (2)

Примери за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ

Части от продуктите, към които се прилагат МДГОВ

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

 

 

 

Целият продукт

0110010

 

Грейпфрут

Citrus paradisi

Шедок, помело, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди

 

0110020

 

Портокали

Citrus sinensis

Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди

 

0110030

 

Лимони

Citrus limon

Цитрон, лимон, ръка на Буда (Citrus. medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Зелени лимони

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Мандарини

Citrus reticulata

Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди; тангор (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Други (3)

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на черупката (с изключение на кестени)

0120010

 

Бадеми

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Бразилски орехи

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Кашу

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Кестени

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Кокосови орехи

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Лешници

Corylus avellana

Цариградски лешник

 

0120070

 

Макадамия

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Американски орех

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Ядки от пинии

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Шам фъстък

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Орехи

Juglans regia

 

 

0120990

 

Други (3)

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката

0130010

 

Ябълки

Malus domestica

Киселица

 

0130020

 

Круши

Pyrus communis

Ориенталска круша

 

0130030

 

Дюли

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Мушмула (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Японска мушмула (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Други (3)

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката

0140010

 

Кайсии

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Череши

Prunus avium, Prunus cerasus

Сладки череши, вишни

 

0140030

 

Праскови

Prunus persica

Нектарини и подобни хибриди

 

0140040

 

Сливи

Prunus domestica

Трънкослива, джанка, мирабел, трънка, хинап/ китайска фурма/ джиндифика (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Други (3)

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжките и стеблото, с изключение на касис: плодове с дръжки

0151000

а)

Десертно и винено грозде

 

 

 

 

0151010

 

Десертно грозде

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Винено грозде

Vitis vinifera

 

 

0152000

б)

Ягоди

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

в)

Храстови

 

 

 

 

0153010

 

Къпини

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Едри къпини

Rubus caesius

Кръстоски, тайбери, кръстоска между къпина и малина, диви къпини и други хибриди от вида Rubus

 

0153030

 

Малини

Rubus idaeus

Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Други (3)

 

 

 

0154000

г)

Други малки ягодови плодове

 

 

 

 

0154010

 

Боровинки

Vaccinium spp. except V. macrocarpon and V.vitis-idaea

Сини боровинки

 

0154020

 

Червени боровинки

Vaccinium macrocarpon

Червени боровинки/кокази (V.vitis-idaea)

 

0154030

 

Касис (червен, черен и бял)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Цариградско грозде

Ribes uva-crispa

Включително хибриди с други видове Ribes

 

0154050

 

Шипки

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mulberries (4)

Morus spp.

Арбутус

 

0154070

 

Азарол (4) (средиземноморска мушмула)

Crataegus azarolus

Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Плодове от бъз (4)

Sambucus nigra

Арониев храст, планински ясен, зърнастец/облепиха, глог, ирга и други дървесни безкостилкови плодове

 

0154990

 

Други (3)

 

 

 

0160000

vi)

Плодове, разни

 

 

 

Целият продукт, който остава след махането на дръжката или стеблото (ананас)

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

0161010

 

Фурми

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Смокини

Ficus carica

 

 

0161030

 

Трапезни маслини

Olea europaea

 

 

0161040

 

Кумкват (4)

Fortunella spp.

Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Карамбола (4)

Averrhoa carambola

Билимби

 

0161060

 

Райска ябълка (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Ямболан (явайска слива) (4)

Syzygium cumini

Ябълка от остров Яваб/водна ябълка, померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска вишна/грумичама (Eugenia uniflora),

 

0161990

 

Други (3)

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

0162010

 

Киви

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Личи

Litchi chinensis

Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), лонган, мангостан, лангсат, салак

 

0162030

 

Маракуя

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Бодлива круша (4) (плод на кактус)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Звездна ябълка (4).

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Американска райска ябълка (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сапота от вида Pouteria sapota

 

0162990

 

Други (3)

 

 

 

0163000

в)

С неядлива кора, едри

 

 

 

 

0163010

 

Авокадо

Persea americana

 

 

0163020

 

Банани

Musa x paradisiaca, M cuminata

Банан джудже, банан за готвене, ябълков банан

 

0163030

 

Манго

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Папая

Carica papaya

 

 

0163050

 

Нар

Punica granatum

 

 

0163060

 

Черимоя (4).

Annona cherimola

Анона ябълка, захарна ябълка, илама (Annona diversifolia) и други средно големи плодове от семейство Annonaceae

 

0163070

 

Гуава (4)

Psidium guajava

Червена питая/драконов плод (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ананас

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Хлебно дърво (4)

Artocarpus altilis

Джекфрут

 

0163100

 

Дуриан (4).

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Гуанабана (4).

Annona muricata

 

 

0163990

 

Други (3)

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

 

 

Целият продукт след махането на надземната част (ако има такава) и полепналата пръст

0211000

а)

Картофи

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

б)

Грудкови и тропични кореноплодни

 

 

 

 

0212010

 

Маниока

Manihot esculenta

Таро, едо/японско таро, таниа

 

0212020

 

Сладки картофи (батати)

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Сладки тропични картофи (ямс)

Dioscorea spp.

Сладки тропични картофи (ямс), мексикански сладък картоф

 

0212040

 

Арарут (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Други (3)  (4)

 

 

 

0213000

в)

Други грудкови и кореноплодни, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

 

0213010

 

Червено цвекло

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Моркови

Daucus carota

 

 

0213030

 

Целина

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Хрян

Armoracia rusticana

Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,

 

0213050

 

Йерусалимски артишок

Helianthus tuberosus

Китайски артишок

 

0213060

 

Пащърнак

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Корен от магданоз

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Репички

Raphanus sativus var. sativus

Черна репичка, японска репичка, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Европейски ядлив корен

Tragopogon porrifolius

Кокеш, испански овесен корен, ядивен репей

 

0213100

 

Шведско цвекло

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Ряпа

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Други (3)

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

 

 

 

Целият продукт след махането на лесно отстранимата кора и пръст (когато са сухи) или на корени и пръст (когато са свежи)

0220010

 

Чесън

Allium sativum

 

 

0220020

 

Лук

Allium cepa

Други видове лук; сребърен лук

Луковици

0220030

 

Дребен лук

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Пролетен лук и уелски лук

Allium cepa; Allium fistulosum

Други видове зелен лук и подобни сортове

Луковици с псевдостъбла и листа

0220990

 

Други (3)

 

 

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

Целият продукт след махането на стеблото (при сладката царевица без обвивка, а при физалис — без шушулка)

0231000

а)

Семейство Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Домати

Lycopersicum esculentum

Чери домати, Physalis spp, годжибери, лиций (Lycium barbarum и L. chinense), доматено дърво

 

0231020

 

Пипер

Capsicum annuum var. grossum and var. longum

Люти чушки

 

0231030

 

Патладжан

Solanum melongena

Пепино, антроева/бял патладжан (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Бамя

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Други (3)

 

 

 

0232000

б)

Тиквови — с ядлива кора

 

 

 

 

0232010

 

Краставици

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Корнишони

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Тиквички

Cucurbita pepo var. melopepo

Лятна тиква, тиквичка „Патисон“, кратуна лауки (Lagenaria siceraria), чайоте, сопропо/горчив пъпеш, змийска краставица, луфа/туриа

 

0232990

 

Други (3)

 

 

 

0233000

в)

Тиквови — с неядлива кора

 

 

 

 

0233010

 

Пъпеши и дини

Cucumis melo

Кивано

 

0233020

 

Тикви

Cucurbita maxima

Зимна тиква, тиква (късна разновидност)

 

0233030

 

Дини

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Други (3)

 

 

 

0234000

г)

Сладка царевица

 

Zea mays var. sacharata

Бейби царевица

Вътрешността плюс кочана, без обвивката

0239000

д)

Други плодни зеленчуци

 

 

 

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

 

 

 

 

0241000

а)

Цветно зеле

 

 

 

Само кочаните

0241010

 

Броколи

Brassica oleracea var. italica

Калабрезе, рапон, китайско броколи

 

0241020

 

Карфиол (цветно зеле)

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Други (3)

 

 

 

0242000

б)

Главесто зеле

 

 

 

Цялото растение след махането на корените и гнилите листа

0242010

 

Брюкселско зеле

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Само кочаните

0242020

 

Главесто зеле

Brassica oleracea convar. capitata

Заострено зеле, червено зеле, савойско (зимно къдраво) зеле, бяло зеле

 

0242990

 

Други (3)

 

 

 

0243000

в)

Листно зеле

 

 

 

Цялото растение след махането на корените и гнилите листа

0243010

 

Китайско зеле

Brassica rapa var. pekinensis

Индийски или китайски синап, пакчой, китайско плоско зеле/таи гоо чои, чой сум, пекинско зеле /петсай

 

0243020

 

Кел

Brassica oleracea convar. acephala

Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле

 

0243990

 

Други (3)

 

 

 

0244000

г)

Алабаш

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Целият продукт след махането на корените, надземната част и полепналата пръст (ако има такава)

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

 

Целият продукт след махането на корените и гнилите външни листа и пръст (ако има такава)

0251000

а)

Марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Полска (кълнова) салата

Valerianella locusta

Италианска полска кълнова салата

 

0251020

 

Маруля

Lactuca sativa

Главеста маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка

 

0251030

 

Ескариол (широколистна ендивия)

Cichorium endivia var. latifolium

Дива цикория, червенолиста цикория, италианска цикория, къдрава ендивия, захарна цикория(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), листа от глухарче

 

0251040

 

Кресон (4)

Lepidium sativum

Кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна

 

0251050

 

Земен кресон (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Аругула (4)

Eruca sativa

Дива аругула (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Червен синап (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Листа и стъбла от Brassica spp (4), включително листа от ряпа

Brassica spp.

Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа, включително зелеви листа (култури, реколтата от които се прибира, когато растенията развият осми същински лист), листа от алабаш (5)

 

0251990

 

Други (3)

 

 

 

0252000

б)

Спанак и подобни (листа)

 

 

 

 

0252010

 

Спанак

Spinacia oleracea

Новозеландски спанак, амарант (пак хом, тампара), листа от таниа, битерблад/битавири,

 

0252020

 

Тученица (4)

Portulaca oleracea

Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda)

 

0252030

 

Листа от цвекло

Beta vulgaris subsp. vulgaris var.cicla and B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Листа от червено цвекло

 

0252990

 

Други (3)

 

 

 

0253000

в)

Лозови листа (4)

 

Vitis vinifera

Малабарски спанак, бананови листа, увивна акация (Acacia pennata)

 

0254000

г)

Воден кресон

 

Nasturtium officinale

Водно грамофонче/китайски конволвулус/ воден конволвулус/ воден спанак/ кангкунг (Ipomea aquatica), марсилея, водна мимоза

 

0255000

д)

Цикория-витлуф

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

д)

Билки

 

 

 

 

0256010

 

Кервел

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Тревист лук

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Листа от целина

Apium graveolens var. secalinum

Листа от резене, листа от кориандър, листа от копър, листа от ким, девесил, ангелика, английска смирна и други сложноцветни, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър(Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Магданоз

Petroselinum crispum

Листа от коренов магданоз

 

0256050

 

Градински чай (4)

Salvia officinalis

Зимна чубрица, лятна чубрица, листа от пореч (Borago officinalis)

 

0256060

 

Розмарин (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Мащерка (4)

Thymus spp.

Майорана, риган

 

0256080

 

Босилек (4)

Ocimum spp.

Листа от маточина, мента, свещен босилек, мъхнат босилек, ядивни цветя (цвят на невен и други), готу кола, листа от див бетел, листа от къри

 

0256090

 

Дафинов лист (4)

Laurus nobilis

Лимонова трева

 

0256100

 

Тарагон (4)

Artemisia dracunculus

Исоп

 

0256990

 

Други (3)

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

 

 

Целият продукт

0260010

 

Фасул (с шушулките)

Phaseolus vulgaris

Зелен боб (френски боб, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб, боб гуар, соеви зърна

 

0260020

 

Фасул (без шушулките)

Phaseolus vulgaris

Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия

 

0260030

 

Грах (с шушулките)

Pisum sativum

Червенозърнест грах (захарен грах)

 

0260040

 

Грах (без шушулките)

Pisum sativum

Градински грах, зелен грах, леблебия

 

0260050

 

Леща (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Други (3)

 

 

 

0270000

vii)

Стеблени зеленчуци (свежи)

 

 

 

Целият продукт след махането на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0270010

 

Аспержи

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Кардун (вид артишок)

Cynara cardunculus

Стъбла от пореч, (Borago officinalis)

 

0270030

 

Целина

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Резене

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Артишок — овален

Cynara scolymus

Бананов цвят

Цялото съцветие, включително чашката

0270060

 

Праз

Allium porrum

 

 

0270070

 

Ревен

Rheum x hybridum

 

Стъблото след махането на корените и листата

0270080

 

Бамбукови филизи (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Сърцевини от палмово дърво (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Други (4)

 

 

 

0280000

viii)

Гъби

 

 

 

Целият продукт след махането на почвата или средата на отглеждане

0280010

 

Култивирани гъби

 

Обикновена гъба (4), стридена гъба, шийтаке (4), гъбен мицел (вегетативни части)

 

0280020

 

Диворастящи гъби (4)

 

Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп

 

0280990

 

Други (3)

 

 

 

0290000

ix)

Морски водорасли  (4)

 

 

 

Целият продукт след махането на гнилите листа

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

 

 

 

Сухи семена

0300010

 

Фасул

Phaseolus vulgaris

Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия, полски боб, червенозърнест боб

 

0300020

 

Леща

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Грах

Pisum sativum

Леблебия, полски грах, тревист грах

 

0300040

 

Вълчи боб (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Други (3)

 

 

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

 

Целият продукт след махането на черупките, костилките и кюспето, когато това е възможно

0401000

i)

Маслодайни семена

 

 

 

 

0401010

 

Ленено семе

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Фъстъци

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Маково семе

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Сусамово семе

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Слънчогледово семе

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Рапично семе

Brassica napus

Птиче рапично семе, ряпа

 

0401070

 

Соя

Glycine max

 

 

0401080

 

Синапено семе

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Памуково семе

Gossypium spp.

 

Необработени

0401100

 

Тиквено семе (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Други семена от семейство Тиквови

 

0401110

 

Шафранка (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Пореч (4)

Borago officinalis

Живовлеково усойниче/канарско цвете (Echium planatgineum), канарско просо (Phalaris canarienis), белоочица полска (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Камелина (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Конопено семе (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Рицин

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Други (3)

 

 

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

 

 

 

 

0402010

 

Маслини за производство на масло (4)

Olea europaea

 

Целият плод след махането на стеблото (ако има такова) и на пръстта (ако има такава)

0402020

 

Палмови ядки (сърцевина на маслодайна палма) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Палмови плодове (4).

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Капок (растителен пух) (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Други (3)

 

 

 

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

 

Цели зърна

0500010

 

Ечемик

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Елда

Fagopyrum esculentum

Амарант, киноа

 

0500030

 

Царевица

Zea mays

 

 

0500040

 

Просо (4)

Panicum spp.

Китайско просо, теф, дагуса, перлено просо

 

0500050

 

Овес

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ориз

Oryza sativa

Индийски/ див ориз (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Ръж

Secale cereale

 

 

0500080

 

Сорго (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Пшеница

Triticum aestivum, T. durum

Шпелта, тритикале

 

0500990

 

Други (3)

 

 

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

 

 

 

 

0610000

i)

Чай

Чай

Camellia sinensis

 

Сушени листа, стъбла и цветове на Camellia sinensis, ферментирали или третирани по друг начин

0620000

ii)

Кафе на зърна  (4)

 

Coffea arabica, C. canephora, C. liberica

 

Зелени зърна

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)  (4), (6)

 

 

 

 

0631000

а)

Цвят

 

 

 

Целите цветове след махането на стеблото и гнилите листа

0631010

 

Лайка

Matricaria recutita,Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Хибискус

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Роза

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Жасмин

Jasminum officinale,

Бъз (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Липа

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Други (3)

 

 

 

0632000

б)

Листа

 

 

 

Целият продукт след махането на стеблото и гнилите листа

0632010

 

Ягодови листа

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Листа от ройбос

Aspalathus spp.

Листа от гинко

 

0632030

 

Мате

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Други (3)

 

 

 

0633000

в)

Корени

 

 

 

Целият продукт след махането на надземната част и полепналата пръст

0633010

 

Корен от валериан

Valeriana officinalis.

 

 

0633020

 

Корен от женшен

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Други (3)

 

 

 

0639000

г)

Други билкови настойки

 

 

 

 

0640000

iv)

Какао  (4) ( ферментирали или сушени зърна )

 

Theobroma cacao

 

Зелени зърна

0650000

v)

Рожкови  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Целият продукт след махането на стъблата или короната

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен) ,

 

Humulus lupulus

 

Сушени шишарки, включително хмелни зърна и неконцентриран прах

0800000

8.

ПОДПРАВКИ  (4)

 

 

 

Целият продукт, сушен

0810000

i)

Семена

 

 

 

 

0810010

 

Анасон

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Черен кимион

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Семе от целина

Apium graveolens

Семе от девесил

 

0810040

 

Семе от кориандър

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Семе от кимион

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Семе от копър

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Семе от резене

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Сминдух

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Индийско орехче

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Други (3)

 

 

 

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 

 

 

 

0820010

 

Бахар

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Съчуански пипер (анасонов пипер, японски пипер)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Ким

Carum carvi

 

 

0820040

 

Кардамон

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Хвойна

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Пипер — черен, зелен и бял

Piper nigrum

Дълъг пипер, розов пипер

 

0820070

 

Ванилови шушулки

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Тамаринд

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Други (3)

 

 

 

0830000

iii)

Кора

 

 

 

 

0830010

 

Канела

Cinnamonum spp.

Касиа

 

0830990

 

Други (3)

 

 

 

0840000

iv)

Корени или коренища

 

 

 

 

0840010

 

Сладък корен

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Джинджифил

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Куркума

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Хрян

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Други (3)

 

 

 

0850000

v)

Пъпки

 

 

 

 

0850010

 

Карамфил

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Каперси

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Други (3)

 

 

 

0860000

vi)

Цветни близалца

 

 

 

 

0860010

 

Жълт минзухар

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Други (3)

 

 

 

0870000

vii)

Арилус

 

 

 

 

0870010

 

Сушена кора от индийско орехче

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Други (3)

 

 

 

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Захарно цвекло (корени)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Целият продукт след махането на надземната част и полепналата пръст

0900020

 

Захарна тръстика

Saccharum officinarum

 

Целият продукт след махането на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0900030

 

Корени от цикория (4)

Cichorium intybus

 

Целият продукт след махането на надземната част и полепналата пръст

0900990

 

Други (3)

 

 

 

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

1010000

i)

Тъкани

 

 

 

Целият продукт

1011000

а)

Свине

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1011020

 

Мазнина

 

 

 

1011030

 

Черен дроб

 

 

 

1011040

 

Бъбрек

 

 

 

1011050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1011990

 

Други (3)

 

 

 

1012000

б)

Животни от рода на едрия рогат добитък

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1012020

 

Мазнина

 

 

 

1012030

 

Черен дроб

 

 

 

1012040

 

Бъбрек

 

 

 

1012050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1012990

 

Други (3)

 

 

 

1013000

в)

Овце

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1013020

 

Мазнина

 

 

 

1013030

 

Черен дроб

 

 

 

1013040

 

Бъбрек

 

 

 

1013050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1013990

 

Други (3)

 

 

 

1014000

г)

Кози

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1014020

 

Мазнина

 

 

 

1014030

 

Черен дроб

 

 

 

1014040

 

Бъбрек

 

 

 

1014050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1014990

 

Други (3)

 

 

 

1015000

д)

Коне, магарета, катъри или мулета

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1015020

 

Мазнина

 

 

 

1015030

 

Черен дроб

 

 

 

1015040

 

Бъбрек

 

 

 

1015050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1015990

 

Други (3)

 

 

 

1016000

е)

Домашни птици — пилета, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1016020

 

Мазнина

 

 

 

1016030

 

Черен дроб

 

 

 

1016040

 

Бъбрек

 

 

 

1016050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1016990

 

Други (3)

 

 

 

1017000

ж)

Други животни, отглеждани във ферми

 

 

Заек, кенгуру, елен

 

1017010

 

Мускулатура

 

 

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1017020

 

Мазнина

 

 

 

1017030

 

Черен дроб

 

 

 

1017040

 

Бъбрек

 

 

 

1017050

 

Карантия, годна за консумация

 

 

 

1017990

 

Други (3)

 

 

 

1020000

ii)

Мляко

 

 

 

Целият продукт на база тегловно съдържание на мазнини 4 % (7)

1020010

 

Говеда

 

 

 

1020020

 

Овце

 

 

 

1020030

 

Кози

 

 

 

1020040

 

Коне

 

 

 

1020990

 

Други (3)

 

 

 

1030000

iii)

Птичи яйца

 

 

 

Целият продукт след махането на черупката (8)

1030010

 

Кокошки

 

 

 

1030020

 

Патици

 

 

 

1030030

 

Гъски

 

 

 

1030040

 

Пъдпъдъци

 

 

 

1030990

 

Други (3)

 

 

 

1040000

iv)

Мед

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Пчелно млечице, цветен прашец, медена пита с мед (мед с восъчна пита.)

Целият продукт

1050000

v)

Земноводни и влечуги

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Жабешки бутчета, крокодили

 

1060000

vi)

Охлюви

 

Helix spp.

 

Целият продукт след махането на черупката

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 

 

Дивеч

Месо след премахване на изрезките от мазнини

1100000

11.

РИБИ, РИБНИ ПРОДУКТИ, РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ МОРСКИ И РЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ОСНОВНО ЗА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ  (9)

 

 

 

 


(1)  Кодовият номер се въвежда с настоящото приложение и има за цел да създаде класификация съгласно настоящото приложение и други свързани с него приложения към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)  Научното наименование на изброените позиции в колоната „Примери за отделни продукти от групите, за които се прилагат МДГОВ“ се посочва, когато е възможно и приложимо. Доколкото е възможно, се следва международната номенклатурна система.

(3)  Думата „други“ обхваща всичко, което не е изрично упоменато в останалите кодове в рамките на „Групи, към които се прилагат МДГОВ“.

(4)  МДГОВ в приложения II и III за продукта не се отнасят до продукти или части от продукти, използвани изключително като съставки на животински фуражи, докато за тях не бъдат определени отделни МДГОВ.

(5)  От 1 януари 2017 г. МДГОВ се прилагат и за листа от алабаш.

(6)  Ако не са посочени в други групи стоки.

(7)  Във всички случаи стойностите на МГДОВ се изразяват в mg/kg сурово мляко.

Когато определението за остатъчното вещество се отбелязва като разтворимо в мазнина (с буквата F), МГДОВ се базират на сурово краве мляко с тегловно съдържание на мазнини 4 %; за суровото мляко на други животински видове, МГДОВ се адаптират пропорционално съобразно съдържанието на мазнини в суровото мляко на дадения вид.

(8)  Във всички случаи стойностите на МГДОВ се изразяват в mg/kg яйца.

Когато определението за остатъчното вещество се отбелязва като разтворимо в мазнина (с буквата F), МГДОВ се базира на кокоши яйца с тегловно съдържание на мазнини 10 %; за яйца на други животински видове, стойностите на МГДОВ се адаптират пропорционално съобразно съдържанието на мазнини в яйцата на дадения вид, ако тегловното съдържание на мазнини надхвърля 10 %.

(9)  МДГОВ в приложения II и III не се прилагат, докато отделните продукти не са идентифицирани и изброени.“