02008R1333 — BG — 25.03.2020 — 043.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

относно добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 354, 31.12.2008 г., стp. 16)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 238/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2010 година

  L 75

17

23.3.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1129/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2011 година

  L 295

1

12.11.2011

 M3

Изменен с: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1152/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2013 година

  L 311

1

20.11.2013

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1130/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2011 година

  L 295

178

12.11.2011

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1131/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2011 година

  L 295

205

12.11.2011

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 232/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2012 година

  L 78

1

17.3.2012

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 380/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2012 година

  L 119

14

4.5.2012

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 470/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2012 година

  L 144

16

5.6.2012

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 471/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2012 година

  L 144

19

5.6.2012

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 472/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2012 година

  L 144

22

5.6.2012

►M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 570/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2012 година

  L 169

43

29.6.2012

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 583/2012 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2012 година

  L 173

8

3.7.2012

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 675/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2012 година

  L 196

52

24.7.2012

►M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1049/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2012 година

  L 310

41

9.11.2012

 M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1057/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 ноември 2012 година

  L 313

11

13.11.2012

►M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1147/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2012 година

  L 333

34

5.12.2012

►M17

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1148/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2012 година

  L 333

37

5.12.2012

►M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1149/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2012 година

  L 333

40

5.12.2012

►M19

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1166/2012 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2012 година

  L 336

75

8.12.2012

►M20

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 25/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2013 година

  L 13

1

17.1.2013

►M21

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 244/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 март 2013 година

  L 77

3

20.3.2013

►M22

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 256/2013 НА КОМИСИЯТА от 20 март 2013 година

  L 79

24

21.3.2013

►M23

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 438/2013 НА КОМИСИЯТА от 13 май 2013 година

  L 129

28

14.5.2013

►M24

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 509/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2013 година

  L 150

13

4.6.2013

►M25

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 510/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2013 година

  L 150

17

4.6.2013

►M26

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 723/2013 НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2013 година

  L 202

8

27.7.2013

►M27

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 738/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2013 година

  L 204

32

31.7.2013

►M28

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 739/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2013 година

  L 204

35

31.7.2013

►M29

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 816/2013 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2013 година

  L 230

1

29.8.2013

►M30

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 817/2013 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2013 година

  L 230

7

29.8.2013

►M31

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 818/2013 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2013 година

  L 230

12

29.8.2013

►M32

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 913/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2013 година

  L 252

11

24.9.2013

►M33

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1068/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2013 година

  L 289

58

31.10.2013

►M34

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1069/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2013 година

  L 289

61

31.10.2013

►M35

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1274/2013 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2013 година

  L 328

79

7.12.2013

►M36

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 59/2014 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2014 година

  L 21

9

24.1.2014

►M37

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 264/2014 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2014 година

  L 76

22

15.3.2014

►M38

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 298/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2014 година

  L 89

36

25.3.2014

►M39

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 497/2014 НА КОМИСИЯТА от 14 май 2014 година

  L 143

6

15.5.2014

►M40

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 505/2014 НА КОМИСИЯТА от 15 май 2014 година

  L 145

32

16.5.2014

►M41

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 506/2014 НА КОМИСИЯТА от 15 май 2014 година

  L 145

35

16.5.2014

►M42

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година

  L 166

11

5.6.2014

►M43

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 685/2014 НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2014 година

  L 182

23

21.6.2014

►M44

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 923/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2014 година

  L 252

11

26.8.2014

►M45

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 957/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 септември 2014 година

  L 270

1

11.9.2014

►M46

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 969/2014 НА КОМИСИЯТА от 12 септември 2014 година

  L 272

8

13.9.2014

►M47

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1084/2014 НА КОМИСИЯТА от 15 октомври 2014 година

  L 298

8

16.10.2014

►M48

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1092/2014 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2014 година

  L 299

19

17.10.2014

►M49

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1093/2014 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2014 година

  L 299

22

17.10.2014

►M50

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/537 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2015 година

  L 88

1

1.4.2015

►M51

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/538 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2015 година

  L 88

4

1.4.2015

►M52

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/639 НА КОМИСИЯТА от 23 април 2015 година

  L 106

16

24.4.2015

►M53

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/647 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2015 година

  L 107

1

25.4.2015

►M54

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/649 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2015 година

  L 107

17

25.4.2015

►M55

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1362 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2015 година

  L 210

22

7.8.2015

►M56

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1378 НА КОМИСИЯТА от 11 август 2015 година

  L 213

1

12.8.2015

►M57

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1739 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2015 година

  L 253

3

30.9.2015

►M58

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1832 НА КОМИСИЯТА от 12 октомври 2015 година

  L 266

27

13.10.2015

►M59

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/56 НА КОМИСИЯТА от 19 януари 2016 година

  L 13

46

20.1.2016

►M60

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/263 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2016 година

  L 50

25

26.2.2016

►M61

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/324 НА КОМИСИЯТА от 7 март 2016 година

  L 61

1

8.3.2016

►M62

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/441 НА КОМИСИЯТА от 23 март 2016 година

  L 78

47

24.3.2016

►M63

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/479 НА КОМИСИЯТА от 1 април 2016 година

  L 87

1

2.4.2016

►M64

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/683 НА КОМИСИЯТА от 2 май 2016 година

  L 117

28

3.5.2016

►M65

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/691 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2016 година

  L 120

4

5.5.2016

►M66

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1776 НА КОМИСИЯТА от 6 октомври 2016 година

  L 272

2

7.10.2016

►M67

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/335 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 2017 година

  L 50

15

28.2.2017

►M68

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/839 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2017 година

  L 125

7

18.5.2017

 M69

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/871 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2017 година

  L 134

3

23.5.2017

►M70

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/874 НА КОМИСИЯТА от 22 май 2017 година

  L 134

18

23.5.2017

►M71

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1270 НА КОМИСИЯТА от 14 юли 2017 година

  L 184

1

15.7.2017

►M72

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1271 НА КОМИСИЯТА от 14 юли 2017 година

  L 184

3

15.7.2017

►M73

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1399 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2017 година

  L 199

8

29.7.2017

►M74

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/74 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2018 година

  L 13

21

18.1.2018

►M75

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/97 НА КОМИСИЯТА от 22 януари 2018 година

  L 17

11

23.1.2018

►M76

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/98 НА КОМИСИЯТА от 22 януари 2018 година

  L 17

14

23.1.2018

 M77

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/627 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2018 година

  L 104

57

24.4.2018

►M78

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/677 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2018 година

  L 114

10

4.5.2018

►M79

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/682 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2018 година

  L 116

5

7.5.2018

►M80

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1461 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2018 година

  L 245

1

1.10.2018

►M81

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1472 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2018 година

  L 247

1

3.10.2018

►M82

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1481 НА КОМИСИЯТА от 4 октомври 2018 година

  L 251

13

5.10.2018

►M83

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1497 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2018 година

  L 253

36

9.10.2018

►M84

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/800 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2019 година

  L 132

15

20.5.2019

►M85

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/801 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2019 година

  L 132

18

20.5.2019

►M86

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/891 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2019 година

  L 142

54

29.5.2019

 M87

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1676 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2019 година

  L 257

11

8.10.2019

►M88

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/268 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2020 година

  L 56

4

27.2.2020

►M89

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/279 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 2020 година

  L 59

6

28.2.2020

►M90

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/351 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 28 февруари 2020 година

  L 65

1

4.3.2020

►M91

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/355 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2020 година

  L 67

28

5.3.2020

►M92

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/356 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 година

  L 67

31

5.3.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 212, 5.8.2016, стp.  118 (601/2014)

 C2

Поправка, ОВ L 214, 9.8.2016, стp.  53 (1129/2011)

►C3

Поправка, ОВ L 214, 9.8.2016, стp.  55 (2015/647)

 C4

Поправка, ОВ L 060, 28.2.2019, стp.  35 (2018/1497)

►C5

Поправка, ОВ L 003, 7.1.2020, стp.  24 (2015/647)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

относно добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правила относно добавките в храните, използвани в храните, за да се осигури ефективното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително защитата на интересите на потребителите и лоялните практики в търговията с храни, като отчита, където е уместно, отчита опазването на околната среда.

За тази цел настоящият регламент предвижда:

а) 

общностни списъци с одобрени добавки в храните, както е посочено в приложения II и III;

б) 

условия за употреба на добавки в храните в храни, включително в добавките в храните и в ензимите в храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните], и в ароматизантите в храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите в храни и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни ( 1 );

в) 

правила за етикетирането на добавки в храните, продавани като такива.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за добавките в храните.

2.  Настоящият регламент не се прилага за следните вещества, освен ако не са използвани като добавки в храните:

а) 

спомагателни вещества;

б) 

вещества, използвани за растителна защита и за защита на растителни продукти в съответствие с правилата на Общността, отнасящи се до здравето на растенията;

в) 

вещества, влагани в храни като хранителни вещества;

г) 

вещества, използвани за преработка на водите, предназначени за консумация от човека, и попадащи в приложното поле на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека ( 2 );

д) 

ароматизанти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1334/2008 [относно ароматизантите в храните и някои хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни].

3.  Настоящият регламент не се прилага за ензимите в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните], считано от датата на приемане на общностния списък на ензими в храните в съответствие с член 17 от същия регламент.

4.  Настоящият регламент се прилага, без да се засягат специалните общностни правила относно употребата на добавки в храните:

а) 

в специфични храни;

б) 

за цели, различни от тези, обхванати от настоящия регламент.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в регламенти (ЕО) № 178/2002 и (ЕО) № 1829/2003.

2.  За целите на настоящия регламент се прилагат също следните определения:

а) 

„добавка в храната“ означава всяко вещество, което обикновено не се консумира самостоятелно като храна и не се използва като характерна съставка на храни, независимо дали притежава хранителна стойност или не, и чието целенасочено влагане с технологична цел в храни на етапа на тяхното производство, преработка, приготвяне, обработка, опаковане, транспортиране или съхранение води или може да се счита, че води, до прякото или непряко превръщане на това вещество или на вторичните му продукти в съставна част на тези храни;

Следните вещества не се считат за добавки в храните:

i) 

монозахаридите, дизахаридите или олигозахаридите и храните, съдържащи тези вещества, използвани заради подслаждащите си свойства;

ii) 

изсушените или концентрирани храни, включително ароматизанти, добавени по време на производството на съставни храни заради ароматичните им, вкусови или хранителни свойства, към които се прибавя вторичен оцветяващ ефект;

iii) 

веществата, които влизат в състава на материали за покритие или глазиране, не са част от храни и не са предназначени за консумация заедно с тези храни;

iv) 

продуктите, съдържащи пектин и получени от суха пресована ябълкова маса или кори от цитрусови плодове или дюли, или от смес от тях чрез действието на разредена киселина, последвано от частична неутрализация с натриеви или калиеви соли („течен пектин“);

v) 

базите за дъвки;

vi) 

белият или жълтият декстрин, печеното или декстринизираното нишесте, нишестето, модифицирано чрез киселинно или алкално третиране, избеленото нишесте, физически модифицираното нишесте и нишестето, третирано с амилолитични ензими;

vii) 

амониевият хлорид;

viii) 

кръвната плазма, хранителният желатин, протеиновите хидролизати и техните соли, млечният протеин и глутенът;

ix) 

аминокиселините и техните соли, различни от глутаминова киселина, глицин, цистеин и цистин и техните соли, които не изпълняват технологична функция;

x) 

казеинатите и казеинът;

xi) 

инулинът;

б) 

„спомагателно вещество“ означава всяко вещество, което:

i) 

не се консумира самостоятелно като храна;

ii) 

се използва целенасочено при преработката на суровини, храни или техните съставки за постигането на определена технологична цел по време на обработката или преработката; и

iii) 

може да доведе до нецеленасоченото, но технически неизбежно наличие на остатъци от това вещество или на неговите производни в крайния продукт, при условие че тези остатъци не представляват риск за здравето и нямат технологичен ефект върху крайния продукт;

в) 

„функционален клас“ означава една от посочените в приложение I категории, основаваща се на технологичната функция, която добавката в храната изпълнява в храната;

г) 

„непреработена храна“ означава храна, която не е била подложена на никаква преработка, водеща до чувствително изменение на първоначалното състояние на храната, по смисъла на което не се считат за водещи до чувствителна промяна следните операции: делене, отделяне, отрязване, обезкостяване, кълцане, дране, кастрене, белене, смилане, рязане, измиване, почистване от жили, дълбоко замразяване, замразяване, охлаждане, стриване, излющване, опаковане или разопаковане;

д) 

„храна без добавени захари“ означава храна, в която няма:

i) 

добавени монозахариди или дизахариди;

ii) 

всяка добавена храна, съдържаща монозахариди или дизахариди, използвани заради подслаждащите си свойства;

е) 

„нискоенергийна храна“ означава храна, чиято енергийна стойност е намалена с поне 30 % в сравнение с тази на първоначалната храна или на подобен продукт;

ж) 

„трапезен подсладител“ означава изделие, изготвено от одобрени подсладители, което може да съдържа други добавки в храните и/или хранителни съставки, и е предназначено да бъде продавано на крайния потребител като заместител на захарта;

з) 

„quantum satis“ означава, че не е определено максимално количество в цифри и веществата се използват в съответствие с добрите производствени практики при количество, не по-високо от необходимото за постигане на целта, за която е предназначена, и при условие че не води до заблуждаване на потребителя.ГЛАВА II

ОБЩНОСТНИ СПИСЪЦИ С ОДОБРЕНИ ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ

Член 4

Общностни списъци на добавки в храните

1.  Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение II, могат да бъдат пуснати на пазара като такива и да бъдат използвани в храни при посочените в приложението условия за употреба.

2.  Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение III, могат да бъдат използвани в добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в храните при посочените в приложението условия за употреба.

3.  Списъкът с добавките в храните в приложение II се изготвя на базата на категориите храни, към които те могат да бъдат добавени.

4.  Списъкът с добавките в храните в приложение III сe изготвя на базата на добавките в храните, ензимите в храните, ароматизантите в храните и хранителните вещества или категориите такива вещества, към които те могат да бъдат добавени.

5.  Добавките в храните съответстват на посочените в член 14 спецификации.

Член 5

Забрана на добавки в храните и/или храни, неотговарящи на изискванията

Никой не може да пуска на пазара добавка в храната или храна, в която се съдържа такава добавка в храна, ако употребата на добавката в храната не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Член 6

Общи условия за включване и употреба на добавки в храните в общностните списъци

1.  Добавка в храната може да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III, само ако отговаря на следните условия и където е уместно, на други легитимни фактори, включително фактори, свързани с околната среда:

а) 

тя не поражда, предвид наличните научни доказателства, опасност за здравето на потребителите на предлаганото количество на употреба;

б) 

наличие на основателна технологична необходимост, която не може да бъде удовлетворена с други икономически и технологично осъществими методи;

в) 

употребата ѝ не води до заблуждаване на потребителя.

2.  За да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III, добавката в храната трябва да носи предимства и ползи за потребителя и поради това да служи за една или повече от следните цели:

а) 

да запазва хранителните качества на храната;

б) 

да осигурява необходимите съставки или компоненти за производството на храни, предназначени за групи потребители със специални хранителни нужди;

в) 

да увеличава възможността за запазване на качеството или устойчивостта на дадена храна или да подобрява органолептичните ѝ свойства, при условие че не променя естеството, същността или качеството на храната по начин, който води до заблуждение на потребителя;

г) 

да подпомага производството, преработката, приготвянето, обработката, опаковането, транспортирането или съхранението на храните, включително на добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните, при условие че не служи за прикриване на последиците от използването на некачествени суровини или неподходящи методи или техники, включително на нехигиенични такива, по време на извършването на която и да било от тези операции.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, буква а) добавка в храната, понижаваща хранителните качества на дадена храна, може да бъде включена в общностния списък в приложение II, при условие че:

а) 

храната не се явява основна съставна част на нормален хранителен режим; или

б) 

добавката в храната е необходима за производството на храни, предназначени за групи потребители със специални хранителни нужди.

Член 7

Специални условия за подсладители

Добавка в храната може да бъде включена във функционален клас „подсладители“ в общностния списък в приложение II, само ако, освен че служи за една или повече от целите, определени в член 6, параграф 2, служи също така и за една или няколко от следните цели:

а) 

заместване на захари при производството на нискоенергийни храни, храни, които не предизвикват кариес, или храни без добавени захари, или

б) 

заместване на захари, където това позволява удължаване на срока на съхранение на храната, или

в) 

производство на храни, предназначени за специфична хранителна употреба съгласно член 1, параграф 2, буква а) от Директива 89/398/ЕИО.

Член 8

Специални условия за оцветители

Добавка в храната може да бъде включена във функционален клас „оцветители“ в общностния списък в приложение II, само ако, освен че служи за една или повече от изброените в член 5, параграф 2 цели, се използва също така и за една или няколко от следните цели:

а) 

възстановяване на първоначалния вид на храна, чийто цвят е бил засегнат при преработката, съхранението, опаковането и разпространението, и по този начин е бил нарушен добрият външен вид;

б) 

придаване на по-привлекателен вид на храната;

в) 

оцветяване на иначе безцветна храна.

Член 9

Функционални класове на добавките в храните

1.  Добавките в храните могат да бъдат включени в приложения II и III в някой от функционалните класове, посочени в приложение I, на базата на основната си технологична функция.

Поставянето на добавка в храната в някой от функционалните класове не изключва използването ѝ за няколко цели.

2.  При необходимост, отчитайки научния прогрес или технологичното развитие, мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент, свързани с допълнителни функционални класове, които могат да бъдат добавени към приложение I, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.

Член 10

Съдържание на общностните списъци на добавки в храните

1.  Добавка в храната, която отговаря на условията, предвидени в членове 6, 7 и 8, може, в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], да бъде включена във:

а) 

общностния списък в приложение II към настоящия регламент; и/или

б) 

общностния списък в приложение III към настоящия регламент.

2.  Вписването за добавка в храната в общностните списъци в приложения II и III посочва:

а) 

наименованието на добавката в храната и нейния Е-номер;

б) 

храните, към които може да бъде добавена добавката в храната;

в) 

условията, при които може да бъде използвана добавката в храната;

г) 

ако е уместно, наличието на ограничения върху пряката продажба на добавката в храната на крайния потребител.

3.  Общностните списъци в приложения II и III се изменят в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните].

Член 11

Количества на употреба на добавките в храните

1.  При определянето на условията за употреба, посочени в член 10, параграф 2, буква в):

а) 

количеството на употреба се установява на най-ниското ниво, необходимо за постигането на желания ефект;

б) 

количествата отчитат:

i) 

допустимия дневен прием или равностойно количество, установени за добавката в храната, и нейният вероятен дневен прием от всички източници;

ii) 

когато добавката в храната се използва в храни, консумирани от специални групи потребители, възможният дневен прием на добавката в храната от потребителите в тези групи.

2.  Където е целесъобразно, не се фиксира цифрово изражение на максималното количество на добавката в храната (quantum satis). В такъв случай добавката в храната се използва в съответствие с принципа „quantum satis“.

3.  Максималните количества на добавките в храните, установени в приложение II, се прилагат за храни във вида, в който се продават, освен ако не е посочено друго. Чрез дерогация от този принцип, за изсушените и/или концентрирани храни, които трябва да бъдат възстановени, максималните количества се прилагат към храната, възстановена съгласно инструкциите върху етикета, като се вземе под внимание минималният коефициент на разреждане.

4.  Максималните количества за оцветителите, установени в приложение II, се прилагат за количествата оцветяващо вещество, съдържащо се в оцветяващия препарат, освен ако не е посочено друго.

Член 12

Промени в производствения процес или в изходните материали на добавка в храната, която вече е включена в общностен списък

Когато дадена добавка в храната вече е включена в общностен списък, но настъпи значителна промяна в използваните производствени методи или в изходни материали, илиима промяна в размера на частиците, например с помощта на нанотехнология, добавката в храната, приготвеначрез тези нови методи или от тези нови материали, се счита за различна добавка, и преди тя да може да бъде пусната на пазара, се изисква ново вписване в общностните списъци или промяна на спецификациите.

Член 13

Добавки в храната, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003

1.  Добавка в храната, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003, може да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III съгласно настоящия регламент, само когато за нея е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

2.  Когато добавка в храната, която вече е включена в общностния списък, е произведена от различен източник, попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не се изисква ново разрешение съгласно настоящия регламент, ако за новия източник е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003, и добавката в храната отговаря на спецификациите, установени съгласно настоящия регламент.

Член 14

Спецификации на добавките в храните

Спецификациите на добавките в храните, свързани по-специално с произхода, с критериите за чистота и с всяка друга необходима информация, се приемат при първото включване на добавката в храната в общностните списъци в приложения II и III в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните].ГЛАВА III

УПОТРЕБА В ХРАНИ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ

Член 15

Употреба на добавки в храните в непреработени храни

Добавките в храните не се използват в непреработени храни, освен ако такава употреба не е специално предвидена в приложение II.

Член 16

Употреба на добавки в храните в храни за кърмачета и малки деца

Съгласно Директива 89/398/ЕИО, добавки в храните не се използват в храни за кърмачета и малки деца, включително в диетични храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, освен когато това не е изрично предвидено в приложение II към настоящия регламент.

Член 17

Употреба на оцветители за маркировка

Само оцветители за храни от списъка в приложение II към настоящия регламент могат да бъдат използвани за здравна маркировка съгласно Директива 91/497/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно изменение и консолидиране на Директива 64/433/ЕИО относно здравни проблеми, засягащи търговията с прясно месо в рамките на Общността и с цел включване в обхвата ѝ на производството и предлагането на пазара на прясно месо ( 3 ) и за друга задължителна маркировка на месни продукти, за декоративно оцветяване на яйца и за поставяне на печат върху яйца съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход ( 4 ).

Член 18

Принцип на пренасянето

1.  Разрешено е наличието на добавка в храната:

а) 

в съставни храни, различни от посочените в приложение II, до степента, до която е допустимо наличието на добавка в храната в една от съставките на съставната храна;

б) 

в храна, към която е вложена добавка в храната, ензим в храната или ароматизант в храната, когато добавката в храната:

i) 

е разрешена за употреба в добавката в храната, хранителния ензим или ароматизанта в храната в съответствие с настоящия регламент, и

ii) 

е пренесена в храната чрез добавката в храната, хранителния ензим или ароматизант, и

iii) 

не изпълнява технологична функция в крайния хранителен продукт;

в) 

в случай че храната е предназначена за употреба само при приготвянето на съставна храна — до степен, до която съставната храна съответства на разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Параграф 1 не се прилага за храни за кърмачета, преходни храни, преработени храни на зърнена основа, бебешки храни и диетични храни, предназначени за кърмачета и малки деца за специални медицински цели, посочени в Директива 89/398/ЕИО, освен когато това е изрично предвидено.

3.  Когато добавка в храната в ароматизант в храната, добавка в храната или ензим в храната е добавена към храна и изпълнява технологична функция в тази храна, тя се счита за добавка в храната към тази храна, а не за добавка в храната към добавените ароматизант, добавка в храната или ензим в храната, и в такъв случай трябва да отговаря на предвидените условия за употреба на съответната храна.

4.  Без да се засяга параграф 1, наличието на добавка в храната, използвана като подсладител, е разрешено в многокомпонентна храна без добавени захари, в нискоенергийна многокомпонентна храна, в многокомпонентни диетични храни, предназначени за нискокалорични диети, в многокомпонентни храни, които не предизвикват кариеси, и в многокомпонентна храна с удължен срок на съхранение, при условие че подсладителят е разрешен за употреба в една от съставките на многокомпонентната храна.

Член 19

Тълкувателни решения

При необходимост, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2, може да бъде решено дали:

а) 

определена храна спада към категория храни, посочена в приложение II; или

б) 

добавка в храната, посочена в приложения II и III и разрешена „quantum satis“, се използва в съответствие с критериите, посочени в член 11, параграф 2; или

в) 

дадено вещество съответства на определението за добавка в храната в член 3.

Член 20

Традиционни храни

Държавите-членки, изброени в приложение IV, могат да продължат да налагат забрана за употребата на определени категории добавки в храните в традиционните храни, произвеждани на тяхна територия, изброени в приложението.ГЛАВА IV

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 21

Етикетиране на добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1.  Добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, продавани поотделно или смесени помежду си и/или с други съставки на храни, както са определени в член 6, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО, могат да бъдат предлагани на пазара само ако са етикетирани съгласно член 22 от настоящия регламент по лесно видим, ясно четлив и незаличим начин. Информацията се дава на език, лесно разбираем за купувачите.

2.  На своя територия държавата-членка, в която продуктът се предлага на пазара, може, в съответствие с Договора, да предвиди информацията, предвидена в член 22, да бъде предоставяна на един или повече официални езици на Общността, които се определят от тази държава-членка. Това не изключва възможността информацията да бъде дадена на няколко езика.

Член 22

Общи изисквания за етикетиране на добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1.  Когато добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, се продават поотделно или смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, и/или с други вещества, добавени към тях, тяхната опаковка или контейнери съдържат следната информация:

а) 

наименованието и/или Е-номера, установен в настоящия регламент за всяка добавка в храната, или търговско описание, включващо наименованието и/или Е-номера на всяка добавка в храната;

б) 

указанието „за храни“ или „ограничена употреба в храни“, или по-конкретно посочване за предвидената им употреба в храни;

в) 

при необходимост, специални условия на съхранение и/или употреба;

г) 

маркировка за идентифициране на партидата или групата партиди;

д) 

инструкции за употреба, ако липсата на такива би попречила правилната употреба на добавката в храната;

е) 

име или търговско наименование и адрес на производителя, опаковчика или продавача;

ж) 

указание за максималното количество на всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествено ограничение в храната, и/или подходяща информация на ясен и лесно разбираем език, позволяваща на купувача да спази настоящия регламент или други приложими законодателни актове на Общността; когато еднакво количествено ограничение се прилага за група компоненти, използвани поотделно или комбинирано, комбинираният процент може да бъде представен с една цифра; количественото ограничение се изразява числова или чрез принципа „quantum satis“;

з) 

нетно количество;

и) 

минимален срок на трайност или годност;

й) 

когато е уместно, информация относно добавка в храната или други вещества, посочени в настоящия член и изброени в приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО по отношение на обозначението на съставките в хранителните продукти.

2.  Когато добавки в храните се продават смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, на опаковката или контейнерите им се поставя списък на всичките съставки в низходящ ред на тегловен процент от общото количество.

3.  Когато вещества (включително добавки в храните или други хранителни съставки) са добавени към добавки в храните с цел по-лесното им съхранение, продажба, стандартизация, разреждане или разтваряне, на опаковките или контейнерите на съответните добавки в храните се поставя списък на всички такива вещества в низходящ ред на тегловен процент от общото количество.

4.  Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, информацията, изисквана съгласно параграф 1, букви от д) до ж) и параграфи 2 и 3, може да се отрази само в отнасящите се до пратката документи, които се представят предварително или едновременно с доставката, при условие че указанието „не за продажба на дребно“ е изписано на лесно видима част от опаковката или контейнера на въпросния продукт.

5.  Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, когато добавки в храните се доставят в цистерни, цялата информация може да се отрази в придружаващите документи, които се отнасят до пратката и се предоставят при доставката.

Член 23

Етикетиране на добавки в храните, предназначени за продажба на крайния потребител

1.  Без да се засягат Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт ( 5 ) и Регламент (ЕО) № 1829/2003 г., добавки в храните, продавани поотделно или смесени помежду си и/или с други хранителни съставки и предназначени за продажба на крайния потребител, могат да бъдат предлагани на пазара, само ако върху опаковката им е посочена следната информация:

а) 

наименованието и Е-номерът, предвиден в настоящия регламент за всяка добавка в храната, или търговско описание, включващо наименованието и Е-номера на всяка добавка в храната.

б) 

указанието „за храни“ или „ограничена употреба в храни“, или по-конкретно посочване на предвидената им употреба в храни.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а) търговското описание на трапезен подсладител включва понятието „трапезен подсладител на основата на…“, като се използва наименованието/ята на подсладителя/ите, използван/и в състава му.

3.  Етикетирането на трапезен подсладител, съдържащ полиоли и/или аспартам, и/или аспартам-ацесулфамова сол, съдържа следните предупреждения:

а) 

полиоли: „прекалената консумация може да окаже слабителен ефект“;

б) 

аспартам/аспартам-ацесулфамова сол: „съдържа източник на фенилаланин“.

4.  Производителите на трапезен подсладител предоставят на потребителите, чрез подходящи средства, необходимата информация за безопасната му употреба. Насоките за прилагането на настоящия параграф се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.

5.  За информацията, предвидена в параграфи 1—3 от настоящия член, се прилага съответно член 13, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

Член 24

Изисквания за етикетиране на храни, съдържащи някои оцветители за храни

1.  Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО, етикетирането на храни, съдържащи оцветителите за храни от списъка в приложение V към настоящия регламент, включва допълнителната информация, посочена в същото приложение.

2.  По отношение на информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се прилага съответно член 13, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

3.  При необходимост, предвид научния прогрес или техническото развитие, приложение V се изменя чрез мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 25

Други изисквания за етикетиране

Членове 21, 22, 23 и 24 се прилагат, без да се засягат по-подробните и по-изчерпателни законови, подзаконови или административни разпоредби относно мерките и теглилките или приложими към представянето, класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, или приложими към транспортирането на такива вещества и препарати.ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ

Член 26

Задължение за предоставяне на информация

1.  Производител или ползвателят на добавка в храната е длъжен да информира незабавно Комисията за всяка нова научна или техническа информация, която би могла да повлияе на оценката на безопасността на добавката в храната.

2.  Производител или ползвател на добавка в храната информира Комисията, по нейно искане за действителната употреба на добавката в храната. Комисията предоставя тази информация на разположение на държавите-членки.

Член 27

Мониторинг на приема на добавки в храните

1.  Държавите-членки поддържат системи за мониторинг на потреблението и употребата на добавки в храните чрез основан на риска подход и докладват на подходящи периоди констатациите си на Комисията и на Органа.

2.  След консултация с Органа, съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2, може да бъде приета обща методология за събиране на информация от страна на държавите-членки относно приема на добавки в храните в Общността.

Член 28

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на 2 месеца, 2 месеца и 4 месеца.

Член 29

Общностно финансиране на хармонизирани политики

Правното основание за финансирането на мерките, произтичащи от настоящия регламент, е член 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Изготвяне на общностни списъци с добавки в храните

1.  Добавки в храните, разрешени за употреба в храни съгласно Директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО, така както са изменени на основание член 31 от настоящия регламент, и условията им за употреба, се включват в приложение II към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с членове 6, 7 и 8 от него. Мерките относно включването на тези добавки в приложение II, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Проверката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.

Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, не се включват в приложение II.

2.  Добавки в храните, разрешени за употреба в добавки в храните с Директива 95/2/ЕО, и условията им за употреба се включват в част 1 от приложение III към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с член 6 от настоящия регламент. Мерките относно включването на такива добавки в приложение III, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Проверката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.

Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, не се включват в приложение III.

3.  Добавки в храните, разрешени за употреба в ароматизанти в храните с Директива 95/2/ЕО, и условията им за употреба се включват в приложение III, част 4 към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с член 6 от настоящия регламент. Мерките относно включването на такива добавки в приложение III, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Проверката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.

Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, не се включват в приложение III.

4.  Спецификациите на добавки в храните в приложното поле на параграфи 1—3 от настоящия член се приемат в съответствие с Регламент на ЕО № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните]* в момента, в който тези добавки в храните бъдат включени в приложенията в съответствие с посочените параграфи.

5.  Мерките относно всички подходящи преходни мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.

Член 31

Преходни мерки

До изготвянето на общностните списъци с добавки в храните съгласно член 30, приложенията към директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО се изменят в случаите, когато е необходимо, с мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от същите директиви и приети от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 януари 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 22, параграф 1, буква и) и параграф 4, могат да бъдат предлагани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност.

Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 юли 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 24, могат да бъдат пускани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност.

Член 32

Нова оценка на одобрени добавки в храните

1.  Добавки в храните, разрешени за употреба преди 20 януари 2009 г., подлежат на нова оценка на риска, която се извършва от Органа.

2.  След консултация с Органа, в срок до 20 януари 2010 г. се приема програма за оценка на тези добавки съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2. Програмата за оценка се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 33

Отмяна

1.  Отменят се следните актове:

а) 

Директива на Съвета от 23.10.1962 г. за сближаване на правилата на държавите-членки относно оцветители, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека;

б) 

Директива 65/66/ЕИО;

в) 

Директива 78/663/ЕИО;

г) 

Директива 78/664/ЕИО;

д) 

Директива 81/712/ЕИО;

е) 

Директива 89/107/ЕИО;

ж) 

Директива 94/35/ЕО;

з) 

Директива 94/36/ЕО;

и) 

Директива 95/2/ЕО;

й) 

Решение № 292/97/ЕО;

к) 

Решение 2002/247/ЕО.

2.  Позоваванията на отменените актове се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 34

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 33, следните разпоредби продължават да се прилагат до приключване на прехвърлянето, съгласно член 30, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент, на добавки в храните, вече разрешени за употреба съгласно директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО:

а) 

член 2, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 94/35/ЕО и приложението към нея;

б) 

член 2, параграфи 1—6, 8, 9 и 10 от Директива 94/36/ЕО и приложения I — V към нея;

в) 

членове 2 и 4 от Директива 95/2/ЕО и приложения I — VI към нея.

Независимо от посоченото в буква в), разрешенията за употреба на Е 1103 инвертаза и Е 1105 лизозим, предвидени в Директива 95/2/ЕО, се отнемат считано от датата на прилагане на общностния списък на ензимите в храните, съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните].

Член 35

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 януари 2010 г.

Въпреки това член 4, параграф 2 се прилага за части 2, 3 и 5 от приложение III от 1 януари 2011 г., а член 23, параграф 4 се прилага от 20 януари 2011 г. Член 24 се прилага от 20 юли 2010 г. Член 31 се прилага от 20 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Функционални класове на добавки в храните в храни и на добавки в храните в добавки в храните и в ензими в храните.

1. 

„Подсладители“ са вещества, използвани за придаване на сладък вкус на храните, или като трапезни подсладители.

2. 

„Оцветители“ са вещества, подсилващи или възстановяващи цвета на храната, и включващи естествени съставки на храни и естествени източници, които обикновено не се консумират като храни и обикновено не се използват като характерни съставки на храната. Препарати, получени от храни и други ядивни естествени изходни материали, получени посредством физична и/или химична екстракция, водеща до селективна екстракция на пигментите по отношение на хранителните или ароматните съставки, са оцветители по смисъла на настоящия регламент.

3. 

„Консерванти“ са вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като ги предпазват от разваляне, причинена от микроорганизми, и/или ги предпазват от развитие на патогенни микроорганизми.

4. 

„Антиоксиданти“ са вещества, които удължават срока на годност на храните, като ги предпазват от развала, причинена от окисление, като например гранясването на мазнините и промените в цвета.

5. 

„Носители“ са вещества, които се използват за разтваряне, разреждане, разпръскване или друго физическо изменение на добавка в храната или ароматизант, ензим в храната, хранително и/или друго вещество, добавено към храната с хранителни или физиологични цели, без да променят технологичната им функция (и без самите те да имат технологично въздействие), за да улеснят тяхната обработка, приложение или употреба.

6. 

„Киселини“ са вещества, които повишават киселинността на храната и/или ѝ придават кисел вкус.

7. 

„Регулатори на киселинността“ са вещества, които променят или контролират киселинността или алкалността на храната.

8. 

„Антислепващи агенти“ са вещества, които намаляват склонността на отделните частици на дадена храна да се слепват едни с други.

9. 

„Антипенители“ са вещества, които предотвратяват или намаляват образуването на пяна.

10. 

„Пълнители“ са вещества, които увеличават обема на храната, без това да се отразява на енергийната ѝ стойност.

11. 

„Емулгатори“ са вещества, които правят възможно образуването или поддържането на хомогенна смес от две или повече несмесими фази като олио и вода в храната.

12. 

„Емулгаторни соли“ са вещества, които превръщат в дисперсна форма протеините, съдържащи се в сиренето, като по този начин постигат хомогенно разпределение на мазнината и другите съставки.

13. 

„Втвърдители“ са вещества, които правят или поддържат тъканите на плодовете и зеленчуците твърди или хрупкави, или взаимодействат с желиращите агенти за образуване или стягане на желе.

14. 

„Овкусители“ са вещества, които подсилват съществуващия вкус и/или аромат на храната.

15. 

„Пенообразуватели“ са вещества, които спомагат за образуването на хомогенна дисперсия на газообразната фаза в течна или твърда храна.

16. 

„Желиращи агенти“ са вещества, които придават консистенция на храната чрез образуване на желе.

17. 

„Глазиращи агенти“ (включително лубриканти) са вещества, които, приложени към външната повърхност на храната, ѝ придават лъскав вид или образуват предпазно покритие.

18. 

„Влагозадържащи агенти“ са вещества, които предпазват храната от изсушаване, като я предпазват от въздействието на въздух с ниска влажност или подпомагат разтварянето на прахообразен материал във водна среда.

19. 

„Модифицирани нишестета“ са вещества, получени чрез една или повече химически обработки на хранителни нишестета, които може да са преминали през физическо или ензимно третиране и могат да бъдат киселинно или алкално втечнени или избелени.

20. 

„Опаковъчни газове“ са газове, различни от въздух, въвеждани в опаковката преди, по време на или след поставяне на храната в нея.

21. 

„Пропеленти“ са газове, различни от въздух, които изтласкват храната от опаковката ѝ.

22. 

„Набухватели“ са вещества или комбинации от вещества, които отделят газ и по този начин увеличават обема на тесто за печене или паниране.

23. 

„Комплексообразуватели“ са вещества, които образуват химически комплекси с метални йони.

▼M86

24. 

„Стабилизатори“ са вещества, които създават възможност да се поддържа физико-химичното състояние на дадена храна. Стабилизаторите включват вещества, които създават възможност за поддържане на хомогенна дисперсия от две или повече несмесващи се вещества в дадена храна, които стабилизират, задържат или подсилват цвета на дадена храна, и вещества, които увеличават свързващата способност на храната, включително образуването на връзки между протеините, даващи възможност за свързване на частите, от които е съставена храната, в резултат на което се получава възстановена храна.

▼B

25. 

„Сгъстители“ са вещества, които увеличават вискозитета на храната.

26. 

„Агенти за обработка на брашна“ са вещества, различни от емулгаторите, които се влагат в брашно или тесто, за да подобрят хлебопекарното му качество.

▼M25

27. 

„Подобрители на контраста“ са вещества, които след нанасяне върху външната повърхност на плодове и зеленчуци, определени части от която са били депигментирани (например след третиране с лазер), спомагат за открояването на тези части от останалата повърхност чрез оцветяването им вследствие на взаимодействие с някои вещества от епидермиса.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба

ЧАСТ А

1.    Въведение

Списъкът на Съюза съдържа:

▼M53

— 
наименованието на добавката в храните и нейния Е-номер; алтернативно могат да се използват по-специфичните Е-номера и наименования, посочени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията ( 6 ), с изключение на синоними, ако посочените добавки в храните действително са били добавени към определен хранителен продукт;

▼M2

— 
храните, към които може да бъде добавяна добавката в храните;
— 
условията, при които може да бъде използвана добавката в храните;
— 
ограниченията върху пряката продажба на добавката в храните на крайния потребител.

2.    Общи разпоредби относно включените в списъка добавки в храните и условията за тяхната употреба

▼M53

1. Като добавки в храните могат да се използват само веществата, изброени в част Б, както са определени с Регламент (ЕС) № 231/2012, освен ако е предвидено нещо по-конкретно в част Д.

▼M2

2. Добавките могат да се използват само в храните и при условията, посочени в част Д на настоящото приложение.

3. В част Д на настоящото приложение храните са изброени по категориите храни, определени в част Г на настоящото приложение, а добавките са групирани по определенията, дадени в част В на настоящото приложение.

▼M7

4. До 31 юли 2014 г. са разрешени за употреба съдържащи алуминий лакове, приготвени от всички оцветители, изброени в таблица 1 от част Б.

От 1 август 2014 г. са разрешени за употреба само съдържащи алуминий лакове, приготвени от оцветителите, изброени в таблица 3 от настоящата част А, и то само в храните от категориите, за които в част Д има изрични разпоредби относно максималните количества алуминий с произход от лакове.

▼M53

5. Оцветителите E 123, E 127, E 160b, Е 161g, E 173 и E 180, както и техни смеси, не могат да се продават пряко на потребителя.

▼M2

6. Веществата, изброени под номера E 407, E 407a и E 440, могат да бъдат стандартизирани заедно със захари, при условие че това е указано в допълнение на номера и обозначението.

7. Когато е етикетиран с обозначение „за използване в храни“, нитритът може да се продава само като смес с готварска сол или със заместител на готварската сол.

8. Принципът на пренасянето, определен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, не се прилага за храните, изброени в таблица 1, що се отнася до добавките в храните като цяло, и не се прилага за храните, изброени в таблица 2, що се отнася до оцветителите за храни.Таблица 1

Храни, в които наличието на добавка по силата на принципа на пренасянето, определен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, не се разрешава

▼M42

1

Непреработени храни съгласно определението по член 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 с изключение на ►C1  месни заготовки ◄ , както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

▼M2

2

Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО на Съвета (1)

3

Неемулгирани масла и мазнини от животински или растителен произход

4

Масло

5

Неароматизирано пастьоризирано и стерилизирано (включително чрез UHT) мляко и неароматизирана обикновена пастьоризирана сметана (с изключение на сметаната с намалено съдържание на мазнини)

6

Неароматизирани ферментирали млечни продукти без топлинна обработка след ферментацията

7

Неароматизирана мътеница (с изключение на стерилизирана мътеница)

8

Натурална минерална вода съгласно определението от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изворна вода и всички други видове бутилирана или пакетирана вода

9

Кафе (с изключение на ароматизирано инстантно кафе) и екстракти от кафе

10

Неароматизиран чай на листа

11

Захари съгласно определението от Директива 2001/111/ЕО на Съвета (3)

12

Сухи макаронени изделия, с изключение на безглутеновите и/или на предназначените за хипопротеинови диети, в съответствие с Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4)

▼M61

13

Храни за кърмачета и малки деца, както са посочени в Регламент (ЕС) № 609/2013 (5), включително храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца

▼M2

(1)   ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

(2)   ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45.

(3)   ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53.

(4)   ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(5)   Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.Таблица 2

Храни, в които наличието на оцветител в храните по силата на принципа на пренасянето, определен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, не се разрешава

1

Непреработени храни съгласно определението от член 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008

2

Всички видове бутилирана или пакетирана вода

3

Мляко, пълномаслено, полуобезмаслено и обезмаслено, пастьоризирано или стерилизирано (включително чрез UHT) (неароматизирано)

4

Шоколадово мляко

5

Ферментирало мляко (неароматизирано)

6

Консервирани млека съгласно определението от Директива 2001/114/ЕО на Съвета (1) (неароматизирани)

7

Мътеница (неароматизирана)

8

Сметана и сметана на прах (неароматизирана)

9

Масла и мазнини от животински или растителен произход

10

Узрели и неузрели сирена (неароматизирани)

11

Масло от овче и козе мляко

12

Яйца и яйчни продукти съгласно определението в Регламент (ЕО) № 853/2004

13

Брашно и други млени продукти и нишестета

14

Хляб и подобни продукти

15

Макаронени изделия и gnocchi

16

Захар, включително всички моно- и дизахариди

17

Доматено пюре и консервирани домати в консервени кутии и стъклен амбалаж

18

Доматени сосове

19

Сокове и нектари от плодове съгласно определенията от Директива 2001/112/ЕО на Съвета (2) и сокове и нектари от зеленчуци

20

Плодове, зеленчуци (включително картофи) и гъби — консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж или сушени; преработени плодове, зеленчуци (включително картофи) и гъби

21

Конфитюри и желета екстра качество и пюре от кестени, посочени в Директива 2001/113/ЕО на Съвета (3); crème de pruneaux

22

Риба, мекотели и ракообразни, месо, домашни птици и дивеч, а също продукти от тях, но без да се включват готови ястия, които ги съдържат

23

Какаови продукти и съставки на шоколада в шоколадови продукти, както е посочено в Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4)

24

Печено кафе, чай, билкови и плодови отвари, цикория; екстракти от чай, билкови и плодови отвари и от цикория; чаени, билкови, плодови и зърнени продукти за отвари, както и смеси и инстантни смеси от тези продукти

25

Сол, заместители на солта, подправки и смеси от подправки

26

Вино и други продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (5), както са посочени в част ХII на приложение I към него

27

Спиртни напитки съгласно определението от параграфи 1—14 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6), дестилатни спиртни напитки (предхождани от името на плода), получени чрез накисване и дестилация и London Gin (съответно параграфи 16 и 22 от приложение II),

Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà съгласно определенията от съответно точки 38, 39 и 43 на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008

28

Sangria, Clarea и Zurra, както са посочени в Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (7)

29

Винен оцет, обхванат от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и посочен в част ХII на приложение I към него

30

Храни за кърмачета и малки деца, както са посочени в Директива 2009/39/ЕО, включително храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца

31

Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО

32

Малц и малцови продукти

(1)   ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 19.

(2)   ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58.

(3)   ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 67.

(4)   ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19.

(5)   ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(6)   ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(7)   ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.

▼M7Таблица 3

Оцветители, които могат да се употребяват под формата на лакове

Е-номер

Наименование

Е 100

Куркумин

▼M44

Е 101

Рибофлавини

▼M7

Е 102

Тартразин

Е 104

Хинолиново жълто

Е 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

▼M81

Е 120

Карминова киселина, кармин

▼M7

Е 122

Азорубин, кармоизин

Е 123

Амарант

Е 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

Е 127

Еритрозин

Е 129

Алура червено АС

Е 131

Патент синьо V

Е 132

Индиготин, индигокармин

Е 133

Брилянтно синьо FCF

Е 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

Е 142

Зелено S

▼M35

E 151

Брилянтно черно PN

▼M7

Е 155

Кафяво HT

Е 163

Антоцианини

Е 180

Литолрубин ВК

▼M2

ЧАСТ Б

СПИСЪК НА ВСИЧКИ ДОБАВКИ

1.    ОцветителиЕ-номер

Наименование

E 100

Куркумин

E 101

Рибофлавини

E 102

Тартразин

E 104

Хинолин жълто

E 110

Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S

▼M81

E 120

Карминова киселина, кармин

▼M2

E 122

Азорубин, кармоизин

E 123

Амарант

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

E 127

Еритрозин

E 129

Алура червено АС

E 131

Патент синьо V

E 132

Индиготин, индигокармин

E 133

Брилянтно синьо FCF

E 140

Хлорофили и хлорофилини

E 141

Медни комплекси на хлорофили, хлорофилини

E 142

Зелено S

E 150a

Карамел обикновен (1)

E 150b

Карамел (основен сулфит)

E 150c

Карамел (амониев)

E 150d

Карамел (амониев сулфит)

▼M35

E 151

Брилянтно черно PN

▼M2

E 153

Растителен въглен

E 155

Кафяво HT

E 160a

Каротини

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

E 160d

Ликопен

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С 30)

E 161b

Лутеин

E 161g

Кантаксантин (*1)

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

E 163

Антоцианини

E 170

Калциев карбонат

E 171

Титанов диоксид

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

E 173

Алуминий

E 174

Сребро

E 175

Злато

E 180

Литолрубин ВК

(1)   Терминът „карамел“ се отнася до продукти с повече или по-малко интензивен кафяв цвят, предназначени за оцветяване. Той не отговаря на захарния ароматен продукт, получаван от нагряването на захари и използван за овкусяване на храна (напр. сладкарски изделия, сладкиши, алкохолни напитки).

(*1)   Кантаксантинът не е разрешен в категориите храни, посочени в части Г и Д. Веществото е в списък Б1, тъй като в съответствие с Директива 2009/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 30.4.2009 г., стр. 10) се използва в лекарствени продукти.

2.    ПодсладителиЕ-номер

Наименование

E 420

Сорбитоли

E 421

Манитол

E 950

Ацесулфам К

E 951

Аспартам

E 952

Цикламати

E 953

Изомалт

E 954

Захарини

E 955

Сукралоза

E 957

Тауматин

E 959

Неохесперидин DС

▼M5

E 960

Стевиол гликозиди

▼M2

E 961

Неотам

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

▼M14

E 964

Полиглицитолов сироп

▼M2

E 965

Малтитоли

E 966

Лактитол

E 967

Ксилитол

E 968

Еритритол

▼M39

E 969

Адвантам

▼M2

3.    Добавки, различни от оцветители и подсладителиЕ-номер

Наименование

E 170

Калциев карбонат

▼M25

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

▼M2

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

▼M76 —————

▼M2

E 210

Бензоена киселина (1)

E 211

Натриев бензоат (1)

E 212

Калиев бензоат (1)

E 213

Калциев бензоат (1)

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метилов р-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

E 220

Серен диоксид

E 221

Натриев сулфит

E 222

Натриев хидроген сулфит

E 223

Натриев метабистулфит

E 224

Калиев метабисулфит

E 226

Калциев сулфит

E 227

Калциев хидроген сулфит

E 228

Калиев хидроген сулфит

E 234

Низин

E 235

Натамицин

E 239

Хексаметилен тетрамин

E 242

Диметил дикарбонат

▼M41

E 243

Етиллауроиларгинат

▼M2

E 249

Калиев нитрит

E 250

Натриев нитрит

E 251

Натриев нитрат

E 252

Калиев нитрат

E 260

Оцетна киселина

▼M20

E 261

Калиеви ацетати (4)

▼M2

E 262

Натриев ацетат

E 263

Калциев ацетат

E 270

Млечна киселина

E 280

Пропионова киселина

E 281

Натриев пропионат

E 282

Калциев пропионат

E 283

Калиев пропионат

E 284

Борна киселина

E 285

Натриев тетраборат (боракс)

E 290

Въглероден диоксид

E 296

Ябълчна киселина

E 297

Фумарова киселина

E 300

Аскорбинова киселина

E 301

Натриев аскорбат

E 302

Калциев аскорбат

E 304

Мастно-киселинни естери на аскорбиновата киселина

E 306

Токоферол-обогатен екстракт

E 307

Алфа-токоферол

E 308

Гама-токоферол

E 309

Делта-токоферол

E 310

Пропил галат

▼M82 —————

▼M2

E 315

Ериторбинова киселина

E 316

Натриев ериторбат

E 319

Третичен бутил-хидроквинон (ТБХК)

E 320

Бутил хидроксианизол (БХА)

E 321

Бутил хидрокситолуол (БХТ)

E 322

Лецитини

E 325

Натриев лактат

E 326

Калиев лактат

E 327

Калциев лактат

E 330

Лимонена киселина

E 331

Натриеви цитрати

E 332

Калиеви цитрати

E 333

Калциеви цитрати

E 334

Винена киселина (L(+)-)

E 335

Натриеви тартарати

E 336

Калиеви тартарати

E 337

Натриево-калиев тартарат

E 338

Фосфорна киселина

E 339

Натриеви фосфати

E 340

Калиеви фосфати

E 341

Калциеви фосфати

E 343

Магнезиеви фосфати

E 350

Натриеви малати

E 351

Калиев малат

E 352

Калциеви малати

E 353

Метавинена киселина

E 354

Калциев тартарат

E 355

Адипинова киселина

E 356

Натриев адипат

E 357

Калиев адипат

E 363

Сукцинова киселина

E 380

Триамониев цитрат

E 385

Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)

E 392

Екстракти от розмарин

E 400

Алгинова киселина

E 401

Натриев алгинат

E 402

Калиев алгинат

E 403

Амониев алгинат

E 404

Калциев алгинат

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

E 406

Агар

E 407a

Преработени „eucheuma“ водорасли

E 407

Карагенан

E 410

Гума локуст бийн

E 412

Гума гуар

E 413

Трагакант

E 414

Гума арабика (акациева гума)

E 415

Ксантанова гума

E 416

Гума карая

E 417

Гума тара

E 418

Гума джелан

E 422

Глицерол

▼M30

E 423

Гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина

▼M2

E 425

Коняк

E 426

Соева хемицелулоза

E 427

Гума касия

E 431

Полиоксиетилен (40) стеарат

E 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

E 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

E 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

E 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

E 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)

E 440

Пектини

E 442

Амониеви фосфатиди

E 444

Захароза ацетат изобутират

E 445

Глицеролови естери на дървесни смоли

E 450

Дифосфати

E 451

Трифосфати

E 452

Полифосфати

▼M73

E 456

Калиев полиаспартат

▼M2

E 459

Бета-циклодекстрин

E 460

Целулоза

E 461

Метил целулоза

E 462

Етил целулоза

E 463

Хидроксипропил целулоза

▼M80

E 463a

Ниско заместена хидроксипропил целулоза (L-HPC)

▼M2

E 464

Хидроксипропил метил целулоза

E 465

Етил метил целулоза

▼M35

E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

▼M2

E 468

Напречно свързана натриева карбоксиметил целулоза, напречно свързана целулозна гума

E 469

Ензимно хидролизирана карбоксиметил целулоза, ензимно хидролизирана целулозна гума

Е 470а

Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини

Е 470b

Магнезиеви соли на мастни киселини

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

E 472a

Естери на оцетната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472b

Естери на млечната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472с

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472d

Естери на винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472е

Естери на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472f

Смесени естери на оцетната и винената киселини с моно- и диглицериди на мастни киселини

E 473

Естери на мастни киселини и захароза

E 474

Захароглицериди

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

E 476

Полиглицерол полирицинолеат

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

Е 479b

Термичноокислено соево масло с моно- и диглицериди на мастни киселини

E 481

Натриев стеароил-2-лактилат

E 482

Калциев стеароил-2-лактилат

E 483

Стеарил тартарат

E 491

Сорбитан моностеарат

E 492

Сорбитан тристеарат

E 493

Сорбитан монолаурат

E 494

Сорбитан моноолеат

E 495

Сорбитан монопалмитат

▼M28

E 499

Богати на стигмастерол растителни стероли

▼M2

E 500

Натриеви карбонати

E 501

Калиеви карбонати

E 503

Амониеви карбонати

E 504

Магнезиеви карбонати

E 507

Солна киселина

E 508

Калиев хлорид

E 509

Калциев хлорид

E 511

Магнезиев хлорид

E 512

Калаен хлорид

E 513

Сярна киселина

E 514

Натриеви сулфати

E 515

Калиеви сулфати

E 516

Калциев сулфат

E 517

Амониев сулфат

E 520

Алуминиев сулфат

E 521

Алуминиевонатриев сулфат

E 522

Алуминиевокалиев сулфат

E 523

Алуминиевоамониев сулфат

E 524

Натриев хидроксид

E 525

Калиев хидроксид

E 526

Калциев хидроксид

E 527

Амониев хидроксид

E 528

Магнезиев хидроксид

E 529

Калциев оксид

E 530

Магнезиев оксид

▼M57

E 534

Железен тартарат

▼M2

E 535

Натриев фероцианид

E 536

Калиев фероцианид

E 538

Калциев фероцианид

E 541

Натриевоалуминиев фосфат, кисел

E 551

Силициев диоксид

E 552

Калциев силикат

E 553a

Магнезиев силикат

Е 553b

Талк

E 554

Натриевоалуминиев силикат

E 555

Калиевоалуминиев силикат

▼M7

Е 556

Калциево-алуминиев силикат (2)

Е 558

Бентонит (3)

Е 559

Алуминиев силикат (каолин) (2)

▼M2

E 570

Мастни киселини

E 574

Глюконова киселина

E 575

Глюконо-делта-лактон

E 576

Натриев глюконат

E 577

Калиев глюконат

E 578

Калциев глюконат

E 579

Феро глюконат

E 585

Феро лактат

E 586

4-хексилрезорцинол

E 620

Глутаминова киселина

E 621

Мононатриев глутамат

E 622

Монокалиев глутамат

E 623

Калциев диглутамат

E 624

Моноамониев глутамат

E 625

Магнезиев диглутамат

E 626

Гуанилова киселина

E 627

Динатриев гуанилат

E 628

Дикалиев гуанилат

E 629

Калциев гуанилат

E 630

Инозинова киселина

E 631

Динатриев инозинат

E 632

Дикалиев инозинат

E 633

Калциев инозинат

E 634

Калциеви 5’-рибонуклеотиди

E 635

Динатриеви 5’-рибонуклеотиди

E 640

Глицин и натриевата му сол

▼M54

E 641

L-левцин

▼M2

E 650

Цинков ацетат

E 900

Диметилполисилоксан

E 901

Пчелен восък — бял и жълт

E 902

Канделилов восък

E 903

Карнаубов восък

E 904

Шеллак

E 905

Микрокристален восък

E 907

Хидрогениран поли-1-децен

▼M45 —————

▼M2

E 914

Окислен полиетиленов восък

E 920

L-цистеин

Е 927b

Карбамид

E 938

Аргон

E 939

Хелий

E 941

Азот

E 942

Азотист оксид

E 943a

Бутан

E 943b

Изобутан

E 944

Пропан

E 948

Кислород

E 949

Водород

E 999

Куилая екстракт

E 1103

Инвертаза

E 1105

Лизоцим

E 1200

Полидекстроза

E 1201

Поливинилпиролидон

E 1202

Поливинилполипиролидон

E 1203

Поливинил алкохол (PVA)

E 1204

Пулулан

E 1205

Основен метакрилат кополимер

▼M29

E 1206

Неутрален метакрилат кополимер

E 1207

Анионен метакрилат кополимер

▼M37

E 1208

Съполимер на винилпиролидон и винилацетат

▼M43

E 1209

Съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол

▼M2

E 1404

Окислено нишесте

E 1410

Мононишестен фосфат

E 1412

Динишестен фосфат

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

E 1420

Ацетилирано нишесте

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

E 1440

Хидроксипропил нишесте

E 1442

Хидроксипропил динишесте фосфат

E 1450

Натриев октенил сукцинат на нишестето

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

E 1452

Скорбелен алуминиев октенил сукцинат

E 1505

Триетил цитрат

E 1517

Глицерил диацетат (диацетин)

E 1518

Глицерил триацетат (триацетин)

E 1519

Бензил алкохол

E 1520

Пропан-1, 2-диол (пропилен гликол)

E 1521

Полиетиленгликол

(1)   Бензоената киселина може да присъства в определени ферментирали продукти, получени чрез процес на ферментация и при спазване на добрата производствена практика.

(2)   разрешен до 31 януари 2014 г.

(3)   разрешен до 31 май 2013 г.

(4)   Срок на прилагане: от 6 февруари 2013 г.

ЧАСТ В

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ГРУПИТЕ ДОБАВКИ

1.    Група IЕ-номер

Наименование

Специфично максимално количество

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

▼M20

E 261

Калиеви ацетати (4)

quantum satis

▼M2

E 262

Натриев ацетат

quantum satis

E 263

Калциев ацетат

quantum satis

E 270

Млечна киселина

quantum satis

E 290

Въглероден диоксид

quantum satis

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

E 304

Мастни естери на аскорбиновата киселина

quantum satis

E 306

Токоферол-обогатен екстракт

quantum satis

E 307

Алфа-токоферол

quantum satis

E 308

Гама-токоферол

quantum satis

E 309

Делта-токоферол

quantum satis

E 322

Лецитини

quantum satis

E 325

Натриев лактат

quantum satis

E 326

Калиев лактат

quantum satis

E 327

Калциев лактат

quantum satis

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

E 334

Винена киселина (L(+)-)

quantum satis

E 335

Натриеви тартарати

quantum satis

E 336

Калиеви тартарати

quantum satis

E 337

Натриево-калиев тартарат

quantum satis

E 350

Натриеви малати

quantum satis

E 351

Калиев малат

quantum satis

E 352

Калциеви малати

quantum satis

E 354

Калциев тартарат

quantum satis

E 380

Триамониев цитрат

quantum satis

E 400

Алгинова киселина

quantum satis (1)

E 401

Натриев алгинат

quantum satis (1)

E 402

Калиев алгинат

quantum satis (1)

E 403

Амониев алгинат

quantum satis (1)

E 404

Калциев алгинат

quantum satis (1)

E 406

Агар

quantum satis (1)

E 407

Карагенан

quantum satis (1)

E 407a

Преработени „eucheuma“ водорасли

quantum satis (1)

E 410

Гума локуст бийн

quantum satis (1) (2)

E 412

Гума гуар

quantum satis (1) (2)

E 413

Трагакант

quantum satis (1)

E 414

Гума арабика (акациева гума)

quantum satis (1)

E 415

Ксантанова гума

quantum satis (1) (2)

E 417

Гума тара

quantum satis (1) (2)

E 418

Гума джелан

quantum satis (1)

E 422

Глицерол

quantum satis

▼M53

E 425

Коняк

i)  Коняк гума

ii)  Коняк глюкоманан

10 g/kg, поединично или в комбинация (1) (2) (3)

▼M89

E 426

Соева хемицелулоза

quantum satis

▼M2

E 440

Пектини

quantum satis (1)

E 460

Целулоза

quantum satis

E 461

Метил целулоза

quantum satis

E 462

Етил целулоза

quantum satis

E 463

Хидроксипропил целулоза

quantum satis

E 464

Хидроксипропил метил целулоза

quantum satis

E 465

Етил метил целулоза

quantum satis

▼M35

E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

▼M2

E 469

Ензимно хидролизирана карбоксиметил целулоза

quantum satis

Е 470а

Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини

quantum satis

Е 470b

Магнезиеви соли на мастни киселини

quantum satis

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

E 472a

Естери на оцетната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472b

Естери на млечната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472с

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472d

Естери на винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472е

Естери на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472f

Смесени естери на оцетната и винената киселини с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

E 500

Натриеви карбонати

quantum satis

E 501

Калиеви карбонати

quantum satis

E 503

Амониеви карбонати

quantum satis

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

E 507

Солна киселина

quantum satis

E 508

Калиев хлорид

quantum satis

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

E 511

Магнезиев хлорид

quantum satis

E 513

Сярна киселина

quantum satis

E 514

Натриеви сулфати

quantum satis

E 515

Калиеви сулфати

quantum satis

E 516

Калциев сулфат

quantum satis

E 524

Натриев хидроксид

quantum satis

E 525

Калиев хидроксид

quantum satis

E 526

Калциев хидроскид

quantum satis

E 527

Амониев хидроксид

quantum satis

E 528

Магнезиев хидроксид

quantum satis

E 529

Калциев оксид

quantum satis

E 530

Магнезиев оксид

quantum satis

E 570

Мастни киселини

quantum satis

E 574

Глюконова киселина

quantum satis

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

E 576

Натриев глюконат

quantum satis

E 577

Калиев глюконат

quantum satis

E 578

Калциев глюконат

quantum satis

E 640

Глицин и натриевата му сол

quantum satis

E 920

L-цистеин

quantum satis

E 938

Аргон

quantum satis

E 939

Хелий

quantum satis

E 941

Азот

quantum satis

E 942

Азотист оксид

quantum satis

E 948

Кислород

quantum satis

E 949

Водород

quantum satis

E 1103

Инвертаза

quantum satis

E 1200

Полидекстроза

quantum satis

E 1404

Окислено нишесте

quantum satis

E 1410

Мононишестен фосфат

quantum satis

E 1412

Динишестен фосфат

quantum satis

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

quantum satis

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

quantum satis

E 1420

Ацетилирано нишесте

quantum satis

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

quantum satis

E 1440

Хидроксипропил нишесте

quantum satis

E 1442

Хидроксипропил динишесте фосфат

quantum satis

E 1450

Натриев октенил сукцинат на нишестето

quantum satis

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

quantum satis

E 620

Глутаминова киселина

10 g/kg, поединично или в комбинация, изразено като глутаминова киселина

E 621

Мононатриев глутамат

E 622

Монокалиев глутамат

E 623

Калциев диглутамат

E 624

Моноамониев глутамат

E 625

Магнезиев диглутамат

E 626

Гуанилова киселина

500 mg/kg, поединично или в комбинация, изразено като гуанилова киселина

E 627

Динатриев гуанилат

E 628

Дикалиев гуанилат

E 629

Калциев гуанилат

E 630

Инозинова киселина

E 631

Динатриев инозинат

E 632

Дикалиев инозинат

E 633

Калциев инозинат

E 634

Калциеви 5’-рибонуклеотиди

E 635

Динатриеви 5’-рибонуклеотиди

E 420

Сорбитоли

Quantum satis (за цел, различна от подслаждане)

E 421

Манитол

E 953

Изомалт

E 965

Малтитоли

E 966

Лактитол

E 967

Ксилитол

E 968

Еритритол

(1)   Не може да се използва при желирани бонбони в мини капсули (mini-cups).

(2)   Не може да се използва за производство на дехидратирани храни, предназначени да се рехидратират при поглъщане.

(3)   Не може да се използва при желирани бонбони.

(4)   Срок на прилагане: от 6 февруари 2013 г.

2.    Група II Оцветители в храни, разрешени при „quantum satis“Е-номер

Наименование

E 101

Рибофлавини

E 140

Хлорофили, хлорофилини

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

E 150a

Карамел обикновен

E 150b

Карамел (основен сулфит)

E 150c

Карамел (амониев)

E 150d

Карамел (амониев сулфит)

E 153

Растителен въглен

E 160a

Каротини

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

E 163

Антоцианини

E 170

Калциев карбонат

E 171

Титанов диоксид

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

3.    Група III Оцветители в храни с комбинирани максимални количестваЕ-номер

Наименование

E 100

Куркумин

E 102

Тартразин

▼M6 —————

▼M81

E 120

Карминова киселина, кармин

▼M2

E 122

Азорубин, кармоизин

▼M6 —————

▼M2

E 129

Алура червено АС

E 131

Патент синьо V

E 132

Индиготин, индигокармин

E 133

Брилянтно синьо FCF

E 142

Зелено S

▼M35

E 151

Брилянтно черно PN

▼M2

E 155

Кафяво HT

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С 30)

E 161b

Лутеин

4.    Група IV ПолиолиЕ-номер

Наименование

E 420

Сорбитоли

E 421

Манитол

E 953

Изомалт

E 965

Малтитоли

E 966

Лактитол

E 967

Ксилитол

E 968

Еритритол

5.    Други добавки, изискванията за които могат да се определят комбинирано

▼M76а)  E 200 – 202: Сорбинова киселина — калиев сорбат (SA)

E-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

▼M2б)  E 210 – 213: Бензоена киселина — бензоати (BA)

Е-номер

Наименование

E 210

Бензоена киселина

E 211

Натриев бензоат

E 212

Калиев бензоат

E 213

Калциев бензоатв)  E 200 – 213: Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати (SA + BA)

Е-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

▼M76 —————

▼M2

E 210

Бензоена киселина

E 211

Натриев бензоат

E 212

Калиев бензоат

E 213

Калциев бензоатг)  E 200 – 219: Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати; p-хидроксибензоати (SA + BA + PHB)

Е-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

▼M76 —————

▼M2

E 210

Бензоена киселина

E 211

Натриев бензоат

E 212

Калиев бензоат

E 213

Калциев бензоат

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метилов р-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

▼M76д)  E 200 – 202; 214 – 219: Сорбинова киселина — калиев сорбат; p-хидроксибензоати (SA + PHB)

E-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метил p-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

▼M2е)  E 214 – 219: p-хидроксибензоати (PHB)

Е-номер

Наименование

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метил p-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоатж)  E 220 – 228: Серен диоксид — сулфити

Е-номер

Наименование

E 220

Серен диоксид

E 221

Натриев сулфит

E 222

Натриев хидроген сулфит

E 223

Натриев метабисулфит

E 224

Калиев метабисулфит

E 226

Калциев сулфит

E 227

Калциев хидроген сулфит

E 228

Калиев хидроген сулфитз)  E 249 – 250: Нитрити

Е-номер

Наименование

E 249

Калиев нитрит

E 250

Натриев нитрити)  E 251 – 252: Нитрати

Е-номер

Наименование

E 251

Натриев нитрат

E 252

Калиев нитратй)  E 280 – 283: Пропионова киселина — пропионати

Е-номер

Наименование

E 280

Пропионова киселина

E 281

Натриев пропионат

E 282

Калциев пропионат

E 283

Калиев пропионат

▼M82к)  E 310 — 320: Пропил галат, ТБХК и БХА

E-номер

Наименование

E 310

Пропил галат

E 319

Третичен бутил-хидроквинон (ТБХК)

E 320

Бутил хидроксианизол (БХА)

▼M2л)  E 338 – 341, E 343 и E 450 - 452: Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

▼M38

▼M2

Е-номер

Наименование

E 338

Фосфорна киселина

E 339

Натриеви фосфати

E 340

Калиеви фосфати

E 341

Калциеви фосфати

E 343

Магнезиеви фосфати

E 450

Дифосфати (1)

E 451

Трифосфати

E 452

Полифосфати

(1)   E 450 (ix) не е включено.м)  E 355 – 357: Адипинова киселина — адипати

Е-номер

Наименование

E 355

Адипинова киселина

E 356

Натриев адипат

E 357

Калиев адипатн)  E 432 – 436: Полисорбати

Е-номер

Наименование

E 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

E 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

E 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

E 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

E 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)о)  E 473 – 474: Естери на мастни киселини и захароза, захароглицериди

Е-номер

Наименование

E 473

Естери на мастни киселини и захароза

E 474

Захароглицеридип)  E 481 – 482: Стеароил-2-лактилати

Е-номер

Наименование

E 481

Натриев стеароил-2-лактилат

E 482

Калциев стеароил-2-лактилатр)  E 491 – 495: Сорбитанови естери

Е-номер

Наименование

E 491

Сорбитан моностеарат

E 492

Сорбитан тристеарат

E 493

Сорбитан монолаурат

E 494

Сорбитан моноолеат

E 495

Сорбитан монопалмитатс)  E 520 – 523: Алуминиеви сулфати

Е-номер

Наименование

E 520

Алуминиев сулфат

E 521

Алуминиевонатриев сулфат

E 522

Алуминиевокалиев сулфат

E 523

Алуминиевоамониев сулфат

▼M7

т.1.) 

E 551 – 559: Силициев диоксид — силикати ( 7 )Е-номер

Наименование

Е 551

Силициев диоксид

Е 552

Калциев силикат

E 553a

Магнезиев силикат

E 553b

Талк

Е 554

Натриево-алуминиев силикат

Е 555

Калиево-алуминиев силикат

Е 556

Калциево-алуминиев силикат

Е 559

Алуминиев силикат (каолин)

т.2.) 

E 551 – 553: Силициев диоксид — силикати ( 8 )Е-номер

Наименование

Е 551

Силициев диоксид

Е 552

Калциев силикат

E 553a

Магнезиев силикат

E 553b

Талк

▼M2у)  E 620 – 625: Глутаминова киселина — глутамати

Е-номер

Наименование

E 620

Глутаминова киселина

E 621

Мононатриев глутамат

E 622

Монокалиев глутамат

E 623

Калциев диглутамат

E 624

Моноамониев глутамат

E 625

Магнезиев диглутаматф)  E 626 – 635: Рибонуклеотиди

Е-номер

Наименование

E 626

Гуанилова киселина

E 627

Динатриев гуанилат

E 628

Дикалиев гуанилат

E 629

Калциев гуанилат

E 630

Инозинова киселина

E 631

Динатриев инозинат

E 632

Дикалиев инозинат

E 633

Калциев инозинат

E 634

Калциеви 5’-рибонуклеотиди

E 635

Динатриеви 5’-рибонуклеотиди

ЧАСТ Г

КАТЕГОРИИ ХРАНИНомер

Наименование

0.

Всички категории храни

01.

Млечни продукти и техните аналози

01.1

Неароматизирано пастьоризирано и стерилизирано (включително чрез UHT) мляко

01.2

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, включително натурална неароматизирана мътеница (с изключение на стерилизирана мътеница), без топлинна обработка след ферментацията

01.3

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, преминали топлинна обработка след ферментацията

01.4

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

01.5

Дехидратирано мляко съгласно определението от Директива 2001/114/ЕО

01.6

Сметана и сметана на прах

01.6.1

Неароматизирана пастьоризирана сметана (с изключение на сметани с намалено съдържание на мазнини)

01.6.2

Неароматизирани сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продукти заместители със съдържание на мазнини под 20 %

01.6.3

Други сметани

01.7

Сирене и продукти от сирене

01.7.1

Неузрели сирена, с изключение на продуктите, попадащи в категория 16

01.7.2

Узрели сирена

01.7.3

Ядлива кора на сирене

01.7.4

Суроватъчни сирена

01.7.5

Топени сирена

01.7.6

Продукти от сирене (с изключение на продуктите, попадащи в категория 16)

01.8

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

▼M65

01.9

Казеинати за хранителни цели

▼M2

02.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

02.1

Мазнини и масла, практически без съдържание на вода (с изключение на дехидратирани млечни мазнини)

02.2

Емулсии на мазнини и масла, предимно от типа „вода в масло“

02.2.1

Масло, концентрирано масло и течно масло, както и дехидратирани млечни мазнини)

02.2.2

Други емулсии на мазнини и масла, включително продукти за мазане, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и течни емулсии

02.3

Растителни мазнини в аерозоли за намасляване на съдове

03.

Лед за ядене

04.

Плодове и зеленчуци

04.1

Непреработени плодове и зеленчуци

04.1.1

Цели пресни плодове и зеленчуци

04.1.2

Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци

04.1.3

Замразени плодове и зеленчуци

04.2

Преработени плодове и зеленчуци

04.2.1

Сушени плодове и зеленчуци

04.2.2

Плодове и зеленчуци в оцет, мазнина или саламура

04.2.3

Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж

04.2.4

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на продуктите, обхванати от 5.4

04.2.4.1

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на компоти

04.2.4.2

Компоти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 16

04.2.5

Конфитюри, желета и мармалади и сходни продукти

04.2.5.1

Конфитюри и желета екстра качество съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

04.2.5.2

Конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

04.2.5.3

Други сходни плодови или зеленчукови пасти за мазане

04.2.5.4

Масла от ядки и пасти за мазане от ядки

04.2.6

Продукти от преработени картофи

05.

Сладкарски изделия

05.1

Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО

05.2

Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха

05.3

Дъвки

05.4

Декорации, глазури и пълнежи, с изключение на пълнежите на основата на плодове, обхванати от категория 4.2.4

06.

Зърнени храни и зърнени продукти

06.1

Зърно, цяло, натрошено или на люспи

06.2

Брашна и други млени продукти и нишестета

06.2.1

Брашна

06.2.2

Нишестета

06.3

Зърнени закуски

06.4

Макаронени изделия

06.4.1

Пресни макаронени изделия

06.4.2

Сухи макаронени изделия

06.4.3

Пресни предварително сварени макаронени изделия

06.4.4

Картофени gnocchi

06.4.5

Пълнежи за пълнени макаронени изделия (ravioli и други подобни)

06.5

Фиде

06.6

Течливи теста

06.7

Предварително сварени или преработени зърнени храни

07.

Печива

07.1

Хляб и хлебчета

07.1.1

Хляб, приготвен единствено от следните съставки: пшеничено брашно, вода, мая или подкваса, готварска сол

07.1.2

Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Фини печива

▼M42

08.

Месо

08.1

Непреработено месо, различно от ►C1  месни заготовки ◄ , както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.2

►C1  Месни заготовки ◄ , както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.3

Месни продукти

08.3.1

Месни продукти, непреминали термична обработка

08.3.2

Месни продукти, преминали термична обработка

08.3.3

Обвивки, покрития и декорации за меса

08.3.4

Традиционно консервирани месни продукти, за които се прилагат специални разпоредби относно нитритите и нитратите

08.3.4.1

Традиционни продукти, консервирани чрез потапяне (месни продукти, консервирани чрез потапяне в консервиращ разтвор, съдържащ нитрити и/или нитрати, сол и други съставки)

08.3.4.2

Традиционни продукти, консервирани на сухо (процесът на сухо консервиране включва прилагане на консервираща смес, съдържаща нитрити и/или нитрати, сол и други съставки, на сухо по повърхността на месото, след което следва период на стабилизиране/зреене).

08.3.4.3

Други традиционно консервирани продукти (използване на комбинация от потапяне с цел консервиране и консервиране на сухо, или случаи, при които нитритът и/или нитратът е включен в съставния продукт или когато консервиращият разтвор се инжектира в продукта преди варенето му).

▼M2

09.

Риба и продукти от рибарството

09.1

Непреработена риба и непреработени продукти от рибарството

09.1.1

Непреработена риба

09.1.2

Непреработени мекотели и ракообразни

09.2

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

09.3

Рибен хайвер

10.

Яйца и яйчни продукти

10.1

Непреработени яйца

10.2

Преработени яйца и яйчни продукти

11.

Захари, сиропи, мед и трапезни подсладители

11.1

Захари и сиропи съгласно определенията от Директива 2001/111/ЕО

11.2

Други захари и сиропи

11.3

Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО

11.4

Трапезни подсладители

11.4.1

Трапезни подсладители в течна форма

11.4.2

Трапезни подсладители под формата на прах

11.4.3

Трапезни подсладители на таблетки

12.

Соли, подправки, супи, сосове, салати и протеинови продукти

12.1

Сол и заместители на солта

12.1.1

Сол

12.1.2

Заместители на солта

12.2

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

12.2.1

Ароматни треви и подправки

12.2.2

Смеси за подправяне и продукти за подправяне

▼M60

12.3

Оцети и разредена оцетна киселина (разредена с вода до 4—30 обемни процента)

▼M2

12.4

Горчица

12.5

Супи и бульони

12.6

Сосове

12.7

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

12.8

Мая и продукти от мая

12.9

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

13.

Храни, предназначени за специфична хранителна употреба, съгласно определението от Директива 2009/39/ЕО

13.1

Храни за кърмачета и малки деца

13.1.1

Храни за кърмачета съгласно определението от Директива 2006/141/ЕО на Комисията (1)

13.1.2

Преходни храни съгласно определението от Директива 2006/141/ЕО

13.1.3

Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 2006/125/ЕО на Комисията (2)

13.1.4

Други храни за малки деца

13.1.5

Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО на Комисията (3) и специални храни за кърмачета

13.1.5.1

Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и специални храни за кърмачета

13.1.5.2

Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО

13.2

Диетични храни за специални медицински цели съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО (с изключение на продуктите от категория 13.1.5)

13.3

Диетични храни за хранителни режими за регулиране на телесното тегло, предназначени да заместят целия целодневен хранителен прием или единично хранене (целия дневен порцион или част от него)

13.4

Храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията (4)

14.

Напитки

14.1

Безалкохолни напитки

14.1.1

Вода, включително натурална минерална вода, съгласно определението от Директива 2009/54/ЕО, изворна вода и всички други видове бутилирана или пакетирана вода

14.1.2

Сокове от плодове съгласно определението от Директива 2001/112/ЕО, и сокове от зеленчуци

14.1.3

Нектари от плодове съгласно определението от Директива 2001/112/ЕО, нектари от зеленчуци и сходни продукти

14.1.4

Ароматизирани напитки

14.1.5

Кафе, чай, билкови и плодови отвари, цикория; екстракти от чай, билкови и плодови отвари и от цикория; чаени, растителни, плодови и зърнени продукти за отвари, както и смеси и инстантни смеси от тези продукти

14.1.5.1

Кафе, екстракти от кафе

14.1.5.2

Други

14.2

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

14.2.1

Пиво и малцови напитки

14.2.2

Вино и други продукти съгласно определението от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и техни еквиваленти без съдържание на алкохол

14.2.3

Ябълково и крушово вино

14.2.4

Плодови вина и made wine

14.2.5

Медовина

14.2.6

Спиртни напитки съгласно определението от Регламент (ЕО) № 110/2008

14.2.7

Ароматизирани продукти на винена основа съгласно определението от Регламент (ЕИО) № 1601/91

14.2.7.1

Ароматизирани вина

14.2.7.2

Ароматизирани напитки на винена основа

14.2.7.3

Ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

14.2.8

Други алкохолни напитки, включително смеси от алкохолни напитки и безалкохолни напитки и спиртни напитки с алкохолно съдържание по-малко от 15 %

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

15.1

Снаксове на картофена, зърнена, брашнена или нишестена основа

15.2

Обработени ядки

16.

Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4

▼M83

17.

Хранителни добавки съгласно определението от Директива 2002/46/ЕО

17.1

Хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, с изключение на хранителните добавки за кърмачета и малки деца

17.2

Хранителни добавки, предлагани в течно състояние, с изключение на хранителните добавки за кърмачета и малки деца

▼M2

18.

Преработени храни, необхванати от категории 1—17, с изключение на храните за кърмачета и малки деца

(1)   ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)   ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.

(3)   ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 29.

(4)   ОВ L 16, 21.1.2009 г., стр. 3.

ЧАСТ Д

РАЗРЕШЕНИ ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНАТА УПОТРЕБА В КАТЕГОРИИТЕ ХРАНИ▼M91

▼M2

Номер на категорията

Е-номер

Наименование

Максимално ниво (mg/l или mg/kg, както е целесъобразно)

Бележки под линия

Ограничения/изключения

▼M61

0

Добавки в храните, разрешени във всички категории храни, с изключение на храните за кърмачета и малки деца, освен когато това е изрично предвидено

E 290

Въглероден диоксид

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 938

Аргон

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 939

Хелий

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 941

Азот

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 942

Диазотен оксид

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 948

Кислород

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 949

Водород

quantum satis

 

може да се използва в храни за кърмачета и малки деца

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

10 000

(1) (4) (57)

само храни в изсушена прахообразна форма (т.е. храни, изсушени по време на производствения процес, и техни смеси), с изключение на храните, посочени в част А, таблица 1 от настоящото приложение

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1) (57)

само изсушени прахообразни храни (т.е. храни, изсушени по време на производствения процес, и техни смеси), с изключение на храните, посочени в таблица 1 от част А на настоящото приложение

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

▼M61

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1) (57)

само храни в изсушена прахообразна форма (т.е. храни, изсушени по време на производствения процес, и техни смеси), с изключение на храните, посочени в част А, таблица 1 от настоящото приложение

E 459

Бета-циклодекстрин

quantum satis

 

само храни под формата на таблетки и филм таблетки, с изключение на храните, посочени в част А, таблица 1 от настоящото приложение

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

quantum satis

(1)

само храни под формата на таблетки и филм таблетки, с изключение на храните, посочени в таблица 1 от част А на настоящото приложение

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

▼M61

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

quantum satis

(1)

само храни под формата на таблетки и филм таблетки, с изключение на храните, посочени в част А, таблица 1 от настоящото приложение

▼M2

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(57):  Прилага се максималното количество, освен ако в точки 01—18 на настоящото приложение е указано друго максимално количество по отношение на отделни храни или категории храни.

01

Млечни продукти и техните аналози

01.1

Неароматизирано пастьоризирано и стерилизирано (включително чрез UHT) мляко

E 331

Натриеви цитрати

4 000

 

само козе мляко, преминало UHT

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 000

(1) (4)

само стерилизирано мляко и мляко, преминало UHT

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

01.2

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, включително натурална неароматизирана мътеница (с изключение на стерилизирана мътеница), без топлинна обработка след ферментацията

01.3

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, преминали топлинна обработка след ферментацията

Група I

Добавки

 

 

 

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

само мляко с пресечен белтък

▼M2

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

01.4

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

Група I

Добавки

 

 

 

▼M7

Група II

Оцветители quantum satis

quantum satis

 

Период на прилагане:

до 31 юли 2014 г.

Група II

Оцветители quantum satis

quantum satis

(74)

Период на прилагане:

от 1 август 2014 г.

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

 

Период на прилагане:

до 31 юли 2014 г.

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

(74)

Период на прилагане:

от 1 август 2014 г.

▼M2

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни продукти или без добавена захар

▼M6

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

5

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

5

(61)

 

▼M2

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

10

 

 

E 160d

Ликопен

30

 

 

▼M76

E 200 - 213

Сорбинова киселина — калиев сорбат; Бензоена киселина — бензоати

300

(1) (2)

само десерти на млечна основа без топлинна обработка

▼M2

E 297

Фумарова киселина

4 000

 

само плодово ароматизирани десерти

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

3 000

(1) (4)

 

E 355 - 357

Адипинова киселина — адипати

1 000

 

само плодово ароматизирани десерти

E 363

Сукцинова киселина

6 000

 

 

E 416

Гума карая

6 000

 

 

E 427

Гума касия

2 500

 

 

E 432 - 436

Полисорбати

1 000

 

 

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

 

 

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

2 000

 

 

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

5 000

 

 

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

5 000

 

 

E 483

Стеарил тартарат

5 000

 

 

E 491 - 495

Сорбитанови естери

5 000

 

 

E 950

Ацесулфам К

350

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 951

Аспартам

1 000

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 952

Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли

250

(51)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

100

(52)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 955

Сукралоза

400

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 957

Тауматин

5

 

само като овкусител

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M5

E 960

Стевиол гликозиди

100

(60)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M2

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

350

(11)a (49) (50)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 961

Неотам

32

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M39

E 969

Адвантам

10

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M2

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(11):  Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(49):  Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):  Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):  Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):  Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

▼M5

(60):  Изразено като еквиваленти на стевиол.

▼M6

(61):  Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

▼M7

(74):  Максимално количество алуминий от всички съдържащи алуминий лакове 15 mg/kg. За целите на член 22, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1333/2008 посоченото максимално количество се прилага от 1 февруари 2013 г.

▼M2

01.5

Дехидратирано мляко съгласно определението от Директива 2001/114/ЕО

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

с изключение на неароматизирани продукти

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

 

E 304

Мастни естери на аскорбиновата киселина

quantum satis

 

 

▼M82

E 310 - 320

Пропил галат, ТБХК и БХА

200

(1)

само сухо мляко за монетни автомати за напитки

▼M2

E 322

Лецитини

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 000

(1) (4)

само частично дехидратирано мляко с по-малко от 28 % сухо вещество

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 500

(1) (4)

само частично дехидратирано мляко с повече от 28 % сухо вещество

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 500

(1) (4)

само сухо мляко и сухо обезмаслено мляко

E 392

Екстракти от розмарин

200

(41) (46)

само сухо мляко за монетни автомати за напитки

E 392

Екстракти от розмарин

30

(46)

само сухо мляко за производство на сладолед

E 407

Карагенан

quantum satis

 

 

Е 500(i)

Натриев хидроген карбонат

quantum satis

 

 

Е 501(ii)

Калиев хидроген карбонат

quantum satis

 

 

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

 

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(41):  Изразено на основата на мазнина.

(46):  Като сбор от карнозол и карнозна киселина.

01.6

Сметана и сметана на прах

01.6.1

Неароматизирана пастьоризирана сметана (с изключение на сметани с намалено съдържание на мазнини)

E 401

Натриев алгинат

quantum satis

 

 

E 402

Калиев алгинат

quantum satis

 

 

E 407

Карагенан

quantum satis

 

 

▼M35

E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

 

 

▼M2

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

 

01.6.2

Неароматизирани сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продукти заместители със съдържание на мазнини под 20 %

E 406

Агар

quantum satis

 

 

E 407

Карагенан

quantum satis

 

 

E 410

Гума локуст бийн

quantum satis

 

 

E 412

Гума гуар

quantum satis

 

 

E 415

Ксантанова гума

quantum satis

 

 

E 440

Пектини

quantum satis

 

 

E 460

Целулоза

quantum satis

 

 

▼M35

E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

 

 

▼M2

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

 

E 1404

Окислено нишесте

quantum satis

 

 

E 1410

Мононишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1412

Динишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1420

Ацетилирано нишесте

quantum satis

 

 

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

quantum satis

 

 

E 1440

Хидроксипропил нишесте

quantum satis

 

 

E 1442

Хидроксипропил динишесте фосфат

quantum satis

 

 

E 1450

Натриев октенил сукцинат на нишестето

quantum satis

 

 

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

quantum satis

 

 

01.6.3

Други сметани

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани сметани

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

 

само ароматизирани сметани

▼M6

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

Само ароматизирани сметани

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

5

(61)

Само ароматизирани сметани

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

5

(61)

Само ароматизирани сметани

▼M2

E 234

Низин

10

 

само clotted cream

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само стерилизирана, пастьоризирана, преминала UHT сметана и бита сметана

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

(1)

само стерилизирана сметана и стерилизирана сметана с намалено съдържание на мазнини

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

▼M6

(61):  Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

▼M2

01.7

Сирене и продукти от сирене

01.7.1

Неузрели сирена, с изключение на продуктите, попадащи в категория 16

▼M23

Група I

Добавки

 

 

с изключение на mozzarella

▼M2

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани неузрели сирена

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

 

само ароматизирани неузрели сирена

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

 

▼M2

E 234

Низин

10

 

само mascarpone

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

 

само mozzarella

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

само mozzarella

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

само mozzarella

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 000

(1) (4)

с изключение на mozzarella

Е 460(ii)

Целулоза на прах

quantum satis

 

само настъргана и нарязана на филии mozzarella

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

само mozzarella

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

01.7.2

Узрели сирена

E 1105

Лизоцим

quantum satis

 

 

▼M49

►M81  E 120

Карминова киселина, кармин ◄

125

(83)

само червено мраморно сирене и сирене с червено песто

▼M2

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само сирене sage derby

▼M49

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само сирене sage derby, сирене със зелено песто, сирене с червено песто, сирене с уасаби и зелено мраморно сирене с ароматни треви

▼M2

E 153

Растителен въглен

quantum satis

 

само сирене morbier

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

▼M49

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

15

 

само узряло оранжево, жълто и кремаво сирене, сирене с червено песто и сирене със зелено песто

▼M2

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

50

 

само червено сирене Leicester

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

35

 

само сирене mimolette

▼M49

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само узряло оранжево, жълто и кремаво сирене и сирене с червено песто

▼M2

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само червено мраморно сирене

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

 

 

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

само сирена, предварително пакетирани, нарязани на филии или парчета; сирена на пластове и сирена с добавени в тях храни

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на узрели продукти

▼M2

E 234

Низин

12,5

(29)

 

▼M53

E 235

Натамицин

1 mg/dm2 повърхност (не присъства на дълбочина 5 mm)

 

само за външна обработка на ненарязани твърди, полутвърди и полумеки сирена

▼M2

E 239

Хексаметилен тетрамин

25 mg/kg остатъчно количество, изразено като формалдехид

 

само сирене provolone

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само твърди, полутвърди и полумеки сирена

E 280 - 283

Пропионова киселина — пропионати

quantum satis

 

само за повърхностна обработка

E 460

Целулоза на прах

quantum satis

 

само нарязани на филии и настъргани узрели сирена

Е 500(ii)

Натриев хидроген карбонат

quantum satis

 

само сирена, получени от естествената ферментация на млякото

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

 

 

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

 

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани твърди и полутвърди сирена

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани твърди и полутвърди сирена

Период на прилагане:

от 1 февруари 2014 г.

▼M2

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

 

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

▼M53 —————

▼M2

(29):  Това вещество може да присъства естествено в някои сирена вследствие на ферментационните процеси.

(30):  В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

▼M44

(83):  Максимално количество алуминий с произход от съдържащи алуминий лакове от ►M81  E 120 карминова киселина, кармин ◄ 3,2 mg/kg. Не се допуска употребата на други съдържащи алуминий лакове. За целите на член 22, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1333/2008 посоченото максимално количество се прилага от 1 февруари 2013 г.

▼M2

01.7.3

Ядлива кора на сирене

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

▼M7

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

quantum satis

 

Период на прилагане:

до 31 юли 2014 г.

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

quantum satis

(67)

Период на прилагане:

от 1 август 2014 г.

▼M6

E 104

Хинолиново жълто

10

(62)

 

▼M2

E 160d

Ликопен

30

 

 

▼M7

Е 180

Литолрубин ВК

quantum satis

 

Период на прилагане:

до 31 юли 2014 г.

Е 180

Литолрубин ВК

quantum satis

(67)

Период на прилагане:

от 1 август 2014 г.

▼M2

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

20

 

 

▼M6

(62):  Общото количество E 104 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

▼M53

(67):  Максимално количество алуминий от съдържащите алуминий лакове от ►M81  E 120 карминова киселина, кармин ◄ и Е 180 литолрубин ВК 10 mg/kg. Не се допуска употребата на други съдържащи алуминий лакове. За целите на член 22, параграф 1, буква ж) от настоящия регламент посоченото максимално количество се прилага от 1 февруари 2013 г.

▼M2

01.7.4

Суроватъчни сирена

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

само сирена, предварително пакетирани, нарязани на филии; сирена на пластове и сирена с добавени в тях храни

▼M2

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само мляко за сирене за твърди, полутвърди и полумеки сирена

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

 

 

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

Е 460(ii)

Целулоза на прах

quantum satis

 

само настъргано и нарязано на филии сирене

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

 

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(30):  В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

01.7.5

Топени сирена

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани топени сирена

E 100

Куркумин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 102

Тартразин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

▼M6 —————

▼M7

►M81  Е 120

Карминова киселина, кармин ◄

100

(33)

само ароматизирани преработени сирена

Период на прилагане:

до 31 юли 2014 г.

►M81  Е 120

Карминова киселина, кармин ◄

100

(33) (66)

само ароматизирани преработени сирена

Период на прилагане:

от 1 август 2014 г.

▼M2

E 122

Азорубин, кармоизин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

▼M6 —————

▼M2

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С30)

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 161b

Лутеин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 160d

Ликопен

5

 

само ароматизирани топени сирена

E 160a

Каротини

quantum satis

 

 

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

 

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

15

 

 

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

2 000

(1) (2)

 

▼M2

E 234

Низин

12,5

(29)

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

20 000

(1) (4)

 

E 427

Гума касия

2 500

 

 

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

Период на прилагане:

от 1 февруари 2014 г.

▼M2

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(29):  Това вещество може да присъства естествено в някои сирена вследствие на ферментационните процеси.

▼M6

(33):  Максимум поединично или в комбинация с E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e и E 161b.

▼M53

(66):  Максимално количество алуминий от съдържащи алуминий лакове от ►M81  Е 120 карминова киселина, кармин ◄ 1,5 mg/kg. Не се допуска употребата на други съдържащи алуминий лакове. За целите на член 22, параграф 1, буква ж) от настоящия регламент посоченото максимално количество се прилага от 1 февруари 2013 г.

▼M2

01.7.6

Продукти от сирене (с изключение на продуктите, попадащи в категория 16)

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани неузрели продукти

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

100

 

само ароматизирани неузрели продукти

E 1105

Лизоцим

quantum satis

 

само узрели продукти

►M81  E 120

Карминова киселина, кармин ◄

125

 

само продукти от червено мраморно сирене

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само продукти от узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

15

 

само продукти от узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само продукти от узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само продукти от червено мраморно сирене

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

 

само узрели продукти

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

само неузрели продукти; узрели продукти, предварително пакетирани, нарязани на филии; узрели продукти на пластове и узрели продукти с добавени в тях храни

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на узрели продукти

▼M2

E 234

Низин

12,5

(29)

само узрели и топени продукти

▼M53

E 235

Натамицин

1 mg/dm2 повърхност (не присъства на дълбочина 5 mm)

 

само за външна обработка на ненарязани твърди, полутвърди и полумеки продукти

▼M2

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само твърди, полутвърди и полумеки узрели продукти

E 280 - 283

Пропионова киселина — пропионати

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на узрели продукти

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 000

(1) (4)

само неузрели продукти

E 460

Целулоза на прах

quantum satis

 

само настъргани и нарязани на филии узрели продукти и неузрели продукти

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

 

само узрели продукти

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

само узрели продукти

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид, калциев силикат, магнезиев силикат, талк

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани твърди и полутвърди продукти

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани твърди и полутвърди продукти

Период на прилагане:

от 1 февруари 2014 г.

▼M2

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

само узрели продукти

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(29):  Това вещество може да присъства в някои продукти вследствие на ферментационните процеси.

(30):  В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

01.8

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

2 000

(1) (2)

само аналози на сирена на основата на протеини

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

quantum satis

(1) (2)

само аналози на сирена (само за повърхностна обработка)

▼M2

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само аналози на сирена на млечна основа

E 280 - 283

Пропионова киселина — пропионати

quantum satis

 

само аналози на сирена (само за повърхностна обработка)

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само аналози на бита сметана

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

20 000

(1) (4)

само аналози на топени сирена

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

30 000

(1) (4)

само сметани на немлечна основа за напитки

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

50 000

(1) (4)

само сметани на немлечна основа за напитки за монетни автомати

E 432 - 436

Полисорбати

5 000

(1)

само аналози на мляко и сметана

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

(1)

само аналози на сметана

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

20 000

(1)

само сметани на немлечна основа за напитки

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

5 000

 

само аналози на мляко и сметана

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

500

 

само сметани на немлечна основа за напитки

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

1 000

 

само сметани на немлечна основа за напитки

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

5 000

 

само аналози на мляко и сметана

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

3 000

(1)

само сметани на немлечна основа за напитки

E 491 - 495

Сорбитанови естери

5 000

(1)

само аналози на мляко и сметана; сметани на немлечна основа за напитки

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани аналози на сирена и аналози на преработени сирена; сметана на немлечна основа за напитки

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани аналози на сирена и аналози на преработени сирена; сметана на немлечна основа за напитки

Период на прилагане:

от 1 февруари 2014 г.

▼M2

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(30):  В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

▼M65

01.9

Казеинати за хранителни цели

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

E 380

Триамониев цитрат

quantum satis

 

 

E 500

Натриеви карбонати

quantum satis

 

 

E 501

Калиеви карбонати

quantum satis

 

 

E 503

Амониеви карбонати

quantum satis

 

 

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

 

 

E 524

Натриев хидроксид

quantum satis

 

 

E 525

Калиев хидроксид

quantum satis

 

 

E 526

Калциев хидроксид

quantum satis

 

 

E 527

Амониев хидроксид

quantum satis

 

 

E 528

Магнезиев хидроксид

quantum satis

 

 

▼M2

02

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

02.1

Мазнини и масла, практически без съдържание на вода (с изключение на дехидратирани млечни мазнини)

E 100

Куркумин

quantum satis

 

само мазнини

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само мазнини

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

10

 

само мазнини

▼M53

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

само с цел варене и/или пържене или за приготвяне на сос грейви, изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

само с цел варене и/или пържене или за приготвяне на сос грейви, изключение на студено пресовани масла и зехтини

▼M2

E 304

Мастни естери на аскорбиновата киселина

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 306

Токоферол-обогатен екстракт

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 307

Алфа-токоферол

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 307

Алфа-токоферол

200

 

само рафинирани зехтини, включително зехтин от маслиново кюспе

E 308

Гама токоферол

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 309

Делта-токоферол

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

▼M82

E 310 - 320

Пропил галат, ТБХК и БХА

200

(1) (41)

само мазнини и масла за професионалното производство на топлинно обработени храни; масла и мазнини за пържене (с изключение и зехтин от маслиново кюспе), свинска мас, рибни масла, говежда, птича и овча лой

▼M2

E 321

Бутил хидрокситолуол (БХТ)

100

(41)

само мазнини и масла за професионалното производство на топлинно обработени храни; масла и мазнини за пържене (с изключение на зехтин от маслиново кюспе), свинска мас, рибни масла, говежда, птича и овча лой

E 322

Лецитини

30 000

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 392

Екстракти от розмарин

30

(41) (46)

само растителни масла (с изключение на студено пресовани масла и зехтини) и мазнини, при които съдържанието на полиненаситени мастни киселини е над 15 % w/w (тегло/тегло) от общата мастна киселина, за употреба в хранителни продукти, които не са преминали топлинна обработка.

E 392

Екстракти от розмарин

50

(41) (46)

само рибни масла и масло от водорасли; свинска мас, говежда, птича, овча и свинска мазнина; мазнини и масла за професионално производство на храни, преминали топлинна обработка; масла и мазнини за пържене, с изключение на зехтин и зехтин от маслинено кюспе

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

10 000

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

▼M53

Е 472с

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

само с цел варене и/или пържене или за приготвяне на сос грейви, изключение на студено пресовани масла и зехтини

▼M2

E 900

Диметилполисилоксан

10

 

само масла и мазнини за пържене

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(41):  Изразено на основата на мазнина.

(46):  Като сбор от карнозол и карнозна киселина.

02.2

Емулсии на мазнини и масла, предимно от типа „вода в масло“

02.2.1

Масло, концентрирано масло и течно масло, както и дехидратирани млечни мазнини

E 160a

Каротини

quantum satis

 

с изключение на масло от овче и козе мляко

E 500

Натриеви карбонати

quantum satis

 

само масло от заквасена сметана

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 000

(1) (4)

само масло от заквасена сметана

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5

02.2.2

Други емулсии на мазнини и масла, включително продукти за мазане, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и течни емулсии

Група I

Добавки

 

 

 

E 100

Куркумин

quantum satis

 

с изключение на масло с намалено съдържание на мазнини

E 160a

Каротини

quantum satis

 

 

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

10

 

с изключение на масло с намалено съдържание на мазнини

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

само мастни емулсии (с изключение на млечно масло) със съдържание на мазнина 60 % или повече

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

2 000

(1) (2)

само мастни емулсии със съдържание на мазнина под 60 %

▼M82

E 310 - 320

Пропил галат, ТБХК и БХА

200

(1) (2)

само мазнини за пържене

▼M2

E 321

Бутил хидрокситолуол (БХТ)

100

 

само мазнини за пържене

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само мазнини за мазане

E 385

Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)

100

 

само мазнини за мазане съгласно определението, посочено в член 115 и в приложение ХV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, със съдържание на мазнини до 41 %

▼M59

E 392

Екстракти от розмарин

100

(41) (46)

само мазнини за мазане със съдържание на мазнина под 80 %

▼M2

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

3 000

 

 

E 432 - 436

Полисорбати

10 000

(1)

само мастни емулсии за пекарски цели

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

10 000

(1)

само мастни емулсии за пекарски цели

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

5 000

 

 

▼M91

E 476

Полиглицерол полирицинолеат

4000

 

само мазнини за мазане съгласно определенията в член 75, параграф 1, буква з), член 78, параграф 1, буква е) и в част VII и допълнение II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 (1), със съдържание на мазнини до 41 %, и подобни продукти за мазане със съдържание на мазнини под 10 %. течни емулсии на растителни масла, предназначени за продажба на крайния потребител, със съдържание на мазнини до 70 %

▼M2

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

10 000

 

само мастни емулсии за пекарски цели

Е 479b

Термичноокислено соево масло с моно- и диглицериди на мастни киселини

5 000

 

само мастни емулсии за пържене

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

10 000

(1)

 

E 491 - 495

Сорбитанови естери

10 000

(1)

 

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

30 000

(1)

само продукти за намазване на съдове за печене

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

30 000

(1)

само продукти за намазване на съдове за печене

Период на прилагане:

от 1 февруари 2014 г.

▼M2

E 900

Диметилполисилоксан

10

 

само масла и мазнини за пържене

E 959

Неохесперидин DС

5

 

само като овкусител и само в групи Б и В на мазнините, посочени в приложение ХV към Регламент (ЕО) № 1234/2007

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

▼M59

(41):  Изразено на основата на мазнина

(46):  Като сбор от карнозол и карнозна киселина

▼M2

02.3

Растителни мазнини в аерозоли за намасляване на съдове

Група I

Добавки

 

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

30 000

(1) (4)

само спрейове с емулсии на основата на вода за намазване на съдове за печене

E 392

Екстракти от розмарин

50

(41) (46)

само мазнини и масла за професионално производство на храни, преминали термична обработка

▼M7

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

30 000

(1)

само продукти за намазване на съдове за печене

Период на прилагане:

до 31 януари 2014 г.

E 551 - 553

Силициев диоксид — силикати

30 000

(1)

само продукти за намазване на съдове за печене

Период на прилагане:

от 1 февруари 2014 г.

▼M2

E 943a

Бутан

quantum satis

 

само спрейове с растителна мазнина за намасляване на съдове (само за професионална употреба) и спрейове с емулсии на основата на вода

E 943b

Изобутан

quantum satis

 

само спрейове с растителна мазнина за намасляване на съдове (само за професионална употреба) и спрейове с емулсии на основата на вода

E 944

Пропан

quantum satis

 

само спрейове с растителна мазнина за намасляване на съдове (само за професионална употреба) и спрейове с емулсии на основата на вода

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(41):  Изразено на основата на мазнина.

(46):  Като сбор от карнозол и карнозна киселина.

03

Лед за ядене

Група I

Добавки

 

 

 

▼M7

Група II

Оцветители quantum satis

quantum satis

 

Период на прилагане:

до 31 юли 2014 г.

Група II

Оцветители quantum satis

quantum satis

(75)

Период на прилагане:

от 1 август 2014 г.

▼M2

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

(25)

 

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

20

 

 

E 160d

Ликопен

40

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 000

(1) (4)

 

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

3 000

 

само лед за ядене, на водна основа

E 427

Гума касия

2 500

 

 

E 432 - 436

Полисорбати

1 000

(1)

 

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

(1)

 

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

3 000

 

 

E 491 - 495

Сорбитанови естери

500

(1)

 

E 901

Пчелен восък — бял и жълт

quantum satis

 

само предварително опаковани вафли, съдържащи сладолед

E 950

Ацесулфам К

800

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 951

Аспартам

800

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

100

(52)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 955

Сукралоза

320

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 957

Тауматин

50

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M5

E 960

Стевиол гликозиди

200

(60)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M2

E 961

Неотам

26

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

800

(11)б (49) (50)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M14

E 964

Полиглицитолов сироп

200 000

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

Период на прилагане:

От 29 ноември 2012 г.

▼M39

E 969

Адвантам

10

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

▼M2

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):  Максималното количество е изразено като P2O5.

(11):  Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

▼M6

(25):  Количествата от всеки от оцветителите E 122 и E 155 не може да превишават 50 mg/kg или mg/l.

▼M2

(49):  Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):  Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):  Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):  Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

▼M5

(60):  Изразено като еквиваленти на стевиол.

▼M7

(75):  Максимално количество алуминий от всички съдържащи алуминий лакове 30 mg/kg. За целите на член 22, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1333/2008 посоченото максимално количество се прилага от 1 февруари 2013 г.

▼M2

04

Плодове и зеленчуци

04.1

Непреработени плодове и зеленчуци

04.1.1

Цели пресни плодове и зеленчуци

▼M25

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

6

 

само като подобрители на контраста за маркиране на цитрусови плодове, пъпеши и нарове, за да:

— се възпроизведе цялата задължителна съгласно европейското или националното законодателство информация или част от нея

— и/или

— се предоставят на доброволен принцип търговската марка, производственият метод, PLU-кодът, QR-кодът и/или баркодът

Период на прилагане:

от 24 юни 2013 г.

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

20

 

само повърхностна обработка на небелени пресни цитрусови плодове

▼M2

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

10

(3)

само десертно грозде, пресни личи (измерено върху ядливите части) и боровинки (Vaccinium corymbosum)

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само сладка царевица във вакуумна опаковка

E 445

Глицеролови естери на дървесни смоли

50

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове

▼M25

E 464

Хидроксипропил метил целулоза

10

 

само за цитрусови плодове, пъпеши и нарове, за да:

— се възпроизведе цялата задължителна съгласно европейското или националното законодателство информация или част от нея

— и/или

— се предоставят на доброволен принцип търговската марка, производственият метод, PLU-кодът, QR-кодът и/или баркодът

Период на прилагане:

от 24 юни 2013 г.

▼M85

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, ананаси, банани, папая, манго, авокадо и нар

▼M2

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

quantum satis

(1)

само пресни плодове, повърхностна обработка

▼M16

E 901

Пчелен восък — бял и жълт

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на плодове: цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови, ананаси, банани, манго, авокадо и нар и като глазиращ агент за ядкови плодове

Период на прилагане по отношение на банани, манго, авокадо и нар:

От 25 декември 2012 г.

▼M2

E 902

Канделилов восък

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови и ананаси и като глазиращ агент за ядкови плодове

▼M16

E 903

Карнаубов восък

200

 

само за повърхностна обработка на плодове: цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови, ананаси, нар, манго, авокадо и папая и като глазиращ агент за ядкови плодове

Период на прилагане по отношение на нар, манго, авокадо и папая:

От 25 декември 2012 г.

E 904

Шеллак

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на плодове: цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови, ананаси, нар, манго, авокадо и папая и като глазиращ агент за ядкови плодове

Период на прилагане по отношение на нар, манго, авокадо и папая:

От 25 декември 2012 г.

E 905

Микрокристален восък

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на плодове: пъпеши, папая, манго, авокадо и ананас

Период на прилагане за ананас:

От 25 декември 2012 г.

▼M45 —————

▼M2

E 914

Окислен полиетиленов восък

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, папая, манго, авокадо и ананас

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация

(3):  Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

04.1.2

Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само белени картофи

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

300

(3)

само пулп от кромид, чесън и шалот

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

800

(3)

само пулп от хрян

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

 

само предварително опаковани, непреработени и белени картофи

▼M23

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

▼M46

E 401

Натриев алгинат

2 400

(82)

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, предназначени за продажба на крайни потребители

▼M71

E 501

Калиев карбонат

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени, непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани, непреработени и белени картофи

▼M2

(3):  Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

▼M46

(82):  Може да бъде използван единствено в комбинация с E 302 като глазиращи агенти и в максимално количество от 800 mg/kg от Е 302 в крайната храна.

▼M2

04.1.3

Замразени плодове и зеленчуци

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само бели зеленчуци, включително гъби и бели варива

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само замразени и дълбоко замразени картофи

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

 

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

(3):  Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

04.2

Преработени плодове и зеленчуци

04.2.1

Сушени плодове и зеленчуци

Група I

Добавки

 

 

E 410, E 412, E 415, E 417 не могат да се използват за получаване на дехидратирани храни, предназначени да се рехидрират при поглъщане.

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

►M81  E 120

Карминова киселина, кармин ◄

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 122

Азорубин, кармоизин

200

(34)

само консерви от червени плодове

▼M6 —————

▼M2

E 129

Алура червено АС

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 131

Патент синьо V

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 133

Брилянтно синьо FCF

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

▼M76

E 200 - 202

Сорбинова киселина — калиев сорбат

1 000

(1) (2)

само сушени плодове

▼M2

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само сушени кокосови орехи

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само бели зеленчуци, преработени, включително варива

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само сушени гъби

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

150

(3)

само сушен джинджифил

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

200

(3)

само сушени домати

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

400

(3)

само бели зеленчуци, сушени

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

500

(3)

само сушени плодове и ядки с черупките, с изключение на сушени ябълки, круши, банани, кайсии, праскови, грозде, сини сливи и смокини

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

600

(3)

само сушени ябълки и круши

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

1 000

(3)

само сушени банани

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

2 000

(3)

само сушени кайсии, праскови, грозде, сини сливи и смокини

E 907

Хидрогениран поли-1-децен

2 000

 

само сушени плодове като глазиращ агент

(1):  Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):  Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(3):  Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

▼M6

(34):  Максимум поединично или в комбинация с E 120, E 122, E 129, E 131 и E 133.

▼M2

04.2.2

Плодове и зеленчуци в оцет, мазнина или саламура

Група I

Добавки

 

 

 

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

►M81  E 120

Карминова киселина, кармин ◄

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 122

Азорубин, кармоизин

200

(34)

само консерви от червени плодове

▼M6 —————

▼M2

E 129

Алура червено АС

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 131

Патент синьо V

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 133

Брилянтно синьо FCF

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

са