11.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/408 НА СЪВЕТА

от 10 март 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграфи 1 и 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Въз основа на преглед, извършен от Съвета, следва да бъде изменена информацията относно 37 лица и шест образувания в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 вписванията за изброените по-долу лица и образувания се заменят със следните вписвания:

 

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Място на раждане: Харков, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

На 1 март 2014 г. Березовский е назначен за командващ военноморския флот на Украйна, но след това полага клетва пред въоръжените сили на Крим, с което нарушава клетвата си към украинския флот.

До октомври 2015 г. е заместник-командващ Черноморския флот на Руската федерация.

Заместник-командващ Тихоокеанския флот на Руската федерация и вицеадмирал.

17.3.2014 г.

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 28.9.1953 г. или 28.8.1953 г.

Място на раждане: Симферопол, Украйна

Като заместник-председател на Върховната рада на Крим Цеков слага начало заедно със Сергей Аксьонов на незаконното сваляне на правителството на Автономната „република Крим“. Той привлича към това действие Владимир Константинов, заплашвайки го с уволнение. Публично признава, че инициативата да се поканят руски военни да окупират Върховната рада на Крим е дошла от депутати в Парламента на Крим. Един от първите кримски лидери, които публично поискаха анексирането на Крим от Русия.

Считано от 2014 г., е член на Съвета на федерацията на Руската федерация от т.нар. „Република Крим“, преизбран през септември 2019 г. Член на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията.

17.3.2014 г.

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 30.7.1970 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград), Руска федерация

Бивш заместник-председател на Държавната дума на Руската федерация.

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Лично оглавява демонстрацията в подкрепа на използването на руски въоръжени сили в Украйна.

Бивш заместник-председател и бивш член на Комисията по международни въпроси на Държавната дума.

Член на Президиума на Генералния съвет на партията „Единна Русия“.

17.3.2014 г.

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 13.9.1961 г.

Място на раждане: Витебск, Белоруска ССР (понастоящем Беларус)

Бивш командващ Черноморския флот, адмирал.

Отговаря за командването на руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

Бивш началник щаб и първи заместник-главнокомандващ руския военноморски флот.

17.3.2014 г.

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.3.1963 г.

Място на раждане: Севастопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш командващ Черноморския флот, контраадмирал.

Отговаря за командването на руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

Понастоящем адмирал, началник на главния щаб на руския военноморски флот.

21.3.2014 г.

32.

Генерал-лейтенант Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 5.12.1959 г.

Място на раждане: Ош, Киргизка ССР, (понастоящем Киргизстан)

Бивш командващ de facto руските войски, разположени на място в незаконно анексирания Крим (които Русия продължава официално да нарича „местни части за самоотбрана“). Бивш заместник-командир на Южния военен окръг.

Ръководител на Южния окръг на Руската национална гвардия.

21.3.2014 г.

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 22.8.1960 г.

Място на раждане: Алагир, Северноосетинска АССР, СССР (понастоящем Руска федерация)

Бивш губернатор на анексирания украински град Севастопол.

Бивш пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирската федерална област. Член на Съвета за сигурност на Руската федерация.

От 19 септември 2021 г. държавен глава на Северна Осетия.

29.4.2014 г.

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Пол: женски

Дата на раждане: 7.5.1962 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Съвета на Руската федерация от анексираната Автономна „република Крим“ от 2014 г., преназначена през 2019 г.

Член на Комисията по конституционно право и държавно изграждане към Съвета на федерацията.

29.4.2014 г.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.2.1957 г.

Място на раждане: Барнаул, Руска федерация

Бивш командващ руските десантни войски, генерал-полковник. Предвид високата си длъжност носи отговорност за разполагането на руски десантни сили в Крим.

Бивш председател на Комисията по отбрана към Държавната дума на Руската федерация. Член на Комисията по развитие на гражданското общество към Държавната дума.

12.5.2014 г.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Пол: женски

Дата на раждане: 18.3.1980 г.

Място на раждане: Михайловка, Ворошиловградска област, Украинска ССР или Евпатория, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна „република Крим“.

Бивш прокурор на т.нар. „Република Крим“. Работи активно за анексирането на Крим от Русия.

Бивш заместник-председател на Комисията по международни въпроси, член на Комисията за разследване на чужда намеса във вътрешните работи на Руската федерация, член на Комисията за сигурност и противодействие на корупцията към Държавната дума на Руската федерация. Заема длъжността посланик в дипломатическия корпус на Руската федерация.

12.5.2014 г.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 25.7.1972 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“ (напр. на 8 юли 2014 г. заявява: „нашите военни сили провеждат специална операция, насочена срещу украинските „фашисти“), подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики; ръководи „Съюз на доброволците от Донбас“.

Председател на Съвета на Съюза на доброволците от Донбас. Участва активно в набирането и обучението на „доброволци“, изпращани да се бият в Донбас.

Член на Държавната дума от септември 2021 г. През октомври 2021 г. обявява, че сепаратистките сили в Източна Украйна са „руски сили“.

12.7.2014 г.

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 6.11.1958 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Бивш т.нар. „министър на информацията и средствата за масова комуникация“ на „Донецката народна република“. Понастоящем член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“, Комитет по бюджет, финанси и икономическа политика. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия в Източна Украйна.

12.7.2014 г.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 20.1.1964 г.

Място на раждане: Ижевск, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, утвърден на 8 юли 2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Понастоящем политолог в Института за управление на комуникациите и директор на Центъра за изследване на проблемите на международните режими на санкции.

Продължава да извършва дейности в подкрепа на сепаратистките структури на на т.нар. „Луганска народна република“.

12.7.2014 г.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток, Руска федерация

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава да бъде председател на Върховния съвет на партия „Единна Русия“ и пълномощен представител на Руската федерация в контактната група за уреждане на положението в Украйна.

Председател на управителния съвет на държавното предприятие Tactical Missiles Corporation JSC (АО „Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение“).

25.7.2014 г.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.7.1981 г.

Място на раждане: Куйбишев (Самара), Руска федерация

Бивш член на Държавната дума.

Като член на Държавната дума обявява откриването на „de facto посолството“ на непризнатата, т.нар. „Донецка народна република“ в Москва; допринася за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Бивш председател на Комисията по въпросите на физическото възпитание, спорта и младежта към Държавната дума на Руската федерация.

От 19 септември 2021 г. е губернатор на Хабаровски край.

От 6 февруари 2021 г. е координатор на регионалния клон на Либерално-демократическата партия на Русия.

25.7.2014 г.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 7.2.1960 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Като приема този пост и действа в това си качество, Березин подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“. Настоящ председател на Управителния съвет на Съюза на писателите на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 21.1.1983 г.

Място на раждане: Дебалцево, Украйна

Свързан с „Донбаската народна милиция“. Наред с другото заявява, че те ще продължат бойните си действия в останалата част на страната. Следователно Руденко е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“, Комитет по образование, наука и култура.

12.9.2014 г.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Място на раждане: Клин, Московска област, Руска федерация

Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „За приемане в Руската федерация на „Република Крим“ и образуването в рамките на Руската федерация на новите федерални субекти – „Република Крим“ и „град с федерален статут Севастопол“.

Бивш държавен глава на Република Дагестан. Бивш съветник на президента на Руската федерация.

Член на Държавната дума и лидер на фракцията „Единна Русия“ в Държавната дума.

12.9.2014 г.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.9.1972 т.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Бивш член на Държавната дума. Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „За приемане в Руската федерация на „Република Крим“ и образуването в рамките на Руската федерация на новите федерални субекти – „Република Крим“ и „град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

119.

Александър Михаилович БАБАКОВ

(Алекс Михаилвич БАБАКОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев, Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)

Бивш член на Съвета на федерацията на Руската федерация. Член на Комисията по международни въпроси. Той е изтъкнат член на „Единна Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „За приемане в Руската федерация на „Република Крим“ и образуването в рамките на Руската федерация на новите федерални субекти – „Република Крим“ и „град с федерален статут Севастопол“.

След сливането на политическите партии „Справедлива Русия“, „За истината“ и „Патриоти на Русия“ Бабаков става секретар на Президиума на Централния съвет на слелите се партии.

Член на Държавната дума, член на комитетите по енергетика, по въпросите на МСП, по въпросите, свързани с Общността на независимите държави (ОНД), евразийската интеграция и подкрепата за сънародниците.

12.9.2014 г.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (известен още като Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 15.9.1981 г.

Място на раждане: Луганск, Украйна

Депутат от „Луганския икономически съюз“ в „Народния съвет“ на „Луганската народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. Бивш „председател“ на т.нар. „Федерация на профсъюзите“. Член на т.нар. „Народен съвет“ на „Луганската народна република“. Настоящ председател на управителния съвет на Междурегионалната публична организация „Съюз на Луганските общности“, представител на Комитета за интеграция „Русия—Донбас“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Подкрепя активно действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

29.11.2014 г.

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (известен още като Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.5.1980 г. или 21.10.1983 г.

Място на раждане: Снежное, Донецка област, Украйна

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Бивш член на „Народния съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“. Бивш председател на общественото движение „Свободен Донбас“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Бивш заместник-председател на Комисията по промишленост и търговия на Народното събрание на ДНР.

29.11.2014 г.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.6.1966 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Говорител и заместник-началник на „Народната милиция“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Заместник-началник и официален представител на отдел „Народна милиция“ на ДНР.

16.2.2015 г.

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (известен още като IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (известен още като Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 7.1.1967 г.

Място на раждане: Мичуринск, Тамбовска област, Руска федерация

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Бивш т.нар. главнокомандващ на Народната милиция на „Луганската народна република“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Бивш командващ 8-а армия на Руските въоръжени сили. Началник щаб и първи заместник-командир на Руския южен военен окръг.

16.2.2015 г.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТАПОЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 9.11.1963 г.

Място на раждане: бившата Германска демократична република

Бивш командир на Западния военен окръг. Бивш началник на главното оперативно управление и заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация. Участва активно в разработването и осъществяването на военната кампания на руските сили в Украйна.

Според обявените дейности на Генералния щаб, като упражнява оперативен контрол върху въоръжените сили, той участва активно в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Бивш заместник-министър на отбраната

Член на Държавната дума от 19 септември 2021 г.

16.2.2015 г.

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 28.8.1977 г.

Място на раждане: Бекабад, Узбекска ССР (понастоящем Узбекистан)

Бивш член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна „република Крим“.

Бивш заместник-председател на Комисията по етнически въпроси към Думата.

През 2014 г. Балбек е назначен за заместник-председател на Съвета на министрите на т.нар. „Република Крим“ и работи в това си качество за присъединяването на незаконно анексирания Кримски полуостров към Руската федерация, за което е награден с медал „За защита на “„„Република Крим“. Подкрепя анексирането на Крим в публични изявления, включително в профила си на „Единна Русия“ (Кримска регионална структура) и в статия, публикувана на уебсайта на НТВ на 3 юли 2016 г.

9.11.2016 г.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 17.10.1969 г.

Място на раждане: Кулар, Уст-Янски район, Якутска АССР (понастоящем Руска федерация)

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексирания град Севастопол.

Член на Комисията по международни въпроси към Думата.

Като член на общинската администрация на Севастопол през периода февруари – март 2014 г. подкрепя действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително на личния си уебсайт и в интервю, публикувано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари 2016 г.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“, втора степен.

9.11.2016 г.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 3.8.1981 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна „република Крим“.

Бивш член на Комисията за финансовите пазари в Думата.

През март 2014 г. Козенко е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetacrimea.ru на 12 март 2016 г. За участието си в процеса на анексиране е награден с медал „За защита на „Република Крим“ от местните „власти“.

9.11.2016 г.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Пол: женски

Дата на раждане: 24.6.1965 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна „република Крим“.

Бивш член на Комисията по култура към Думата.

От 2012 г. е член на Върховния съвет на Автономна „република Крим“, а от март 2014 г. подкрепя присъединяването на незаконно анексираните Крим и Севастопол към Руската федерация. През септември 2014 г. Савченко е „избрана“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Неколкократно защитава незаконното анексиране на Крим и Севастопол в публични изявления, включително в интервюта, публикувани на уебсайта c-pravda.ru на 2 април 2016 г. и 20 август 2016 г. Наградена е с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“- втора степен през 2014 г. и с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“ през 2015 г.

9.11.2016 г.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 4.7.1971 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Бивш член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна „република Крим“.

Бивш член на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Думата.

През септември 2014 г. Шперов е „избран“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“.

Публично признава, включително в интервю, публикувано на уебсайта ldpr-rk.ru на 3 септември 2016 г., ролята си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, и по-специално ролята си за организирането на референдума за незаконното анексиране на полуострова.

9.11.2016 г.

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Пол: женски

Дата на раждане: 20.5.1971 г.

Място на раждане: Крим, Украйна

Заместник-председател на Избирателната комисия на Крим. В това си качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г., на регионалните и местните избори на 8 септември 2019 г. и на изборите за Държавна дума през септември 2021 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Пол: женски

Дата на раждане: 22.8.1979 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим, Украйна

Секретар на избирателната комисия на Крим. В това си качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г., на регионалните и местните избори на 8 септември 2019 г. и на изборите за Държавна дума през септември 2021 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Пол: женски

Дата на раждане: 30.3.1982 г.

Място на раждане: Шахти, Ростовска област (понастоящем Руска федерация)

Бивш „председател“ на „Централната избирателна комисия“ на т. нар. „Донецка народна република“. В това си качество е участвала в организирането на т.нар. „избори“ на 11 ноември 2018 г. в т.нар. „Донецка народна република“, като по този начин активно е подкрепяла и изпълнявала действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително е дестабилизирала Украйна.

Бивш началник на Дирекцията за вътрешна политика в администрацията на т.нар. „държавен глава на Донецката народна република“.

10.12.2018 г.

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Пол: мъжки Дата на раждане: 22.8.1961 г.

Място на раждане: Усурийск, Приморский край, Руска федерация

Командващ Южния военен окръг на Руските въоръжени сили, армейски генерал и отговарящ за военните сили в региона, включително незаконно анексираните Крим и Севастопол. В това качество отговаря за действията на Черноморския флот и на други въоръжени сили на Руската федерация срещу Украйна на 25 ноември 2018 г., възпрепятстващи достъпа на украинските кораби към техния бряг на Азовско море и по този начин подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и сигурността на Украйна чрез засягане на придвижването и възможността за използване на украинските военни кораби.

Тези действия също така спомагат за утвърждаването на незаконното анексиране на Кримския полуостров към Руската федерация.

15.3.2019 г.

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 14.3.1960 г.

Място на раждане: Краснодар, СССР (понастоящем Руска федерация)

Бивш ръководител на Избирателната комисия на Севастопол. В това си качество той участва в организирането на местните избори в незаконно анексирания град Севастопол на 8 септември 2019 г., като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

28.1.2020 г.

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Пол: женски

Дата на раждане: 1972 г.

Бивш заместник-ръководител на Избирателната комисия на Севастопол. В това си качество тя участва в организирането на местните избори в незаконно анексирания град Севастопол на 8 септември 2019 г., като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

28.1.2020 г.

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.11.1967 г.

Място на раждане: неизвестно

Паспорт №: 722706177 (към 2015 г.)

Бивш заместник генерален директор за инфраструктурни проекти в „Стройгазмонтаж“ (СГМ), който от 2015 г. надзирава изграждането на моста през Керченския проток (включително на железопътната линия по моста), свързващ Русия и незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно той подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

1.10.2020 г.“

 

Образувания

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„1.

Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Черноморнефтегаз“

(известно преди като PJSC „Chernomorneftegaz“)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Тел.:

+ 7 (3652) 66-70-00

+ 7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Регистрационен номер: 1149102099717

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ приема резолюция, с която обявява изземането на активите на предприятието „Черноморнефтегаз“ от името на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 29 ноември 2014 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Черноморнефтегаз“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Учредител: Министерство на горивата и енергетиката на „Република Крим“ (Министерство топлива и энергетики „Республики Крым“).

12.5.2014 г.

19.

Федерален държавен бюджетен научноизследователски институт „Общоруски национален научноизследователски институт по лозарство и винарство „Магарач“ Руска академия на науките“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач“ РАН“

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32-05-91

Регистрационен номер: 1159102130857

Собствеността на образуванието е прехвърлена в нарушение на украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява национализирането на активите на държавното предприятие — Агрофирма „Магарач“ на Националния институт по лозарство и винарство „Магарач“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“.

Пререгистрирано на 15 януари 2015 г. като държавен единен институт на „Република Крим“ „Национален научноизследователски институт по лозарство и винарство „Магарач“.

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым“„Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач““). Учредител: Министерство на земеделието на „Република Крим“ (Министерство сельского хозяйства „Республики Крым“).

25.7.2014

 

(Известно преди като Държавно единно предприятие на „Република Крим“ „Национален институт по лозарство и винарство „Магарач“

Известно преди като „Държавно предприятие „Магарач“ към Националния институт по лозарство и винарство,

„Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

На 9 февруари 2015 г. държавното единно предприятие на „Република Крим“ „Национален институт по лозарство и винарство „Магарач“ е преобразувано във Федерално бюджетно научноизследователско предприятие „Общоруски научноизследователски институт по лозарство и винарство „Магарач“, Руска академия на науките.

 

20.

Акционерно дружество „Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Акционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет“

Известно преди като Държавно единно предприятие на „Република Крим“ „Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

http://nsvet-crimea.ru/

Регистрационен номер: 1179102021460

Собствеността на образуванието е прехвърлена в нарушение на украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие – Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Република Крим“.

25.7.2014 г.

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“ и като държавно предприятие завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 4 януари 2015 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“ „Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Учредител: Министерство на земеделието на „Република Крим“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Пререгистрирано след реорганизация на 29 август 2017 г. като акционерно дружество Sparkling wine plant „Novy Svet“ (Акционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на поземлените и имуществените отношения на „Република Крим“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

25.

Обществено движение „Мир за Луганския район“ (Mir Luganschine) Общественное движение „Мир Луганщине“

https://mir-lug.info/

Адрес: Адрес: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Обществена „организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна република“ на 2 ноември 2014 г. и 11 ноември 2018 г. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. От 17 февруари 2018 г. председател на организацията е Leonid PASECHNIK и следователно тя е свързана с лице, включено в списъка на Съвета.

От официалното участие на организацията в незаконните „избори“ следва, че тя активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допринасящи за допълнителното дестабилизиране на Украйна.

29.11.2014 г.

26.

Обществено движение „Свободен Донбас“ (известно още като ‘Free Donbas’, ‘Svobodny Donbass’) Общественное движение „Свободньιй Донбасс“

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Адрес:

102, Khmelnitsky Ave., Донецк (офис 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Обществена „организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Донецка народна република“ на 2 ноември 2014 г. и 11 ноември 2018 г. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително е дестабилизирала Украйна.

29.11.2014 г.

33.

Бригада „Призрак“ (Prizrak brigade)

Бригада „Призрак“

Адрес: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk Квартал „50 лет СССР“, г. Кировск

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199-86-39

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

Известна още като 14-и моторизиран артилерийски батальон.

Част от т.нар. Народна милиция на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.“