Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0083

Решение № 1/2018 на Съвета за стабилизиране и асоцииране от 4 декември 2018 година за преминаване към втория етап на асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бивша югославска република Македония, от друга страна, съгласно член 5, параграф 3 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране [2019/83]

ST/1452/2018/INIT

OJ L 18, 21.1.2019, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/83/oj

21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 18/51


РЕШЕНИЕ № 1/2018 НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ

от 4 декември 2018 година

за преминаване към втория етап на асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бивша югославска република Македония, от друга страна, съгласно член 5, параграф 3 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране [2019/83]

СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ,

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бивша югославска република Македония, от друга страна (1) („споразумението“), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 5, параграф 1 от споразумението се предвижда преходен период от максимум десет години, разделен на два последователни етапа.

(2)

Първият етап започна на 1 април 2004 г., което е датата на влизане в сила на споразумението.

(3)

В член 5, параграф 3 от споразумението се предвижда Съветът за стабилизиране и асоцииране да направи оценка на осъществения напредък и да вземе решение за преминаване към втория етап и неговата продължителност, както и за евентуалните изменения, които е необходимо да бъдат направени в съдържанието на разпоредбите, определящи насоките за работа през втория етап.

(4)

Страните са решени да спазят задълженията си, свързани с преминаването към втория етап на асоцииране.

(5)

Бивша югославска република Македония предприе необходимите мерки за гарантиране на съответствие с всички задължения, произтичащи от преминаването към втория етап,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Преминаването към втория етап на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бивша югославска република Македония, от друга страна, съгласно член 5, параграф 3 от споразумението, влиза в действие.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2018 година.

За Съвета за стабилизиране и асоцииране

Председател


(1)  ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 13.


 

Image

Image

Image


Top