Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1385R(02)

Поправка на Регламент (ЕС) № 1385/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 354, 28.12.2013 г.)

OJ L 122, 17.5.2018, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1385/corrigendum/2018-05-17/oj

17.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 122/35


Поправка на Регламент (ЕС) № 1385/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз

( Официален вестник на Европейския съюз L 354 от 28 декември 2013 г. )

На страница 88 в член 3 (за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013), точка 2):

вместо:

„2)

В член 36 се добавят следните параграфи:

„5.   Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2021 г. Франция се освобождава от задължението да включва в своя регистър на риболовните кораби на Съюза кораби с обща дължина под 10 метра, които извършват дейността си от Майот.

6.   До 31 декември 2021 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби с обща дължина под 10 метра, които извършватт дейността си от Майот. В този регистър за всеки кораб се посочва най-малко неговото наименование, обща дължина и идентификационен код. Корабите, регистрирани във временния регистър, се считат за кораби, регистрирани в Майот.“

да се чете:

„2)

В член 36 се добавят следните параграфи:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2021 г. Франция се освобождава от задължението да включва в своя регистър на риболовните кораби на Съюза кораби с обща дължина под 10 метра, които извършват дейността си от Майот.

5.   До 31 декември 2021 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби с обща дължина под 10 метра, които извършват дейността си от Майот. В този регистър за всеки кораб се посочва най-малко неговото наименование, обща дължина и идентификационен код. Корабите, регистрирани във временния регистър, се считат за кораби, регистрирани в Майот.“


Top