Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0604R(01)

Поправка на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г.)

OJ L 49, 25.2.2017, p. 50–50 (BG, CS, DA, DE, EN, MT, SK, SV)
OJ L 49, 25.2.2017, p. 50–70 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/corrigendum/2017-02-25/oj

25.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/50


Поправка на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

( Официален вестник на Европейския съюз L 180 от 29 юни 2013 г. )

На страница 50, член 34, параграф 5, четвърто изречение:

вместо:

„Ако в резултат на разследването, извършено от замолената държава членка, която не е спазила максималния срок, се задържа информация, показваща, че тя е компетентна, тази държава членка не може да приведе изтичането на срока, предвиден в член 21, 23 и 24, като причина за отказа си да се съобрази с искане за поемане на отговорност или обратно приемане.“

да се чете:

„Ако в резултат на разследването, извършено от замолената държава членка, която не е спазила максималния срок, се получи информация, показваща, че тя е компетентна, тази държава членка не може да приведе изтичането на срока, предвиден в членове 21, 23 и 24, като причина за отказа си да се съобрази с искане за поемане на отговорност или обратно приемане.“


Top