Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0326

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/326 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение за 261-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

C/2017/1448

OJ L 49, 25.2.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/326/oj

25.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/326 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение за 261-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 22 февруари 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави четири физически лица към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Изпълняващ длъжността началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Bassam Ahmad Al-Hasri (известен още като a) Bassam Ahmad Husari б) Abu Ahmad Akhlaq в) Abu Ahmad al-Shami). Дата на раждане: a) 1.1.1969 г. б) приблизително 1971 г. Място на раждане: a) Qalamun, Damascus Province, Сирийска арабска република б) Ghutah, Damascus Province, Сирийска арабска република в) Tadamon, Rif Dimashq, Сирийска арабска република. Гражданство: a) сирийско б) палестинско. Адрес: Сирийска арабска република (в южната част от юли 2016 г. насам). Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 22.2.2017 г.“

б)

„Iyad Nazmi Salih Khalil (известен още като: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil б) Eyad Nazmi Saleh Khalil в) Iyad al-Toubasi г) Iyad al-Tubasi д) Abu al-Darda' е) Abu-Julaybib al-Urduni ж) Abu-Julaybib). Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Сирийска арабска република. Гражданство: йорданско. Паспорт №: a) Йордания 654781 (издаден приблизително през 2009 г.) б) Йордания 286062 (издаден на 5.4.1999 г. в Zarqa, Йордания, изтекъл на 4.4.2004 г.). Адрес: Сирийска арабска република (в крайбрежната зона от април 2016 г. насам). Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 22.2.2017 г.“

в)

„Ghalib Adbullah Al-Zaidi (известен още като: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi б) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi в) Ghalib al Zaydi). Дата на раждане: a) 1975 г. б) 1970 г. Място на раждане: Raqqah Region, Marib Governorate, Йемен. Гражданство: йеменско. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 22.2.2017 г.“

г)

„Nayif Salih Salim Al-Qaysi (известен още като: a) Naif Saleh Salem al Qaisi б) Nayif al-Ghaysi). Дата на раждане: 1983 г. Място на раждане: Al-Baydah Governorate, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: Йемен 04796738. Адрес: a) Al-Baydah Governorate, Yemen б) Sana'a, Yemen (предишно местонахождение). Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 22.2.2017 г.“


Top