Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1347

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1347 на Комисията от 8 август 2016 година за изменение за 250-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

C/2016/5252

OJ L 214, 9.8.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1347/oj

9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1347 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2016 година

за изменение за 250-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени физическите лица, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 3 август 2016 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави две физически лица към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Aslan Avgazarovich Byutukaev (известен също като a) Аслан Авгазарович Бютукаев, б) Amir Khazmat, в) Амир Хазмат, г) Abubakar, д) Абубакар. Дата на раждане: 22.10.1974 г. Място на раждане: Kitaevka, район Novoselitskiy, Ставрополска област, Руска федерация. Гражданство: Руска федерация. Адрес: ул. Akharkho 11, Katyr-Yurt, район Achkhoy-Martanovskiy, Република Чечня, Руска федерация. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, подточка и): 3.8.2016 г.“

б)

„Ayrat Nasimovich Vakhitov (известен също като a) Айрат Насимович Вахитов, б) Salman Bulgarskiy, в) Салман Булгарский. Дата на раждане: 27.3.1977 г. Място на раждане: Naberezhnye chelny, република Татарстан, Руска федерация. Гражданство: Руска федерация. Друга информация: Може да използва фалшив паспорт на сирийски или иракски гражданин. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, подточка и): 3.8.2016 г.“


Top