EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748R(05)

Поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г.)

C/2016/3328

OJ L 161, 18.6.2016, p. 41–47 (ES)
OJ L 161, 18.6.2016, p. 41–42 (RO)
OJ L 161, 18.6.2016, p. 41–41 (BG, FR, LT)
OJ L 161, 18.6.2016, p. 41–55 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/corrigendum/2016-06-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/41


Поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

( Официален вестник на Европейския съюз L 224 от 21 август 2012 г. )

На страница 2, в съображение 10:

вместо:

„въздухоплавателните средства с опростена моторна тяга“

да се чете:

„несложните въздухоплавателни средства с моторна тяга“.

На страница 3, в член 1, параграф 2, буква и), подточка i):

вместо:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;“

да се чете:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство с моторна тяга;“.

На страница 3, в член 1, параграф 2, буква й), подточка i):

вместо:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 2 000 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;“

да се чете:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 2 000 kg или по-малко, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство с моторна тяга;“.


Top