Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0024

Решение за изпълнение 2014/24/ОВППС на Съвета от 20 януари 2014 година за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

OJ L 16, 21.1.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/24/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/24/ОВППС НА СЪВЕТА

от 20 януари 2014 година

за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета (1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус.

(2)

Съветът смята, че основанията за включването в списъците на едно лице, както са посочени в приложението към Решение 2012/642/ОВППС, следва да бъдат променени.

(3)

Приложението към Решение 2012/642/ОВППС следва съответно да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2012/642/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 година относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 285, 17.10.2012 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 2012/642/ОВППС вписване № 210 се заменя със следното:

 

Имена Английска транскрипция (Транскрипция на изписването на беларуски език Транскрипция на изписването на руски език)

Имена (изписване на беларуски език)

Имена (изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

210

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andrievich

Ternavskiy,

Anatoly

Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Дата на раждане: 1950 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Приближен на семейството на президента Лукашенко. Неговото дружество Univest-M е партньор на президентския спортен клуб, а снахата на президента е работила в дружеството до месец май 2011 г.

Предоставя подкрепа на режима, по-конкретно финансова подкрепа, чрез плащания от Univest-M към Министерството на вътрешните работи на Беларус, Държавното радио и телевизия на Беларус и профсъюзът на Камарата на представителите на Националното събрание.

Облагодетелства се от режима чрез мащабни стопански дейности в Беларус. Univest-M притежава дъщерна фирма — FLCC, която е водещ субект в петролния и въглеводородния сектор.

Univest-M е и едно от най-големите дружества в сферата на строителството и недвижимите имоти в Беларус. Стопанска дейност с такъв мащаб би била невъзможна в Беларус без одобрението на режима на Лукашенко.

Спонсорира няколко спортни клуба чрез дружеството Univest-M, като по този начин допринася за добрите отношения с президента Лукашенко.


Top