Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0429

2012/429/ЕС: Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация

OJ L 199, 26.7.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 240 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/429/oj

26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 юли 2012 година

за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация

(2012/429/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2012/106/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация (наричано по-долу „споразумението“) бе подписано на 16 декември 2011 г. при условие за сключването му.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация се одобрява от името на Съюза (2).

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да извърши(ат) от името на Съюза предвиденото в член 13, параграф 2 от споразумението уведомление, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със споразумението (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр.14.

(2)  Споразумението е публикувано в ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 15, заедно с решението за подписването му.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


Top