Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0643

Регламент за изпълнение (ЕС) № 643/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

OJ L 187, 17.7.2012, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 241 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/643/oj

17.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 643/2012 НА СЪВЕТА

от 16 юли 2012 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.

(2)

На 11 юни 2012 г. комитетът, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност на Обединените нации, заличи две лица от списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

На 27 юни 2012 г. комитетът добави едно лице към списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(4)

Освен това на 28 юни 2012 г. комитетът добави още две лица и две образувания към списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(5)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва поради това да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписванията на хора и образувания в приложение I към настоящия регламент се добавят в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011.

Член 2

Вписванията на хора в приложение II към настоящия регламент се заличават от списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 1

A.   Лица, свързани с талибаните.

1)

Bakht Gul (известен още като: a) Bakhta Gul; б) Bakht Gul Bahar; в) Shuqib).

Дата на раждане: 1980 г. Място на раждане: село Aki, област Zadran, провинция Paktiya, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Адрес: Miram Shah, North Waziristan, федерално администрирани племенни райони, Пакистан. Друга информация: а) асистент по комуникациите на Badruddin Haqqani; б) Координира също движението на бунтовниците Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничната зона между Афганистан и Пакистан; в) принадлежи към племето Zadran. Дата на посочване от ООН: 27.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bakht Gul е ключов асистент по комуникациите на Haqqani поне от 2009 г. насам, когато предшественикът му е бил арестуван в Афганистан. Към 2011 г. Gul е продължавал да докладва директно на Badruddin Haqqani, високопоставен ръководител на мрежата Haqqani, и да играе ролята на посредник за лицата, които желаят да се свържат с него. Отговорностите на Gul включват предаване на доклади от командири в Афганистан на високопоставени служители на мрежата Haqqani, на служители на талибаните във връзка с медиите и на законни издания в Афганистан.

Gul работи още със служители на мрежата Haqqani, включително Badruddin Haqqani, за координиране на движението на бунтовниците от мрежата Haqqani, на чуждестранни бойци и оръжия в граничната зона между Афганистан и Пакистан и в източен Афганистан. Към 2010 г. Gul е предавал оперативни нареждания от Badruddin Haqqani на бойците в Афганистан. В края на 2009 г. Gul е раздал пари на подкомандири от мрежата Haqqani, пътуващи между Miram Shah и Афганистан.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (известен още като: a) Haji Abdul Sattar Barakzai; б) Haji Abdul Satar; в) Haji Satar Barakzai; г) Abdulasattar).

Звание: хаджи. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: a) село Mirmandaw, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; б) село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; в) Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. Паспорт №: AM5421691 (пакистански паспорт, валиден до 11 август 2013 г.). Национален идентификационен номер: a) пакистански национален идентификационен номер 5420250161699; б) афганистански национален идентификационен номер 585629. Адрес: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан; б) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, провинция Baluchistan, Пакистан; в) Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан; г) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, провинция Kandahar, Афганистан. Друга информация: a) съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar; б) свързан и с Khairullah Barakzai; в) принадлежи към племето Barakzai; г) името на баща му е Hajji ‘Abd-al-Manaf. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Satar Abdul Manan е съсобственик на и обслужващ мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Satta. Satar и Khairullah Barakzai Khudai Nazar съвместно са притежавали и обслужвали „hawalas“ (неофициални служби за парични преводи), известни като „HKHS“ навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан. Към края на 2009 г. Satar и Khairullah са имали равноправно партньорство в „HKHS“. Satar е основал „HKHS“, а клиентите са избрали да ползват „HKHS“ отчасти поради това, че Satar и Khairullah са добре познати. Satar е дарил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан и е раздавал средства на талибаните чрез своята „hawala“. Към 2010 г. Satar е предоставял финансова помощ на талибаните, а един командир на талибаните и свързаните с него лица може да са прехвърлили хиляди долари чрез Satar в подкрепа на бунта. Към края на 2009 г. Satar е приемал в дома си високопоставени членове на талибаните, предоставил е десетки хиляди долари в помощ на борбата на талибаните срещу коалиционните сили в Marjah, област Nad’Ali, провинция Helmand, Афганистан, и е помогнал за превозването на един член на талибаните до Marjah. Към 2008 г. Satar и Khairullah са събирали пари от дарители и раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala“.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (известен още като: a) Haji Khairullah; б) Haji Khair Ullah; в) Haji Kheirullah; г) Haji Karimullah; д) Haji Khair Mohammad).

Звание: хаджи. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: a) село Zumbaleh, област Nahr-e Saraj, провинция Helmand, Афганистан; б) село Mirmadaw, област Gereshk, провинция Helmand, Афганистан; в) Qilla Abdullah, провинция Baluchistan, Пакистан. Паспорт №: BP4199631 (пакистански паспорт, валиден до 25 юни 2014 г.). Национален идентификационен номер: пакистански национален идентификационен номер 5440005229635. Адрес: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan. Друга информация: a) съсобственик на обменно бюро Haji Khairullah Haji Sattar; б) свързан и с Abdul Satar Abdul Manan; в) принадлежи към племето Barakzai; г) името на баща му е Haji Khudai Nazar; д) алтернативно име на бащата — Nazar Mohammad. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar е съсобственик на и обслужващ мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar („HKHS“). Към края на 2009 г. Khairullah и Abdul Satar Abdul Manan са имали равноправно партньорство в „HKHS“. Те са обслужвали съвместно „hawalas“, известни като „HKHS“ навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, и са управлявали клон на „HKHS“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан. Към началото на 2010 г. Khairullah е бил ръководител на клона на „HKHS“ в Кабул. Към 2010 г. Khairullah е бил обслужващ на „hawala“ за високопоставени ръководители на талибаните и им е предоставял финансова помощ. Заедно с бизнес партньора си Satar Khairullah е предоставил хиляди долари на талибаните в подкрепа на дейностите им в Афганистан. Към 2008 г. Khairullah и Satar са събирали пари от дарители и раздавали средствата на талибаните чрез своята „hawala“.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1)

Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (известна още като: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; б) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; в) Haji Khairullah Money Exchange; г) Haji Khair Ullah Money Service; д) Haji Salam Hawala; е) Haji Hakim Hawala; ж) Haji Alim Hawala).

Адрес: a) клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; в) клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; г) клон 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; д) клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; е) клон 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; ж) клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; з) клон 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; и) клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; ѝ) клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; к) клон 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; л) клон 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; м) клон 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; н) клон 14: Dubai, United Arab Emirates; о) клон 15: Zahedan, Iran; п) клон 16: Zabul, Iran. Данъчни номера и номера на лицензите: a) пакистански национален данъчен номер: 1774308; б) пакистански национален данъчен номер: 0980338; в) пакистански национален данъчен номер: 3187777; г) афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. Друга информация: a) към 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar е била използвана от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан; б) свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar („HKHS“) е съсобственост на Abdul Satar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar и Khairullah са извършвали съвместно действия по обмен на пари навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, Обединени арабски емирства. Ръководителите на талибаните са използвали „HKHS“, за да раздават пари на талибански губернатори в сянка и командири и за да получават „hawala“ (неофициални парични преводи) от талибаните. Към 2011 г. ръководителите на талибаните са прехвърляли пари на талибанските командири в Афганистан чрез „HKHS“. Към края на 2011 г. клонът на „HKHS“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, е бил използван за изпращане на пари на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. В средата на 2011 г. талибански командир е използвал клон на „HKHS“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира бойци и операции в Афганистан. След като талибаните внасяли всеки месец значително количество пари в брой в този клон на „HKHS“, талибанските командири можели да получат достъп до средствата във всеки клон на „HKHS“. През 2010 г. служители на талибаните използвали „HKHS“, за да прехвърлят пари на „hawalas“ в Афганистан, където командирите на операциите можели да получат достъп до средствата. Към края на 2009 г. управителят на клона на „HKHS“ в Lashkar Gah е осъществил надзор над движението на средства на талибаните през „HKHS“.

2)

Мрежа от обменни бюра Roshan money exchange (известна още като: a) Roshan Sarafi; б) Roshan Trading Company; в) Rushaan Trading Company; г) Roshan Shirkat; д) Maulawi Ahmed Shah Hawal; е) Mullah Ahmed Shah Hawala; ж) Haji Ahmad Shah Hawala; з) Ahmad Shah Hawala).

Адрес: a) клон 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; в) клон 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; г) клон 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; д) клон 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; д) клон 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; е) клон 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; ж) клон 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; з) клон 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; и) клон 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; ѝ) клон 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Друга информация: Roshan Money Exchange съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и търговия с наркотици в Афганистан. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Roshan Money Exchange („RMX“) съхранява и прехвърля средства в подкрепа на талибанските военни операции и на участието на талибаните в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. „RMX“ е била една от основните „hawalas“ (неофициални служби за парични преводи), използвани от служители на талибаните в провинция Helmand. През 2011 г. високопоставен член на талибаните изтеглил стотици хиляди долари от клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да ги раздаде на талибански губернатори в сянка на различни провинции. За да финансира нападението на талибаните през пролетта на 2011 г., талибанският губернатор в сянка на провинция Helmand е изпратил стотици хиляди долари на „RMX“. Пак през 2011 г. член на талибаните получил десетки хиляди долари от „RMX“ в подкрепа на военни операции. Клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан е съхранявал също така десетки хиляди долари, което е трябвало да бъдат получени от командир на талибаните. От името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand, през 2010 г. член на талибаните използвал „RMX“, за да изпрати хиляди долари до граничната зона между Афганистан и Пакистан. Клонът на „RMX“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, е бил използван от талибаните за прехвърляне на средства за местни операции. През 2011 г. талибански подкомандир прехвърлил десетки хиляди долари на талибански командир чрез клона на „RMX“ в Lashkar Gah. Талибаните изпращали също така средства на клона на „RMX“ в Lashkar Gah, които да бъдат раздадени на талибанските командири през 2010 г. Пак през 2010 г. член на талибаните използвал „RMX“, за да изпрати десетки хиляди долари до провинция Helmand и провинция Herat, Афганистан, от името на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand.

През 2009 г. високопоставен представител на талибаните получил стотици хиляди долари от клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира талибански военни операции в Афганистан. Парите, изпратени на „RMX“, били с произход от Иран. През 2008 г. ръководител на талибаните използвал „RMX“, за да прехвърли десетки хиляди долари от Пакистан в Афганистан. Талибаните са използвали „RMX“ и с цел подпомагане на участието си в търговията с наркотици в Афганистан. Към 2011 г. служители на талибаните, включително губернаторът в сянка на провинция Helmand, прехвърлили стотици хиляди долари от клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан на „hawalas“ в Афганистан за закупуване на наркотици от името на служители на талибаните. Пак през 2011 г. служител на талибаните наредил на талибански командири в провинция Helmand да прехвърлят печалба от опиум чрез „RMX“. Един талибански областен ръководител прехвърлил хиляди долари от Marjah, провинция Helmand, Афганистан, на клон на „RMX“ в граничната зона между Афганистан и Пакистан.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания във връзка с член 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (известен още като Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


Top