Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0735

Решение 2011/735/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

OJ L 296, 15.11.2011, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; отменен от 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/735/oj

15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/53


РЕШЕНИЕ 2011/735/ОВППС НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2011 година

за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (1).

(2)

На 23 октомври 2011 г. Европейският съвет заяви, че ЕС би наложил допълнителни мерки срещу режима в Сирия, докато репресиите срещу цивилното население продължават.

(3)

Предвид сериозната обстановка в Сирия, Съветът счита за необходимо да наложи допълнителни ограничителни мерки.

(4)

Европейската инвестиционна банка следва да спре превеждането на суми или други плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения със Сирия, както и да спре действието на съществуващи договори за услуги за техническа помощ за държавни проекти в Сирия.

(5)

Освен това следва да се актуализира информацията, отнасяща се за едно лице от списъка в приложение I към Решение 2011/273/ОВППС.

(6)

Решение 2011/273/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2011/273/ОВППС се добавя следния член:

„Член 2д

Забранява се следното:

а)

всяко превеждане на суми или друго плащане от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения, сключени между Сирия и ЕИБ;

б)

продължаването от ЕИБ на съществуващите договори за услуги за техническа помощ за държавни проекти в Сирия.“.

Член 2

В приложение I към Решение 2011/273/ОВППС вписването за Nizar AL-ASSAAD се заменя с вписването, дадено в приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лице, посочено в член 2

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Братовчед на Bashar Al-Assad; преди ръководител на компанията „Nizar Oilfield Supplies“.

Много близък до ключови правителствени длъжностни лица. Финансира милицията „Shabiha“ в област Латакия.

23.08.2011 г.


Top