Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0298

Решение 2011/298/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

OJ L 136, 24.5.2011, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/298/oj

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/64


РЕШЕНИЕ 2011/298/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28 и член 43, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 май 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/369/ОВППС (1) относно установяване на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН).

(2)

На 18 май 2010 г. Съветът прие Решение 2010/279/ОВППС (2), с което срокът на EUPOL АФГАНИСТАН се удължава до 31 май 2013 г.

(3)

Референтната сума, предвидена в Решение 2010/279/ОВППС и предназначена да покрие свързаните с EUPOL АФГАНИСТАН разходи до 31 май 2011, следва да покрива периода до 31 юли 2011 г.

(4)

Решение 2010/279/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 13 от Решение 2010/279/ОВППС параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL АФГАНИСТАН до 31 юли 2011 г., е в размер на 54 600 000 EUR.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 123, 19.5.2010 г., стр. 4.


Top