Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0503

Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

OJ L 136, 24.5.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; отменен от 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/503/oj

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 503/2011 НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007.

(2)

В съответствие с Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (2) в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да бъдат добавени допълнителни лица и образувания.

(3)

Следва да бъдат изменени вписванията за някои лица и образувания, включени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложение I към настоящия регламент, се добавят към списъка, който се съдържа в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010.

Член 2

В приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 вписванията за следните лица и образувания:

1.

г-н Ali Akbar Salehi;

2.

Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA);

3.

Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL);

4.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (известен още като Nuclear Science & Technology Research Institute),

се заменят с вписванията, които се съдържат в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 281, 27.10.2010 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 65 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

A.   Физически лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Mohammad Ahmadian

 

Бивш изпълняващ длъжността ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и настоящ заместник-ръководител на AEOI AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

2.

Engineer Naser Rastkhah

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Заместник-ръководител на AEOI по планирането, международните и парламентарните въпроси. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Дата на раждане: 19 февруари 1956 г. Паспорт: K13644968 (Иран), изтича през май 2013 г.

Председател и управителен директор на IRISL. Председател е и на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) и Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), за които е известно, че са свързани с IRISL.

23.05.2011


Б.   Юридически лица, образувания и органи

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Централен офис: Depenau 2, D-20095 Хамбург; Клон в Киш, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, остров Киш 79415

Клон в Техеран, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Техеран, Иран

EIH има основа роля, като подпомага редица ирански банки с алтернативни начини за извършване на трансакции, прекъснати от санкциите на ЕС срещу Ирак. Установено е, че EIH действа като авизираща банка и банка посредник по отношение на трансакции с посочени ирански образувания.

Например в началото на август 2010 г. EIH замрази сметките в EIH Хамбург на посочените от ЕС банки Saderat Иран и Mellat. Скоро след това EIH поднови операциите в евро с банките Mellat и Saderat Иран, като използва сметки на EIH с иранска банка, която не е посочена от ЕС. През август 2010 г. EIH беше в процес на създаване на система, която позволява да се правят рутинни плащания на банка Saderat Лондон и Future Bank Бахрейн по такъв начин, че да се избегнат санкциите на ЕС. Към октомври 2010 г. EIH продължаваше да действа като посредник на плащания от ирански банки, срещу които има наложени санкции, включително Mellat и Saderat.

Тези банки с наложени санкции насочват плащанията си към EIH чрез Банката на индустрията и минното дело на Иран. През 2009 г. EIH беше използвана от Пощенска банка в схема за заобикаляне на санкциите, което включваше извършване на трансакции от името на посочената от ООН банка Sepah. Посочената от ЕС банка Mellat е една от банките майки на EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (известна още като Eftekhar Bank, Honor Bank)

Улица „Клара Цеткин“ 51, Минск 220004, Беларус

Банка със седалище в Беларус, собственост на банка Refah Kargaran, банка Saderat и Банка за развиване на износа на Иран

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Техеран

Има участие в доставка на материали за дружеството Iran Centrifuge Technology Company, срещу което има наложени санкции от ЕС

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Дъщерно дружество на TAMAS, на което има наложени санкции от ООН, отговорно за откриването и добива на уран.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Техеран

Дружество за промишлена автоматизация, работило за Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции на ООН, в завода за обогатяване на уран в Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Техеран, 15875-6653

Има участие в доставката на специализирано оборудване и материали с пряко приложение в иранската ядрена програма.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Техеран

Има участие в доставката на материали, които са контролирани и имат пряко приложение в производството на центрофуги за иранската програма за обогатяване на уран.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (известно още като Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Дружество, което е дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Има участие в доставката на оборудване на ядрената програма.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Техеран

Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран.

23.05.2011

10.

Raad Iran (известно още като Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Техеран

Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. RaadIran е създадено с цел производство и проектиране на контролни и системи и се занимава с продажбата и инсталирането на инвертори и програмируеми цифрови контролери.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Дружество, което доставя чувствителни стоки за компанията за гориво за ядрени реактори (SUREH). Sun Middle East използва посредници, опериращи извън Иран, за доставяне на стоките, необходими за SUREH. Sun Middle East дава на тези посредници фалшива информация за крайния потребител, когато стоките ще се изпращат в Иран, като по този начин се опитват да заобиколят митническия режим на съответната страна.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Техеран

Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащо участие в изграждането на обекта Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Техеран 14316

Дружество, доставяло стоки и оборудване, предназначени за иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети на Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции от ООН.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Техеран

Производител на трансформатори, имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (известна още като Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Техеран

Фирма за доставка, работила за Mesbah Energy, която е посочена по Резолюция 1737 на ССООН.

23.05.2011

18.

Paya Parto (известно още като Paya Partov)

 

Дъщерно дружество на Novin Energy, срещу което има наложени санкции по Резолюция 1747 на ССООН, имащо участие в лазерно заваряване.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Комуникационна фирма, доставяла оборудване за обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Инженерна фирма, която доставя оборудване за иранския реактор с тежка вода IR-40.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Лабуан 87000 Малайзия

Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадена от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света.

Ръководителят на банка Mellat, Ali Divandari, е председател на управителния съвет на Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Лозана, 1006 VD, Швейцария;

документ за бизнес регистрация № CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от намиращото се в Швейцария дружество Pearl Energy Company Ltd; мисията му е да осигурява финансиране и експертни консултации на образувания, които желаят да започнат дейност в иранския петролен сектор.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Хамбург 22085, Германия; тел.: 0049 40 2270170; документ за бизнес регистрация № HRB45757 (Германия)

Образувание, притежавано или контролирано от Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Малайзия

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за ирански бойни самолети.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Обединени арабски емирства

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Дубай, Обединени арабски емирства

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Източен Азербайджан, Иран

Научноизследователски център, свързан с AEOI

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Техеран, Иран

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

29.

Институт за приложна физика (IAP)

 

Провежда научни изследвания за военни приложения от иранската ядрена програма.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Образувание, свързано с мрежата MTFZC

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (дружество, известно още като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Техеран, Иран

Има участие в дейностите по доставка за иранската ракетна програма

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Иран

Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Иран

Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Техеран, Иран

Дружество, притежавано или контролирано от Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Университет Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Техеран, Иран

Притежаван или контролиран от Министерството на отбраната и Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL). Извършва научни изследвания в областта на ядреното оръжие.

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (известно още като IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Техеран, Иран

Образуванието Bonyad Taavon Sepah, известно още като IRGC Cooperative Foundation, е създадено от командващите Ислямската революционна армия (IRGC), за да структурира инвестициите на IRGC. Контролира се от IRGC. Ръководният съвет на Bonyad Taavon Sepah се състои от деветима членове, осем от които са членове на IRGC. Тези офицери са главнокомандващият IRGC, който е председател на ръководния съвет, представителят на върховния ръководител за IRGC, командващият Basij, командващият сухопътните сили на IRGC, командващият военновъздушните сили на IRGC, командващият военноморските сили на IRGC, ръководителят на организацията за информационна сигурност на IRGC, висш офицер на IRGC от генералния щаб на въоръжените сили и висш офицер на IRGC от MODAFL.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (известна още като Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Техеран, Иран

Bonyad Taavon Sepah създава Ansar Bank, за да предоставя финансови и кредитни услуги на персонала на IRGC. Първоначално Ansar Bank функционира като кредитен съюз, а в средата на 2009 г. се трансформира в истинска банка, след като получава лиценз от Централната банка на Иран. Ansar Bank, известна по-рано като Ansar al Mojahedin, е свързана с IRGC в продължение на повече от 20 години. Членовете на IRGC са получавали заплатите си чрез Ansar Bank.

В допълнение Ansar Bank предоставя специални услуги на персонала на IRGC, включително намален процент за обзавеждане на дома и безплатни или по-евтини здравни услуги.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Техеран, Иран

Mehr Bank се контролира от Bonyas Taavon Sepah и IRGC. Mehr Bank предоставя финансови услуги на IRGC. Съгласно едно интервю от отворен източник с ръководителя на Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (роден през 1961 г.), Bonyad Taavon Sepah създава Mehr Bank, за да обслужва Basij (паравоенна фракция на IRGC).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия) издаден на 21 юли 2005 г.Schottweg 6, 22087 Хамбург, Германия;

бизнес регистрационен номер HRB96253, издаден на 30 януари 2006 г.

Darya Capital Administration е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL Europe GmbH. Управителният директор е Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация # HRA102485 (Германия), издаден на 19 август 2005 г.; тел.: 004940278740

Образуванието е собственост на Ocean Capital Administration и IRISL Europe. Ahmad Sarkandi е директор и на Ocean Capital Administration GmbH и Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB92501 (Германия), издаден на 4 януари 2005 г.; тел.: 004940278740

Холдингово дружество на IRISL със седалище в Германия, което заедно с IRISL Europe, притежава Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration и Nari Shipping and Chartering са на същия адрес в Германия като IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102520 (Германия), издаден на 29 август 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94314 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102600 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00494070383392; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г-; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com;тел.: 00494070383392; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран;

документ за бизнес регирстрация № HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Ирен; документ за бизнес регистрация № HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net;тел.: 004940302930; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94573 (Германия), издаден на 18 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102506 (Германия), издаден на 25 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104174 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Хонконгските дружества са: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd и New Desire Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Insight World Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.б.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.в.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.г.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.д.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Един от акционерите е Gholamhossein Golpavar, управителен директор на SAPID shipping, търговски директор на IRISL.

Хонконгските дружества са: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd и Great Method Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.б.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.в.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.г.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.д.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Един от акционерите е Mohammed Mehdi Rasekh, член на управителния съвет на IRISL.

The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.б.

System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

System Wise Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.в.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.г.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Hossein Dajmar, управителният директор на IRISL.

Хонконгските дружества са: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group и Sino Access Holdings.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.б.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.в.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.г.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sanford Group е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.д.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C37423, инкорпорирано в Малта през 2005 г.

Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL.

Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C39912, издадено през 2006 г.

Woking Shipping Investments Ltd е дъщерно дружество на IRISL, което притежава Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, които се намират на един и същи адрес в Малта.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

63.б.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

63.в.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

63.г.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Лимасол, Кипър.

Бизнес регистрационен № C133993 (Кипър), издаден през 2002 г.

Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL.

Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Бизнес регистрационен № 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Ashtead Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Byfleet Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Бизнес регистрационен № 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Cobham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 108119C

Dorking Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 108120C

Effingham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 108146C

Farnham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Horsham Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 111999C

Horsham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Министър на външните работи. Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, известен още като Nuclear Science and Technology Research Institute — Научноизследователски институт за ядрена наука и технология

AEOI, PO Box 14395-836, Техеран

Подчинен на AEOI и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Управителният директор на института е заместник-председателят на AEOI Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics — Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (известно още като Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; като MODAFL; като MODSAF)

Разположено на западната страна на улица, Dabestan, район Abbas Abad, Техеран, Иран

Отговаря за научноизследователските, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включително подкрепа за ракетната и ядрената програма.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Техеран.

Iran Centrifuge Technology Company пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която Резолюцията на ССООН изисква от Иран да спре. Изпълнява работа вместо Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН).

23.05.2011


Top