Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0155

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 155/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

OJ L 62, 11.3.2010, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 287 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/155(2)/oj

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/60


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 155/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение № 113/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 834/2009 на Комисията от 11 септември 2009 година за прилагане, по отношение на докладите за качеството, на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (2), трябва да бъде включен в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 19ча (Регламент (ЕО) № 364/2008 на Комисията) от приложение XXI към споразумението се създава следната точка:

„19чб.

32009 R 0834: Регламент (ЕО) № 834/2009 на Комисията от 11 септември 2009 година за прилагане, по отношение на докладите за качеството, на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (ОВ L 241, 12.9.2009 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 834/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурка за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 241, 12.9.2009 г., стр. 3.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top