Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0139

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 139/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 62, 11.3.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 379 - 379

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/139/oj

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 139/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/2006 от 10 март 2006 г. (1).

(2)

Решение 2009/108/ЕО на Комисията от 3 февруари 2009 г. за изменение на Решение 2002/364/ЕО относно общите технически спецификации на медицинската апаратура за диагностика ин витро (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 3 (Решение 2002/364/ЕО на Комисията) от глава XXX от приложение II към Споразумението се добавя следният текст:

„ , изменен със:

32009 D 0108: Решение 2009/108/ЕО на Комисията от 3 февруари 2009 г. (ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 34).“

Член 2

Текстовете на Решение 2009/108/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 147, 1.6.2006 г., стр. 48.

(2)  ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 34.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top