Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0124

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 124/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

OJ L 62, 11.3.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 355 - 356

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/124(2)/oj

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 124/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 132/2007 от 26 октомври 2009 г. (1)

(2)

Приложение IV към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/2009 от 3 юли 2009 г. (2)

(3)

Решение 2008/591/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. относно Консултативния форум по екодизайн (3) ще бъде включено в Споразумението.

РЕШИ:

Член 1

След точка 6 (Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава IV на приложение II към Споразумението се създава следната точка:

„7.

32008 D 0591: Решение 2008/591/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. относно Консултативния форум по екодизайн (ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22).“

Член 2

След точка 26 (Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение IV към Споразумението се създава следната точка:

„26а.

32008 D 0591: Решение 2008/591/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. относно Консултативния форум по екодизайн (ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22).“

Член 3

Текстовете на Решение 2008/591/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 100, 10.4.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top