Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0123

2010/123/ЕС: Решение на Комисията от 25 февруари 2010 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 февруари 2009 г. , 1 март 2009 г. , 1 април 2009 г. , 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

OJ L 49, 26.2.2010, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/123(1)/oj

26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

(2010/123/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, определени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално член 13, втора алинея от приложение X към него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на член 13, първа алинея от приложение X към Правилника Регламент (ЕО) № 613/2009 на Съвета (2) определя корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2008 г. спрямо възнагражденията, изплащани във валутата на държавата по месторабота на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави.

(2)

Съгласно член 13, втора алинея от приложение X към Правилника някои от тези корекционни коефициенти следва да бъдат адаптирани, считано от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г., тъй като по статистическите данни, с които разполага Комисията, промяната в издръжката на живота, измервана въз основа на корекционния коефициент и съответния валутен курс, за някои трети държави е над 5 % от тяхното последно определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави, които се изплащат във валутата на държавата по месторабота, се адаптират за някои държави, посочени в приложението. В приложението се съдържат пет месечни таблици, в които са посочени съответните държави и последователните дати на прилагане за всяка от тях (1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г.).

Валутните курсове, използвани за изчисляването на тези възнаграждения, се определят в съответствие с правилата за прилагане на Финансовия регламент и съответстват на различните дати, посочени в първа алинея.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Catherine ASHTON

Заместник-председател


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФЕВРУАРИ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети февруари 2009 г.

Валутен курс февруари 2009 г. (1)

Корекционни коефициенти февруари 2009 г. (2)

Азербайджан (3)

0,9962

1,0578

94,2

Беларус (4)

2 192

3 495,42

62,7

Чили

478,2

810,48

59,0

Китай

8,502

8,9653

94,8

Колумбия

2 300

2 990,32

76,9

Индия

35,8

64,075

55,9

Индонезия (Джакарта)

10 540

14 913,8

70,7

Казахстан (Алмати) (3)

150,2

161,79

92,8

Кения

78,23

103,009

75,9

Лесото

6,198

12,9979

47,7

Либерия

84,28

84,6997

99,5

Пакистан

48,48

101,889

47,6

Сиера Леоне

3 356

3 998,59

83,9

Тринидад и Тобаго

6,291

8,10395

77,6

Замбия (3)

3 331

6 548,29

50,9


МАРТ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети март 2009 г.

Валутен курс март 2009 г. (5)

Корекционни коефициенти март 2009 г. (6)

Хърватия (7)

7,21

7,386

97,6

Съединени американски щати (Ню Йорк)

1,367

1,2782

106,9

Етиопия

12,93

14,289

90,5

Казахстан (Астана)

140,3

191,460

73,3

Папуа-Нова Гвинея (7)

3,265

3,47947

93,8

Сирия

50,24

60,97

82,4

Венецуела (8)

2,496

2,74813

90,8


АПРИЛ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети април 2009 г.

Валутен курс април 2009 г. (9)

Корекционни коефициенти април 2009 г. (10)

Южна Африка

6,162

12,8433

48,0

Белиз

1,902

2,5947

73,3

Камерун (11)

678,9

655,957

103,5

Еритрея

10,43

20,8173

50,1

Съединени американски щати (Вашингтон)

1,264

1,3193

95,8

Гана

1,045

1,859

56,2

Израел

5,915

5,5288

107,0

Мароко (11)

9,319

11,2015

83,2

Нигерия

176,4

196,571

89,7

Демократична република Конго (11)

1 185

1 100,11

107,7


МАЙ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритетимай 2009 г.

Валутен курс май 2009 г. (12)

Корекционни коефициенти май 2009 г. (13)

Саудитска Арабия

4,62

4,8515

95,2

Беларус (14)

2 348

3 735,22

62,9

Хаити

66,21

55,0576

120,3

Киргизстан

53,52

56,48

94,8

Ливан

1 795

1 999,85

89,8

Нова Каледония

157

119,332

131,6

Сърбия

61,49

94,1782

65,3

Венецуела (15)

2,64

2,85219

92,6


ЮНИ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети юни 2009 г.

Валутен курс юни 2009 г. (16)

Корекционни коефициенти юни 2009 г. (17)

Алжир

80,51

100,892

79,8

Азербайджан (18)

1,048

1,11513

94,0

Босна и Херцеговина (Сараево)

1,437

1,95583

73,5

Камерун (19)

644,4

655,957

98,2

Конго (Бразавил)

794

655,957

121,0

Хърватия (20)

6,843

7,3305

93,3

Грузия

2,06

2,2857

90,1

Гвинея Бисау

712,6

655,957

108,6

Фиджи

1,78

2,91971

61,0

Соломонови острови

10,23

10,9681

93,3

Казахстан (Алмати) (18)

159,4

209,7

76,0

Мароко (19)

8,821

11,2615

78,3

Мексико

11,97

18,3176

65,3

Никарагуа

15,79

28,0214

56,3

Норвегия

11,26

8,9615

125,6

Узбекистан

1 053

2 032,12

51,8

Папуа-Нова Гвинея (20)

3,456

3,87597

89,2

Парагвай

4 748

7 003,48

67,8

Демократична република Конго (19)

1 277

1 083,84

117,8

Южен Судан (Джуба)

3,108

3,37579

92,1

Швейцария (Женева)

1,692

1,5117

111,9

Таджикистан

3,498

6,04787

57,8

Турция

1,654

2,1775

76,0

Украйна

8,155

10,6411

76,6

Уругвай

23,59

32,7002

72,1

Йемен

187,9

279,175

67,3

Замбия (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(2)  Брюксел = 100 %.

(3)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за юни 2009 г.

(4)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за май 2009 г.

(5)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(6)  Брюксел = 100 %.

(7)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за юни 2009 г.

(8)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за май 2009 г.

(9)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(10)  Брюксел = 100 %.

(11)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за април 2009 г. и за юни 2009 г.

(12)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(13)  Брюксел = 100 %.

(14)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за май 2009 г.

(15)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за май 2009 г.

(16)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(17)  Брюксел = 100 %.

(18)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за юни 2009 г.

(19)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за април 2009 г. и за юни 2009 г.

(20)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за юни 2009 г.


Top