Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0572

Съвместно действие 2009/572/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

OJ L 197, 29.7.2009, p. 110–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/572/oj

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/110


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/572/ОВППС НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 септември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Gеorgiа (1). Това съвместно действие впоследствие бе изменено със Съвместно действие 2008/759/ОВППС (2) и Съвместно действие 2009/294/ОВППС (3).

(2)

Срокът на действие на Съвместно действие 2008/736/ОВППС изтича на 14 септември 2009 г. Мисията следва да бъде удължена за допълнителен период от 12 месеца до 14 септември 2010 г.

(3)

Съвместно действие 2008/736/ОВППС, както е изменено, предвижда референтна финансова сума от 37 100 000 EUR за покриване на разходите, свързани с мисията до 14 септември 2009 г. Тази референтна финансова сума следва да се увеличи с 12 500 000 EUR, за да покрие свързаните с мисията разходи за периода до 14 септември 2010 г.

(4)

Съвместно действие 2008/736/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/736/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансовата сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, е 49 600 000 EUR.“

2.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Влизане в сила и продължителност

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му и неговият срок на действие изтича на 14 септември 2010 г.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 248, 17.9.2008 г., стp. 26.

(2)  ОВ L 259, 27.9.2008 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 60.


Top