Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0648

2008/648/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 15 юли 2008 година за назначаване на един член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

OJ L 213, 8.8.2008, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/648/oj

8.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 юли 2008 година

за назначаване на един член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

(2008/648/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид Решение 2006/524/ЕО, Евратом (1),

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като взе предвид становището на Комисията,

като има предвид, че след оставката на г-н Ludolf VON WARTENBERG се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Bernd DITTMANN, генерален директор за Европа на Федералния съюз на германската индустрия (BDI — Bundesverband der Deutschen Industrien), се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 30.


Top