Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0614

Решение 2008/614/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

OJ L 197, 25.7.2008, p. 65–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/614/oj

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/65


РЕШЕНИЕ 2008/614/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/293/ОВППС (1), и по-специално член 2 от нея, във връзка с член 23, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

С Обща позиция 2004/293/ОВППС, Съветът прие мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през териториите на държавите-членки на лица, обвързани с дейности, които подпомагат лицата, срещу които Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ) е подигнал обвинение да продължават да избягват правосъдие или които по друг начин препятстват ефективното изпълнение на мандата на МТПБЮ.

(2)

След предаването на г-н Stojan ZUPLJANIN на МТПБЮ определени лица, посочени в член 1 на Обща позиция 2004/293/ОВППС и свързани с г-н Zupljanin, следва да бъдат изключени от списъка.

(3)

Списъкът в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС следва да бъде съответно изменен,

РЕШИ:

Член 1

Списъкът на лицата в приложението към Обща позиция 2004/293/ОВППС се заменя със списъка в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 65. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2008/223/ОВППС (ОВ L 70, 14.3.2008 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   BILBIJA, Milorad

Син на Svetko BILBIJA

Дата на раждане/Място на раждане: 13 август 1956 г., Сански мост, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 3715730

Лична карта №: 03GCD9986

Личен идентификационен № 1308956163305

Други имена (прякори):

Адрес: Brace Pantica № 7, Баня Лука, Босна и Херцеговина

2.   BJELICA, Milovan

Дата на раждане/Място на раждане: 19 октомври 1958 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0000148, издаден на 26 юли 1998 г. в Сръбско Сараево (обявен за невалиден)

Лична карта №: 03ETA0150

Личен идентификационен № 1910958130007

Други имена (прякори): Cicko

Адрес: CENTREK Company в Пале, Босна и Херцеговина

3.   ECIM (EĆIM), Ljuban

Дата на раждане/Място на раждане: 6 януари 1964 г., Sviljanac, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0144290, издаден на 21 ноември 1998 г. в Баня Лука (обявен за невалиден).

Лична карта №: 03GCE3530

Личен идентификационен № 0601964100083

Други имена (прякори):

Адрес: Stevana Mokranjca № 26, Баня Лука, Босна и Херцеговина

4.   HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Дъщеря на: Branko и Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 18 юни 1962 г., община Винковци, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №: 1806962308218 (JMBG), лична карта № 569934/03.

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Сестра на Goran HADZIC (HADŽIĆ).

5.   HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Дъщеря на: Goran и Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 25 февруари 1983 г., Вуковар, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Дъщеря на Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.   HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Син на: Goran и Živka HADZIC (HADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 8 октомври 1987 г., Вуковар, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Син на Goran HADZIC (HADŽIĆ).

7.   HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Дъщеря на: Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 9 юни 1957 г., Винковци, Хърватия.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: ул. Aranj Janosa № 9, Нови Сад, Сърбия.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Дъщеря на Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.   JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Син на Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 1 март 1963 г., Пале, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4363551

Лична карта №: 03DYA0852

Личен идентификационен № 0103963173133

Други имена (прякори):

Адрес: Milana Simovica № 23, Пале, Босна и Херцеговина

9.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Дата на раждане/Място на раждане: 14 май 1973 г., Сараево-Център, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0036395 (с изтекъл срок на валидност на 12 октомври 1998 г.)

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Sasa

Адрес:

10.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (моминско име: ZELEN)

Дъщеря на Vojo и Anka

Дата на раждане/Място на раждане: 27 ноември 1945 г., Сараево-Център, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

11.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Син на: Vuko и Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 31 юли 1951 г., община Савник, Черна гора.

Паспорт №:

Лична карта №:

Други имена (прякори):

Адрес: Dubrovacka Street № 14, Белград, Сърбия, и Janka Vukotica Street № 24, Rastoci, община Niksic, Черна гора

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Брат на Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

12.   KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Дъщеря на: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) и Ljiljana ZELEN-KARADZIC(ZELEN-KARADŽIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 22 май 1967 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №: 2205967175003 (JMBG); лична карта № 04DYB0041

Други имена (прякори): Seki

Адрес: Dobroslava Jevdjevica № 9, Пале, Босна и Херцеговина.

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Дъщеря на Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ).

13.   KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Син на Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 8 юни 1957 г., Piskavica / Баня Лука, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4191306

Лична карта №: 04GCH5156

Личен идентификационен № 0806957100028

Други имена (прякори):

Адрес:

14.   KIJAC, Dragan

Дата на раждане/Място на раждане: 6 октомври 1955 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

15.   KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Син на Milanko и Zlatana

Дата на раждане/Място на раждане: 23 ноември 1950 г., Bijela Voda, Sokolac, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4742002, издаден през 2002 г. в Сараево. Валиден до 2007 г.

Лична карта №: 03DYA1935, издадена на 7 юли 2003 г. в Сараево.

Личен идентификационен № 2311950173133

Други имена (прякори): - Mineur или Ratko

Адрес: Trifka Grabeza №115, Пале, или хотел KRISTAL, Jahorina, Босна и Херцеговина

16.   KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Син на Vaso

Дата на раждане/Място на раждане: 4 декември 1959 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен № 0412959171315

Други имена (прякори): - Tomo

Адрес: Bijela, Черна гора; и Пале, Босна и Херцеговина

17.   KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Син на Vasilija

Дата на раждане/Място на раждане: 30 януари 1961 г., Suho Pole, Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №: 03GFB1318

Личен идентификационен № 3001961120044

Други имена (прякори): - Predo

Адрес: Doboj, Босна и Херцеговина

18.   LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Дата на раждане/Място на раждане: 15 май 1968 г., Белград, Сърбия

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори): Legija (подправен документ за самоличност на името на IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko))

Адрес: арестуван (Белградски районен затвор, Bacvanska 14, Белград)

19.   MALIS (MALIŠ), Milomir

Син на Dejan Malis (Mališ)

Дата на раждане/Място на раждане: 3 август 1966 г., Bjelice

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен № 0308966131572

Други имена (прякори):

Адрес: Vojvode Putnika, Foca, Босна и Херцеговина

20.   MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Дата на раждане/Място на раждане: 1 май 1954 г., Kalinovik, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0121391, издаден на 12 май 1999 г. в Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина (обявен за невалиден)

Лична карта №:

Личен идентификационен № 0105954171511

Други имена (прякори): Momo

Адрес: арестуван

21.   MARIC (MARIĆ), Milorad

Син на Vinko Maric (Marić)

Дата на раждане/Място на раждане: 9 септември 1957 г., Visoko, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4587936

Лична карта №: 04GKB5268

Личен идентификационен № 0909957171778

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadzica №148, Zvornik, Босна и Херцеговина

22.   MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko

Син на Luka и Desanka, по баща: Simic (Simić)

Дата на раждане/Място на раждане: 8 август 1947 г., Borci, близо до Konjic, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4166874

Лична карта №: 03BIA3452

Личен идентификационен № 0808947710266

Други имена (прякори): Filaret

Адрес: Манастир Milesevo, Сърбия

23.   MLADIC (MLADIĆ), Biljana (моминско име STOJCEVSKA (STOJČEVSKA))

Дъщеря на: Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) и Svetlinka STOJCEVSKA(STOJČEVSKA)

Дата на раждане/Място на раждане: 30 май 1972 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №:

Лична карта №: 3005972455086 (JMBG);

Други имена (прякори):

Адрес: регистрирана на Blagoja Parovica №117a, Белград, но пребивава на Vidikovacki venac №83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Снаха на Ratko MLADIC (MLADIĆ).

24.   MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka(моминско име JEGDIC (JEGDIĆ);

Дъщеря на Petar JEGDIC (JEGDIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 20 юли 1947 г., Okrugljaca, община Virovitica, Хърватия;

Лична карта №: - 2007947455100 (JMBG);

Лична карта: T77619, издадена на 31 май 1992 г. от SUP Белград;

Адрес: Blagoja Parovica №117a, Белград, Сърбия;

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Съпруга на Ratko MLADIC (MLADIĆ).

25.   MLADIC (MLADIĆ), Darko

Син на: Ratko и Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 19 август 1969 г., Скопие, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Паспорт №: паспорт от Сърбия и Черна гора № 003220335, издаден на 26 февруари 2002 г.

Лична карта №: 1908969450106 (JMBG); лична карта № B112059, издадена на 8 април 1994 г. от SUP Белград

Други имена (прякори):

Адрес: Vidikovacki venac №83, Белград, Сърбия

Връзка с лица, обвинени във военни престъпления: Син на Ratko MLADIC (MLADIĆ)

26.   NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Син на Simo

Дата на раждане/Място на раждане: 15 юни 1943 г., Doboj, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 3944452

Лична карта №: 04GFE3783

Личен идентификационен № 1506943120018

Други имена (прякори):

Адрес:

27.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Син на Jozo

Дата на раждане/Място на раждане: 8 август 1945 г., Celebici, Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:

28.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Син на Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 29 март 1961 г., Сараево, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №: 04BSF6085

Личен идентификационен № 2903961172656

Други имена (прякори):

Адрес: Malta № 25, Сараево, Босна и Херцеговина

29.   PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Син на Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 6 юни 1957 г., Ratkovici, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4588517

Лична карта №: 03GKA9274

Личен идентификационен № 0606957183137

Други имена (прякори):

Адрес: Vuka Karadjica № 148, Zvornik, Босна и Херцеговина

30.   POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Син на Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 24 март 1950 г., Petrovici

Паспорт №:

Лична карта №: 04FAA3580

Личен идентификационен № 2403950151018

Други имена (прякори):

Адрес: Crnogorska № 36, Bileca, Босна и Херцеговина

31.   PUHALO, Branislav

Син на Djuro

Дата на раждане/Място на раждане: 30 август 1963 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен № 3008963171929

Други имена (прякори):

Адрес:

32.   RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Син на Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 30 август 1963 г., Foca, Босна и Херцеговина

Паспорт №: стар паспорт № 0123256 (обявен за невалиден)

Лична карта №: 03GJA2918

Личен идентификационен № 2601951131548

Други имена (прякори):

Адрес: Stepe Stepanovica № 12, Foca/Srbinje, Босна и Херцеговина

33.   RATIC (RATIĆ), Branko

Дата на раждане/Място на раждане: 26 ноември 1957 г., MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 0442022, издаден на 17 септември 1999 г. в Баня Лука

Лична карта №: 03GCA8959

Личен идентификационен № 2611957173132

Други имена (прякори):

Адрес: Ulica Krfska № 42, Баня Лука, Босна и Херцеговина

34.   ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Дата на раждане/Място на раждане: 15 май 1952 г., SRPSKA CRNJA HETIN, Сърбия

Паспорт №: невалидни паспорти № 3747158, издаден на 12 април 2002 г. в Баня Лука, с изтекъл срок на валидност на 12 април 2007 г. и № 0020222, издаден на 25 август 1988 г. в Баня Лука, с изтекъл срок на валидност на 25 август 2003 г.

Лична карта №: 04EFA1053

Личен идентификационен № 1505952103022

Други имена (прякори):

Адрес: Vojvode Misica № 21, Laktasi, Босна и Херцеговина

35.   SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Дата на раждане/Място на раждане: 16 септември 1956 г., Rusanovici-Rogatica, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 4363471, издаден в Източно Сараево, валиден до 8 октомври 2008 г.

Лична карта №: 04PEA4585

Личен идентификационен № 1609956172657

Други имена (прякори):

Адрес: Bjelopoljska № 42, 71216 Сръбско Сараево, Босна и Херцеговина

36.   SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Син на Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Дата на раждане/Място на раждане: 5 август 1953 г., Blagaj, Босна и Херцеговина

Паспорт №: 3681597

Лична карта №: 04GDB9950

Личен идентификационен № 0508953150038

Други имена (прякори):

Адрес: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Босна и Херцеговина

37.   VRACAR (VRAČAR), Milenko

Дата на раждане/Място на раждане: 15 май 1956 г., Nisavici, Prijedor, Босна и Херцеговина

Паспорт №: невалидни паспорти № 3865548, издаден на 29 август 2002 г. в Banja Luka, с изтекъл срок на валидност на 29 август 2007 г., № 0280280, издаден на 4 декември 1999 г. в Баня Лука с изтекъл срок на валидност на 4 декември 2004 г. и № 0062130, издаден на 16 септември 1998 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

Лична карта №: 03GCE6934

Личен идентификационен № 1505956160012

Други имена (прякори):

Адрес: Save Ljuboje №14, Баня Лука, Босна и Херцеговина

38.   ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Син на Jovan

Дата на раждане/Място на раждане: 7 октомври 1939 г., Dobrusa

Паспорт №:

Лична карта №:

Личен идентификационен №

Други имена (прякори):

Адрес:


Top