Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0613

Решение 2008/613/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

OJ L 197, 25.7.2008, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/613/oj

25.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/63


РЕШЕНИЕ 2008/613/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2004/694/ОВППС (1), и по-специално член 2 от нея, във връзка с член 23, параграф 2, второ тире от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на Обща позиция 2004/694/ОВППС Съветът прие мерки за замразяване на всички финансови средства и стопански ресурси, принадлежащи на физическите лица, изброени в приложението към нея, които са били подведени под съдебна отговорност от МТПЮ.

(2)

След предаването на г-н Stojan ZUPLJANIN на МТПЮ на 21 юни 2008 г., неговото име следва да бъде извадено от списъка.

(3)

Съответно е необходимо списъкът в приложението към Обща позиция 2004/694/ОВППС да бъде съответно коригиран,

РЕШИ:

Член 1

Приложението към Обща позиция 2004/694/ОВППС се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 52. Обща позиция, изменена с Решение 2007/449/ОВППС на Съвета (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 75) и с удължен срок на действие с Обща позиция 2007/635/ОВППС (ОВ L 256, 2.10.2007 г., стр. 30).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Лице

Мотиви

1.

Име: HADZIC Goran (пол: мъжки)

Дата на раждане: 7.9.1958 г.

Място на раждане: Vinkovci, Хърватия

Гражданин на Сърбия

обвинен от МТБЮ и все още на свобода

Обвинителен акт: 4 юни 2004 г.

Дело №: IT-04-75

2.

Име: KARADZIC Radovan

(пол: мъжки)

Дата на раждане: 19.6.1945 г.

Място на раждане: Petnjica, община Savnik, Черна гора

Гражданин на Босна и Херцеговина

обвинен от МТБЮ и все още на свобода

Първи обвинителен акт: 25 юли 1995 г.; втори обвинителен акт: 16 ноември 1995 г.; изменен обвинителен акт: 31 май 2000 г.

Дело №: IT-95-5/18

3.

Име: MLADIC Ratko (пол: мъжки)

Дата на раждане: 12.3.1948 г.

Място на раждане: Bozanovici,

община Kalinovik, Босна и Херцеговина

Гражданин на Босна и Херцеговина

обвинен от МТБЮ и все още на свобода

Първи обвинителен акт:

25 юли 1995 г.; втори обвинителен акт: 16 ноември 1995 г.; изменен обвинителен акт: 8 ноември 2002 г.

Дело №: IT-95-5/18


Top