Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0654

Регламент (ЕО) № 654/2008 на Съвета от 29 април 2008 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кумарин с произход от Китайската народна република с разширен обхват на действие и върху вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия независимо дали е деклариран с произход от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия или не, след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

OJ L 183, 11.7.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 079 P. 21 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/654/oj

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 654/2008 НА СЪВЕТА

от 29 април 2008 година

относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кумарин с произход от Китайската народна република с разширен обхват на действие и върху вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия независимо дали е деклариран с произход от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия или не, след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), и по-специално член 9, член 11, параграф 2, член 8 и член 13 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията, след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 769/2002 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 3 479 EUR/t за внос на кумарин с произход от Китайската народна република и разшири обхвата му на действие върху вноса, изпращан от Индия и Тайланд, с Регламент (ЕО) № 2272/2004 на Съвета (3) и върху вноса, изпращан от Индонезия и Малайзия, с Регламент (ЕО) № 1650/2006 на Съвета (4).

(2)

С Решение (5) от 3 януари 2005 г. Комисията прие гаранция, предложена от индийски производител, във връзка с разследване по повод предполагаемо заобикаляне на антидъмпинговите мерки от внос, изпращан от Индия или Тайланд.

2.   Искане за преразглеждане

(3)

Искането беше подадено на 8 февруари 2007 г. от Европейския съвет за химическа индустрия (CEFIC) („заявителя“) от името на единствения производител в Общността, представляващ цялото производство на кумарин в Общността.

(4)

Заявителите изтъкна и представи достатъчно prima facie доказателства, че: a) съществува вероятност от продължаване или повторение на дъмпинга и на вредите за производството на Общността, и б) продължава да е налице внос на разглеждания продукт от Китайската народна република за Общността в значителни количества и на дъмпингови цени.

(5)

Бе заявено и че обемите и цените на внасяния разглеждан продукт продължават, наред с другите последици, да оказват отрицателно въздействие върху нивото на цените, определяни от производството на Общността, което води до съществени нежелани ефекти върху неговото финансово положение и заетост.

(6)

В допълнение към това заявителят изтъкна, че по време на периода на налагане на мерките износителите/производителите на съответния продукт от Китайската народна република са препятствали действието на съществуващите мерки посредством практики на заобикаляне, срещу които е предприето разширяването обхвата на действие на мерките с Регламент (ЕО) № 2272/2004 на Съвета и с Регламент (ЕО) № 1650/2006 на Съвета.

3.   Начало

(7)

След като установи, след консултация с Консултативния комитет, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките, Комисията започна разследване съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент посредством публикуването на известие в Официален вестник на Европейския съюз  (6).

4.   Период на разследване

(8)

Периодът на разследване за преразглеждане(„ПРП“), което има за цел да определи дали е налице продължаване и повторение на дъмпинга и на вредите, обхвана периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. Изследването на тенденциите, свързани с оценката на продължаването и повторението на вредите, обхвана периода от 1 януари 2003 г. до края на ПРП („разглеждания период“).

5.   Страни, засегнати от разследването

(9)

Комисията официално уведоми заявителя производител от Общността, производителите износители от КНР и техните представители, китайските власти и вносителите, ползвателите и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на преразглеждането. Комисията разпрати въпросници до производителите износители, до един производител от Индия (държава аналог, както се посочва в съображение 26), до единствения производител от Общността, до известните вносители и ползватели и до онези, които се представиха в срока, посочен в известието за започване на преразглеждането.

(10)

Предвид очевидно големия брой производители износители, участващи в процедурата, в известието за започване на преразглеждане е предвидено използването на техники за изготвяне на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да се прецени необходимостта от представителната извадка и съответно да се подбере такава, всички производители износители бяха помолени да се представят и, както е посочено в известието, да предоставят основна информация за дейността си, свързана с кумарин, по време на периода на разследване. Две дружества от Китайската народна република отговориха на въпросниците за представителна извадка, но само едно от тях заяви желанието си да съдейства и отговори на въпросника за дъмпинг, а именно:

Nanjing Jingqiao Perfumery/China Tuhsu Flavours & Fragrances Imp. & Exp. Corp.

(11)

Производителят от Общността и четирима вносители/ползватели отговориха на въпросниците. Що се отнася до държавата аналог, индийският производител, с когото Комисията се свърза, отказа да съдейства.

6.   Проверка на получената информация

(12)

Комисията издири и провери цялата информация, считана за необходима, с цел определяне на вероятността от продължаване и повторение на дъмпинга и на вредите, както и на интереса на Общността. Комисията също така даде възможността на пряко засегнатите страни да изложат мнението си в писмен вид и да поискат изслушване.

(13)

В помещенията на следните три дружества бяха проведени проверки на място:

 

Производител от Общността:

Rhodia Organics, (Лион) Франция.

 

Вносители/ползватели:

Henkel KGaA, (Крефелд) Германия.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият продукт е същият като в първоначалното разследване, т.е. кумарин, белезникав кристален прах с характерен мирис на прясно окосено сено. Основните му приложения са като ароматичен химикал и като фиксатор в приготвянето на благоуханни съединения като тези, използвани в производството на перилни и почистващи препарати, козметични препарати и фини аромати.

(15)

Кумаринът, който първоначално е бил натурален продукт, добиван от зърната на тонка, сега се произвежда по синтетичен път. Той може да се добие чрез синтеза, започвайки от фенол, за да се получи салицилалдехид (реакция на Перкин), или чрез синтеза от ортокрезол (реакция на Раших). Основната физическа характеристика на кумарина е неговата чистота, показател за която е точката му на топене. Кумаринът със стандартно качество, търгуван в Общността, има точка на топене между 68 °C и 70 °C, което отговаря на 99 % чистота.

(16)

Разглежданият продукт е класифициран под код по КН ex 2932 21 00.

2.   Сходен продукт

(17)

Както и при първоначалното разследване беше установено, че кумаринът, изнасян от КНР за Общността, и кумаринът, произвеждан и продаван от производството на Общността на пазара на Общността, имат еднакви физически качества и употреба и така представляват сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

1.   Общи въпроси

(18)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проучено дали понастоящем се извършва дъмпинг и дали изтичането на срока на действие на мерките би могло да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.

(19)

В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент беше използвана същата методология като при първоначалното разследване. Тъй като преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие не включва какъвто и да е преглед на промени в обстоятелствата, въпросът дали на производителите трябва или не да бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТУПИ), не беше преразгледан.

(20)

Статистическите данни показаха, че в ЕС са внесени общо от всички източници около 214 тона, от които 137 тона са с произход от Китай, представляващи 20 % от потреблението на ЕС.

2.   Представителна извадка (износители) и съдействие

(21)

Припомня се, че при предишното разследване, резултатите от което бяха публикувани през май 2002 г., липсваше съдействие от страна на китайските производители износители и на никого от тях не беше предоставено ТУПИ или ИТ (индивидуално третиране).

(22)

Формуляри за представителна извадка бяха изпратени на 21 потенциални производители/износители от КНР, но само две дружества отговориха, от които само едно съдейства на разследването, като попълни отговорите на въпросника; следователно представителната извадка не беше достоверна. Този единствен отговор покриваше около 5 % от китайския внос през ПРП. По отношение на производствените мощности това оказало съдействие дружество притежаваше 17 % от общите китайски производствени мощности.

(23)

С оглед на тази много ниска степен на съдействие и на ограничената степен на представителност на едно дружество за китайския пазар и производство беше счетено, че не е възможно да се събере надеждна информация относно вноса на разглеждания продукт в Общността по време на ПРП директно от производителите износители. При тези обстоятелства и в съответствие с член 18 от основния регламент Комисията използва наличните факти, т.е. данните от кода по КН. Въпреки това, информацията от единствения отговор на въпросника бе използвана, доколкото бе възможно, за повторна проверка на резултатите, получени на основата на наличните данни, съгласно член 18.

(24)

Беше установено, че данните от кода по КН са най-подходящата налична информация за повечето аспекти на разследването. Данните от ТАРИК и данните, събрани в съответствие с член 14, параграф 6, потвърдиха точността на данните за кода по КН.

(25)

Винаги, когато имаше основания за това, данните за износните цени, получени от оказалите съдействие производители, и китайските статистически данни за износа, с които разполагаше Комисията (които включваха и продукти, различни от разглеждания продукт), бяха използвани като допълнение.

3.   Държава аналог

(26)

Кумаринът е аромат, който се произвежда само в няколко държави в света и по тази причина изборът на държава аналог беше изключително ограничен. Според информацията, с която разполагаше разследването, по време на ПРП единствените държави с производство бяха Франция, Китай и Индия. При предишното разследване за преразглеждане бяха използвани САЩ, но дружеството е прекратило производството. В известието за започване беше предложена Индия, но нито един индийски производител не се съгласи да съдейства.

(27)

С оглед на тези констатации нормалната стойност трябваше да се определи „на всяка друга разумна основа“ в съответствие с член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент. Данните на производството на Общността бяха счетени за разумни за тази цел.

4.   Дъмпинг по време на периода на разследване за преразглеждане

(28)

По причините, изложени в съображение 23, дъмпинговите маржове бяха изчислени посредством използването на данни за кода по КН, които бяха повторно проверени чрез информацията, получена от единствения съдействащ китайски производител износител. Експортните цени на вноса от Китай бяха коригирани, за да се осигури съпоставимостта им с нормалната стойност. Тези корекции бяха внесени, за да се гарантира, че изчисленията са направени въз основа на цената на производител и разликата между експортната цена и нормалната стойност е изразена като процент от експортната цена CIF. На тази база дъмпинговият марж беше около 45 % по време на ПРП.

5.   Сравнения на цените

(29)

Беше ясно, че ако се позволи прекратяване на действието на мерките, китайските износители ще бъдат несъмнено насърчени да продават големи количества на огромния пазар на ЕС. Тези заключения се основават на следната информация, изчислена по време на разследването:

i)

цените на вътрешния пазар на Китай по време на ПРП бяха с около 25 % по-ниски от тези на пазара на ЕС;

ii)

китайските производители реализират по-голямата част от своето производство на експортни пазари, защото техният вътрешен пазар не е достатъчно голям, за да поеме цялото им производство и защото цените на вътрешния пазар са подобни на тези, които са постижими на пазарите на трети държави;

iii)

цените на пазара на Общността бяха по-високи от експортните цени за трети държави, налагани от китайските производители износители, което изглежда, че свидетелства за съществуването на дъмпинг и на пазарите на трети държави и за значителен стимул за производителите от КНР да пренасочат своя износ към Общността.

6.   Неизползвани производствени мощности и запаси в КНР

(30)

По време на предходното разследване, което приключи през май 2002 г., беше установено, че са налице огромни неизползвани производствени мощности на Китай (между 50 % и 60 % от производствените мощности). Поради ниската степен на съдействие от страна на китайските производители износители разследването разполагаше с много ограничена информация относно съществуващите неизползвани производствени мощности и запаси в КНР.

(31)

Въпреки това, от отговорите на въпросника личеше, че единственото съдействащо дружество има значителни неизползвани производствени мощности. В края на ПРП този производител имаше 500 тона стоков запас, което представляваше повече от 70 % от пазара на ЕС по време на ПРП. Като се има предвид, че този производител представлява само 15 %—20 % от китайските производствени мощности, вероятно е да са налице дори по-големи стокови запаси, които да навлязат на пазара на ЕО, ако мерките бъдат отменени.

7.   Възможен капацитет за поемане от пазари на трети държави или от вътрешния пазар на КНР

(32)

Като се имат предвид изложените по-горе сравнения на цените и наличността на неизползвани производствени мощности и запаси не може да се твърди, че китайското производство ще бъде поето от пазари на трети държави или от китайския вътрешен пазар. Това е така, защото потреблението на пазарите на трети държави остана сравнително стабилно през последните 10 години и се очаква да остане стабилно и в бъдеще. Като се има предвид това, очевидно е, че съществува вероятност на китайските производители да е необходимо да продължат да изнасят към Общността. Това се дължи на факта, че пазарът на ЕС е един от най-привлекателните в света, като се имат предвид размерът му и сравнително високите цени, които могат да бъдат налагани. В случай че мерките бъдат отменени, ясно е, че още по-голям обем дъмпингов внос ще бъде пренасочен към пазара на ЕС.

8.   Практики на заобикаляне на мерките

(33)

Както е посочено в съображение 1, обхватът на мерките, които се преразглеждат, бе разширен върху Индия, Тайланд, Малайзия и Индонезия в резултат на разследване на практики за заобикаляне. Това показва големия интерес на китайските производители да стъпят на пазара на Общността и желанието им да го направят, дори когато действат антидъмпингови мерки. Следователно съществуването на практики на заобикаляне на мерките подкрепя заключението, че има голяма вероятност по-високи обеми от дъмпингов внос да се насочат обратно към пазара на Общността, в случай че мерките бъдат отменени.

9.   Заключение относно вероятността от продължаване и/или повторение на дъмпинга

(34)

Въз основа на изложеното по-горе се заключава, че е вероятно дъмпингът да продължи, в случай че мерките бъдат отменени.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЩНОСТТА

(35)

Дружеството, представлявано от заявителя, беше единственият производител на кумарин в Общността по време на периода на разследване. Следователно производителят от Общността се приема за представляващ производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

Д.   АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩНОСТТА

1.   Потребление на Общността (7)

(36)

Продуктът, който се преразглежда, представлява част от код по КН. С цел да установят обема на продуктите в рамките на кода по КН, които са различни от разглеждания продукт, службите на Комисията сравниха данните за КН с други налични статистически източници, както беше посочено в съображение 23. Това сравнение показа, че почти 100 % от продуктите, внесени под този код, в действителност съответстваха точно на разглеждания продукт.

(37)

Поради това потреблението на Общността беше определено като данните за кода по КН за вноса в Европейската общност в тяхната цялост бяха прибавени към обема на продажбите на производството на Общността на пазара на Общността, както бяха докладвани в отговора на въпросника.

(38)

Като цяло видимото потребление на кумарин е намаляло с 8 % по време на разглеждания период, като има намаление до 2005 г. и увеличение след това. Понастоящем нивата на потребление изглеждат стабилизирани.

(39)

Развитието на потреблението на Общността е, както следва:

Таблица 1

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Потребление на Общността

(индекс 2003 г. = 100)

100

91,4

82,4

90

92,3

2.   Внос от разглежданата държава

а)   Обем и пазарен дял

(40)

Както беше обяснено в съображение 36, кодът по КН 2932 21 00 бе използван като източник на информация относно вноса на разглеждания продукт в Общността.

(41)

По отношение на китайския внос трябва да се обърне внимание на доказаните практики на заобикаляне на мерките, които доведоха до разширяването на обхвата им върху вноса на кумарин от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия. Вследствие на приетите мерки срещу заобикаляне, вносът с произход от КНР, както и вносът с произход от КНР, но изпратен от други държави, са намалели по време на разглеждания период. Докато вносът с произход от Китай все още е значителен, това намаление показва, че мерките срещу заобикалянето са били ефективни.

(42)

Както беше обяснено в съображение 38, очевидното потребление е намаляло през разглеждания период. Китайският внос е намалял допълнително, пропорционално на потреблението и е довел до загуба на пазарен дял в Общността, в полза на производството на Общността. Обемът на внос от трети държави в Общността е останал на едно и също ниво по време на разглеждания период.

Таблица 2

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Обем на дъмпинговия внос

(индекс 2003 г. = 100)

100

99,4

49,7

47

50,1

Обем на вноса от трети държави

100

78

74,7

65,5

66,6

Пазарен дял на дъмпинговия внос

30 %—40 %

40 %—50 %

20 %—30 %

10 %—20 %

20 %—30 %

б)   Цени

(43)

През разглеждания период средните цени CIF на кумарина, внесен от Китай, устойчиво са били значително по-ниски от цените на производството на Общността.

3.   Икономическо състояние на производството на Общността

а)   Продукция

(44)

Производството на Общността е намалило обема на своята продукция на разглеждания продукт с 25 % между 2003 г. и ПРП. Това е свързано с факта, че от 2003 г. насам производството на Общността е понесло намаление на продажбите, което се дължи на практиките на заобикаляне на мерките. В допълнение към това, то е понесло намаление на продажбите при износа за трети държави, тъй като и на тези пазари производството на Общността е било изправено пред натиска на евтиния китайски износ.

б)   Производствени мощности и използване на производствените мощности

(45)

Както беше обяснено в съображения 36—39, продажбите на разглеждания продукт, реализирани от производството на Общността на пазара на Общността, са били относително стабилни по време на разглеждания период. Въпреки това по време на същия период производството на Общността е претърпяло сериозен спад на обема на износа за трети държави. При тези обстоятелства, за да оптимизира нивото на използване на производствените мощности, производството на Общността е трябвало да ги намали. Въпреки това използването на производствените мощности е останало относително ниско.

Таблица 3

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Производство

100

63,4

66,3

70,3

75,4

Производствени мощности

100

63,5

63,5

63,5

63,5

Използване на производствените мощности

100

99,8

104,4

110,8

118,8

в)   Продажби в Общността

(46)

Обемът на продажбите в ЕО на производството на Общността се е увеличил с 36 % по време на разглеждания период. Това развитие е станало възможно благодарение на удължаване срока на действие на мерките за нов период от 5 години и на ефективното прекратяване на практиките на заобикаляне на мерките. Вследствие на това, и както беше обяснено в съображение 41, китайският внос е намалял по време на същия период. Вносът от Индия — единствената друга държава, в която е известно, че се произвежда кумарин, е бил ограничен до този, установен съгласно гаранцията.

г)   Запаси

(47)

Нивото на запаси на производството на Общността е намаляло по време на разглеждания период.

д)   Пазарни дялове

(48)

Пазарният дял на производството на Общността се е увеличил по време на разглеждания период. Както беше обяснено в съображения 41 и 42, ефективността на действащите мерки е позволила на производството на Общността да възстанови пазарния си дял. 22-процентното увеличение на пазарния дял по време на разглеждания период е ясно свързано с прекратяването на практиките на заобикаляне на мерките.

е)   Цени

(49)

Средните нетни продажни цени на кумарина на пазара на ЕО са намалели с 10 % през 2004 г. в сравнение с цените през 2003 г. След 2004 г. цените постепенно са се възстановили, но не са достигнали тези от 2003 г. в нито един момент от ПРП. Така по отношение на цените досега не е постигнато пълно възстановяване, както се очакваше.

(50)

Ситуацията при цените отразява силния натиск на вноса от Китай. По време на разглеждания период средните цени CIF на вноса от Китай трайно са били значително по-ниски от цените на производството на Общността. С приемането на мерките, по време на ПРП, кумаринът с произход от Китай се е продавал на цени, еднакви на тези на производството на Общността. За тази цел цените на китайския износ са действали като таван, принуждаващ производството на Общността да съгласува съответно своите цени. Вследствие на това цените на производството на Общността са сериозно занижени и производството показва ниска рентабилност.

(51)

С цел да се определи продължаването на подбиването на цените от кумарина с произход от Китай, цените на производител на производството на Общността за несвързани клиенти бяха сравнени с вносните цени CIF на границата на Общността посредством използването на данни от кода по КН, както беше обяснено в съображение 23. Сравнението показа, че докато цените са били близки до цената, при които не се причиняват вреди, установена за производството на Общността, вносът не е подбивал цените на производството на Общността;

Таблица 4

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Запаси

100

50,3

31

20,9

3,7

Пазарни дялове на производството на Общността

100

98

136,5

149,3

148

Цени

100

90,4

93,7

96,6

97,3

ж)   Рентабилност

(52)

Рентабилността на продажбите на разглеждания продукт на несвързани клиенти в Общността изглежда в ниска степен положителна по време на ПРП. Тя е останала отрицателна през 2004 г. и след това, с леко подобрение през 2006 г. Това ниско ниво на рентабилност се дължи отчасти на понижените продажни цени, както беше обяснено в съображения 49 и 50, съчетани с увеличение на разходите, особено що се отнася до цената на суровините. Подобряването на производителността би могло само частично да компенсира това отрицателно въздействие на тези елементи върху рентабилността. Като цяло печалбата е била значително под нормалната печалба за целия разглеждан период.

з)   Паричен поток и способност за привличане на капитали

(53)

Развитието на паричния поток, породено от производството на Общността по отношение на продажбите на разглеждания продукт на пазара на ЕС, отразява развитието на рентабилността. Заслужава да се отбележи, че паричният поток е бил слаб, но въпреки това е останал в положителни стойности по време на разглеждания период.

(54)

Разследването установи, че производството на Общността не изпитва никакви затруднения при привличането на капитал и че капиталовите разходи са били много ограничени по време на разглеждания период. Способността за привличане на капитал все пак не може да се приеме за уместен показател в настоящото разследване, тъй като производството на Общността е много голяма група, за която продукцията на кумарин представлява само малка част от общата продукция. Способността за привличане на капитал е тясно свързана по-скоро с резултатите на групата като цяло, отколкото с резултатите на разглеждания продукт.

и)   Заетост, производителност и работни заплати

(55)

Заетостта в производството на Общността е намаляла по време на разглеждания период, и по-специално през 2004 г. и след това. Това намаление е свързано с реорганизацията на производствения процес на кумарин, предприето от производството на Общността. Производителността на производството на Общността, измерена в производствен обем на лице, заето в производствения процес, се е увеличила значително по време на периода на разследване.

(56)

Разходите за работни заплати като цяло са намалели като пряко следствие от реорганизацията, описана в съображение 55. Средната работна заплата на заето лице е останала на едно и също ниво по време на разглеждания период.

Таблица 5

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Заети лица

100

86

61

57

57

Работни заплати

100

89,6

65,5

63,4

63,4

Производителност

100

76,4

111,8

129,4

135,3

й)   Инвестиции и възвращаемост на инвестициите

(57)

По време на периода на разследване нивото на инвестициите е достигнало своя връх през 2004 г., като след това е започнало да се понижава. В настоящите пазарни условия производството на Общността е в по-голяма степен загрижено да поддържа съществуващото производствено оборудване, отколкото да увеличава производствените мощности.

(58)

Погледнато от този ъгъл, възвращаемостта на инвестициите, изразена като съотношение между нетната печалба на производството на Общността и нетната балансова стойност на неговите дълготрайни активи, отразява тенденцията на рентабилност, както беше обяснено в съображение 52.

к)   Растеж

(59)

Както беше обяснено в съображение 36 и следващите, обемът на продажбите на производството на Общността на пазара на ЕС се е увеличил значително, позволявайки на производството на Общността да възстанови значителен пазарен дял.

л)   Размер на дъмпинговия марж

(60)

Анализът по отношение на размера на дъмпинга взема предвид факта, че съществуват мерки, с които се цели да се прекрати дъмпинга, причиняващ вреди. Въпреки това, предвид обема на вноса по време на ПРП, съчетан със значителното ниво на дъмпинг, което беше установено (вж. съображение 28), неговото въздействие върху състоянието на производството на Общността не може да се приеме за пренебрежимо.

м)   Възстановяване от последиците от предходен дъмпинг

(61)

Трябва да се вземе предвид и това, че производството на Общността не би било в състояние да се възстанови от предходен дъмпинг след налагането на антидъмпинговите мерки през 2002 г. поради практиките на заобикаляне, срещу които бяха приети мерки едва през 2004 г. и през 2006 г. Преди налагането от Съвета на мерки срещу заобикалянето от страна на Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия и приемането на гаранцията от страна на Комисията през 2005 г. нивото на вноса от посочените четири държави е било значително и е пречело на производството на Общността да се възстанови от последиците от предходен дъмпинг.

4.   Заключение относно ситуацията на пазара на Общността

(62)

Налагането на антидъмпингови мерки по отношение на вноса на кумарин с произход от КНР и разширяването обхвата на мерките и за държави, от чиято страна са разкрити практики на заобикаляне, са оказали положително въздействие върху производството на Общността с това, че са направили възможно частичното му възстановяване от много трудно икономическо положение. Продължителните усилия, положени от производството на Общността по отношение на намаляването на разходите и увеличаването на производителността на заето лице, са успели единствено да компенсират увеличението на цените на суровините и понижението на продажните цени на пазара на Общността.

(63)

Практиките на заобикаляне на мерките на китайските производители, изложени в съображение 33, подкрепят заключението, че китайските производители износители имат голям интерес да навлязат на пазара на Общността.

(64)

Като се вземе предвид изложеният по-горе анализ, положението на производството на Общността все още е несигурно, въпреки че мерките са послужили за ограничаване на въздействието на дъмпинга, водещо до причиняване на вреди. Въпреки това, всяко увеличение на вноса на дъмпингови цени по всяка вероятност би утежнило положението и би заличило усилията, положени от производството на Общността, което най-вероятно би прекратило производството на кумарин.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА

1.   Вероятност от повторение на вредата

(65)

Във връзка с вероятните последици от изтичането срока на действащите мерки за производството на Общността бяха разгледани следните фактори в съответствие с елементите, обобщени в съображения 28—34.

(66)

Производството на Общността е увеличило обема на своите продажби като следствие от мерките, които са в сила. От данните става ясно, че пазарният дял на производството на Общността се е увеличил значително на пазар, на който потреблението е намаляло с 8 % по време на разглеждания период. Въпреки това производството на Общността е продължило да страда от понижението на цените.

(67)

Както беше обяснено по-горе в съображение 38, докато потреблението е намаляло с 8 %, прогнозата за световното потребление на кумарин, въпреки че се влияе от определени модни тенденции, не се очаква да се увеличи в голяма степен. При отсъствието на мерки има ясни показатели, че значителният внос от Китай ще продължи при дъмпингови цени. В допълнение към това, наличието на значителни неизползвани производствени мощности в Китай говори, че има голяма вероятност обемът на вноса в Общността да се увеличи, ако мерките бъдат отменени.

(68)

Разширяването на обхвата на мерките, последвало процедурата срещу практиките на заобикаляне, беше много ефективно с оглед на прекратяването на практиките на заобикаляне за разглеждания продукт с произход от КНР, но изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия. Вероятно китайските производители износители ще предприемат агресивни ценови практики в Общността, с цел да компенсират изгубения при прекратяване на заобикалянето пазарен дял.

(69)

Както се заключава в съображение 29 по-горе, разследването установи, че ако се позволи прекратяване на действието на мерките, китайските износители ще бъдат без съмнение насърчени да насочат големи количества към Общността. Това би позволило на китайските износители да използват част от своите прекомерни производствени мощности.

(70)

Вероятността от подобно развитие допълнително се потвърждава от факта, че цените в Общността са по-високи от китайските износни цени за трети държави. Това със сигурност ще насърчи китайските производители да увеличат активността си на пазара на Общността.

(71)

Увеличаването на вноса на по-ниски цени, което би било вероятното следствие от отмяната на мерките, също така би оказало значително вредно въздействие върху производството на Общността. При тези обстоятелства на производството на Общността би се наложило или да последва намалението на цените, за да запази пазарния дял, или да запази продажните цени на настоящото ниво с риск да изгуби клиенти и евентуално да намали продажбите си. В първия случай на производството на Общността би се наложило да работи на загуба, а във втория — намаляването на продажбите в крайна сметка би довело до повишаване на разходите, а оттам и до загуби.

(72)

Предвид това, разследването установи, че, ако вносът се увеличи, както се прогнозира в случай на прекратяване на действието на мерките, има очевидна вероятност за повторение на вредата за производството на Общността, което вече изпитва известни трудности. Накратко, за производството на Общността не би било възможно да продължи да произвежда кумарин.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Уводни бележки

(73)

Съгласно член 21 от основния регламент Комисията проучи дали едно удължаване на срока на действие на съществуващите антидъмпингови мерки би било против интереса на Общността като цяло. Определянето на интереса на Общността се основа на преценката на всички различни интереси, имащи връзка с това, т.е. тези на производството на Общността, на вносителите/търговците, както и на ползвателите на кумарин. С цел да се оцени вероятното въздействие от запазване или отмяна на мерките, Комисията поиска информация от всички заинтересовани страни, посочени по-горе.

(74)

На тази база беше проучено дали, въпреки изводите за вероятност от продължаване на дъмпинга или повторение на вредата, съществуват непреодолими причини, които биха довели до извода, че в този конкретен случай не е в интерес на Общността мерките да бъдат запазени.

2.   Интерес на производството на Общността

(75)

Напълно в интерес на единствения производител от Общността би било той да е в състояние да продължи производството на кумарин.

(76)

Счита се също, че ако наложените антидъмпингови мерки бъдат отменени, дъмпингът вероятно ще продължи и ще се увеличи, като ще предизвика трайно влошаване на състоянието на производството на Общността и ще доведе в определен момент до твърде вероятното му изчезване.

(77)

Като цяло може да се заключи, че продължаването на срока на действие на мерките категорично би било в интерес на производството на Общността.

3.   Интерес на вносителите и ползватели

(78)

Установен беше контакт с 13 вносители и 10 промишлени ползватели и им бяха разпратени въпросници. Службите на Комисията получиха четири отговора от дружества, които се съгласиха да съдействат.

(79)

Сред получените отговори един вносител изрази възражение срещу мерките, тъй като беше загрижен предимно за цената при доставка на разглеждания продукт. Въпреки това дружеството заяви, че влиянието на цената на кумарина върху общите производствени разходи е много ограничено.

(80)

Въпреки че разглежданият продукт се използва и в други производства, в които той често не може да бъде заместен, неговото значение в състава на крайния продукт е ограничено, както от гледна точка на количеството, така и на цената, тъй като в повечето случаи се свежда до по-малко от един процент. Въздействието на митото върху ползвателя, както и върху крайния потребител, е много ограничено.

(81)

Някои ползватели заявиха, че категорично предпочитат кумарина с произход от Общността поради предимствата на неговото качество. Тези ползватели биха били сериозно засегнати, в случай че производството на Общността спре своето производство в резултат на отмяна на мерките.

(82)

При анализа на интереса на Общността следва да бъде разгледана по-специално необходимостта да се отстранят последиците, водещи до нарушаване на търговията, на причиняващия вреда дъмпинг и да се възстанови ефективната конкуренция. В този смисъл следва да се отбележи, че световният пазар на кумарин е много концентриран, тъй като наброява само няколко производители, от които най-значимите се намират в Китай и в Общността. От тази гледна точка, запазването на няколко източника на доставки (включително и производството на Общността) следва да се разглежда като важен аспект. В допълнение към това, следва да се припомни, че целта на антидъмпинговите мерки не е да се ограничават доставките от източници извън Общността и че кумаринът с произход от Китай може да продължи да се внася в Общността в достатъчни количества.

(83)

Горните съображения в съчетание с ниското равнище на съдействие се явяват потвърждение, че вносителите и ползвателите не са понесли някакви значителни отрицателни последици за икономическото си състояние в резултат на действащите в момента мерки. В допълнение към това, разследването не разкри, че удължаването на срока на действие на мерките ще доведе до засилването на евентуалните отрицателни последици.

4.   Заключение относно интереса на Общността

(84)

Като се вземат предвид всички изложени по-горе обстоятелства, се заключава, че не са налице сериозни съображения, според които продължаването на мерките ще навреди на интереса на Общността.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(85)

Всички страни бяха информирани за най-съществените факти и съображения, въз основа на които се възнамерява да се препоръча продължаване на срока на действие на съществуващите мерки. Също така им беше предоставен период, през който да представят коментари след разгласяването.

(86)

От изложеното следва, че действащите в момента антидъмпингови мерки по отношение на вноса на кумарин с произход от Китай трябва да бъдат запазени.

(87)

Както беше описано в съображение 1, обхватът на антидъмпинговите мита, които са в сила за внос на разглеждания продукт от КНР, беше разширен, за да обхване и вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия, без значение дали е деклариран като внос с произход от Индия, Тайланд, Индонезия или Малайзия, или не. Антидъмпинговото мито, което трябва бъде запазено за внос на разглеждания продукт от КНР, следва да продължи да обхваща вноса на кумарин, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия, без значение дали е деклариран като внос с произход от Индия, Тайланд, Индонезия или Малайзия, или не. Индийският производител износител, посочен в съображение 2, за който мерките не се прилагат вследствие на гаранцията, приета от Комисията, следва и в бъдеще да се ползва от това изключение от прилагане на мерките, установени с настоящия регламент, и при същите условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кумарин, класиран под код по КН ex 2932 21 00 (код по ТАРИК 2932210019), с произход от Китайската народна република.

2.   Размерът на митото се определя на 3 479 EUR за тон.

3.   Окончателното антидъмпингово мито в размер на 3 479 EUR за тон, приложимо за внос с произход от Китай, се прилага и по отношение на внос на същия посочен в параграф 1 продукт, изпращан от Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия, без значение дали е деклариран като внос с произход от Индия, Тайланд, Индонезия или Малайзия, или не (кодове по ТАРИК 2932210011, 2932210015 и 2932210016).

Член 2

1.   Внос, деклариран за пускане в свободно обращение, се освобождава от антидъмпинговото мито, наложено с член 1, при условие че е произведен от дружества, чиито гаранции са приети от Комисията и чиито имена са изброени в съответното решение на Комисията и в последващите му изменения и при условие че този внос е извършен в съответствие с посоченото решение.

2.   Вносът, посочен в параграф 1, се освобождава от антидъмпингови мита, при условие че:

а)

при представяне на декларация за пускане в свободно обращение на митническите органи в държавите-членки е представена търговска фактура, съдържаща най-малко елементите, изброени в приложението; и

б)

стоките, декларирани и представени на митницата, съответстват точно на описанието в търговската фактура.

Член 3

Освен ако не е посочено друго, се прилагат действащите митнически разпоредби.

Член 4

Когато стоките са били повредени преди допускането им в свободно обръщение и по тази причина действително платената или дължима цена се изчислява пропорционално за определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (8), размерът на антидъмпинговото мито, начислено върху сумите, определени по-горе, се намалява с процент, съответстващ на пропорционално изчислената действително платена или дължима цена.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 29 април 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1854/2003 (ОВ L 272, 23.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 311, 10.11.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 1, 4.1.2005 г., стр. 15.

(6)  ОВ C 103, 8.5.2007 г., стр. 15.

(7)  От съображения за поверителност, предвид това, че един-единствен производител от Общността съставлява промишлеността на Общността, данните в настоящия регламент ще бъдат индексирани или приблизителни.

(8)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Търговската фактура, придружаваща продажбите на дружеството в Общността на кумарин, които са предмет на гаранцията, съдържа следната информация:

1.

Заглавието „ТЪРГОВСКА ФАКТУРА, ПРИДРУЖАВАЩА СТОКИ, ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯ“

2.

Името на дружеството, посочено в член 2, параграф 1, издаващо търговската фактура

3.

Номер на търговската фактура

4.

Дата на издаване на търговската фактура

5.

Допълнителния код по ТАРИК, по който стоките по фактурата се оформят на митницата на границата на Общността

6.

Точно описание на стоките, включително:

кодов номер на продукта (PCN), използван за целите на разследването и на гаранцията,

описание на разбираем език на стоките, отговарящи на съответния PCN (напр. „PCN …“),

кодов номер на продукта на дружеството (CPC) (ако е приложимо),

код по КН,

количество (в килограми).

7.

Име на дружеството, действащо като вносител в Общността, на което е издадена директно търговската фактура, придружаваща стоките, които са предмет на гаранцията.

8.

Име на длъжностното лице от дружеството, издало фактурата, и следната подписана декларация:

„Аз, долуподписаният(ата), потвърждавам, че продажбата за директен износ в Европейската общност на стоките, посочени в настоящата фактура, е осъществена в обхвата и съгласно условията на гаранцията, предложена от [дружество] и приета от Европейската комисия с Решение [да се посочи номер]. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“


Top