Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0672

2007/672/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година за назначаване на един член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

OJ L 277, 20.10.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/672/oj

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/22


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2007 година

за назначаване на един член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

(2007/672/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид представената от правителството на Австрия кандидатура,

след като получи становището на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/524/ЕО, Евратом от 11 юли 2006 г. за назначаване на членове от Чешката република, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Словения и Словакия в Европейския икономически и социален комитет (1) Съветът назначи членовете от Австрия в посочения комитет за периода от 21 септември 2006 година до 20 септември 2010 година.

(2)

След оставката на г-н Hans KLETZMAYR се освободи едно място за член от Австрия в посочения комитет,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Gerfried GRUBER се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет на мястото на г-н Hans KLETZMAYR за остатъка от мандата му, а именно до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 30. Решение, изменено с Решение 2007/622/ЕО, Евратом (ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 39).


Top