Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AP0120

Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз (АА1/2/2005 - С6-0086/2005 - 2005/0902 (AVC)) (Процедура на одобрение)

OJ L 157, 21.6.2005, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2005/120/oj

21.6.2005   

BG

Официалното издание на Европейския съюз

L 157/7


ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно молбата на Румъния за присъединяване към Европейския съюз (АА1/2/2005 - С6-0086/2005 - 2005/0902 (AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

като взе предвид молбата на Румъния да стане член на Европейския съюз,

като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 49 от договора за ЕС (С6-0086/2005),

като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2005)0055),

като взе предвид проекта на договора за присъединяване на Румъния към Европейския съюз,

като взе предвид размяната на писма между председателя на Европейския парламент и председателя на Комисията относно пълното участие на Европейския парламент във всяко обсъждане на задействането на една от предпазните клаузи в Договора за присъединяване,

като взе предвид своята резолюция от 13 април 2005 г. относно финансовите последствия от присъединяването на България и на Румъния (1),

като взе предвид членове 75 и 82, параграф 6, от своя процедурен правилник,

като взе предвид препоръката на Комисията по външните работи (А6-0083/2005),

А.

като има предвид, че условията за приемането на страните-кандидатки и измененията, които следват от тяхното присъединяване, са определени в договора за присъединяване и, като има предвид, че Парламентът следва да бъде консултиран относно всички съществени изменения на този договор,

Б.

като има предвид, че Съветът и Комисията трябва да включат изцяло Европейския парламент в дейностите, които следват в процеса на присъединяване на Румъния и във вземането на решение за задействане предпазните клаузи в Договора за присъединяване, във връзка с присъединяването на Румъния,

В.

като има предвид, че настоящото одобрение беше предшествано от общо споразумение на двата клона на бюджетната власт по финансовия пакет, който ще бъде включен в Договора за присъединяване и от приемането на декларация за бюджетните и институционалните последици от това,

1.

Одобрява молбата на Румъния да стане член на Европейския съюз;

2.

Възлага на своя председател, да представи тази позиция на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки, и на Румъния.


(1)  P6_TA-PROV (2005)0116


Top