Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0009

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Комисията по жалбите на Надзорния орган на финансовия пазар (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), на 12 октомври 2017 г. по дело Edmund Falkenhahn AG срещу Надзорния орган на финансовия пазар, Лихтенщайн (Дело E-9/17)

OJ C 46, 8.2.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 46/5


Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Комисията по жалбите на Надзорния орган на финансовия пазар (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), на 12 октомври 2017 г. по дело Edmund Falkenhahn AG срещу Надзорния орган на финансовия пазар, Лихтенщайн

(Дело E-9/17)

(2018/C 46/06)

С писмо от 12 октомври 2017 г., получено в деловодството на Съда на 12 октомври 2017 г., към Съда на ЕАСТ бе отправена молба за консултативно становище от Комисията по жалбите на Надзорния орган на финансовия пазар (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) по дело Edmund Falkenhahn AG срещу Надзорния орган на финансовия пазар, Лихтенщайн, по следните въпроси:

I/1.

Съвместимо ли е с Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари („Директива за електронните пари“), ако електронните пари имат стойност, различна от номиналната стойност при получаване на средства в периода между издаването (член 11, параграф 1) и обратното изкупуване (член 11, параграф 2), при условие че обратното изкупуване е най-малко по номинална стойност?

I/2.

Ако отговорът на въпрос I/1 е утвърдителен: Може ли различната стойност, посочена във въпрос I/1, да бъде свързана с променлива стойност (например цената на златото)?

I/3.

Ако отговорът на въпрос I/2 е утвърдителен: Съвместимо ли е с член 12 от Директивата за електронните пари обратното изкупуване (член 11, параграф 2) да се осъществява по стойност по-висока от номиналната, ако то е свързано с променлива стойност (например цената на златото)?

II/1.

В член 7, параграф 2, първа и втора алинея от Директивата за електронните пари изчерпателно ли е определено кои активи следва да се считат за сигурни, нискорискови активи по смисъла на първото изречение от член 7, параграф 1 от Директивата за електронните пари във връзка с член 9, параграф 1, буква а) от Директива 2007/64/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар („Директива за платежните услуги“)?

II/2.

Ако отговорът на въпрос II/1 е отрицателен: Изключва ли член 9, параграф 1, буква а) от Директивата за платежните услуги възможността компетентният орган да определи какво представляват сигурните, (ликвидни) нискорискови активи единствено като част от решението за издаване на разрешение в съответствие с член 10 от Директивата за електронните пари?

II/3.

Ако отговорът на въпрос II/2 е отрицателен: Следва ли позоваването на член 9, параграфи 1 и 2 от Директивата за платежните услуги в първото изречение в член 7, параграф 1 от Директивата за електронните пари да се тълкува в смисъла на „сигурни, нискорискови активи“ по смисъла на член 7, параграф 2, първа алинея от Директивата за електронните пари или в смисъла на „сигурни, ликвидни нискорискови активи“?

II/4.

В зависимост от отговора на въпрос II/3: Златото сигурен, (ликвиден) нискорисков актив ли е?


Top