Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0116(02)

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антисубсидийни мерки

C/2018/0067

OJ C 14, 16.1.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/10


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антисубсидийни мерки

(2018/C 14/08)

1.   Както е предвидено в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1), Комисията уведомява, че освен ако не бъде започнат преглед в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените изравнителни мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства, че изтичането на срока на действие на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повторно възникване на субсидирането и вредата от него. Ако Комисията вземе решение да извърши преглед на съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преглед.

3.   Срок

На горното основание производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1037.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Телове от неръждаеми стомани

Индия

Антисубсидийно мито

Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета от 2 септември 2013 г. за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 240, 7.9.2013 г., стp. 1).

8.9.2018 г.


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.


Top