Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0623

Дело T-623/17: Жалба, подадена на 11 септември 2017 г. — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/ЕСП

OJ C 437, 18.12.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/32


Жалба, подадена на 11 септември 2017 г. — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/ЕСП

(Дело T-623/17)

(2017/C 437/39)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Мадрид, Испания) (представител: R. Ariño Sánchez, abogado)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалвания акт;

във всички случаи да постанови, че поръчката за доставка на услуги за извършване на окончателно оценяване и на оценяването по член 20, параграфи 16—19 от Регламент 806/2014 ще бъде възложена посредством състезателна процедура за подбор, в която не може да участва вещото лице, изготвило предварителната оценка на Banco [Popular Español], като признае на лицата, претърпели вреди лица от обжалвания акт, правото на изслушване в последващото производство за оценяване, след като им бъде предоставен достъп до цялата административна преписка, предвид правото им на най-добрата насрещна престация в резултат от последващата оценка, която трябва да се изплати от избрания от Banco [Popular Español] (Banco de Santander) оферент или при условията на евентуалност — от ЕСП;

независимо от предходното искане и при условията на евентуалност спрямо първото искане, да осъди ЕСП да заплати на PSN сумата от 276 201,42 EUR, заедно със законната лихва от датата на подаване на настоящата жалба.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с изложените по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране и T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.


Top