Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0558

Дело C-558/17 P: Жалба, подадена на 22 септември 2017 г. от OZ срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 юли 2017 г. по дело T-607/16, OZ/Европейска инвестиционна банка

OJ C 437, 18.12.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/17


Жалба, подадена на 22 септември 2017 г. от OZ срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 юли 2017 г. по дело T-607/16, OZ/Европейска инвестиционна банка

(Дело C-558/17 P)

(2017/C 437/21)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: OZ (представител: B. Maréchal, avocat)

Друга страна в производството: Европейска инвестиционна банка

Искания на жалбоподателя

да отмени изцяло обжалваното решение по дело T-607/16;

да отмени решението на д-р Werner Hoyer, президент на ЕИБ, от 16 октомври 2015 г., издадено в рамките на процедурата относно зачитането на достойнството на личността на работното място, образувана по искане на OZ от 20 май 2015 г. срещу контрольора г-н F, по което е проведено разследване от комитет по разследване, да отмени доклада от 14 септември 2015 г. по подаденото от OZ искане, с който жалбата на OZ се отхвърля и се правят неуместни препоръки;

да осъди ЕИБ да му заплати обезщетение за медицински разходи в резултат на претърпените от OZ вреди в размер на (i) 977 EUR (с ДДС) и (ii) аванс в размер на 5 850 EUR за бъдещи медицински разходи;

да осъди ЕИБ да му заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 20 000 EUR;

да осъди ЕИБ да му заплати направените от него разноски за адвокатска защита по настоящото производство в размер на 35 100 EUR (с ДДС);

да осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски по настоящото производство по обжалване и пред Общия съд;

да постанови възобновяване от ЕИБ на процедурата относно зачитането на достойнството на личността на работното място и/или ново решение от президента на ЕИБ.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска Съдът да отмени решението на Общия съд от 13 юли 2017 г., OZ/ЕИБ (дело T-607/16), с което Общият съд е отхвърлил жалбата за отмяна на решението на президента на ЕИБ от 16 октомври 2015 г., издадено в рамките на процедурата по разследване относно зачитането на достойнството на личността на работното място, образувана по искане на OZ в областта на достойнството на работното място от 20 май 2015 г. срещу г-н F, по повод на твърдения за сексуален тормоз, разследвани от комитета по разследване, както и доклада на комитета по разследване от 14 септември 2015 г. относно искането на OZ относно достойнството на работното място от 20 май 2015 г. („разглежданите решение и доклад“).

Делото се отнася до твърдения за сексуален тормоз, които прави OZ срещу контрольора г-н F, във връзка с факти, настъпили между 2011 и 2014 г. и довели OZ до предприемане, на 20 май 2015 г., на формална процедура в областта на достойнството на личността на работното място.

Съгласно процедурата относно зачитането на достойнството на личността на работното място, на 14 септември 2014 г. комитет по разследване е издал доклад, въз основа на който президентът на Европейската инвестиционна банка е издал решение на 16 октомври 2015 г.

Жалбоподателят смята, че: (i) в хода на процедурата по разследване са допуснати редица нередности, в частност по отношение на нарушения, свързани с правото на OZ на справедлив съдебен процес, на защита (както са закрепени в член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека (наричана по-нататък „ЕКПЧ“) и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „ХОП“) и (ii) както докладът, така и решението съдържат няколко елемента, които не само са ирелевантни за разглеждането на жалбата на OZ за сексуален тормоз, които се отнасят до личния живот на OZ и следователно трябва да бъдат заличени, но са ирелевантни и надхвърлят обхвата на разследването.

След неуспешни опити за постигане на споразумение по спора, по-конкретно посредством провеждане на помирителна процедура по член 41 от Правилника за персонала на Европейската инвестиционна банка (чието неуспешно приключване е установено на 22 април 2016 г.), OZ чрез адвоката си, адв. Benoit Maréchal, подава жалба до Съда на публичната служба на Европейския съюз за отмяна на решението и доклада.

С решение от 13 юли 2017 г. Общият съд отхвърля жалбата. Той приема, че Европейската инвестиционна банка не е извършила незаконосъобразни действия по отношение на OZ в рамките на процедурата по разследване на сексуален тормоз и отхвърля иска за обезщетение за вреди.

OZ подава настоящата жалба, като се позовава на нарушение на правото на Европейския съюз от Общия съд и се стреми да докаже отговорността на ЕИБ.

Първо основание: неспазване на процедурата за зачитане на достойнството на работното място и нарушение на член 6 от ЕКПЧ и член 47 от ХОП: принципът на правото на OZ на справедлив съдебен процес в съответствие с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в редакцията ѝ от 4 ноември 2015 г. и с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз е бил нарушен в процедурата по разследване на жалбата за тормоз.

Второ основание: нарушение на член 8 от ЕКПЧ и член 7 от ХОП: включване на ирелевантни елементи и коментари в доклада и решението на президента на ЕИБ — нарушение на правото на OZ на зачитане на личния му живот.

Трето основание: отказ от правосъдие, тъй като Общият съд не се е произнесъл въз основа на представените в жалбата факти и правни основания.


Top