Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0467

Дело C-467/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Италианска република (Обжалване — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република на млекопроизводителите — Схема за помощ, свързана с плащането на налога в сектора на млякото и млечните продукти — Условно решение — Решение, прието от Съвета на Европейския съюз въз основа на член 108, параграф 2, трета алинея ДФЕС — Регламент (EО) № 659/1999 — Член 1, букви б) и в) — Съществуваща помощ — Нова помощ — Понятия — Изменение на съществуваща помощ в нарушение на условие, гарантиращо съвместимостта на помощта с вътрешния пазар)

OJ C 437, 18.12.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/3


Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-467/15 P) (1)

((Обжалване - Държавни помощи - Помощ, предоставена от Италианската република на млекопроизводителите - Схема за помощ, свързана с плащането на налога в сектора на млякото и млечните продукти - Условно решение - Решение, прието от Съвета на Европейския съюз въз основа на член 108, параграф 2, трета алинея ДФЕС - Регламент (EО) № 659/1999 - Член 1, букви б) и в) - Съществуваща помощ - Нова помощ - Понятия - Изменение на съществуваща помощ в нарушение на условие, гарантиращо съвместимостта на помощта с вътрешния пазар))

(2017/C 437/03)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: V. Di Bucci и P. Němečková)

Друга страна в производството: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от S. Fiorentino и P. Grasso)

Диспозитив

1)

Отменя точки 1, 2 и 4 от диспозитива на решение на Общия съд на Европейския съюз от 24 юни 2015 г., Италия/Комисия (T-527/13, EU:T:2015:429).

2)

[Текст, поправен с определение от 21 ноември 2017 г.] Отхвърля жалбата, подадена от Италианската република до Общия съд на Европейския съюз по дело T-527/13.

3)

Италианската република понася освен собствените си разноски и разноските на Европейската комисията за производството пред първата инстанция и за производството по жалбата.


(1)  ОВ C 406, 7.12.2015 г.


Top