Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0674

Дело T-674/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

OJ C 382, 13.11.2017, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/60


Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

(Дело T-674/17)

(2017/C 382/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Le Port de Bruxelles (Брюксел, Белгия), Région de Bruxelles-Capitale (Брюксел) (представител: J. Vanden Eynde, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима по отношение на всеки от жалбоподателите и с оглед на това да отмени решението на Комисията под номер SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Данъчно облагане на пристанищата в Белгия [C(2017)5174 окончателен],

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

въз основа на това да отмени решението на Европейската комисия, обявяващо като държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, обстоятелството, че икономическите дейности на белгийските пристанища и в частност валонските пристанища не се облагат с корпоративен данък,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват едно-единствено основание, което по същество е идентично или сходно с изтъкнато в рамките на дело T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия.


Top