Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0632

Дело T-632/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Erdősi Galcsikné/Комисия

OJ C 382, 13.11.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/51


Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Erdősi Galcsikné/Комисия

(Дело T-632/17)

(2017/C 382/64)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Éva Erdősi Galcsikné (Будапеща, Унгария) (представител: D. Lazar, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение Ares(2017) 2755900 на Комисията от 1 юни 2017 г.,

да отмени Решение C(2017) 5146 окончателен на Комисията от 17 юли 2017 г.,

да разпореди на Комисията да предостави на жалбоподателя достъп до всички документи, както наличните, така и тези, които ще бъдат представени в бъдеще, по производство EU Pilot № 8572/15, CHAP (2015) 00353, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания в подкрепа на жалбата.

1.

Първо основание: оповестяването на въпросните документи нямало да засегне защитата на дейностите по разследване

Предмет на производство EU Pilot № 8572/15 били тежките нарушения на правото на безпристрастен съд и на справедлив съдебен процес от страна на унгарските съдилища поради прилагането на законодателството относно конвертирането в унгарска валута на т.нар. кредити в чужда валута. Тези закони нарушавали разделението на властите, тъй като представлявали намеса в частните правоотношения между гражданите. По-конкретно тези закони принуждавали кредитополучателите да понесат загубите, произтичащи от свързаните с конвертирането рискове, и забранявали оспорването пред съд на действителността на договорите за кредит.

Преговорите между Европейската комисия и унгарското правителство с оглед привеждане на унгарския правен ред в съответствие с правото на Съюза не били подходящи за постигане на тази цел, тъй като съдиите в една правова държава били независими.

Оповестяването на въпросните документи нямало да засегне защитата на дейностите по разследване, а щяло да способства за нея, тъй като единствено общественият дебат можело да доведе до изменение на практиката на унгарските съдилища.

2.

Второ основание: по-висш обществен интерес диктувал оповестяването на въпросните документи

Съществувал обществен интерес от оповестяване на документите, тъй като то щяло да позволи:

да бъде променена правната култура на унгарските съдилища,

да бъде подложен на обществен дебат в Европа възгледът на унгарското правителство относно тълкуването на основните права, и

да бъде подложен на обществен дебат възгледът на Комисията относно тълкуването на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 6, параграф 1, първо изречение от ЕКПЧ.


Top