Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0615

Дело T-615/17: Жалба, подадена на 8 септември 2017 г. — Ardigo и UO/Комисия

OJ C 382, 13.11.2017, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/50


Жалба, подадена на 8 септември 2017 г. — Ardigo и UO/Комисия

(Дело T-615/17)

(2017/C 382/62)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Nicola Ardigo (Лисоне, Италия) и UO (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да постанови решение, с което

да отмени решенията, потвърждаващи прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателите в [пенсионната схема на Европейския съюз (наричана по-нататък „ПСЕС“)] ПСЕС;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания.

1.

Първото основание е за нарушение от органа по назначаването (наричан по-нататък „ОН“) на член 7, параграф 1 от Общите разпоредби за прилагане (наричани по-нататък „ОРП“) от 3 март 2011 г., допуснато от него при изчисляване на размера на приспадането от сумата, представляваща ревалоризацията на капитала между датата на заявлението за прехвърляне и датата на ефективното прехвърляне.

2.

Второто основание е за съществени процесуални нарушения, а именно, неизпълнение от ОН както на задължението му за мотивиране, така и на задължението му посредством ОРП да определи математическата формула, според която е изчислил коефициентите, необходими за преобразуване на прехвърления капитал в години осигурителен стаж.


Top