Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0628

Дело C-628/15: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Приложно поле — Данъчно законодателство на държава членка — Корпоративен данък — Данъчен кредит — Пенсионен фонд — Отказ да се предостави право на данъчен кредит на акционери, които не подлежи на облагане с данък върху доходите от инвестиции за дивиденти от чуждестранни доходи — Тълкуване на решение от 12 декември 2006 г., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Незаконосъобразно удържан данъчен кредит — Способи за защита)

OJ C 382, 13.11.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/10


Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-628/15) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно движение на капитали - Член 63 ДФЕС - Приложно поле - Данъчно законодателство на държава членка - Корпоративен данък - Данъчен кредит - Пенсионен фонд - Отказ да се предостави право на данъчен кредит на акционери, които не подлежи на облагане с данък върху доходите от инвестиции за дивиденти от чуждестранни доходи - Тълкуване на решение от 12 декември 2006 г., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Незаконосъобразно удържан данъчен кредит - Способи за защита))

(2017/C 382/11)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: The Trustees of the BT Pension Scheme

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Диспозитив

1)

Член 63 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство предоставя права на акционер — получател на дивиденти, квалифицирани като „дивидентите от чуждестранни доходи“ (foreign income dividend).

2)

Правото на Съюза изисква в националното право на държава членка да се предвидят способи за защита в полза на акционери, които при обстоятелства като тези в главното производство са получили дивиденти, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, но не са получили данъчен кредит за тези дивиденти, за да се позволи на тези акционери да се позоват на предоставените им от член 63 ДФЕС права. В това отношение компетентната национална юрисдикция трябва да се погрижи за това акционерите — които не подлежат на облагане с данък върху доходите от дивиденти, които са получили дивиденти с чуждестранен произход, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, като доверителите на BT Pension Scheme — да разполагат със способ за защита, който, от една страна, може да гарантира, че изплащането на такъв данъчен кредит, от който имащите право да го получат лица са били неправилно лишени, се извършва съгласно правила, които не са по-неблагоприятни от тези, които уреждат производство по иск за получаване на данъчен кредит или на аналогично данъчно облекчение, в ситуация, при която данъчната администрация неправилно е лишила от този данъчен кредит или от това данъчно облекчение лицата, които имат право да ги получат, когато се разпределят дивиденти, получени от дружество — местно лице на Обединеното кралство, и от друга страна, позволява да се гарантира ефективно защитата на правата, предоставени на тези акционери с член 63 ДФЕС.

3)

Нито обстоятелството, че доверителите на BT Pension Scheme не подлежат на облагане с данък върху доходите за получаваните от тях дивиденти, нито обстоятелството, че според запитващата юрисдикция разглежданото нарушение на правото на Съюза не е достатъчно съществено, за да ангажира извъндоговорна отговорност на съответната държава членка по отношение на дружеството, разпределящо дивиденти, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, в съответствие с принципите, установени в решение от 5 март 1996 г., Brasserie du pêcheur и Factortame (C-46/93 и C-48/93, EU:C:1996:79), нито обстоятелството, че дружество — местно лице на Обединеното кралство, е разпределило по-големи по размер дивиденти, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, за да компенсира непредоставянето на данъчен кредит на акционера получател, могат да променят отговорите, дадени на останалите въпроси, поставени от запитващата юрисдикция.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


Top