Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0195

Дело C-195/15: Решение на Съда (пети състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — SCI Senior Home, под съдебен надзор/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Производства по несъстоятелност — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Член 5 — Понятие за вещни права на трети лица — Публичноправна тежест, обременяваща недвижимите имоти и гарантираща събирането на данъка върху недвижимите имоти)

OJ C 6, 9.1.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 6/14


Решение на Съда (пети състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — SCI Senior Home, под съдебен надзор/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

(Дело C-195/15) (1)

((Преюдициално запитване - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Производства по несъстоятелност - Регламент (ЕО) № 1346/2000 - Член 5 - Понятие за вещни права на трети лица - Публичноправна тежест, обременяваща недвижимите имоти и гарантираща събирането на данъка върху недвижимите имоти))

(2017/C 006/16)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: SCI Senior Home, под съдебен надзор

Ответници: Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Диспозитив

Член 5 от Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност трябва да се тълкува в смисъл, че обезпечението, учредено въз основа на разпоредба на националното право като разглежданата в главното дело — съгласно която недвижимият имот на лицето, дължащо данък върху недвижимите имоти, се обременява по силата на закона с публичноправна вещна тежест, а собственикът трябва да търпи принудителното изпълнение, насочено срещу този недвижим имот въз основа на акт за установяване на данъчни задължения — съставлява „вещно право“ по смисъла на този член.


(1)  ОВ C 254, 3.8.2015 г.


Top