EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0812(05)

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)Текст от значение за ЕИП

OJ C 293, 12.8.2016, p. 52–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/52


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/04)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини включително предпечатни машини

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1755:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Допълнителни изисквания за работа в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 1: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 2: Двигатели от група I, използвани за подземни работи в атмосфера с газ гризу със или без възпламеними прахове

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 3: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними прахове

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1839:2012

Определяне границите на експлозия на газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Съоръжения за разпръскване и пулверизиране на материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13012:2012

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13237:2012

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експлозивни атмосфери. Част 2: Защита чрез обвивка, за ограничаване на вентилацията „fr“

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експлозивни атмосфери. Част 3: Защита чрез пламъконепроницаема обвивка „d“

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни резервоари за течни горива. Част 1: Защитни устройства срещу препълване със затварящо устройство

Настоящата е първата публикация

EN 13616:2004

Забележка 2.1

11.7.2017 г.

CEN

EN 13617-1:2012

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики за надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на отсекателни клапани

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност към конструкцията и технически характеристики на шарнирни съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13760:2003

Автомобилни системи за пълнене с втечнени въглеводородни газове (LPG) за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13821:2002

Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Определяне на минималната енергия на запалване на смеси прах-въздух

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията Рmax на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 2: Определяне на максималната стойност на нарастване на налягането (dp/dt)max в облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 4: Определяне на граничната концентрация на кислород LOC на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14373:2005

Системи за потискане на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14460:2006

Съоръжения устойчиви на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14491:2012

Вентилационни системи за предотвратяване на експлозия, предизвикана от прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1: Механично задвижвани лебедки

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 2: Механично задвижвани телфери

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14522:2005

Определяне на температурата на самозапалване на газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 1: Вентилационни устройства устойчиви на експлозия 2 bar

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 2: Инертни прегради за водни канали

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 4: Автоматични гасителни системи за главни галерии

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и технически характеристики на съоръженията на LPG за автомобилни зареждащи станции. Част 1: Устройства за зареждане

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14756:2006

Определяне на граничната концентрация на кислород (LOC) на възпламеними газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Устройства за вентилиране при експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Транспортни ленти за употреба в подземни съоръжения. Изисквания за електрическа безопасност и защита от възпламенимост

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14983:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Съоръжения и системи за защита за отвеждане на газ грезу

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14986:2007

Проектиране на вентилатори работещи в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14994:2007

Защитни вентилационни системи срещу експлозия на газ

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Системи за изолиране от експлозии

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15188:2007

Определяне режима на самозапалване на натрупвания от прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Методология за оценка на риска за не-електрически съоръжения и съставни части при използването им по предназначение в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Методология за оценка на функционалната безопасност на защитни системи за потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на монтирани потопени помпи

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Определяне точката на експлозия на възпламеними течности

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газовете и парите

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16009:2011

Вентилационни устройства за безпламъчна експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16020:2011

Отклонители на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16447:2014

Шарнирни клапи за изолиране на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Ограничители за пламък. Изисквания за техническите характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба (ISO 16852: 2008, включително Cor 1:2008 и Cor 2:2009)

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Експлозивни атмосфери. Част 36: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Основни методи и изисквания (ISO 80079-36:2016)

Настоящата е първата публикация

EN 13463-1:2009

Забележка 2.1

31.10.2019 г.

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията „c“, управление на източници на запалване „b“, потапяне в течност „k“ (ISO 80079-37:2016)

Настоящата е първата публикация

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Забележка 2.1

31.10.2019 г.

Cenelec

EN 50050-1:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 1: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на запалими течни материали

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 2: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо прахово покритие

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 3: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо влакнесто покритие (флокиране)

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50104:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Технически изисквания към работните характеристики и методи за изпитване

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими течни материали за покрития. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими прахови покрития. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

EN 50223:2010

Забележка 2.1

13.4.2018 г.

Cenelec

EN 50271:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Електрически съоръжения за използване при наличие на горим прах. Част 2-1: Методи за изпитване. Методи за определяне на минималната температура на възпламеняване на праха

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Съоръжение от Група I, Категория М1, предназначено да поддържа функцията в атмосфери застрашени от гърмящ газ и/или въглищен прах

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Преносими вентилационни помещения/камери със или без вътрешни източници за отделяне на газове

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Устройства за безопасност, необходими за безопасна работа на съоръженията по отношение на рисковете от експлозия

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания.

IEC 60079-0:2011 (с промени) + IS1:2013

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016 г.

Забележка 3

7.10.2016 г.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид „d“

IEC 60079-1:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-1:2007

Забележка 2.1

1.8.2017 г.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид „р“.

IEC 60079-2:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Забележка 2.1

25.8.2017 г.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени с кварцов пясък, вид „q“

IEC 60079-5:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-5:2007

Забележка 2.1

24.3.2018 г.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид „о“

IEC 60079-6:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-6:2007

Забележка 2.1

27.3.2018 г.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид „е“

IEC 60079-7:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-7:2007

Забележка 2.1

31.7.2018 г.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност „i“

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016 г.

EN 60079-27:2008

Забележка 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения чрез вид на защита „n“

IEC 60079-15:2010

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид„m“

IEC 60079-18:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-18:2009

Забележка 2.1

16.1.2018 г.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи за изпитване и данни

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност

IEC 60079-25:2010

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията/EPL/Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-26:2007

Забележка 2.1

2.12.2017 г.

Cenelec

EN 60079-28:2015

Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и преносни системи, използващи оптично лъчение

IEC 60079-28:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-28:2007

Забележка 2.1

1.7.2018 г.

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори на запалими газове

IEC 60079-29-1:2007 (с промени)

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове

IEC 60079-29-4:2009 (с промени)

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания към изпитването

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид „t“

IEC 60079-31:2013

8.4.2016 г.

EN 60079-31:2009

Забележка 2.1

1.1.2017 г.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по качество при производство на съоръжения (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31..


Top