Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/130/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV) (Текст от значение за ЕИП)

OJ C 130, 13.4.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 130/07)

1.

На 6 април 2016 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) чрез която предприятия Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция) и Corning Incorporated (САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и 3 (4) от Регламента за сливанията съвместен контрол в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Saint-Gobain: производство на иновативни материали (включително плоско стъкло), дистрибуция на конструкционни строителни материали;

—   за предприятие Corning: специализирано стъкло, керамика и оптични продукти за използване в широк набор индустрии. основните области на дейността на Corning са производство на плоско стъкло за екрани и покривни приложения за използване в битовата електроника; оптични влакна, кабели, хардуер и свързано оборудване за комуникационни мрежи; съдове за научни изследвания във фармацевтиката и приложения за научни открития в областта на науките за живота; фармацевтични тръби; керамични филтри и субстрати за намаляване на емисиите от двигатели с вътрешно горене; модерни технологии за произвдство на стъкло за нови приложения;

—   за предприятие JV: разработване, производство и пускане на пазара на иновативни решения за леки ламинирани стъкла за автомобилната промишленост, които ще включват най-малко един пласт от изтънено стъкло с алуминосиликатна композиция.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


Top