Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XG0413(01)

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

OJ C 130, 13.4.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/5


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

(2016/C 130/03)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1):

Правното основание за това обработване на данни е Регламент (ЕС) № 359/2011 (2).

Администратор на това обработване на данни е Съветът на Европейския съюз, който се представлява от генералния директор на ГД С „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ на Генералния секретариат на Съвета, а отделът, на който е възложено да извърши обработката на данните, е отдел 1С към генерална дирекция С, с който можете да се свържете на адрес:

Съвет на Европейския съюз

Генерален секретариат

ГД C 1C — отдел „Хоризонтални въпроси“

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: sanctions@consilium.europa.eu

Целта на обработването на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки съгласно Регламент (ЕС) № 359/2011.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, посочени в същия регламент.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точната идентификация на съответното лице, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с тях.

Събраните лични данни може да бъдат предоставени при необходимост на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

Без да се засягат ограниченията, предвидени в член 20, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕО) № 45/2001, на исканията за получаване на достъп, както и на тези за извършване на поправка или на възраженията се дава отговор в съответствие с раздел 5 от Решение 2004/644/ЕО на Съвета (3).

Личните данни се съхраняват пет години след датата на оттеглянето на субекта на данните от списъка на лицата, спрямо които се прилага мярка за замразяване на активи, или след като срокът на мярката е изтекъл, или за периода на съдебния процес, в случай че е даден ход на съдебен процес.

Субектите на данни могат да сезират Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.


(1)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 296, 21.9.2004 г., стр. 16.


Top