Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0551

Дело T-551/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

OJ C 389, 23.11.2015, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/62


Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-551/15)

(2015/C 389/70)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Esêvão и J. Saraiva de Almeida)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2015) 4076 на Европейската комисия (1) в частта, с която е изключена от финансиране от страна на Европейския съюз сумата 5 01  445,57 EUR, съответстваща на разходите, декларирани от Португалската република във връзка с мярката „Лен и коноп“ за кампанията 1999/2000,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Нарушение на член 5, параграф 2 от Регламент № 729/70 (2), тъй като Комисията не доказала нарушение на общата организация на селскостопанските пазари.

2.

Нарушение на член 5, параграф 2 от Регламент № 729/70, тъй като не били изпълнени изискванията, установени от Комисията с единните насоки, съдържащи се в документ № VI/5330/97 (3), за прилагане на финансова корекция с фиксирана ставка 25 %.

3.

Нарушение на член 31 от Регламент № 1290/2005 (4): разходи извършени преди повече от 24 месеца, тъй като с изключване от общностното финансиране на разходите за 1999 г. и 2000 г. обжалваното решение отказвало финансиране на разходи, извършени преди повече от 24 месеца и предхождащи писменото уведомяване на португалските власти от Комисията за резултатите от проверките, произтичащи от отмяната на Решение на Комисията от 28 април 2006 г. (5)


(1)  Решение за изпълнение C(2015) 4076 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 182, стр. 39).

(2)  Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 94, стр. 13).

(3)  Документ VI/5330/97-PT от 23 декември 1997 г., Насоки на Европейската комисия за изчисляване на финансовите последици в рамките на подготвянето на решението за клиринга на счетоводни сметки на секция „Гарантиране“ на ФЕОГОА.

(4)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (OB L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).

(5)  Решение 2006/334/ЕО на Комисията от 28 април 2006 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (ОВ L 124, стр. 21).


Top