Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0404

Дело C-404/14: Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — производство, образувано по искане на Marie Matoušková, съдебен комисар (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) №o2201/2003 — Член 1, параграф 1, буква б) — Материален обхват — Договор за делба на наследство между преживелия съпруг и ненавършилите пълнолетие деца, представлявани от особен представител — Квалифициране — Необходимост от одобряване на такъв договор от съда — Мярка, свързана с родителската отговорност или мярка, свързана с наследяването)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/10


Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — производство, образувано по искане на Marie Matoušková, съдебен комисар

(Дело C-404/14) (1)

((Преюдициално запитване - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност - Регламент (ЕО) №o2201/2003 - Член 1, параграф 1, буква б) - Материален обхват - Договор за делба на наследство между преживелия съпруг и ненавършилите пълнолетие деца, представлявани от особен представител - Квалифициране - Необходимост от одобряване на такъв договор от съда - Мярка, свързана с родителската отговорност или мярка, свързана с наследяването))

(2015/C 389/11)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Marie Matoušková, съдебен комисар

Диспозитив

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, трябва да се тълкува в смисъл, че одобряването на договор за делба на наследство, сключен от особения представител на ненавършили пълнолетие деца за тяхна сметка, представлява мярка, свързана с упражняването на родителската отговорност по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от този регламент, и следователно попада в приложното му поле, а не мярка, свързана с наследяването по смисъла на член 1, параграф 3, буква е) от посочения регламент, която е изключена от приложното му поле.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


Top